REDAGUJE KOLEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1977.07/09 R.45 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Andrzej Goćwinski (przewodniczący), Stanisław Kubiak, Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji)

Adres redakcji: 60-967 P o z n a ń, plac Kolegiacki 17 tel. 523-43 lub 660-020

PRENUMERATA Prenumeratę przyjmują oddziały RSW "Prasa-Książka-Ruch" oraz urzędy pocztowe i doręczyciele w terminach: od dnia 25 listopada na styczeń, I kwartał, I półrocze i cały rok 1977; od dnia 10 każdego miesiąca (z wyjątkiem grudnia) poprzedzającego okres prenumeraty. Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje i organizacje społeczno-polityczne oraz wszelkiego rodzaju inne zakłady pracy składają zamówienia w miejscowych Oddziałach RSW "PrasaKsiążka- Ruch". Zakłady pracy w miejscowościach, w których nie ma Oddziałów RSW "Prasa-Książka-Ruch" oraz prenumeratorzy indywidualni zamawiają prenumeratę w urzędach pocztowych lub u doręczycieli. Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122 - 6 - 211 831, RSW "Prasa- Książka- Ruch", Przedsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i Książki,. Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zł; rocznej - 28 zł. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę, która jest o 5Jló droższa od prenumeraty krajowej, przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych RSW "Prasa - Książka - Ruch" , ul. Wronia 23, 00-958 Warszawa. Egzemplarze zeszytów zćeaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa-Książka-Ruch" Przedsiębiorstwie Upowszechniania Prasy i Książki, Oddział Rejonowy Poznań- Wschód ul. Żydowska 2/3, Nr konta 1221 - 6 - 228 NBP IV OjM

Do nabycia w stałym punkcie sprzedaży: Księgarni Naukowej w Poznaniu, ul. Czerwonej Armii 69

Okładkę projektowała Maria Dolna

Zdjęcie na okładce Stanisława Laskowskiego

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Poznaniu

Sztuki

WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE

POZNAŃ 1977

Wydanie I. Nakład 2500+100 egz. Ark. wyd. 17,4; ark. druk. 12,375.

Oddano do składania 20 IV 1977 r. Podpisano do druku 8 IX 1977 r.

Druk ukończono we wrześniu 1977 r. Papier druk. sat ki. V, 65 g.

70X100. Zam. nr 292'11 U-4 Cena zł 7,

DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1977.07/09 R.45 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry