WYDARZENIA W POZNANIU W ROKU 1976 Część trzecia

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1977.04/06 R.45 Nr2

Czas czytania: ok. 41 min.

1.7. Jubileusz dwudziestolecia Wydawnictwa Poznańskiego. Podczas spotkania kierownictwa Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej z przedstawicielami Wydawnictwa, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego i przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Jerzy Zasada udekorował tę zasłużoną dla miasta i regionu placówkę Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego", a szereg pracowników odznaczeniami państwowymi. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał dyrektor i redaktor naczelny Wydawnictwa dr Jerzy Ziółek; Krzyże Kawalerskie: Kazimierz Adamczak, Irena Chimorodo, Henryk Goldmann, Adam Olejnik i Zofia Szmajs; Złoty Krzyż Zasługi - Adam Cichy; Srebrne Krzyże Zasługi: Ryszard Dyliński, Aleksandra Karska-Zagórska, Zofia Makowska i Adela Skrentni; Brązowy Krzyż Zasługi - Bolesław Szwengler.

I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada dekoruje pracowników Wydawnictwa Poznańskiego. Od lewej: dyrektor i redaktor naczelny dr J erzy Ziółek, zastępca redaktora naczelnego mgr Zofia Szmajs, redaktorzy mgr Adam Olejnik i mgr Henryk Goldmann, Irena Chimorodo i Kazimierz Adamczak

Powołano do życia Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Podlega mu komunikacja miejska w Poznaniu, Gnieźnie i Kórniku.

Z tramwajów i autobusów wycofano" automaty "Krab" do sprzedaży biletów. Jednocześnie zainstalowano proste w obsłudze kasowniki (rodzaj dziurkarki), w których unieważnia się bilety" kupione w kioskach "Ruchu". Powstało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji obejmujące województwo poznańskie z czterema zakładami: w Gnieźnie, Nowym Tomyślu, Szamotułach i Śremie. N atomiast bezpośrednio Poznaniowi podlegają miasta: Luboń, Mosina, Oborniki i Swarzędz. Poznańskie Przedsiębiorstwo Budowlane Nr 5 (Kierownictwo Grupy Robót Środa) rozpoczęło rozbiórkę kilku dużych hal targowych (4, 5, 8 i 6a) przyul. Roosevelta i szeregu budynków w ich najbliższym sąsiedztwie. N a tym miejscu powstanie pawilon -wystawowy Wielkiej Brytanii. Kierownikiem budowy jest inż. Wiesław Chrzanowski.

Szkic wych

wyburzeń i budowy n 0obiektów od strony ulRoosevelta

Wydarzenia w Poznaniu (1-8.7.)

Zarząd Wojewódzki Socjalistycznego Związku Studentów Polskich uruchomił dyskotekę w nie czynnym w czasie wakacji kinie "Kosmos". Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna " Warta" wznowiło działalność przy Chełmońskiego 2. W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę malarstwa Władysława Sobocińskiego pn. "Pejzaż wielkopolski i martwa natura".

Otwarcie hotelu studenckiego w Domu Studenckim Politechniki Poznańskiej "Sękacz". Stan wody w Warcie obniżył się o jeden metr poniżej średniego stanu rocznego.

Stan wody w korycie ulgi przy moście Mieszka I

2.7. W Parku im. Marcina Kasprzaka koncertował bułgarski chór "Gusła" z Jamboły. 3.7. Do Wielkopolskiego Parku Zoologicznego na Malcie dowoził gości konny dyliżans z przystanku przy ul. Krańcowej . 4.7. W Parku im. Marcina Kasprzaka odbył się występ Zespołu Tańca Ludowego "Tanzkreis" z Hanoweru (Republika Federalna Niemiec).

W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się koncert barytona Charlesa Fultona (Stany Zjednoczone Ameryki Płn.).

Akompaniował Richard Bachanad.

Roboty torowe na rozwidleniu ul.

F re dry

5.7. Brygady Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego rozpoczęły remont kapitalny węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu ulic Fredry - Mielżyńskiego - Lampego. Brygada kamieniarska Kombinatu Kamienia Budowlanego z Krakowa (Oddział Montażowy w Poznaniu) rozpoczęła przebudowę schodów prowadzących do Pomnika Bohaterów na Cytadeli. Taksówkarz Piotr Stańko otrzymał list pochwalny Prokuratury Wojewódzkiej za to, że w nocy 21 czerwca 1976 r. pomógł w ujęciu złodzieja plądrującego kiosk uliczny w okolicach Rynku Łazarskiego. Recital Mieczysława Fogga w Teatrze Polskim. Przedstawiciele "Polskich N agrań" wręczyli artyście kolejną "Złotą płytę" . W wieku sześćdziesięciu jeden lat zmarł profesor zwyczajny dr Brunon Reimann, b. długoletni kierownik Katedry Gleboznawstwa Akademii Rolniczej, przewodniczący oddziału poznańskiego Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 8.7. Na Starym Rynku odbyła się inauguracja VIII Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Studenckiej oraz XX Międzynarodowego Lekkoatletycznego Czwórmeczu Przyjaźni. Przybyli: minister oświaty i wychowania Jerzy Kuberski, wiceminister szkolnictwa wyższego nauki i techniki J anusz Górski, wiceprzewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki Bogusław Ryba, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. Igrzyska otworzył minister Jerzy Kuberski. W imieniu ponad sześciu tysięcy uczestników igrzysk ślubowanie złoży>a Beata N owak ze Szkoły Podstawowej Nr 88.

Podczas uroczystości otwarcia naczelnik głównej kwatery Związku Harcerstwa Polskiego Jerzy Wojciechowski przekazał sztandar Szkolnemu Związkowi Sportowemu. Pod kierownictwem Czesława Błaszaka wyruszyła w góry Azji dziewięcioosobowa wyprawa naukowa studentów z Zakładu Morfologii Zwierząt Instytutu Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Fabryka Samochodów Rolniczych udostępniła wyprawie trzy samochody typu tarpan. 9.7. Przebywający w województwie poznańskim (Gniezno, Polska Wieś, Owińska, Buszewko) I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej zjednoczonej Partii

I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Gierek dokonuje symbolicznego uruchomienia silnika o mocy 29)) KM. Z lewej I sekretarz Komitetu Zakładowego Zenon J aśkowiak

Robotniczej Edward Gierek, któremu towarzyszyli I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada i wojewoda poznański Stanisław Cozaś, odwiedził załogę Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". W Fabryce Silników Okrętowych dostojny gość dokonał uruchomienia czwartego silnika okrętowego napędu głównego o mocy 29 (XX) KM, a jednocześnie sześćset sześćdziesiątego silnika wyprodukowanego w Zakładach. Odbyło się także spotkanie Edwarda Gierka z Egzekutywą Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz grupą aktywu społeczno-politycznego Zakładów. O wynikach działalności Zakładów mówił dyrektor naczelny, Edward Idziak. 10.7. Przybył do Poznania członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Bułgarskiej Partii Komunistycznej Boria Walczew , który spotkał się z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu Jerzym Zasadą, zwiedził miasto i zapoznał się z produkcją silników okrętowych w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". 11.7. W amfiteatrze na Cytadeli koncertowała orkiestra rozrywkowa Pałacu Kultury pod dyrekcją Antoniego Grefa; w Parku Tysiąclecia koncertowała orkiestra dęta Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". N aj niższy od wielu lat stan wody w Warcie - 154 cm.

12.7. Otwarcie Letniej Szkoły Kultury i J ęzyka Polskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pod kierownictwem doc.

Stanisława Sierpowskiego. W kursie uczestniczyło dziewięćdziesięciu studen - tów i licealistów pochodzenia polskiego. 14.7. Zakończenie VIII Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Studenckiej oraz XX Międzynarodowego Lekkoatletycznego Czwórmeczu Przyjaźni, w klasyfikacji zespołowej Poznań zajął IV miejsce (474,5 pkt), za Warszawą (491), Katowicami (484) i Łodzią (479).

15.7. W Domu Technika odbyła się uroczysta akademia, podczas której podsumowano wyniki współzawodnictwa spółdzielni mieszkaniowych w roku 1975. Sztandar przechodni Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego i Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Budów

Wydarzenia w Poznaniu (15 - 18.7.)lanego zdobyła poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych". Sztandar wręczył prezes Centralnego Związku - Stanisław Kukuryka. N a akademii obecni byli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski oraz wiceminister budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych Jerzy Brązert. W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie poznańskich medalistów VIII Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Studenckiej z władzami Poznania i województwa; ogółem zdobyto pięć złotych, czternaście srebrnych i jedenaście brązowych medali. Puchar za zdobycie czwartego miejsca przekazano na ręce przybyłych na uroczystość: sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej Józefa Świtają oraz wicewojewody poznańskiego Romualda Zysnarskiego. Za pomoc w przygotowaniach do startu na igrzyskach podziękował władzom Aleksander J akubczyk, złoty medalista w tenisie stołowym. W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę fotogramów Janusza Korpala przedstawiającą Szlak Piastowski. W wieku osiemdziesięciu dwóch lat zmarła emerytowana artystka scen polskich Wiktoria Kostrzeńska (Romanowska).

16.7. Z okazji zbliżającego się Święta Odrodzenia odbyło się spotkanie członków Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z członkami koła przy Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. W spotkaniu uczestniczyli m.in. prezes Zarządu Wojewódzkiego Marian J akubowicz oraz I sekretarz Komitetu

Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald Józef Cichowlas. W Pałacu Kultury nastąpiło otwarcie wystawy pokonkursowej malarstwa dzieci pn. "Daleka Polska - we wspomnieniach l wyobrażeniach", zorganizowanej przez Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia".

Jam mm - m mam* i immm

W wieku sześćdziesięciu czterech łat zmarł Władysław Szymczak, zasłużony działacz Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej, długoletni I sekretarz Komitetu zakładowego w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", b. kierownik Wydziału Socjalnego Komitetu Wojewódzkiego, sekretarz Komitetu Miejskiego, zastępca członka Komitetu Centralnego, poseł na Sejm w latach 1961 - 1969 i radny Rady Narodowej m. Poznania, udekorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Maraton "Wpław przez Kiekrz". Do głównego WYSC1gU na dystansie 10 kilometrów stanęło piętnastu pływaków. Zwyciężył Bogdan Lizak ze Szczecina, który przebył dystans w czasie 1.49,12,5. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Cepelia" wyjechał w podróż artystyczną do Czechosłowacji. Najwyższa temperatura roku - 32,8='C w cieniu. 18 7. W kilku punktach Poznania odbyły się koncerty. W amfiteatrze na Cytadeli koncertował bułgarski zespół "Geo Milew" z Plowdiw; na tarasie kawiarni "Arkadia" przy pi. wolności - orkiestra dęta Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

Niedzielne popołudnie przy ul.

Fredry przed Akademią Medyczną. Władysława Rochatkowa wagą osobową oferuje spacerującym poznaniakom skontrolowanie ich wagi

Niedzielne przedpołudnie. Na bocznicę kolejową nadszedł transport dwudziestu wagonów żwiru dla Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Nr 3 19.7. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie aktywu polityczno-gospodarczego z sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej, kierownikiem Wydziału Zagranicznego Ryszardem Frelkiem. Znakomitą poetkę i tłumaczkę Kazimierę Iłłakowiczównę odwiedzili w jej mieszkaniu przy ul. Gajowej członkowie Prezydium Komitetu Nagród Państwowych: sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, członek Rady Państwa Wincenty Krasko i prof. dr Dionizy Smoleński, którym towarzyszył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada. W czasie wizyty wręczono poetce dyplom i odznakę Nagrody Państwowej I stopnia za całość twórczości poetycmaniu (18-20.7.)

kiej l przekładowej. Laureatka ze względu na stan zdrowia nie mogła uczestniczyć w uroczystości wręczenia Nagród Państwowych, która odbyła się w Warszawie. Przebywający w Poznaniu sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej, członek Rady Państwa Wincenty Krasko zwiedził eksponowaną w Pałacu Kultury wystawą rysunków, grafiki i akwarel dzieci polonijnych, będącą plonem konkursu" Daleka Polska we wspomnieniach i wyobrażeniach"; zwiedził także Muzeum Wyzwolenia Poznania oraz zapoznał się z dorobkiem Państwowego Kombinatu Ogrodniczego w N aramowicach.

20.7. Spotkanie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasady z grupą zasłużonych działaczy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację - żołnierzy II wojny światowej oraz Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 r. Siedemnastu kombatantów odznaczono wysokimi odznaczeniami państwowymi. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali: Roman Adamczak, Jan Bochniak, Władysław Ciechanowski, Edmund Czekała, Marceli Czerski, Krystyna Efenberg, Czesława Falkenstein, Stanisław Goroński, Stanisław Jurczyszyn, Feliks Kaczmarek, Władysław Klonowski, Stefan Mayer, Gustaw Mazurkiewicz, Florian Nowak, Tadeusz Stefański, Jan Stępa i Władysław Wojna.

W Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" odbyła się akademia lipcowa, w czasie której odczytano listę najlepszych pracowników Zakładów. Ich nazwiska wpisano do Księgi Ludzi Dobrej Roboty. W części artystycznej wystąpił gruziński Zespół Pieśni i Tańca "Abchazja" .

Podczas akademii lipcowej w Zakładach Metalurgicznych "Pomet" uhonorowano pięćdziesięciu jubilatów, którzy przepracowali w Zakładach dwadzieścia, trzydzieści pięć i pięćdziesiąt lat. Wręczono też Odznaki Honorowe "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". . W Poznańskiej Fabryce Maszyn Zniwnych pracownicy wyróżniający się w pracy zawodowej i społecznej otrzymali odznaki "Zasłużony dla przemysłu metalowego" i "Zasłużony działacz Związku Zawodowego Metalowców". W Zakładach Graficznych im. Marcina Kasprzaka na otwartym zebraniu Podstawowej Organizacji Partyjnej Polskiej; Zjednoczonej Partii Robotniczej wręczo

Wydarzenia w Poznaniu (20 - 21.7.)

no legitymacje kandydackie. W Poznańskich Zakładach Przemysłu Odzieżowego "Modena" odbyło się spotkanie pracowników i aktywistów społecznych, w czasie którego podsumowano dorobek przedsiębiorstwa.

W "Arsenale" otwarto wystawę plakatów artysty-grafika Zbigniewa Kaji. Była to dwudziesta piąta wystawa indywidualna artysty. Zbiegła się z dwudziestopięcioleciem jego działalności artystycznej . W salonie Empiku otwarto wystawę exlibrisow pn. "Motyw godła narodowego w ekslibrisie" ze zbiorów Feliksa Wagnera.

W Domu Technika odbyła się konferencja prasowa, podczas której pełnomocnik Targów Lipskich Rolf Lemser poinformował o przygotowaniach do jesiennych targów w Lipsku w 1976 r. 21.7. W przedzień lipcowego święta na pi.

Wolności koncertowała orkiestra dęta Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego; w Parku im. Marcina Kasprzaka - orkiestra rozrywkowa Pałacu Kultury pod dyrekcją Antoniego Grefa. W Sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza odbyła się uroczystość wręczenia N agród Województwa Poznańskiego za rok 1976. Gratulacje laureatom składali: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada oraz wojewoda poznański Stanisław Cozaś. Nagrody otrzymali: prof. dr Antoni Horst - za osiągnięcia w dziedzinie badań nad problemami genetyki człowieka; prof. dr hab. Witold J urczyk za osiągnięcia w · dziedzinie anestezjologii i reanimacji

Gratulacje laureatom składa I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej partii Robotniczej Jerzy Zasada. Stoją od lewej: przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności N arodu Franciszek Szczerbal. Z prawej wojewoda poznański Stanisław Cozaśoraz organizacji placówek anestezjologii i intesywnej terapii w mieście i województwie; prof. dr hab. Zbigniew Kurzawa - za osiągnięcia w dziedzinie opracowania metod oznaczania związku siarki i śladowych ilości metali; prof. dr hab. Aleksander Łukasiewicz - za osiągnięcia w dziedzinie ogrodnictwa ozdobnego, ochrony i rozwoju zieleni w warunkach miejskich oraz za szczególne zasługi położone dla rozwoju Ogrodu Botanicznego; prof. dr hab. Adam Piskorz - za osiągnięcia w dziedzinie badań nad leczeniem zachowawczym i chirurgicznym naczyń krwionośnych oraz za praktyczne zastosowanie tych badań; prof. dr hab. Władysław Rusiński - za osiągnięcia w dziedzinie badań nad historią gospodarczą Wielkopolski; prof. dr inż. Stefan Seidel - za osiągnięcia w dziedzinie badań nad wyładowaniami i Izolacją elektryczną w próżni; prof. dr hab. Jan S tankowski - za osiągnięcia w dziedzinie badań radiospektroskopii ciała stałego; doc. dr hab. Jacek Trojanek - za osiągnięcia w dziedzinie badań nad prawem gospodarki uspołecznionej; prof. dr hab. Maria Tyszkowa - za osiągnięcia w zakresie badań psychologii rozwojowej i wychowawczej dzieci l młodzieży. Nagrody zespołowe: zespół w składzie: prof. dr hab. Stefan Bączyk

i dr Stanisław Wylegaiski - za osiągnięcia w dziedzinie badań nad problemami biochemii sportu; zespół w składzie: mgr łnż. Leonard Frąckowiak, doc. dr inż. Zdzisław Kośmicki, mgr inż. Antoni Kukleła, inż. Bolesław Kuraszkłewicz, doc. mgr Inż. Władysław Machowiak, Mirosław Rutkowski, mgr inż. Maurycy Smidowicz, inż. mech. Marian Waśko, inż. Tadeusz Zalewski - za opracowanie l skonstruowanie zestawu maszyn do mechanicznej pielęgnacji upraw l kompleksowego zbioru ziemniaków. Nagrody młodych: doc. dr hab. inż. Jerzy Grzymała-Busse - za osiągnięcia w dziedzinie badań nad teorią automatów skończonych; doc. dr hab. Stanisław Sierpowski - za osiągnięcia w dziedzinie badań nad problemami ruchu młodzieżowego, ruchu robotniczego i stosunków międzynarodowych. N agrody za nowatorskie inicjatywy w kulturze otrzymali Zbigniew Napierała i Stanisław N owotny. Nagrodę literacką im. Jana Kasprowicza otrzymał Józef Ratajczak. N agrody dziennikarskie im. Marcina Kasprzaka otrzymali: Stefan Chudzik (" Gazeta Zachodnia") l Marian Flejsierowicz ("Głos Wielkopolski"). Nagrodę Dziennikarską Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej otrzymał Andrzej Napierała (Rozgłośnia Poznańska Polskiego Radia).

I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada i wojewoda poznański Stanisław Cozaś obecni byli na uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim, podczas której wręczono nagrody za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa. Wśród ponad siedemdziesięciu laureatów znaleźli się ludzie nauki, przodujący rolnicy, organizatorzy produkcji rolnej, pracownicy instytucji współpracujących z rolnictwem oraz dziennikarze. W godzinach południowych przed Pomnikiem Bohaterów na Cytadeli odbyła się uroczystość złożenia wieńców. Przy dźwiękach werbli delegacje: Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z sekretarzem Józefem Switajem, wojewódzkich komitetów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego l Stronnictwa Demokratycznego, Wojewódzkiego Komitetu Frontu J edności Narodu, Dowództwa Wojsk Lotniczych, Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz delegacje organizacji społecznych i zakładów pracy złożyły wieńce. Wieniec złożyła także delegacja Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, na

czele z ministrem pełnomocnym, konsulem generalnym - Nikołajem Gusjewem. W miejscach uświęconych bohaterstwem Polaków: pod Pomnikiem Polskiej Partii Robotniczej na terenie obozu zagłady w Żabikowie, w Forcie VII oraz na cmentarzu na Miłostowie, pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 1918/1919, przed tablicą na Domu Żołnierza złożono wieńce i wiązanki kwiatów. N a stadionie Gwardyjskiego Klubu Sportowego "Olimpia" o godz. 20 co rozpoczął się festyn ludowy, w którym wzięło udział ponad tysiąc wykonawców. Wprawdzie aura pomieszała szyki organizatorom, nie zniechęciła jednak spragnionej wrażeń publiczności. N ajpierw były popisy kaskaderskie na motocyklu; z kolei na płycie boiska pojawiła się Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Domu Kultury Huty Szkła w Sierakowie, która zaprezentowała szereg interesujących układów marszowych przy dźwiękach muzyki; następnie rozpoczęły się pokazy w wykonaniu żołnierzy, junaków Ochotniczych Hufców Pracy oraz harcerzy. Wystąpiły orkiestry milicyjna i dziewczęca ze Zbąszynia. Na zakończenie fontanny różnokolorowych sztucznych ogni. Widowisko reżyserował Roman Kordziński przy udziale Jana Berdyszaka, Marii Stróżyk i Mieczysława Dondajewskiego.

Młodzieżowa Orkiestra Domu Kultury Huty Szkła w Sierakowie Wieczorem z pi. Adama Mickiewicza ruszył capstrzyk wojskowy. Wzięły w nim udział: orkiestra garnizonu poznańskiego, kompania honorowa oraz pododdziały miejscowego garnizonu. Capstrzyk przeszedł ulicami Czerwonej Armii, 27 Grudnia, Fredry, Dąbrowskiego. 22.7. W południe odbyła się przed Ratuszem na Starym Rynku uroczysta odprawa wart garnizonowych. Kompanię honorową wystawiła Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego. Na zakończenie odbyła się defilada oraz przemarsz ulicami miasta.

Wydarzenia w Poznaniu (22.7.-1.8.)

Przy ul. Obornickie] oddano do użytku obiekt sportowo-zabawowy Spółdzielni Mieszkaniowe] "Jeżyce". W scenerii Starego Rynku odbyła się premiera drugie] edycJi programu "Światło i dźwięk". Twórcy koncepcji artystyczne] programu: Maria Adamczyk, Zbigniew Bednarowicz, Roman Kordziński, Franciszek Woźniak. Oprawa dźwiękowo-świetlna Zenona Andrzejewskiego, Andrzeja Dubowika, Mariana Szymańskiego, Antoniego Woźniaka oraz Jana Władyki.

N a pi. Wolności koncertowała orkiestra tramwajarzy pod dyrekcją Mariana Frankowskiego. Solistką była Maryla Sowianka. Na estradzie nad Wartą (Rataje) koncertował zespół cygański " Hungaria" i zespół wokalny "Spectrum". W Parku Tysiąclecia - Zespół Pieśni i Tańca "Cepelia". Na Łęgach Dębińskich śpiewali artyści Opery Poznańskiej i Poznańskiego Teatru Muzycznego. W Amfiteatrze na Cytadeli występował Reprezentacyjny Zespół Marynarki Wojenne] "Flotylla".

Zespół bułgarski "Geo Milew" z Plowdiw w czasie koncertu w muszli Parku im. Marcina Kasprzaka 22.7. Z inicjatywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotnicze powołano do życia Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania Postępu Technicznego i Organizacyjnego Posteor z siedzibą przy ul. Zamenhofa 18. Kierownictwo objął inż. Krystian Witaszak. Z podróży artystycznej do Czechosłowacji powrócił Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Cepelia". 25.7. Przybyła grupa młodych kolejarzy z N iemieckiej Republiki Demokratycznej, która zapoznała się z osiągnięciami organizacji młodzieżowe] poznańskiego węzła kolejowego. Ożywiony ruch na poznańskiej "giełdzie" samochodów używanych przy ul. Bema.

27.7. Generał brygady pilot Tadeusz Krepski przejął obowiązki dowódcy Wojsk Lotnicznych.

Zakończono dostawy siedmiu tramwajów 105 N dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, rozpoczęte w dniu 20 lipca. 29.7. W wieku sześćdziesięciu ośmiu lat zmarł trębacz hejnału na wieży Ratusza FozPoznańskiego, Leon Ignaszak.

nlllll 1.8. Kiermasz szkolny na Rynku J eżyckim zorganizowany przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego. Na Rynku Starego Miasta zabawiał spacerujących kataryniarz Ewaryst Szymankiewicz.

Rynek J eżycki z lotu ptaka podczas kiermaszu szkolnego

N a Starym Rynku zabawiał poznaniaków kataryniarz Edward Szymankiewicz

W Amfiteatrze na Cytadeli koncerto->>- wała orkiestra dęta Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego pod dyrekcją Mieczysława Frankowskiego. "2.8. Z Lens (Francja) przybyła specjalnym pociągiem do Poznania kilkusetosobowa grupa polonijna. Z Poznania goście rozjechali się pociągami i autobusami do różnych miejscowości w Wielkopolsce. Przy ul. Ratajczaka otwarto fabryczny sklep z koszulami męskimi Zakładów Przemysłu Odzieżowego "Polanex" w Gnieźnie. X8. W Fabryce Samochodów Rolniczych odbyło się pożegnanie Teresy Zarzeczańskiej i towarzyszącej jej ekipy, udającej się tarpanem do Wielkiej Brytanii, skąd pływaczka ma zamiar przepłynąć kanał La Manche na dystansie Anglia - Francja - Anglia.

- Nowy sezon artystyczny rozpoczął Teatr Nowy przedstawieniem Awantury w Chiogu Carlo Goldoniego. 5.8. W sali Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyło się spotkanie komendantów hufców studenckich, w których junacy odbywali wakacyjne praktyki robotnicze. Premiera Cyrku Wielkiego na błoniach w okolicy restauracji "Dębina" na Dolnej Wildzie. «.8. Dwaj poznańscy sportowcy, członkowie Wojskowego Klubu Sportowego "Grunwald", Henryk Rozmiarek i Władysław Stecyk, uczestnicy XXI Igrzysk Olimpijskich w Montrealu przyjęci zostali przez dowódcę Wojsk Lotniczych generała brygady pil. Tadeusza Krepskiego. Pogratulował on olimpijczykom osiągnięć w Montrealu, życząc kolejnych w latach następnych, a także wręczył pamiątkowe patery. W wieku siedemdziesięciu siedmiu lat zmarła Łucja Dybizbańska - nestorka księgarstwa polskiego, b. pracownica Księgarni Technicznej. Pracowała w księgarstwie ponad pięćdziesiąt lat.

Rozpoczęły się dostawy partii ośmiu nowoczesnych tramwajów 105 N dla Wo

:nanlU (1 - 10.8.)

jewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Na jeziorze Malta z udziałem ok. pięciuset zawodników rozpoczęły się Wioślarskie Mistrzostwa Polski seniorów. Studencka ekspedycja "Afryka 76", złożono z dziewięciu członków (Akademia Rolnicza), wyruszyła w drogę polskim samochodem ciężarowym do Turcji, Libii, Sudanu, Ugandy i Kenii. 7.8. Na tarasie restauracji "Arkadia" koncertowała orkiestra dęta Zakładów N aprawczych Taboru Kolejowego pod batutą Feliksa Zgrzeby. 8.8. Zlot najlepszych grup wakacyjnych z pięciu województw wielkopolskich rozpoczął się w Stanicy Nieobozowego Lata Chorągwi Poznańskiej Związku Harcerstwa Polskiego przy ul. Bema. W wieku sześćdziesięciu siedmiu lat zmarł Franciszek Schmidt, zasłużony działacz Stronnictwa Demokratycznego, wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Komitetu w latach 1949 - 1958 i przewodniczący w latach 1958 - 1971, członek Prezydium Centralnego Komitetu w latach 1962 -1971, działacz i członek władz licznych organizacji społecznych, b. członek Rady Narodowego Banku Polskiego w Warszawie i Rady Materiałowo-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, b. dyrektor ekonomiczny i dyrektor Biura Handlu Zagranicznego Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" b. attache handlowy w Szwecji. Za swą działalność polityczno-społeczną i zawodową był odznaczony m.in. Orderem Sztandaru Pracy II klasy, Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

9.8. Otwarcie giełdy tkanin bawełnianych w pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich, zorganizowanej przez Zjednoczenie Przemysłu Bawełnianego w Łodzi.

10.8. Poznański Teatr Muzyczny rozpoczął nowy sezon artystyczny przedstawieniem musicalu Nie kłam, kochanie Tadeusza Kierskiego.

Wydarzenia w Poznaniu (11 - 17.8)

11.8. Dziesięć par spośród mieszkańców Poznania, które obchodziły sześćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego, spotkało się w sali Wagi Miejskiej z przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Wiceprezydent Poznania Zbigniew Kmieciak udekorował medalami "Za długoletnie pożycie małżeńskie": Teofilę i Franciszka Andrzejewskich, Gertrudę i Antoniego Friedrichów, Antoninę i Leona J askółów, Teodorę i Józefa N awrockich, Gertrudę i Józefa Nowaków, Józefę i Józefa Ofierzyńskich, Gertrudę i Stefana Rybskieh, Władysławę i Piotra Staniszewskich, Stanisławę iWawrzyna Stasińskich oraz Bronisławę i Wacława Wande1tów.

Przybył Pionierski Pociąg Przyjaźni ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, którym na zaproszenie Komendy Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego przyjechało do Poznania stu siedemdziesięciu białoruskich pionierów. N a festiwal "Bregenzer Festspiele" w Austrii wyjechał Polski Teatr Tańca, Balet Poznański pod kierownictwem Konrada Drzewieckiego.

12.8. Brygady Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego rozpoczęły remont torów na całej długości ul. Walki Młodych. U nie tramwajowe 2, 8, 13 jeżdżą ul. Towarową, a 5 l 9 tylko do Al. Marcinkowskiego. N a odcinku Garbary - pi. wiosny Ludów uruchomiona została komunikacja autobusowa. 13.8. W rocznicę zamordowania członków podziemnego kierownictwa miejskiego Polskiej Partii Robotniczej - na terenie b. obozu zagłady w Żabikowie oraz pod pomnikiem Polskiej Partii Robotniczej w Parku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- RadzIeckiej na Cytadeli złożono wieńce i wiązanki kwiatów. Hołd bohaterskim peperowcom oddały delegacje Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej. 14.8. O godz. 16.30 na stadionie Gwardyjskiego Klubu Sportowego "Olimpia" na Golęcinie rozpoczęła się XVIII Międzynarodowa Gwardyjska Spartakiada Lekkoatletyczna z udziałem ok. dwustu trzydziestu zawodników. Po przerwie urlopowej wznowił przedstawienia Poznański Teatr Lalki l Aktora. 15.8. Na stadionie Gwardyjskiego Klubu Sportowego "Olimpia" na Golęcinie zakończyła się XVIII Międzynarodowa Gwardyjska Spartakiada Lekkoatletyczna.

Zwyciężyła drużyna Niemieckiej Republiki Demokratycznej (166 pkt.), przed Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich (124) l Bułgarią (123).

Kiermasze szkolne na Starym Rynku i Rynku J eżyckim. 16.8. W Dowództwie Wojsk Lotniczych odbyło się spotkanie czterech pokoleń pilotów polskich. Najstarszych reprezentował pilot z okresu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, współorganizator lotnictwa wojskowego - ppłk. Stefan Berezowski; pilotów II wojny światowej - pik. Zygmunt Patuch; średnie pokolenie - major Zdzisław Domański, a najmłodsze - sierżant podchorąży Janusz Skoczek.

Z podróży artystycznej do Jugosławii i Włoch powrócił Cygański Zespół Artystyczny "Roma" pod kierownictwem Władysława Iszkiewicza W wieku pięćdziesięciu czterech lat zmarł Czesław Adamski, sekretarz Prezydium Rady Narodowej m. Poznania w latach 1955 -1969. Pracował w zarządzie miejskim od 17 marca 1945 r. Był też przewodniczącym Zarządu Miejskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- RadzIeckiej w latach 1959 - 1%6.

17.8. Zakład Informacji Naukowej Ośrodka Polskiej Akademii Nauk gościł pracowników naukowych Instytutu Informacji N aukowej Akademii Nauk Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz WszechzwIązkowego Instytutu Informacji Naukowej l Technicznej Państwowego Komitetu Nauk i Techniki Rady Ministrów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich - Irinę S. Duganową l Natana J. Birmana. Radzieccy naukowcy specjalizują się w dziedzinie automatyzacji procesów informacyjnych. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę fotogramów Jacka Kulma.

Przy Rynku J eżyckim otwarto bistro "Csarda" , w .którym podaje się potrawy węgierskiep&geurece n

_**A POLSKA POZNAN 1 8 - »V" 1376

18.8. W Pałacu Kultury otwarto wystawę malarstwa, grafiki i medali twórców z Belgii, Bułgarii, Francji, Hiszpanii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Węgier i Szwajcarii, którzy w swych dziełach zajmują się problematyką fantastyczno-naukowa. W holu Urzędu Wojewódzkiego otwarto wystawę książek i czasopism science-fiction z krajów biorących udział w III Kongresie Europejskim Science- Fiction - Eurocon III. Do Poznania przybyła specjalna ciężarówka, która przywiozła ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Onkologicznego nowe źródło do bomby kobaltowej. Jego zasób energii wystarczy na ponad pięć lat. W kinie "Apollo" rozpoczął się przegląd filmów fantastyczno-naukowych, zorganizowany z okazji III Kongresu Europejskiego Science- Fiction Eurocon III. W Domu Kultury "Pod Lipami" na Osiedlu Wielkiego Października otwarto wystawę bibliofilską ze zbiorów braci Nowowiejskich pn. "Wells w Polsce".

ggeurocon

PQtSCA - POZNAN 19-22 VIII 137"

19.8. W sali Urzędu Wojewódzkiego odbyła się inauguracja III Kongresu Europejskiego Science- Fiction - Eurocon III. Przybył prezydent Komitetu Europejskiego Science- Fiction, Pierre Versins (Szwajcaria) oraz sekretarze generalni Peter Kuczka (Węgry) i Jean Paul Cronimus (Francja). Gości powitał prezydent Poznania, Władysław Sleboda. Przewodnictwo obrad objął polski pisarz Jan Koprowski. W salonie Biura Wystaw Artystycznych otwarto dwie wystawy związane z III Kongresem Europejskim Science-Fiction - Eurocon III: "Fantastyka i metafora" (obrazów i grafiki) trzynastu artystów z Warszawy, Krakowa, Katowic i Poznania oraz wystawę Jerzego N 0wosielskiego (Kraków)m$eurecen 3

POLSKA- POZNAN 18-MVIII 1S76

Brygady remontowe Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego zakończyły remont torów tramwajowych na rozjeździe ul. Fredry, Mielżyńskiego, Lampego.

W Domu Kultury Milicji Obywatelskiej odbył się koncert z okazji Święta Lotnictwa. Przybyli przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych miasta i województwa z prezydentem Poznania Władysławem Slebodą. Obecny był również minister pełnomocny, konsuI generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Gusjew. Referat okolicznościowy wygłosił płk. pil. Józef Caputa. W salonie Empiku otwarto wystawę pokonkursową Konkursu im. Jana Wronieckiego na najlepszą grafikę i rysunek w I półroczu 1976 r. W godzinach szczytu komunikacyjnego (ok. 15.15) na rondzie Kopernika znalazła się bezpańska krowa, utrudniając ruch i uszkadzając samochody. 20.8. Na obrady Euroconu III przybył radziecki kosmonauta generał Aleksiej Leonów. Na spotkaniu w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej gościowi wręczono odznakę upamiętniającą zwycięską walkę żołnierzy i oficerów radzieckich o Cytadelę poznańską. Kosmonauta i towarzyszący mu Aleksander Kuleszów - przewodniczący radzieckiej delegacji na Eurocon III złożyli kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów.

Kosmonauta Leonów składa kwia-ty przed Pomnikiem Bohaterówna Cytadeli

Wydarzenia w Poznaniu (20-22.8.)

Premiera dramatu Zabawa jak nigdy Williama Saroyana w Teatrze Nowym w reżyserii Wandy Laskowskiej, scenografii Zofii Pietrusińskiej. W premierowej obsadzie wystąpili: Leszek Dąbrowski (Joe), Wiesław Komasa (Tom), Halina Łabonarska (Kitty Duval), Henryk Abbe (Nick), Eugeniusz Kotarski (Arab), Wojciech Rajewski (Kit Carson), Bolesław Idziak (Mac Carthy), Edward Warzecha (Krupp), Lech Łotocki (Harry), Andrzej Lajborek (Wesley), Elżbieta J arosik (Mary L.), Jacek Różański (Willie), Tadeusz Drzewiecki (Blick), Edmund Pietryk (Pijak), Joanna Orzeszkowska (Zabójca), Urszula Lorenz (Prostytutka), Janusz Michałowski (Pan z towarzystwa), Sława Kwaśniewska (Pani z towarzystwa), Adam Wiśniewski (Gazeciarz).

Tadeusz Drzewiecki (Blick) i Halina Łabonarska (Kitty)

Przybył włoski dyrygent Enrico de Mori. Od 21 sierpnia rozpoczął próby z orkiestrą Opery Poznańskiej przed jej wyjazdem do Mediolanu (Włochy)j / A

, Y-t

N a stadionie Gwardyjskiego Klubu Sportowego "Olimpia" rozpoczęły się Mistrzostwa Polski Starszych Juniorów (18 -19 1.) i Juniorów (17 1.). U dział wzięło ok. półtora tysiąca chłopców i dziewcząt.

21.8.

Przybył czechosłowacki lunapark z Żyliny i rozłożył się obozem przy ul. Mostowej w okolicy dawnej gazowni. W Sali Tradycji Dowództwa Wojsk Lotniczych generał brygady pilot Tadeusz Krepski wraz z Radą Wojskową podejmował lotników oraz cywilów zasłużonych dla rozwoju polskich skrzydeł. Wręczono odznaczenia i wyróżnienia seniorom polskiego lotnictwa, działaczom oraz popularyzatorom lotnictwa. Bawiący w Poznaniu kosmonauta radziecki generał Aleksiej Leonów spotkał się ze słuchaczami i kadrą Wyższej Oficerskiej Szkoły Służb K watermistrzowskich im. Stefana Czarnieckiego. Opera Poznańska rozpoczęła nowy sezon artystyczny przedstawieniem Cyrulika sewilskiego Rossiniego.

{gaeurocon

POLSKA POZNAN 19-22 VI!) l37R

22.8. Zakończenie czterodniowych obrad III Kongresu Europejskiego Science-Fiction - Eurocon III. w obradach uczestniczyło dwustu trzydziestu pisarzy, plastyków, wydawców i dziennikarzy z dwudziestu czterech kraj ów. W ostatnim dniu Kongresu międzynarodowe jury

Kosmonauta Leonów rozdaje autografy uczestnikom "Euroconu 3"

Kongresu Eurocon III przyznało nagrody. Grand Prix otrzymali: Stanisław Lem za twórczość literacką, Aleksiej Leonów za twórczość plastyczną oraz francuskie wydawnictwo "Presence du Futur" za działalność edytorską. Przyznano także dwadzieścia nagród specjalnych, m. in. nagrodę za dorobek pisarski i działalność organizatorską na rzecz Euroconu III otrzymał prezes poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich Czesław Chruszczewski. Odbyły się ponadto wybory nowego Komitetu Europejskiego Science-Fiction. W skład

Prezydium Komitetu wybrano: Pierre Versins (Szwajcaria) - koordynator; J eremiej Parnow (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) i Brian W. Aldis (Wielka Brytania) - prezydenci; Czesław Chruszczewski i Luis Vigil (Hiszpania) - wiceprezydenci; Jean Paul Cronimus (Francja) i Peter Kuczka (Węgry) - sekretarze generalni.

Uroczyste przysięgi wojskowe w Szkołach Oficerów Rezerwy przy Wyższej Oficerskiej Szkole Wojsk Pancernych i Wyższej Oficerskiej Szkole Służb Kwatermistrzowskich. W amfiteatrze na Cytadeli odbyły się dwie imprezy estradowe: festyn "O laur lotniczej muzy" oraz występ Reprezentacyjnej Orkiestry Wojsk Lotniczych. N a tarasie restauracji "Arkadia" koncertowała orkiestra dęta Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego pod dyrekcją Feliksa Zgrzeby. Zakończenie Mistrzostw Polski Starszych Juniorów i Juniorów na stadionie Gwardyjskiego Klubu Sportowego "Olimpia" .

23.8. Z okazji Święta Lotnictwa na Starym Rynku odbyła się uroczysta odprawa wart oraz defilada. W studio telewizji poznańskiej odbyła się konferencja prasowa kosmonauty radzieckiego generała Aleksieja Leonowa. N arada w sprawie porządku i czystości w mieście. Przewodniczył prezydent Poznania Władysław Sleboda.

Rozpoczęcie roku szkolnego w szkołach podstawowych. W wieku stu jeden lat zmarła mieszkanka Poznania Józefa Rawecka.

24.8. wizyta wicepremiera Alojzego Karkoszki. W towarzystwie sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdana Waligórskiego i wojewody poznańskiego Stanisława Cozasia gość zapoznał się z przebiegiem budowy hotelu "Poznań"; zwiedził megasam na Osiedlu Kosmonautów oraz kilka budynków mieszkal

12 Kronika Miasta Poznania ilTf

(22-24.8.)nych wznoszonych z gotowych elemen - tów wytwarzanych w Poznańskim Kombinacie Budowlanym.

Wicepremier Alojzy Karkoszka na budowie hotelu "Poznań". Stoją od lewej: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski; zastępca dyrektora Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Nr 3 inż. Wojciech Siwa; wojewoda poznański Stanisław Cozaś; Alojzy Karkoszka; naczelny dyrektor Poznańskiego Zjednoczenia Budownictwa mgr inż. Jan Pietrzykowski

Gościnny występ zespołu warszawskiego Teatru "Syrena" w sali sportowo-widowiskowej "Arena".

Przy ul. 27 Grudnia (narożnik ul. Ratajczaka) oddano do użytku nowy zieleniak Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo- Pszczelarskiej. Kiermasz towarów bułgarskich w domu towarowym "Okrąglak" zorganizowany dzięki współpracy z sofijskim domem towarowym "Normag".

Wydarzenia w Poznaniu (24.8.-1.9.)

Przy ul. Kościelnej otwarto dwukondygnacyjny Rzemieślniczy Dom Towarowy o powierzchni IW m 2 , zbudowany według projektu zespołu pod kierownictwem mgr arch. Urszuli Kozarzewskiej.

25.8. Inauguracja nowego sezonu piłkarskiego 1976/1977 na Stadionie im. 22 Lipca. W obecności 40 (XX) widzów odbył się mecz piłkarski o mistrzostwo ekstraklasy "Lech" - Łódzki Klub Sportowy, zakończony wynikiem bezbramkowym. 26.8. Przybyła delegacja Komitetu Obwodowego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego z Charkowa pod przewodnictwem Nikołaja Gużwy - sekretarza komitetu partyjnego w Zakładach "Sierp i Młot". Delegacja i towarzyszący jej Giennadij Podlipniak, konsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, spotkała się z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdanem Waligórskim.

Rozpoczęcie IV Międzynarodowej Konferencji na temat włośnicy z udziałem lekarzy z całego świata, zorganizowanej przez Międzynarodową Komisję Włośnicową, Polskie Towarzystwo Parazytologiczne oraz Komitet Parazytologii Polskiej Akademii Nauk. N a cmentarzu na Miłostowie odbył się pogrzeb najstarszej mieszkanki Poznania, J ózefy Raweckiej. 27.8. W "Empiku" bawił Francuz Guy Touzeau, pieszo wędrujący po kilku krajach Europy. 29.8. Uroczysta promocja w poznańskiej Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego. W obecności sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdana Waligórskiego i wicewojewody poznańskiego Romualda Zysnarskiego aktu promocji dokonał Szef Inspekcji Ministerstwa Obrony N arodowej generał dywizji Władysław Mróz. Jako pierwsi do stopnia podporucznika promowani byli prymusi:

Andrzej Madurajski i Jan Bętkowski.

Uroczystość zakończyła defilada. W Wyższej Szkole Oficerskiej Służb K watermistrzowskich im. Mariana Buczka promocji dokonał · - w obecności sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józefa Świtają - Główny Kwatermistrz Wojska Polskiego, generał dywizji Mieczysław Obiedziński. Prymus szkoły Kazimierz Wójcik otrzymał dyplom gratulacyjny i pamiątkowy medal od Ministra Obrony Narodowej. Zakończenie dostaw partii tramwajów 105 N, złożonej z ośmiu wozów, dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. W Domu Kultury "Pod Lipami" odbyła się kolejna "Premiera Winogradzka" sztuki Zabawa jak, nigdy Williama Saroyana w wykonaniu zespołu Teatru Nowego.

W amfiteatrze na Cytadeli odbył się wielki koncert Zespołu Opery Poznańskiej z udziałem aktorów Tadeusza Wojtycha i sekcji rytmicznej Rajmunda Nowickiego.

Jedenastoosobowa grupa naukowców i studentów wyjechała samochodem ciężarowym star na Półwysep Kathijawar (Indie). Wyprawę zorganizowała Katedra Etnografii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Kierownikiem ekspedycji jest kustosz Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Krzysztof Wolski. 31.8. Nadeszła partia dziesięciu autobusów autosan dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. 1.9. W trzydziestą siódmą rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, o godzinie 13.00 u stóp Pomnika Bohaterów na Cytadeli, przy głuchym łoskocie werbli wieńce złożyły delegacje: Komitetu Wojewódz

Wieniec składa delegacja Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

kiego Polskie] Zjednoczone] Partii Robotnicze], stronnictw politycznych i organizacji społecznych oraz delegacje armii: czechosłowackiej , Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Wojska Polskiego - reprezentacje oddziałów biorących udział w manewrach wojsk układu warszawskiego "Tarcza 76".

Oddanie do użytku jednej nitki Trasy Katowickiej na odcinku od skrzyżowania Trasy ze starą ul. Ostrowską (za Franowem jadąc w kierunku miasta) do ronda Rataje. Powołanie Zespołu Szkół Muzycznych z siedzibą przy ul. Solnej. Składa się on z Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej Nr l im. Henryka Wieniawskiego (kierownik Krystyna Saturna) i Liceum Muzycznego im. Mieczysława Karłowicza (kierownik Edmund Duliński). Dyrektorem Zespołu mianowany został Zbigniew Pawlak. W Domu Technika otwarto wystawę osiągnięć Fabryki Maszyn Rolniczych "Rofama" w Rogoźnie.

Otwarcie wystawy prac członków Grupy A-74 pt. "Netto 75" (część II) w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego.

2.9. Odbyło się spotkanie władz oświatowych z przedstawicielami organizacji i instytucji zajmujących się pracą wychowawczą wśród dzieci i młodzieży. Tematem były aktualne problemy polityki oświatowej województwa poznańskiego. Na stadionie Gwardyjskiego Klubu Sportowego "Olimpia" rozpoczęły się Międzynarodowe Mistrzostwa Poznania w lekkiej atletyce z udziałem zawodników z Brna, Budapesztu, Charkowa, Cluj, Halle, Leningradu i Magdeburga.

Inauguracja nowego sezonu działalności Klubu Brydża Sportowego w Pałacu Kultury. N a cmentarzu komunalnym w J unikowie odbył się pogrzeb Zygmunta N owaka, zmarłego w dniu 23 sierpnia w Lizbonie, w wieku czterdziestu siedmiu lat, przewodniczącego Rady Przedsiębiorstwa Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", długoletniego działacza partyjnego, związkowego i spoiu (1-4.9.)

łecznego, zasłużonego pracownika Zakładów, odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

4.9. Około dwustu lekarzy-ginekologów z całego kraju przybyło do Poznania na konferencję naukową Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Przedmiotem konferencji były zagadnienia rejestrowania czynności serca płodu. Gościnny występ zespołu operowego z Cottbus (Niemiecka Republika Demokratyczna) w Operze Poznańskiej. Goście przedstawili operę współczesnego kompozytora Siegfrieda Matthusa Lazariilo Z To rm es. Inauguracja nowego sezonu "Koncertów Poznańskich" w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej dyrygował Stefan Stuligrosz. Solistami byli: Halina Łukomska, Krystyna Szostek-Radkowa, Marian Kouba, Piotr Liszkowski.

"J armark ratajski" z okazji wolnej soboty. Gry i zabawy dla dzieci, wieczorki taneczne w dyskotece oraz melodie z dawnych lat, konkursy rysunkowe, pokazy mody, występy zespołów artystycznych oraz giełda staroci na targowisku Osiedla Jagiellońskiego. Załoga Handlowej Spółdzielni Inwalidów "Równość" zdobyła sztandar przechodni i dyplom uznania za osiągnięcia w 1975 r.

Wydarzenia w Poznaniu (4 - 8.9.)

W hali nr 8 Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczął się kiermasz jesienno-zimowy połączony z prezentacją obuwia, odzieży i użytkowania zmechanizowanego sprzętu gospodarswa domowego. 5.9. Żołnierze i oficerowie wojsk pancernych z armii czechosłowackiej, Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, biorący udział w manewrach wojsk układu warszawskiego "Tarcza-76", odwiedzili Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego oraz załogę Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielskiego" . Premiera opery Gounoda Faust na scenie Opery Poznańskiej w reżyserii Krystyny Meissner i choreografii Jerzego Makarowskiego, scenografii Krzysztofa Pankiewicza. Kierownictwo muzyczne spoczywało w rękach Jana Kulaszewicza. W premierowej obsadzie wystąpili: Aleksander Burandt (Faust), Edward Kmiciewicz (Mefistofeles), Marian Kondella (Walenty), Dech Koperny (Brander),

Barbara Zagórzanka (Małgorzata), Danuta Każmierska (Siebel), Zofia Baranowicz (Marta). W sali sportowo-widowiskowej "Arena" odbyły się VIII Fryzjerskie Mistrzostwa Polski "Poznań-76" z udziałem dziewięćdziesięciu siedmiu zawodników. J ak w każdą letnią niedzielę, odbyły się koncerty plenerowe. O godzinie 12.00 na tarasie "Arkadii" przy pi. Wolności grała Orkiestra Dęta Zakładów N aprawczych Taboru Kolejowego pod ba

tutą Feliksa Zgrzeby. Natomiast w amfiteatrze na Cytadeli odbyły się występy artystów estrady i poznańskich teatrów. 6.9. W N aramowicach rozpoczęła się pięciodniowa międzynarodowa konferencja ekspertów krajów członkowskich Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, poświęcona ujednoliceniu terminologii stosowanej w gospodarce magazynowej. Do gotowej już jednej nawy nowej hali produkcyjnej Wielkopolskiej Fabryki Maszyn Elektrycznych "Wiefamel" rozpoczęto przenoszenie narzędziowni i działu obróbki mechanicznej korpusów silników. Orkiestra Opery Poznańskiej pod kierownictwem Jana Kulaszewicza wyjechała do Mediolanu, gdzie występować będzie w La Scali. W sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej odbył się koncert chóru Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego pod dyrekcją Jadwigi Gałęskiej. W sali przy ul. Widnej, po przerwie urlopowej, wznowił działalność kabaret "Tey". 7.9. W kinie "Warta" rozpoczęły się targi filmów polskich zorganizowane dla kontrahentów z krajów obozu socjalistycznego. Do prezentacji przeznaczono 13 filmów fabularnych i 37 krótkometrażowych. Strona organizacyjna targów spoczywała w rękach pracowników Okręgowego Przedsiębiorstwa Rozpowszechnienia Filmów. Oddanie do użytku przebudowanego skrzyżowania ulic Słowiańska-Obornicka. 8.9. W rocznicę śmierci Marcina Kasprzaka delegacje mieszkańców złożyły pod jego pomnikiem wiązanki kwiatów. Chór Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej Nr l im. Henryka Wieniaw1 skiego pod kierownictwem Jadwigi Gałęsklej wyj echał na V Międzynarodowy Festiwal Chórów Dziecięcych w Ołomuńcu (Czechosłowacja). Trojaczki Macieja i Aleksandry Piotrowskich: Angelika, Joasia i Karolinka ukończyły roczek i zjawiły się w zakładzie pracy ojca - w Poznańskim Przedsiębiorstwie Budowlanym Przemysłu Lekkiego. Na "spotkanie" z trojaczkami przybyli przedstawiciele władz miejskich oraz zakładów, które pełnią rolę honorowych opiekunów dzieci. Wszystkie ufundowały dla nich upominki, a niektóre także książeczki oszczędnościowe; rodzicom zaś - oprócz gratulacji - wręczono wiele kwiatów ipamiątkowy dokument Urzędu Stanu Cywilnego.

Z okazji święta narodowego Bułgarii w Pałacu Kultury otwarto wystawę pn. ,,100 lat powstania kwietniowego Bułgarii" . W klubach "Raszyn" i "Rondo" Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" odbyły się giełdy używanych podręczników szkolnych.

10.9. < W siedzibie Urzędu Wojewódzkiego obradowała II Wojewódzka Międzyzwiązkowa Konferencja Sprawozdawczo- Wyborcza. Uczestniczyło w niej stu czterdziestu delegatów. W obradach wzięli również udział: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu Jerzy Zasada oraz członek Prezydium Centralnej Rady Związków Zawodowych, główny inspektor pracy Henryk Kowalski. Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych wybrany został ponownie Czesław Kończal, wiceprzewodniczącym Jerzy Męczyński, a sekretarzami Iwona Łykowska i Józef Mielcarek.

Przybył sekretarz generalny Krajowej Federacji Prasy Włoskiej Luciano Ceschia. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny, inaugurujący nowy sezon artystyczny. Orkiestrą symfoniczną dyrygował Renard Czajkowski. Jako solistka wystąpiła Barbara Górzyńska - laureatka III nagrody VI Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego (1972).

Teatr Polski, po przerwie urlopowej, rozpoczął nowy sezon artystyczny sztuką Jarosława Abramowa Derby to pałacu. 11.9. Pełne poparcie dla idei II Apelu Sztokholmskiego (1955) wyrazili uczestnicy wspólnego posiedzenia prezydiów Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych i Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z udziałem kierownictw wojewódzkich Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i stronnictw politycznych, organizacji społecznych i młodzieżowych oraz władz administracyjnych. Przewodniczył Franciszek Szczerbal. W dyskusji zabrali głos: przewodniczący Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych Czesław Kończal, przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Kobiet Maria Roszczak, członek prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Henryk Poweiski, rektor Akademii Medycznej prof. dr Roman Góral, wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Eugeniusz Paukszta, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej Tadeusz Kuraś i przedstawiciel Zrzeszenia Katolików "Caritas". Stanisław Tritt, członek Koła Wędkarskiego przy Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", złowił w jeziorze Malta ok. 5.30 nad ranem, na uklejkę, okazałego sandacza wagi 6,88 kg.

Stanisław Tritt prezentuje złowionego sandacza

Wydarzenia w Poznaniu (11 - 14.9.)

Z okazji "Dnia Kolejarza" w Zachodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych odbyło się spotkanie z przodującymi kolejarzami Wielkopolski, którym wręczono odznaczenia państwowe, odznaki regionalne i resortowe. Obecny był sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski. W akademii zorganizowanej w Ośrodku Szkolenia Kursowego wzięła udział delegacja kolejarzy okręgu Berlin (Niemiecka Republika Demokratyczna). Otwarcie Studium Doskonalenia Mistrzów. Chór Męski "Arion" pod dyrekcji) Leszka Bajona wyjechał w podróż artystyczną do Bułgarii. Inauguracja IX sezonu "Pro sinfoniki" odbyła się w Sali im. Lubrańskiego U niwersytetu im. Adama Mickiewicza.

12.9. Otwarcie dwóch specjalistycznych imprez handlowych: Międzynarodowego Salonu Maszyn Włókienniczych, Odzieżowych i Obuwniczych "Intermasz" oraz Techniki Pakowania i Magazynowania "Taropak" z udziałem 189 wystawców zagranicznych z czternastu' państw oraz siedemnastu polskich organizacji przemysłowych. Przybyłych gości oraz handlowców przywitał pierwszy wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski. Otwarcia dokonał minister przemysłu maszynowego Aleksander Kopeć, podkreślając, iż jednym z zadań tych dwóch imprez handlowych jest przyczynienie się do wzrostu wymiany handlowej oraz zwiększenie polskiego udziału w międzynarodowej kooperacji przemysłowej. W otwarciu międzynarodowych salonów specjalistycznych udział wzięli m.in.: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada i wiceminister handlu zagranicznego i gospodarki morskiej Ryszard Strzelecki. Już w dniu inauguracji imprezy polskie centrale handlu zagranicznego "Varimex" i "Befama" zawarły pierwsze kontrakty z partnerami

radzieckimi na wzajemne dostawy maszyn włókienniczych w 1977 r., wartości 20 min zł dewizowych.

13.9. Pierwsze po wakacjach spotkanie młodzieży winogradzkiej w Studenckim Dyskusyjnym Klubie Filmowym "Klaps" w kinie "Kosmos". Z okazji uczestnictwa w seansach "Klapsa" dziesięciotysięcznego widza, wśród chłopców i dziewcząt rozlosowano wiele upominków, takich jak całoroczne karty wstępu, fotosy itp. W Poznańskich Zakładach Graficznych Im. Marcina Kasprzaka gościli krawcy, bieliźniarze i futrzarze z Poznańskiej Spółdzielni Pracy Odzieżowo- Futrzarskiej. N a miejscu przyjmowano zamówienia i zlecenia na odzież zimową i bieliznę. Odbył się pokaz okryć i czapek zimowych. Chór Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pod dyrekcją Stanisława Kulczyńskiego wyjechał na XV Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Gorycji (Włochy).

Chór Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej Nr l im. Henryka Wieniawskiego pod kierownictwem Jadwigi Gałęskiej powrócił z Międzynarodowego Festiwalu Chórów Dziecięcych w Ołomuńcu (Czechosłowacja). Ogólnopolska konferencja specjalistów i lekarzy chorób zakaźnych, przybyłych na Krajową Wystawę Grzybów. Omawiano na niej problemy epidemiologii, profilaktyki infekcji oraz zakażeń występujących w szpitalach l placówkach leczniczych. Referaty wygłosili: dr Jean Francots Vieu dyrektor krajowego Ośrodka w Instytucie im. L. Pasteura w Paryżu oraz dr Hubert Rokossowski (P o znań) .

Brygady Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego rozpoczęły wymianę torów tramwajowych w ul. Dąbrowskiego na odcinku od Mostu Teatralnego do Rynku J eżyckiego. Początek trzydniowej akcji Milicji Drogowej, Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, Polskiego Związku Motorowego oraz dziennikarzy pod hasłem "Bądź przezorny na drodze".

W Osiedlowym Domu Kultury "Na skarpie" otwarto wystawę grafiki Stefana Rusina. 14.9. W holu Urzędu Wojewódzkiego otwarto Krajową Wystawę Grzybów, zorganizowaną przez Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną. Trujące i j adalne okazy wystawiono w miarę możliwości na charakterystycznym dla nich podłożu. Ekspozycję wzbogaciły również grzyby preparowane.

15.9. Przybyła delegacja rządowa pod przewodnictwem wicepremiera Tadeusza Pyki. W jej skład weszli m.in.: minister Urzędu Gospodarki Materiałowej Eugeniusz Szyr oraz wiceminister handlu zagranicznego i gospodarki morskiej Stanisław Długosz. Członkowie delegacji zwiedzili ekspozycję Międzynarodowego Salonu Techniki Pakowania i Magazynowania "Taropak" . Gościom towarzyszyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski oraz wicewojewoda poznański Bolesław Stachowiak. W pawilonie 38 Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczęła się trzydniowa Międzynarodowa Konferencja Techniczna na temat wytwarzania i stosowania uszlachetnionych materiałów opakowaniowych. Otwarcie salonu muzycznego Domu Książki przy ul. 27 Grudnia (narożnik

Pierwsi klienciul. Lampego). Salonowi nadano imię Karola Szymanowskiego.

W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę poplenerową prac uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych.

Rozpoczął działalność zespół gastronomiczny "Zodiak" przy ul. Słowiańskiej na ok. dwieście miejsc (bary: mleczny, kawowy, szybkiej obsługi). Brygada konserwatorska remontująca zabytkową kamienicę przy ul. Wroniecki ej 14 odkryła skarb złożony z monet z XVII i XVIII wieku; m. in. po pięć Szostaków Jana Kazimierza i Jana III Sobieskiego oraz siedem Szostaków Fryderyka Wilhelma, elektora pruskiego.

16.9. Przybyła ośmioosobowa delegacja Towarzystwa Przyjaźni Bułgarsko- Radzieckiej z członkiem Biura Politycznego Bułgarskiej Partii Komunistycznej, przewodniczącą Komitetu Przyjaźni Bułgarsko- Radzieckiej Cołą Dragaiczewą. Goście bułgarscy spotkali się z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Zasadą, który poinformował o aktualnych problemach społeczno-gospodarczego rozwoju województwa poznań

skiego. O działalności Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej mówił przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Gawroński. Jerzy Zasada wręczył Cole Dragałczewej przyznany jej przez Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu "Medal Matki".

W Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" dokonano wyboru delegatów na VIII Kongres Związków Zawodowych. W konferencji uczestniczy! przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Metalowców Romuald Jankowski.

Koło Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Nr 7 (Śródmieście) otrzymało sztandar organizacyjny ufundowany przez załogę Poznańskiego Zjednoczenia Budownictwa. Sztandar wręczył prezesowi zarządu, Władysławowi Ciechanowskiemu, dyrektor Zjednoczenia Jan Pietrzykowski.

Na IV Międzynarodowe Spotkanie Orkiestr Młodzieżowych, zorganizowane przez Fundację im. Herberta von Karajana, wyjechała do Berlina Zachodniego Orkiestra Kameralna Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego pod batutą Agnieszki Duczmal.

Otwarcie wystawy prac Rafała J asionowicza pn. "Fotografia reklamowa, plakat" w salonie Biura Wystaw Artystycznych.

Oryginalna reklama wystawy Rafała J asionowicza Na scenie Teatru Nowego gościnne występy zespołu Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Gnieźnie. Zaprezen

Wydarzenia w Poznaniu (16 - 18.9.)

towano sztuką Arnolda Weskera Korzenie w reżyserii Andrzeja Wanata i scenografii Henryka Regimowicza. W roli głównej wystąpiła Kazimiera Nogajówna. 17.9. W siedzibie Wojewódzkiej Rady Narodowej odbyło się spotkanie z obchodzącym jubileusz sześćdziesięciolecia urodzin pisarzem Eugeniuszem Pauksztą. Obecni byli: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, zastępca kierownika Wydziału Pracy Ideowo- Wyehowawczej Komitetu Centralnego Józef Trzciński, wiceminister kultury i sztuki Aleksander Syczewski, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności N arodu Franciszek Szczerbal, prezes poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich Czesław Chruszczewski, przedstawiciele organizacji społecznych, środowisk twórczych i kulturalnych miasta. Eugeniuszowi Paukszcie wręczono list gratulacyjny od I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Gierka. Jubilat udekorowany został Krzyżem Partyzanckim, otrzymał też jubileuszowe nagrody Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Wojewódzkiej Rady Narodowej.

I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej dekoruje Eugeniusza Pauksztę. W głębi - kierownik Wydziału Pracy Ideowo-Wychowawczej Komitetu Wojewódzkiego Marian Jakubowicz. Obok - syn i żona pisarza

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego otwarto zorganizowaną staraniem Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki wystawę poświęconą pisarstwu Eugeniusza Paukszty.

Obrady Konferencji Samorządu Robotniczego w Zakładach Metalurgicznych "Pomet" .

Międzywojewódzka narada aktywu Stronnictwa Demokratycznego z województw: Gorzów, Kalisz, Leszno, Piła i Poznań. Obrady poświęcone były doskonaleniu pracy polityczno-organizacyjnej i rozwpjowi organizacyjnemu Stronnictwa.

W drugim dniu wizyty delegacji Towarzystwa Przyjaźni Bułgarsko- Radzieckiej goście spotkali się z młodzieżą XI Liceum Ogólnokształcącego im. Georgi Dymitrowa. W godzinach popołudniowych członkowie delegacji wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym w Poznańskiej Fabryce Łożysk Tocznych, zapoznali się z ekspozycją w Sali Tradycji Ruchu Młodzieżowego Pałacu Kultury i ze zbiorami Muzeum Instrumentów Muzycznych, zwiedzili także jedno z Osiedli Mieszkaniowych N owej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataj e". Spotkali się też z członkami prezydium Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej.

Przybyli studenci wydziałów dziennikarskich z Moskwy, Pragi i Lipska. Odbyło się spotkanie z kierownictwem redakcji "Expressu Poznańskiego" z udziałem zastępcy dyrektora Poznańskiego Wydawnictwa Prasowego Jacka Świgonia. Koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego. Solistą był Roman Suchecki (wiolonczela).

W Pałacu Kultury otwarto stałe seminarium filmoznawcze dla nauczycieli języka polskiego we wszystkich typach szkół. W sali Empiku otwarto wystawę rysunków marynistycznych Wojciecha Surdackiego. 18.9. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Jerzy Zasada spotkał się w siedzibie Wojewódzkiej Rady Narodowej z grupą rzemieślników, którzy szczególnie wyróżniają się w świadozeniu usług dla ludności oraz udziałem w

czynach społecznych. Trzynastu rzemieślników otrzymało wysokie odznaczenia państwowe. Na zaproszenie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przybyła dwudziestoosobowa grupa studentów i naukowców z U niwersytetu im. Włodzimierza I. Lenina "w Kazaniu (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). Pierwszy w nowym sezonie koncert poetycki z cyklu "Godziny poezji" w wykonaniu laureatów ogólnopolskich konkursów recytatorskich i poezji śpiewanej odbył się w Pałacu Kultury. 19.9. Zamknięcie Międzynarodowego Salonu Maszyn Włókienniczych, Odzieżowych i Obuwniczych "Intermasz" oraz Międzynarodowego Salonu Techniki Pakowania i Magazynowania "Taropak" . Rozpoczęły się obrady III plenum Zarządu Głównego Związku Socjalistycznego Młodzieży Polskiej poświęcone programowi działania Związku w rozwoju gospodarki żywnościowej kraju. Po zagajeniu obrad przez przewodniczącego Zarządu Głównego Krzysztofa Trębaczkiewicza, członkowie plenum i zaproszeni goście udali się sześcioma trasami wiodącymi przez rolnicze tereny województwa, odwiedzając gospodarstwa państwowe, spółdzielcze oraz młodych rolników indywidualnych. Jubileusz dwudziestopięciolecia działalności Chóru Męskiego Politechniki Poznańskiej. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się pierwszy z cyklu koncertów pod dyrekcją Janusza Dzięcioła. Wystąpił także Chór Wyższej Szkoły Pedagogicznej z Hanoweru (Republika Federalna Niemiec) pod dyrekcją Horsta Conrada. N a tournee artystyczne do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich wyjechała orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. 20.9. Przybył wiceminister kultury Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Wasilij Kucharski, który w towarzystwie wiceministra kultury i sztuki Tadeusza Kaczmarka, sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdana Gawrońskiego oraz konsula generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich ministra pełnomocnego Nikołaja Gusjewa zwiedzili Stary Rynek oraz Muzeum Instrumentów Muzycznych, w którym odbył się koncert Poznańskiego Chóru Chłopięcego; gość zapoznał się też z osiągnięciami ruchu "Pro Sinfoniki".

Drugi dzień obrad III plenum Zarządu Głównego Związku Socjalistycznego

Młodzieży Polskiej. Do sali obrad Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej preybyli: sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Pińkowski, członek sekretariatu Komitetu Centralnego, przewodniczący Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej Zdzisław Kurowski, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada, władze Związku, zaproszeni goście. Obradom przewodniczył Krzysztof Trębaczkiewicz. Referat programowy wygłosił wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Stanisław Gabrielski.

Późnym wieczorem powróciła orkiestra Opery Poznańskiej pod kierownictwem Janusza Kulaszewicza, która przez dwa tygodnie uczestniczyła w cyklu przedstawień baletowych w La Scali w Mediolanie (Włochy). Rozpoczęto budowę kładki dla pieszych ponad torami kolejowymi w ulicach Wiśniowa-Łozowa. W Sali Malinowej Pałacu Działyńskich, Janusz JDembski wygłosił odczyt pt. "Miejska Biblioteka im. Edwarda Raczyńskiego - w służbie nauki i kultury" i zainaugurował nowy cykl wykładów o Poznaniu, organizowany przez Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania.

LV ,.«>'. .-.

. ';. . 'i-.;-" :1" '-x;/'..

Otwarcie wystawy grafiki i malarstwa Jacka Kasprzyckiego w Galerii N owej.

W kawiarni "Literackiej" odbył się koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu Klubu Recytatorów i Poezji Śpiewanej przy Pałacu Kultury. Program pod nazwą "Zwykłe piosenki" przygotował Andrzej Bogusz. Samochodem star 244 wyjechała do Indii, zorganizowana przez Katedrę Etnografii U niwersytetu im. Adama Mickiewicza, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze i dyrekcję Wielkopolskiego Parku Zoologicznego, jedenastoosobowa wyprawa etnograficzna, którą kieruje

Wydarzenia w Poznaniu (20 - 24.9.)

Krzysztof Wolski (Kraków). Wypraw«; żegnali wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski oraz przedstawiciele organizatorów wyprawy. 21.9. Przybyła delegacja Komitetu Ochrony Przyrody Bułgarii: zastępca członka Komitetu Centralnego Bułgarskiej Partii Komunistycznej Nikołaj Mątew, przewodnicząca Okręgowego Komitetu Frontu Ojczyźnianego w Sofii Pieńka Andrejewa, sekretarz Okręgowego Komitetu Ochrony Przyrody w Warnie Dymitr Żelazków. Rozpoczął obrady V Międzynarodowy Kongres Torfowy, poświęcony problemom pozyskania i wykorzystania torfu i torfowisk dla celów rolnictwa, ogrodnictwa i przemysłu. Przybyło ok. trzystu specjalistów i praktyków, m. in. z Belgii, Czechosłowacji, Danii, Kanady, N iemieckiej Republiki Demokratycznej, Republiki Federalnej Niemiec, Rumunii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn., Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Polskę reprezentowało stu pięćdziesięciu przedstawicieli instytutów naukowych i zakładów pozyskiwania torfu. W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka otwarto wystawę 180 dzieł sztuki, powstałych w hitlerowskim obozie zagłady w Oświęcimiu w latach II wojny światowej (zbiorów Państwowego Muzeum Oświęcimskiego) . Teresa Zarzeczańska powróciła do Poznania po dwukrotnej nieudanej próbie pokonania kanału La Manche; Anglia - Francja - Anglia. Próbę uniemożliwiły złe warunki atmosferyczne. W Klubie Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej odbyła się inauguracja nowego sezonu działalności klubów "Argumenty". U czestnicy spotkania wysłuchali m. in.

prelekcji na temat perspektyw rozwoju kultury w Polsce. 22.9. Przybyła delegacja szkolnictwa Estońskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej z wiceministrem oświaty i wychowania Albertem A. Tjukiem na czele. Goście zwiedzili Park Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej oraz Muzeum Wyzwolenia m. Poznania na Cytadeli, a w godzinach popołudniowych odwiedzili Szkolę Podstawową Nr 55 im. Jurija Gagarina.

Brygady Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Wodociągowo- Kanalizacyjnych rozpoczęły modernizację ul. Marchlewskiego na odcinku od Dzierżyńskiego do Mostu Marchlewskiego.

Gościnny występ japońskiego zespołu

estradowego "Tokk Ensemble" pod dyrekcją Maki Ishii z Tokio w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Andrzej Rosiewicz i jego zespół (Asocjacja Hagaw) wystąpił w sali kina "Grunwald" .

O godzinie 19.30 na ,ulicach Osiedla Bohaterów II Wojny Swiatowej rozegrany został wyścig kolarski na dystansie 49 km. Startowało sześćdziesięciu pięciu kolarzy, wśród nich z Czechosłowacji. Zwyciężył Ryszard Szurkowski. Z XV Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Gorycji (Włochy) powrócił Chór Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pod dyrekcją Stanisława Kulczyńskiego. Chór zdobył dwie drugie nagrody w kategorii polifonicznej i folklorystycznej. 23.9. Przedstawieniem opery Madame Butteifly Pucciniego w Operze Poznańskiej dyrygował gościnnie Krastio Marev (Bułgaria), a w partii Pinkertona wystąpił jego krajan, Georgi Welczev. Przybyła czterdziestosześcioosobowa grupa architektów z okręgu Cottbus (Niemiecka Republika Demokratyczna).

Rozpoczął się XV Ogólnopolski Turniej Tenisowy dziennikarzy sportowych. W salonach Arsenału otwarto wystawę malarstwa i grafiki Jerzego Piotrowicza i malarstwa Tadeusza Kalinowskiego. 24.9. Z okazji "Dnia Budowlanych" Egzekutywa Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej spotkała się z przedstawicielami przemysłu budowlanego. W trakcie spotkania poinformowano o stanie realizacji zadań w zakresie budownictwa mieszkaniowego, rolnego i przemysłowego. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada podziękował budowlanym za trud i wysiłek włożony w realizację dotychczasowych zadań. Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego zajęły pierwsze miejsce i zdobyły sztandar przechodni Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia za osiągnięcia w roku 1975. Wręczono go kierownictwu placówki w obecności przedstawicieli centralnych władz resortowych, politycznych i administracyjnych województwa poznańskiego oraz zaproszonych gości. W przeddzień inauguracji roku kulturalno-oświatowego spotkali się w Urzędzie Miejskim zasłużeni działacze Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr. Wiceprezydent Zbigniew Kmieciak wręczył okolicznościowe nagrody i medale pamiątkowe: Maksymilianowi Brodów

skiemu, Witalisowi Dorożale, Czesławowi Falkensteinowi, Wacławowi Fijałkowskiemu, Witoldowi Ferchminowi, J ózefowi Grossmannowi, Stanisławowi Siebertowi, Józefowi Skibińskiemu, Bogdanowi Szymańskiemu, Szczepanowi Tabaczce, Józefowi Wawrzyczkowi, Marianowi Weigtowi, Stefanowi Wieczorkowi. Z udziałem ponad stu przedstawicieli załogi odbyła się Konferencja Samorządu Robotniczego w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Poświęcono ją ocenie działalności przedsiębiorstwa w roku 1976 i wytyczeniu programu zapewniającego wykonanie z nadwyżką produkcji rynkowej i na eksport w IV kwartale. Obecny był sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski i przewodniczący Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych Czesław KończaI. W Collegium Minus Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza rozpoczął się II Międzynarodowy Kongres Neofilologów, zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Neofilologiczne. Uczestniczyli językoznawcy, historycy literatury i pedagodzy, m. in. z Anglii, Bułgarii, Francji, Republiki Federalnej Niemiec, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Głównym tematem obrad były problemy związane z teorią i praktyką nauczania języków nowożytnych, a także rozwój teorii lingwistycznych i literaturoznawstwa. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii z Zielonej Góry pod dyrekcją Kazimierza Morskiego. Dyrygent był jednocześnie solistą (pianista) . W partii Mefista w operze Faust Gounoda w Operze Poznańskiej wystąpił gościnnie bułgarski bas Petr Bakardzijew. Z podróży artystycznej do Bułgarii powrócił Chór Męski "Arion" pod kierownictwem Leszka Bajona. Mecz tenisowy Polska - Norwegia na kortach Gwardyjskiego Klubu Sportowego "Olimpia" na Golęcinie. Początek turnieju hokeja na trawie z okazji pięćdziesięciolecia Polskiego Związku Hokeja na Trawie.

25.9. Posiedzenie plenarne Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej poświęcone kształtowaniu socjalistycznych stosunków społecznych w województwie poznańskim. Obradom przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada; uczestniczył

w nich zastępca członka Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Jerzy Łukaszewicz.

W Teatrze Nowym odbyła się premiera sztuki Athola Fugarda Dzień dobry ł do widzenia w reżyserii Haliny Łabonarskiej i scenografii Jerzego Kowarskiego. Wystąpili: Wiesław Komasa (J ohnnie Smit) i Halina Łabonarska (Hester Smit).

Halina Łabonarska (Hester) i Wiesław Komasa (Johnnie)

W Zespole Szkół Muzycznych przy ul.

Solnej odbyła się wojewódzka inauguracja Roku Kulturalnego 1976/1977, w której udział wzięli działacze kulturalni i przedstawiciele środowisk twórczych z całego województwa. Przybyli na nią również: zastępca członka Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Łukaszewicz i I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada.

Goście zwiedzili nowo wybudowany obiekt szkolnictwa artystycznego. Referat programowy wygłosił wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. Podczas uroczystości, Uchwałą Rady Państwa, Poznański Chór Chłopięcy pod kierownictwem Jerzego Kurczewskiego udekorowany został Krzyżem Komandorskim

Wydarzenia w Poznaniu (25 - 26.9.)

Orderu Odrodzenia Polski. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: artysta-grafik Franciszek Burkiewicz, aktorka Wanda Bykowska i Karol Koszela. Kilkunastu działaczy udekorowano Złotymi i Srebrnymi Krzyżami Zasługi, Odznakami Zasłużonego Działacza Kultury, odznakami Honorowymi Miasta i "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". W części artystycznej wystąpili: Poznański Chór Chłopięcy oraz orkiestra symfonicza, soliści i chór Zespołu Szkół Muzycznych. N a skwerze przed Szkołą Podstawową Nr 13 im. Cytadelowców odbyła się uroczystość symbolicznego zasadzenia klonu, drzewka przywiezionego z Olimpiady w Montrealu przez Elżbietę Pogłodzińską z III Liceum Ogólnokształcącego. Przywieziona z Kanady sadzonka jest zbyt mała, aby mogła rosnąć na skwerze, toteż zasadzono tam polski klon; wręczony natomiast przez Elżbietę Pogłodzińską hodowany jest pod opieką uczniów w doniczce.

Zakończenie XV Ogólnopolskiego Turnieju Tenisowego dziennikarzy. Mistrzem został Andrzej Karczewski (Warszawa). Rajd starych samochodów . Na starcie stanęło pięćdziesiąt siedem aut (wyprodukowanych do 1938) - w tym kilka z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Kierowcy "staruszków" rozegrali kilka konkursów, których łączne wy ni - ki złożyły się na klasyfikację końcową. Zwyciężył w niej Marek Paul na samochodzie tatra (1933). Konkurencja sportowa przyniosła sukces Piotrowi Wędrychowiakowi na bmw (1934). W konkurencji turystycznej najlepszym okazał się Lech Makowski. Pierwszą konkurencją była jazda okrężna na regularność po mieście. Start nastąpił o 15.00 przed Pałacem Kultury. Ok. godz. 16.30 odbyła się prezentacja wozów na Starym Rynku.

W sali sportowo-widowiskowej "Arena" koncertował Czesław Niemen.

W wieku pięćdziesięciu siedmiu lat zmarła felietonistka "Głosu Wielkopolskiego" Danuta Lotyczewska- Nowicka (Magda Strumian).

Jadwiga (lat 88) i Antoni (lat 94) Miśkowiakowie obchodzili niezwykły jubi1eusz siedemdziesięciolecia pożycia małżeńskiego. Mieszkają w Poznaniu od 1918 r., kiedy to powrócili z emigracji zarobkowej w Niemczech. Antoni Miśkowiak pracował przez kilkadziesiąt lat w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. Należał do grupy inż. Feliksa J ankowiaka, która w lutym 1945 r. z narażeniem życia odcięła hitlerowskiej załodze broniącej się w Cytadeli dopływ wody. Miśkowiakowie doczekali się trojga dzieci, jedenastu wnuków i dwunastu prawnuków.

26.9. Obrady II Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego w Collegium Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zjazd dokonał wyboru nowych władz. Prezesem Zarządu Głównego został prof. dr Jacek Fisiak, dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej' U niwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Przedstawieniem opery Faust Gounoda w Operze Poznańskiej dyrygował gościnnie Krastio Marev. Partię tytułową śpiewał Georgii Welczev, a Mefista - Petr Bakardzijew - wszyscy z Bułgarii.

Z podróży artystyczne] do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich powróciła orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskie] pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. Zakończenie turnieju z okazji pięćdziesięciolecia Polskiego Związku Hokeja na Trawie. Reprezentacja Polski zajęła I miejsce przed Niemiecką Republiką Demokratyczną i Holandią.

N a Rynku J eżyckim zorganizowano wielki kiermasz jesienny odzieży, obuwia i zabawek. Zakończenie IV Rajdu Starych Samochodów. "Święto Latawca" na Ławicy.

27.9. Przybyli pisarze rumuńscy: Emil Manu i Mircea Micu, uczestnicy V Warszawskiej Jesieni Poetyckiej. Goście odwiedzili niektóre poznańskie biblioteki i księgarnie oraz Instytut Romanistyki U niwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Interesowali się metodami popularyzacji twórczości poznańskiego środowiska literackiego. z IV Międzynarodowego Spotkania Orkiestr Młodzieżowych w Berlinie Zachodnim zorganizowanego przez Fundację im. Herberta von Karajana powróciła orkiestra Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego pod batutą Agnieszki Duczmal. Orkiestra wyróżniona została na tym spotkaniu Srebrnym Medalem. Otwarcie, wystawy fotogramów pn.

,.Zwyczajnie - człowiek" w Wielkopolskich Zakładach Teleelektronicznych "Telkom- Teletra" będące] wynikiem konkursu zorganizowanego przez Radę Zakładową. Laureatami wystawy zostali Zbigniew Krzyżański za prace "Po targu" i "Monofonicznie"; Andrze] Kaj ("Pod słońce") oraz Jerzy Sankiewicz i Stanisław Keck (" Safari"). Do "Klubu stulatków" dołączyła J adwiga Skrzypczak, zamieszkała przy ul. Wspólnej 14/3. Odwiedzili ją z tej okazji

przedstawiciele władz miejskich i dzielnicy Wilda, Frontu Jedności Narodu, samorządu mieszkańców i Ligi Kobiet. Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Jerzy Radomski wręczył jubi1atce upominek i kwiaty. Jadwiga Skrzypczak doczekała się czworga dzieci, trójki wnuków, ośmiorga prawnucząt l jednego praprawnuka. Do Berlina (Niemiecka Republika Demokratyczna) wyjechał Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego. Zespół uczestniczył w nagraniach do programu telewizyjnego "Goldene Noten".

28.9. Z okazji dwudziestopięciolecia działalności, w salt Domu Kultury Milicji Obywatelskiej "Olimpia", odbyło się spotkanie załogi Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego. Długoletni pracownicy otrzymali podczas uroczystości wyróżnienia, dyplomy i Odznaki Honorowe Miasta i "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". N a Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza otwarto Podyplomowe Studium Ochrony Własności Przemysłowej, zorganizowane przez Wydział Prawa i Administracji przy współpracy Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych. Zespół Opery Poznańskiej wyjechał na gościnne występy do Plowdiw (Bułgaria). 29.9. Awaria w stacji elektryczne] na Grunwaldzie. Przyczyną była (z powodu gęste] mgły) wolniejsza jazda tramwajów, a co za tym idzie - szybszy pobór mocy. Zakłócenia w komunikacji miejskie] trwały od 6.30 do 9.30, głównie w alei Hetmańskiej i ul. Grunwaldzkiej.

W IV Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących odbyła się uroczystość pasowania na ucznia.

W wieku czterdziestu osm1U lat zmarł Zdzisław Gola, dyrektor Oddziału Obrotu Ubiorami "Otex" Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego,

Wydarzenia w Poznaniu (29 - 30.9.)

zasłużony działacz gospodarczy i polityczny, w latach 1956 -1965 I sekretarz Komitetu Zakładowego Polskie] Zjednoczone] Partii Robotniczej w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, w latach 1965 - 1972 zastępca kierownika Wydziału Ekonomicznego Komitetu Wojewódzkiego, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wicepremier Tadeusz Wrzaszczyk i I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada zwiedzają wystawę sprzętu audiowizualnego przeznaczonego do sal szkoleniowych

30.9. Z udziałem zastępcy członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wicepremiera i przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego Tadeusza Wrzaszczyka, w Komitecie Wojewódzkim odbyła się inauguracja nowego roku szkolenia partyjnego. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada stwierdził m. in., że nowy rok pracy ideowo-politycznej stanowić będzie ważny rozdział w działalności poznańskiej organizacji partyjnej. Głos zabrał także Tadeusz Wrzaszczyk. W trakcie inauguracji wyróżniającym się wykładowcom i organizatorom szkolenia partyjnego wręczono Odznaki Honorowe "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" oraz Odznaki Honorowe Miasta Poznania. Uczestnicy uroczystości inauguracyjnej zwiedzili też "wystawę nowoczesnych środków audiowizualnych przeznaczonych do prowadzenia zajęć szkoleniowych. Przekazanie do użytku nowej hali produkcyjnej zbudowanej przez załogę Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Nr l dla Fabryki Obrabiarek Specjalnych "Ponar".

Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego powrócił z Berlina (Niemiecka Republika Demokratyczna), gdzie dokonywał nagrań do programu telewizyjnego. Zebrał: Kronikarz

5 O lAT TEMU KRONIKA MIASTA POZNANIA PISAŁA. ..

Zeszyt drugi 1927 roku otwierała źródłowa rozprawa o Bractwie Krawieckim poznańskim przed 1793 r. Zygmunta Zaleskiego. Autor uważał za stosowne wyłożenie motywów pracy nad Bractwem, bowiem krawcy poznańscy stanowią tutaj obiekt bardzo ważny: 1. Poznań słynął przez wieki cale jako ośrodek bardzo znacznego przemysłu włókienniczego, Z którego dotąd zachował się w większej mierze jedynie przemysł odzieżowy. 2. Krawiectwo poznańskie spogląda na długą historię, posiadając stosunkowo bardzo dawną tradycją t źródła. 3. W historii miast rzemiosło krawieckie może uchodzić za wyraźnie typowe dla rozwoju rękodzielnictwa, było to bowiem rzemiosło zawsze relatywnie silne l wyraźnie przeciętne. Krawiec we wielkim mieście stanowił w wiekach dawnych ów średni żYwioł mieszczański, ową "contrlbuens plebs': która była normalną podstawą mieszczaństwa. I oto właśnie ta historia przeciętnego mieszczanina nęci historyka, który pragnie odtworzyć obraz życia miejskiego powszedniego, a nie tego odświętnego Z okazji wielkich wydarzeń. W wiekach dawnych niektóre jurysdykcje poznańskie mlaly własne organizacje Wynika stąd konieczność odrębnego przedstawnlenia dziejów poszczególnych bractw.

takie istanlały w Poznaniu królewskim, w ChwalIszewie, w Sródce l na Sw. Oddzielnie stało krawiectwo żydowskie. Dawną historię bractwa poznańskiego Z r. 1793.

Formalnie pragnąłbym zaznaczYć - zastrzegał sie Zygmunt Zaleski - że nie zamieszczam odpisów statutów cechowych itp., statuty te ukażtj się w najbliŻSzYch latach w przygotowanym przez dr Kazimierza KaczmarczYka Zbiorze praw l przYwilejów miast Poznania. Inny wybitny znawca dziejów Poznania - Andrzej Wojtkowski, rozpoczął w tym zeszycie druk rozprawy na temat: Poznań w czasach Księstwa Warszawskiego. Poznań nie był przYgotowany na ogromne zmiany polityczne - pisze W ojtkowski - które mi aty się dokonać jesienią. 18CX> r. W ostatnich jeszcze miesiącach przed Jena, życie stolicy wielkopolskiej płynęło zwykłym codziennym korytem. Władze administracyjne chwaliły spokój obywateli. Magistrat poznański Z powodzeniem zbierał sktadki na ciepią odzież zimową dla wojska. Wszystko wszakże radykalnie się zmieniło, kiedy dnia 3 listopada 18CX> r. o godz. 18'0 do miasta wkroczył oddział przedniej straży francuskiej pod dowództwem pułkownika Exelmana. Entuzjazm ludności polskiej był tak wielki, że okrzyki radości z Rynku dochodziły wyraźnie na Górę Przemysława, gdzie w urzędowym swym mieszkaniu pogrążał się w zwątpieniu wiceprezes rejencjI Goetze. 6 listopada przybędą do Poznania Dąbrowski i Wybicki, i niebawem Poznań stanie się ośrodkiem wSzYstkich armii francuskich. Poznań - pisze W ojtkowski - przedtem jako siedziba Dąbrowskiego i Wybickiego był niejako stolicą Polski. Po przyjeździe cesarza staje się on wręcz ośrodkiem całej Europy. Z Zapisków warto przytoczyć fragment z Rodowodu spółek ludowych w b. dzielnicy pruskiej do roku 1918, napisanego przez Rusa Kusztelana, w którym silnie podkreślono znaczenie Karola Marcinkowskiego dla rozwoju wielkopolskich spółdzielni ludowych. Sam wprawdzie spółek takich nie zakładał, uprawił jednakcechowe. Bractwa Wojciechu.

kończYmygrunt pod spólnicttco ludowe i przyczYnił się do tujltworzenia metod, jakie w spółkarstutie naszYm rozwinęły się najsilniej. W tym względzie w historii spólnictica ludowego Marcinkowski zajmuje formalnie podobne stanowisko jak Owen. Czytając wywody powyższe - pisze komentator A.W. zastanowić musi fakt, ze tyle gałęzi naszego żYcia społecznego wywodzi się od Marcinkowskiego. Postać to istotnie centralna w dziejach Wielkopolski. Ciekawą pozycję (nawiązującą do zamiaru naświetlenia roli Poznania na podstawie sprawozdania Banku Polskiego w zeszycie 1/1927) była notatka PKO w Poznaniu. PKO posiada cztery oddziały - pisał Z.Z. - główny w Warszawie, a nadto w Poznaniu, w Katowicach i w Krakowie. Odrębną rolę odgrywa centrala w Warszawie, obroty jej nie mogą być porównywalne Z oddziałami prowincjonalnymi i daleko wysuwają się ponad nie. Warto wszakże stwierdzić, że oddział poznański na całej linii zajmuje dominujące po Warszawie -miejsce. W r. 1926 stwierdzono w poszczególnych oddziałach co następuje:

W obrocie czekowym Wpłaty Wypłaty Razem

Warszawa 5 836 434 1 369 306 7 205 740ilość wpłat i wypłat Poznań 1 560 173 1 099 329 2 659 502

Kraków 1 336 661 1 097 526 2 434187

Katowice 568 753 573 750 1112 503

Z jakiejkolwiek strony rzecz uchwycimy, zawsze Poznań poza centralą warszawską stoi na naczelnym miejscu. Szczególnie zaś korzYstnie przedstawia się teren poznański pod względem stałości kapitału. Saldo poznańskie w końcu roku jest prawie równe krakowskiemu i katowickiemu razem wziąwszY. Podobnie przedstawia się Ilość kont, na oddział poznański przypada ich H, 5%, na oddziały krakowski i katotoicki razem wziąwszY - 15,5%. Z kroniki ważniejszych wydarzeń notowałem: 24 kwietnia - oficjalne otwarcie stacji radiofonicznej "Radio Poznańskie". Tegoż dnia sześćdziesięciolecIe pracy zawodowe] seniora księgarzy Jarosława Leitgebra; l maja - Otwarcie VII Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tegoż dnia - założenie Towarzystwa Powszechnej Wystawy Krajowej; 11 maja - Uchwalenie Nagród Literackich stołecznego miasta Poznania; 18 maja - założono Towarzystwo Miłośników Parku Wilsona; 3 czerwca - Zjazd geografów i etnografów słowiańskich.

Kronikarz

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1977.04/06 R.45 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry