SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1977.04/06 R.45 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Przemysław G a b r y e l - Akademia Medyczna gospodarce narodowej w latach 1971-1975. A n e k s: Instytuty i jednostki pozainstytutowe 5

MATERIAŁY

Jan Z a ł u b s k i - Budowa Trasy E-8 w latach 1974-1975. Odcinek miejski-zachodni. An e k s: Inwestorzy, projektanci i budowniczowie; Rada budowy; kierownicy budów; obiekty inżynierskie. .15 Mieczysław P r z e p i o r ą - Problemy projektowania miejskich odcinków Trasy E-8. A n e k s: Proj ektanci zachodniego odcinka miejskiego 51 Zenon Szymankiewicz - Jeszcze o 1939 roku w Poznaniu 67 Mirosława F i l i p i a k - Międzywydziałowe Studium Kultury i Turystyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w latach 1965-1976. An e k s: Wykaz publikacji o studium. Zajęcia w latach 1965 - 1976 prowadzili... 73"

ŻYCIE KULTURALNE

Andrzej S a t u r n a - Sezon artystyczny 1974/1975 Filharmonii Poznańskiej 81

KRONIKA

Tadeusz O r l i k - Nagrody Województwa Poznańskiego za rok 1975 (Jerzy Grzymała- Busse, Antoni Horst, Witold Jurczyk, Zbigniew Kurzawa, Aleksander Łukasiewicz, Adam Piskorz, Władysław Rusiński, Stanisław Sierpowski, Maria Tyszkowa). ," .91

Jubileusze

Urszula H o ffm a n n - Jubileusz pięćdziesięciolecia Akademii Ekonomicznej (1926-1976). An e k s: Komitet Honorowy; Komitet Organizacyjny; Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów, .112:

Z żałobnej karty

Andrzej D z i ę c z k o w s ki sińskim

Wspomnienie pośmiertne o Stanisławie Pro

.130»

Sprawozdania

Marian G e n o w e f i ak - XIV Sesja Miejskiej Rady Narodowej. A n e k s : Informacja o realizacji programu rozwiązań komunikacyjnych (fragmenty); Statut Samorządu Mieszkańców w Poznaniu (fragmenty) 134r

Spis treści

Czesław N a w r o c k i - Kronika budowy Zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady". Rok 1975, .147 Kronikarz · - Wydarzenia w Poznaniu w roku 1976. Część trzecia 165 50 lat temu "Kronika" pisała .191

ZDJĘCIA Leszka Adamczewskiego, Andrzeja Bilskiego, Zygmunta Ceglarka, Henryka Kamzy, Eugeniusza Kitzmanna, Tomasza Koebscha, Jacka Kulma, Tadeusza Lejczaka, Dany Matuszewskiej, Mariana Mielcarskiego, Maksymiliana Myszkowskiego, Jana N owaka, Stanisława Ossowskiego, Kazimierza Przychodzkiego, Jana Sołtysiaka, Zbigniewa Staszyszyna, Jerzego Unierzyskiego, Stanisława Wiktora

RYS UNKI Franciszka Burkiewicza, Józefa N eubauera. Elżbiety Ostrowickdej, Matyldy Patałowej

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1977.04/06 R.45 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry