WYDARZENIA W POZNANIU W ROKU 1976 cZĘŚĆ druga

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1977.01/03 R.45 Nr1

Czas czytania: ok. 66 min.

1.4. Z jakich dowcipów śmiali się poznaniacy? "Głos Wielkopolski" uraczył Informacją o konkursie otwartym na spikerkę telewizji. Przesłuchania miały się odbyć w poznańskim, ośrodku przy ul. Głogowskiej. Od kandydatek (do lat 29!) wymagano: przyborów do pisania, zmiany odzienia od pasa w górę, dyplomu ukończenia szkoły wyższej, zezwolenia rodziców lub współmałżonka oraz świadectwa szczepienia ospy. U dany był także dowcip o pladze gadulstwa telefonicznego, bowiem gadułów "nastraszono" niebezpieczeństwem porażenia prądem, jeśli rozmowa trwa dłużej niż pięć minut. "Express Poznański" przyniósł dowcipny wywiad z Januszem Hojanem, w którym oświadczył on, że podejmuje się funkcji trębacza z wieży ratuszowej. "Gazeta Zachodnia" ubawiła czytelników informacją, iż na lotnisko w Ławicy pasażerowie Polskich Linii Lotniczych dowożeni będą śmigłowcem startuj ącym z pi. Adama Mickiewicza. Zdumieni mieszkańcy Zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady"

Fotomontaż prima aprilisowy Stanisława Ossowskiego. Zdumieni mieszkańcy Zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady" dowiedzieli się, że na osiedlach trysnęły źródła wód leczniczychdowiedzieli się, że na osiedlach trysnęły źródła wód leczniczych.

Jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego obchodzili małżonkowie Stanisław i Zofia N owotni, zamieszkali przy ul. Myśliborskiej 15. Kierownictwo Teatru Aktora i Lalki objął Wojciech Wieczorkiewicz.

2.4. Inauguracja XVI Poznańskiej Wiosny Muzycznej. W auli U niwersytetu im.

Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. U dział wzięli: Chór Chłopięcy i Męski Poznańskiej Filharmonii, Chór Akademicki Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza oraz soliści: Stefania Woytowicz (sopran) i Timofiej Dokszycer (trąbka).

W Osiedlowym Domu Kultury "Pod Lipami" otwarto wystawę grafiki i rysunków Andrzeja Jeziorkowskiego.

Wydarzenia w Poznaniu (2 - 4. 4.)

W sali sportowo -widowiskowej "Aren a" odbyła się impreza artystyczna pod nazwą "Super-Arena" z udziałem artystów węgierskich. Funkcj e trenerów drużyny piłkarskiej Kolejowego Klubu Sportowego "Lech" objęli Mieczysław Chudziak i Edmund Białas.

W podróż artystyczną do Bułgarii wyjechał Chór Męski Związku Zawodowego Kolejarzy "Moniuszko" pod dyrekcją Antoniego Grochowaiskiego .

W Ogólnopolskim Festiwalu Studentów Zagranicznych zorganizowanym w Pałacu Kultury wykonawcy śpiewali po dwie piosenki - jedną w języku ojczystym, drugą po polsku. Jury przewodniczył Janusz Kępiński. W kategorii zespołów: I miejsce zdobyła międzynarodowa grupa "La Nueva Banda". W kategorii solistów: I miejsce zajął J orge Varcalcal (Kuba). Uroczystość wręczenia "Handlowego Znaku Jakości" Przedsiębiorstwu Handlowo- Usługowemu "Arged". Koncert kameralny Kwartetu Smyczkowego Magdaleny Rezler (I skrzypce), Maria Słubicka (II skrzypce), Marek Bugaj ski (altówka) , Jerzy Andrzej czak (wiolonczela) w ramach Poznańskiej Wiosny Muzycznej w auli Poznańskiej Wyższej Szkoły Muzycznej. Wystąpili także: Poznański Zespół Perkusyjny pod kierownictwem Jerzego Zgodzińskiego oraz soliści: Helena Łazarska (sopran), Florian Skulski (baryton), Jadwiga Kaliszewska (skrzypce) i Mieczysław Koczorowski (obój).

KV1 !>o/% VNS&A \VK )SN \ UIZYC/AA

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza o godz. 22.00 rozpoczął się Koncert N ocny w ramach poznańskiej Wiosny Muzycznej, zorganizowany przez redakcję "Res Facta". Był to recital sopranistki Roswithy Trexler (Niemiecka Republika Demokratyczna).

\ \i

\Y!< \ \11 m /A\

4.4. W Sali im. Marcina Groblicza w Muzeum Instrumentów Muzycznych rozpoczęła się ogólnopolska konferencj a poświęcona problemom krytyki muzycznej i baletowej.

Na apel prezydenta Poznania odpowiedziały placówki szkolne. Młodzież pod kierunkiem nauczycieli porządkowała tereny przyległe do szkół.

Grupa wowej

ucznlow Szkoły PodstaNr 13 porządkuje skwer

V(>/\ WsK\ WIOSKA MI ZN( /A\

II koncert symfoniczny Poznańskiej Wiosny M uzyczej w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wystąpiła gościnnie orkiestra symfoniczna Filharmoni Wrocławskiej pod dyrekcją Marka Pijarowskiego oraz Roman Suchecki (wiolonczela) .

\\\ I>O/.y\ Vtk\ WIOSSS V \ U ZYC2NA

W godzinach popołudniowych w auli Uniwersytetu . im. Adama Mickiewicza odbył się koncert monograficzny Dymitra Szostakowicza. Orkiestrą smyczkową Filharmonii Poznańskiej dyrygował Wojciech Rajski. Udział wzięli: Kwartet Smyczkowy Magdaleny Rezler i Trio Fortepianowe: Marta Jankowska (fortepian), Zbigniew Słowik (skrzypce), Andrzej Zieliński (wiolonczela) oraz soliści: Ewa Bukoj emska (fortepian), Helena Łazarska (sopran), Timofiej Dokszycer (trąbka), Andrzej Tatarski (fortepian). W sali sportowo-widowiskowej "Arena" odbył się koncert laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Studentów Zagranicznych.

Recital Bogdana Łazuki w Osiedlowym Domu Kultury "Pod Lipami". Dzień " Otwartych drzwi" na wyższych uczelniach. W auli Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w ramach Poznańskiej Wiosny Muzycznej odbył się koncert Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia i Telewizji w Warszawie pod kierownictwem Józefa Patkowskiego. Solistą był Zbigniew Piernik (tuba).

XVI IWA \\Mv \ , WIoMXA MjlŚCZtiA

5.4. Problematyka XXV Zjazdu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego była tematem seminarium dla wykładowców i lektorów szkolenia partyjnego, zorganizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej. Naukowcy z Akademii Ekonomicznej i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przedstawili kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się koncert laureatów wojewódzkiego przeglądu XV Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej. Otwarcie wystawy malarstwa Lecha Rataj czyka w Galerii N owej. Podczas wernisażu wiersze Grażyny Banaszkiewicz recytowała Joanna Orzeszkowska. Pieśni Mieczysława Karłowicza i Karola Szymanowskiego śpiewała Danuta Każmierska. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert kameralny, podczas, którego wystąpił Kwartet Smyczkowy Magdaleny Rezler z udziałem Macieja Paderewskiego (fortepian). Solistką była Stefania Woytowicz (sopran) .

XXi I'OjN CŚS&.A \VK )SN v MV/M 7. \ \

W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę prac konkursowych młodzieży szkolnej pt. "Sylwetki zasłużonych Wielkopolanek z okresu II wojny światowej i XXX -leeia PRL" . Jednocześnie otwarto wystawę pt. "Chrońmy zabytki kultury Poznania i Wielkopolski" .

J37

Brygady Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego rozpoczęły remont torów w ul. Zamenhofa.

Przy remoncie torów tramwajowych zastosowano szwajcarską podbijarkę

6.4. Zakończenie XVI Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej Poznańskiej Wiosny Muzycznej. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny Krakowskiej Orkiestry Radia i Telewizji pod dyrekcją Jacka Kasprzyka. Solistą był Jerzy Artysz (baryton). Po koncercie, za najlepsze wykonanie festiwalowe, medalami Oddziału Poznańskiego Związku Kompozytorów Polskich wyróżnieni zostali Jacek Kasprzyk i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. W imprezach Wiosny uczestniczyło wielu solistów polskich, z Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Obecne były delegacje związków i stowarzyszeń kompozytorów z Bułgarii, Czechosłowacji, Jugosławii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Vi IW\ VVik\ WIOSNA

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę pokonkursową pt. "Pierwszy krok w fotografii artystycznej". Rozpoczęły się Dni Kultury Greckiej zorganizowane przez Studencki Klub "Bratniak" na Winogradach.

Maraton jazzowy w sali sportowo-widowiskowej "Arena".

Wydarzenia w Poznaniu (7 - 10. 4.)

7.4. Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego udał się w podróż artystyczną do Niemieckie] Republiki Demokratycznej. 8.4. Przebywał w Poznaniu zastępca kierownika Wydziału Nauki i Oświaty Komitetu Centralnego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej prof. dr hab. Jan Rychlewski, który zapoznał się z osiągnięciami placówek naukowych oddziału Polskiej Akademii Nauk. prof. Rychlewski spotkał się również z członkami prezydium Oddziału. Problemy wykorzystania elektronicznej techniki obliczeniowej w pTaktyce gospodarczej były tematem krajowej konferencji naukowej, zorganizowanej w Domu Technika.

z udziałem około pięciuset specjalistów rozpoczęła się V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, poświęcona zaopatrzeniu w wodę miast i wsi. Krajowa narada służb produkcyjno- technologicznych przemysłu gastronomicznego. Z tej okazji w kawiarni "Italia" Poznańskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Gastronomicznego przedstawiło do degustacji około dwustu smakołyków. W godzinach południowych na ul.

Czerwonej Armii doszło do niebywałego wypadku drogowego. W skręcającą w lewo nysę, uderzył tramwaj linii ,,13", wskutek czego samochód wjechał na chodnik i zatrzymał się w oknie wystawowym kwiaciarni pod nr 32. 9.4. w międzyzakładowym współzawodnictwie pracy, w którym uczestniczyły placówki Centrali Nasiennictwa, Ogrodnictwa i Szkółkarstwa, pierwsze miejsce zdobył Oddział w Poznaniu. Wręczenie zwycięskiej załodze proporca przechodniego Ministra Rolnictwa i Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Rolnych odbyło się podczas uroczystości w Sali Wielkiej Pałacu Kultury.

W Pałacu Kultury odbyło się spotkanie b. działaczy Związku Walki Młodych i Związku Młodzieży Polskiej. W Akademii Rolniczej odbyło się robocze spotkanie poświęcone wykorzystaniu w żywieniu człowieka produktów ubocznych przemysłu młynarskiego. Przybyła grupa akredytowanych w Polsce dziennikarzy zagranicznych. Podczas dwudniowego pobytu goście zapozznali się z historią regionu, osiągnięciami województwa oraz perspektywami rozwoju przemysłu, nauki i kultury. O sprawach tych mówiono podczas spotkania w Urzędzie Wojewódzkim. W godzinach południowych dziennikarze zwiedzili Zakłady Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" oraz muzeum zakładowe, zwiedzili miasto i spotkali się z władzami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" rozpoczęły się finały VIII Poznańskiego Festiwalu Studenckiej Piosenki Turystycznej, organizowanego przez Politechnikę Poznańską. Do eliminacji przedstawiono czterdzieści pięć piosenek, "Rajdową piosenką roku" publiczność uznała Pamiątkę ze splyiuu Jana Borowicza. Na Osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej w N owej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje" oddano do użytku nowy sam spożywczy (Nr 107) o powierzchni 1265 mi. Jest on jednocześnie placówką szkoleniową kadr dla handlu. 10.4. Obradował Miejski Zjazd Delegatów Stronnictwa Demokratycznego, na który przybyli m. in. sekretarz Centralnego Komitetu Zbigniew Rudnicki, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj. Wybrano nowe władze. Przewodniczącym został ponownie Stanisław Antczak, a sekretarzem Zbigniew Sobczak. Zakończyły się zorganizowane przez studentów U niwersytetu im. Adama Mickiewicza "Dni kultury krajów romańskich" . 129 Koncert Poznański orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pod gościnną dyrekcją Witolda Krzemieńskiego. Solistą był Jan Kański (fortepian).

W Pałacu Kultury otwarto Wystawę zbiorów hobbystów pod nazwą "Czego to ludzie nie zbierają". Poranek bułgarski zorganizowany przez młodzież XI Liceum Ogólnokształcącego im. Georgii Dymitrowa z okazji setnej rocznicy Powstania Kwietniowego w Bułgarii.

11.4. Niedziela Czynu Społecznego. W Parku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej na Cytadeli, pod nadzorem fachowców z Okrągowego Zarządu Lasów Państwowych, młodzież z poznańskich szkół ogólnokształcących i zawodowych posadziła około s:m drzew i krzewów ozdobnych. Słuchacze z Wyższej Oficerskiej Szkoły Służb K watermistrzowskich pracowali przy budowie kolektora wodnego.

Otwarcie Międzynarodowego Salonu Medycznego "Salmed-76" na Międzynarodowych Targach Poznańskich, w którym najnowsze osiągnięcia techniki medycznej prezentowało stu osiemdziesięciu wystawców z dwudziestu krajów świata i trzydziestu czterech wystawców polskich. Otwarcia dokonał minister Zdrowia i Opieki Społecznej Marian Śliwiński.

SALMED 76

POZNAŃ

Spotkanie architektów projektujących obiekty dla służby zdrowia opieki społecznej. Z tej okazji Biuro Informacji Technicznej zorganizowało konferencję na temat "Nauka i technika w procesie ochrony zdrowia". Czynne były wystawy "Przegląd projektów i realizacji budownictwa służby zdrowia i opieki społecznej" oraz wystawa robocza pro* jektów środowiska poznańskiego.

Jubileusz pięćdziesięciopięciolecia pracy w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń obchodził Marian Rybarski. Jubilat zaczynał w 1921 r. w "Vescie" - Towarzystwie Wzajemnych Ubezpieczeń.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert kameralny Kwartetu Instrumentów Dętych Soni Ventorum (Stany zjednoczone Ameryki Płn.).

I Poznańskie Targi Różności w Pałacu Kultury zorganizowane przez Wielkopolski Klub Hobbystów. Przybyli "wystawcy" ze Szczecina, Warszawy, Wrocławia, Zielonej Góry. Rozpoczęcie sezonu turystycznego Automobilklubu Wielkopolskiego. Sześćdziesiąt pięć samochodów przebyło trasę Poznań-Rogalin-Kórnik-Poznań Meta znajdowała się na lotnisku w Ławicy. "Złota Niedziela". Poznaniacy udali się masowo na przedświąteczne zakupy.

Wydarzenia w Poznaniu (12 - 13. 4.)

12.4. Z okazji Dnia Pracownika Służby zdrowia w Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbyła się uroczysta akademia z udziałem ministra zdrowia i opieki społecznej Mariana Śliwińskiego, wojewody poznańskiego Stanisława Cozasia i sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdana Gawrońskiego. Zespół Opieki Zdrowotnej J eżyce otrzymał nagrodę Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za zajęcie I miejsca -v kraju w konkursie na najlepszy Zespól Opieki Zdrowotnej. Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Samorządu przy Wojewódzkim Komitecie Frontu Jedności Narodu, na którym omówiono zadania samorządu w roku 1976. Przedkongresowa narada delegatów organizacji młodzieżowych z województw kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego i poznańskiego z udziałem przewodniczącego Rady Głównej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej Zdzisława Kurowskiego. W Pałacu Kultury odbyło się spotkanie aktywu wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej z ministrem pełnomocnym i konsulem generalnym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołajem Gusiewem. Spotkaniu przewodniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiegc Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej Bogdan Gawroński. Nikołaj Gusiew omówił osiągnięcia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1971 -1975 i przedstawił zadania stojące przed komunistami radzieckimi po XXV Zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. W części artystycznej wystąpili laureaci festiwalu piosenki radzieckiej z województwa poznańskiego. Początek konferencji naukowo- technicznej pod tytułem "Nauka i technika w procesie ochrony zdrowia", w której uczestniczyło dwustu pięćdziesięciu lekarzy. W Muzeum Narodowym otwarto wystawę tkanin artystycznych i kilimów wykonanych przez Wielkopolską Spółdzielnię Pracy Rękodzieła Artystycznego. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. W "Arsenale" otwarto wystawę pokonkursową prac nadesłanych na III

Ogólnopolski Konkurs im. Jana Spychalskiego. Jednocześnie otwarto wystawę malarstwa Pawła Kromholza. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury koncertował Robotniczy Chór Męski z Pori (Finlandia» pod dyrekcją Ekki Tuominen. N agrodę turnieju "Wierzbowego Liścia" w Empiku zdobył Jerzy Piotrowski z Technikum Enargetycznego. 4. W Poznańskim Kombinacie Budowy Domów odbyła się narada aktywu młodzieżowego Związku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej poświęcona sprawom patronatów młodzieżowych nad budownictwem mieszkaniowym. Zakończenie konferencji naukowej "Ampig-76" poświęconej problematyce obiektywnych systemów informatycznych. N a Osiedlu Wielkiego Października w Zespole Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady" odbył się pokaz zmechanizowanego sprzętu do pielęgnacji dróg i zieleni w osiedlach mieszkaniowych. Zmart Maksymilian Bartz, długoletni i ofiarny działacz ruchu robotniczego, w latach 1928 -1938 członek Komunistycznej Partii Polski, sekretarz Komitetu Miejskiego i członek Egzekutywy Komitetu Okręgowego Komunistycznej Partii Polski w Poznaniu, więzień Berezy Kartuskiej. W latach okupacji członek: Komunistycznej Partii Belgii i Związku Patriotów Polskich, po wyzwoleniu w roku 1945 I sekretarz Komitetu Miejskiego Polskiej Partii Robotniczej, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych i członek Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, odznaczony Orderem Sztandaru Pracy II klasy, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i innymi odznaczeniami honorowymi.

34.4. Posiedzenie Komitetu Obchodów Święta l Maja. Na czele Komitetu stanął I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada.

Trzydziestolecie Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się wielki koncert symfoniczny, którego wykonawcami byli absolwenci i pedagodzy Szkoły: Aleksander Burant, Aleksandra Imaiska, Marian Kondella, Bożena N alewajko i Ewa Werka. Wystąpił chór szkolny i Spółdzielczy Chór Mieszany im. Moniuszki oraz orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Mieczysława Dondajewskiego . Zamknięcie Międzynarodowego Salonu Medycznego "Salmed - 7 6" . Ekspozycj ę obejrzało ok. 10 (XX) osób. W auli Akademii Wychowania Fizycznego odbył się przegląd uczelnianych zespołów artystycznych przygotowany przez Komisję Kulturalno-oświatowa Akademii. Wystąpiły zespoły: taneczny pod kierownictwem Zofii Kozłowskiej; klubu piosenki rajdowej pod kierownictwem Lecha Piotrowskiego; poetycko-literacki pod kierownictwem Małgorzaty Gumowskiej; muzyczny pod kierownictwem Grażyny Kucharskiej i kabaret " Kwak" pod kierownictwem Aleksandra Kucharskiego. Uczestniczyło ogółem ponad stu wykonawców. 15.4. w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyło się spotkanie pięciuset nauczycieli-nowatorów województwa poznańskiego z ministrem Oświaty i Wychowania Jerzym Kuberskim, sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego

Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdanem Gawrońskim, wojewodą poznańskim Stanisławem Cozasiem, prezydentem Poznania - Władysławem Sleboda, prezesem Zarządu Głównego Związku N auczycielstwa Polskiego Bolesławem Grzesiem oraz rektorem U niwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. drem Benonem Miśkiewiczem. Przedstawiono projekt programu dosko

J4[

nalenia i rozwoju oświaty w województwie poznańskim na lata 1976 - 1980. N ajbardziej zasłużeni dla poznańskiej oświaty otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe. Międzynarodowy Dzień Kombatanta.

Na terenie b. obozu zagłady w Żabikokowie zebrały się delegacje władz, miejscowych zakładów pracy i społeczeństwa, by złożyć hołd ofiarom hitlerowskiego terroru. Podobne uroczystości odbyły się w innych hitlerowskich miejscach straceń i martyrologii na terenie Poznania. O godzinie 19.00 wokół Ratusza odbyła się uroczystość otwarcia Szermierczych Mistrzostw Świata Juniorów . Przy dźwiękach orkiestry wojskowej na Stary Rynek wmaszerowały reprezentacje trzydziestu czterech państw startujących w mistrzostwach. Przewodniczący Międzynarodowej Federacji Szermierczej Pierre Ferri wygłosił przemówienie Prezydent miasta Władysław Sleboda dokonał oficjalnego otwarcia mistrzostw Na maszt przy dźwiękach hymnu wciągnięto flagi narodową i miasta Poznania. W imieniu uczestników mistrzostw ślubowanie złożyła Elżbieta Lechna Otwarcie uświetniły występy artystyczne Chóru Chłopięcego i Łęskiego Filharmonii Poznańskiej pod c'yrekcja Stefana Stuligrosza, Zespołu Pieśni i Tańca "Wielkopolska" oraz gimnastyki artystycznej.

Tańczy i śpiewa Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska" pod kierownictwem Romana Matysiaka

Wydarzenia w Poznaniu (15 - 22. 4.)

Z podróży artystycznej do Bułgarii powrócił Chór Męski Związku Zawodowego Kolejarzy "Moniuszko" pod dyrekcją Antoniego Grochowaiskiego. Chór koncertował trzykrotnie w Plowdiw. W wieku siedemdziesięciu dziewięciu lat zmarł zasłużony działacz ruchu robotniczego, członek Komunistycznej Partii Polski i Komunistycznej Partii Francji Franciszek Krzysztofiak.

16.4. N a cmentarzu junikowskim odbył się pogrzeb wybitnego działacza robotniczego Maksymiliana Bartza. W pogrzebie wzięli udział przedstawiciele Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, działacze związkowi, delegacje zakładów pracy. 17.4. W Bibliotece Głównej Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza otwarto wystawę pn. "Książka duńska w Polsce". W wieku piędziesięciu lat zmarł Zenon Parysek, pułkownik w stanie spoczynku, zasłużony działacz Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego, uczestnik walki zbrojnej o utrwalenie władzy ludowej, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

18.4. Studencki Teatr 8 Dnia wyjechał do Palermo (Włochy) na festiwal teatrów eksperymentalnych "Incontroavione 76". 19.4. Poznański Teatr Lalki i Aktora pod kierownictwem Wojciecha Wieczorkiewicza wyjechał w podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec. 20.4. Uruchomienie Przedszkola Nr 10 w Osiedlu Oświecenia N owej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje", zbudowanego przez załogę Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Nr 2. W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę fotogramów Brunona Cynalewskiego pt. "Nieznany Poznań".

«unii* »>cai

21.4. Rozpoczęły się Dni Kultury Radzieckiej organizowane przez Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieekiej. Zainaugurowało je otwarcie wystawy plakatów i medali pt. "Lenin" w salach Muzeum Historii Ruchu Robotniczego, na które przybył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej

Bogdan Gawroński. Obecny był także minister pełnomocny i konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Gusiew. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej podejmowało z okazji sto szóstej rocznicy urodzin Włodzimierza Lenina i trzydziestej pierwszej rocznicy podpisania Układu o Przyjaźni, Pomocy Wzajemnej i Współpracy kierownictwo Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu. W trakcie spotkania, w którym uczestniczyli m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zejdnoczonej Partii Robotniczej i przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Bogdan Gawroński oraz minister pełnomocny i konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Gusiew, wręczono Złote Odznaki Honorowe Towarzystwa. Otrzymali je: konsul Gienadyj Podlipniak oraz sekretarz Konsulatu - Anatolij Kilinnikow.

22.4. Obrady XII sesji Miejskiej Rady N arodowej w Sali Wielkiej Pałacu Kultury poświęcone w głównym punkcie porządku dziennego ocenie wykonania Planu Społeczno-Gospodarczego Rozwoju Poznania w latach 1971 - 1975. Na Rynku Starego Miasta Zespół Telewizyjnej Wytwórni Filmowej "Poltel" rozpoczął kręcenie filmu pt. O tym jak Maciek Poznań uratował w reżyserii

Grzegorz Czerniak (Maciek)

Stanisława Janickiego. Wykonawcami byli artyści scen poznańskich. Główną rolę powierzono Grzegorzowi Czerniakowi ze Szkoły Podstawowej Nr 20. Odbyła się zorganizowana przez Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej sesja popularnonaukowa poświęcona problemom działalności propagandowej po VII Zjeździe Partii. W Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. Stanisława Staszica obchodzono Dzień Patrona. Odbyło się wiele atrakcyjnych konkursów i turniej sportowy. Wręczono odznaki wzorowego ucznia. Rozpoczęły się wybory do samorządu mieszkańców. 23.4. Dzień Transportowca i Drogowca obchodziła załoga Oddziału Zaopatrzenia Państwowej Komunikacji Samochodowej. Spotkanie załogi połączone było z przekazaniem sztandaru Zjednoczenia Państwowej Komunikacji Samochodowej w Warszawie oraz Zarządu Głównego Związku Zawodowego Transportowców za zwycięstwo w ogólnopolskim współzawodnictwie międzyzakładowym za 1975 rdk. W szesnastu pawilonach i halach Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczęła się Międzynarodowa Wiosna Estradowa zorganizowana przez poznańską "Estradę". Przybyło około pięciuset artystów estradowych z Bułgarii, Czechosłowacji, Kuby, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Rumunii, Polski, Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wystąpili soliści Opery z Hawany (Kuba): Alina Sanhez (sopran), Maria Remola (sopran koloraturowy), Ramon Calzadilla (baryton). Przy fortepianie Juan Espinoza. Do Turcji wyruszyła siedmioosobowa ekspedycja naukowa Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii pod kierownictwem Honoraty Korpikiewicz. W Ośrodku Teatralnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza "Maski" w Domu Studenta "Hanka Sawicka" (przy ul. Stalingradzkiej) rozpoczęła się zorganizowana przy współudziale Klubu Studenckiego "Cicibór" trzydniowa impreza poświęcona konceptualizmowi. Wystąpiła warszawska grupa "Consens".

Otwarto wystawę pt. "Aktualne tenden - cje w młodej sztuce czechosłowackiej". W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarta została wystawa fotogramów litewskiego fotografika Romualdasa Pożerskisa, laureata "Foto-Expo 75".

24.4. Do Poznania przybył lektor Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, docent Instytutu Ekonomii Akademii Nauk Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Siergiej Makusjan. Spotkał się w sali Empiku z aktywem Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. Odbył się zjazd okręgowy delegatów Zrzeszenia Prawników Polskich. Dokonano oceny działalności Zrzeszenia w okręgu poznańskim oraz wybrano nowe władze. Prezesem został wiceprezes Sądu Wojewódzkiego Czesław Bieske.

Wybrano też delegatów na zjazd krajowy. Przy porządkowaniu trawników w Parku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej na Cytadeli pracowało ok. pięciuset harcerzy. Przedsiębiorstwo Handlu Odzieżą "Otex" oddało do użytku przy ul. Czerwonej Armii sklep patronacki Domu Mody "Leda" z Warszawy.

Uruchomienie automatycznego połączenia telefonicznego z Piłą. 25.4. W Muzeum Narodowym odbyło się spotkanie przedstawicieli Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Ministerstwa Kultury i Sztuki i władz administracyjnych z reprezentantami ekip artystycznych uczestniczących w Międzynarodowej Wiośnie Estradowej. Prezydent Poznania Władysław Sleboda podziękował artystom za udział w festiwalu rozrywkowym, zaś organizatorom za trud przygotowania imprezy. Podczas spotkania koncertował Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego. O północy zakończyła się Międzynarodowa Wiosna Estradowa na którą złożyło się około stu czterdziestu różnorodnych imprez, z udziałem kilkuset wykonawców z ośmiu państw. Mimo niepogody imprezy obejrzało ok. 100 000 widzów. W auli Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr l odbył się XIX Wojewódzki Konkurs Pisania na Maszynie.

Wydarzenia w Poznaniu (25 - 27. 4.)

W auli Technikum Poligraficzno- Księgarskiego zakończyły się III Konfrontacje Sceny Szkolnej z udziałem dwudziestu zespołów. Jury pod przewodnictwem Wandy Henik przyznało cztery nagrody, wśród nich teatrowi szkolnemu VI Liceum Ogólnokształcącego. Wojewódzka konferencja sprawozdawczo-wyborcza delegatów Pracowniczych Ogródków Działkowych. Przewodniczącym zarządu został wybrany ponownie Henryk Nowak.

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Cepelia" wyjechał w podróż artystyczną do Austrii. 26.4. Spotkanie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasady z delegatami na Kongres Młodzieży Polskiej. W Teatrze Polskim odbył się. uroczysty koncert z okazji 31 rocznicy podpisania Układu o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej. Przybyli: przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński, przedstawiciele władz miasta i województwa. Obecni byli pracownicy Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu z ministrem pełnomocnym i konsulem generalnym Nikołajem Gusiewem oraz grupa turystów radzieckich. Koncert reżyserował Roman Kordziński, a prowadziła Ewa Konieczna.

N arada aktywu społeczno-gospodarczego Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" z udziałem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J erzego Zasady. Seminarium poświęcone planom zagospodarowania przestrzennego wszystkich województw w kraju, zorganizowane przez Instytut Kształtowania Środowiska przy Ministerstwie Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. W siedzibie Zakładów Energetycznych Okręgu Zachodniego zakończył się III Ogólnokrajowy Konkurs na najlepszy Klub Techniki i Racjonalizacji w energetyce . Udział wzięły dwadzieścia cztery kluby. Nagrody i dyplomy wręczył prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Tadeusz Dryzek. Pierwsze miejsce (po raz trzeci z rzędu) zdobył Międzyzakładowy Klub Techniki i Racjonalizacji przy Zakładach Energetycznych Okręgu Zachodniego.

1500 kobiet z dzielnicy J eżyce pracowało w Parku Sołackim gdzie porządkowano trawniki, sadzono kwiaty. Pomagała młodzież z Liceum Medycznego i IV Liceum Ogólnokształcącego. Spotkanie b. więźniów obozów hitlerowskich odbyło się w sali "Interklubu " na Międzynarodowych Targach Poznańskich z okazji trzydziestej pierwszej rocznicy wyzwolenia z obozów hitlerowskich. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Marian Jakubowicz udekorował pamiątkowymi medalami kombatanckimi Edmunda Chróścielewskiego i Edmunda Goćwinskiego. .4. Instytut Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zorganizował w małej auli dwudniową ogólnopolską sesję naukową poświęconą problematyce obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.

Prawa socjalne i ekonomiczne obywateli w Polsce oraz we Francji były tematem międzynarodowego sympozjum zorganizowanego przez poznański oddział Instytutu Państwa i Prawa Polskiej Akademii Nauk oraz U niwersytetu Paryż I. N a obrady przybyła do Poznania delegacja wybitnych uczonych francuskich, na czele której stał prof. Claude A. Colliard. Pracami sympozjum kierował dyrektor Instytutu prof. dr Adam Łopatka.

Obrady plenarne Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego poświęcone udziałowi Stronnictwa w rozwoju demokracji socjalistycznej. Poznańska delegacja na Kongres Młodzieży Polskiej odjechała z poznańskiego dworca głównego. Dni Kultury Studenckiej w Zakładach Metalurgicznych "Pomet" w ramach akcji "Sojusz świata pracy z kulturą" zorganizował Klub Studencki "Cicibór" .

Z podróży artystycznej do Republiki Federalnej Niemiec' powrócił Teatr Aktora i Lalki pod kierownictwem

Wojciecha Wieczorkiewicza, w Hamburgu wystawiono dziesięciokrotnie musical Hanny Januszewskiej Tygrysek z muzyką Jerzego Miliana. Podczas wieczornicy pierwszomajowej w Poznańskiej Fabryce Maszyn Żniwnych czterdziestu pięciu pracowników otrzymało odznaki "Zasłużonego pracownika PFMŻ". Siedmiu pracowników, którzy przepracowali w zakładach dwadzieścia pięć i trzydzieści pięć lat, otrzymało nagrody jubileuszowe. Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza odbyło się spotkanie z prokuratorem generalnym PBL - doc. dr habil Lucjanem Czubińskim.

Uchwałą Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej dokonano uroczystego wpisu czterdziestu siedmiu osób, reprezentujących różne środowiska, do Księgi Wybitnych Przodowników Pracy Socjalistycznej Województwa Poznańskiego. Uroczystość połączona była ze spotkaniem wyróżnionych z Egzekutywą Komitetu Wojewódzkiego. Przemawiał I sekretarz Komitetu Jerzy Zasada, który podziękował przodownikom za obywatelską postawę i pracę dla dobra regionu, a następnie wręczył im pamiątkowe dyplomy. W imieniu wyróżnionych podziękował Mieczysław Ociepka. Do Księgi Wybitnych Przodowników Pracy Socjalistycznej Województwa Poznańskiego wpisani zostali: Jan Anioł - mistrz w Przedsiębiorstwie Budownictwa Hydrotechnicznego i Rurociągów Energetycznych "Energopol- 7"; Kazimierz Bartpl - drwal z Nadleśnictwa Oborniki; Bronisław Bobrowski - I sekretarz Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej; Aleksandra Borecka - dyrektor Przedszkola nr 88; Albin Fechner - solista Opery Poznańskiej; Tadeusz Golba - rolnik z U ścikowa, gmina Oborniki; Franciszek Grabowski - stolarz-suszarnik w Swarzędzkich Fabrykach Mebli; Wojciech Jakubowski - dyrektor Zarządu Wojewódzkiego Państwowej Komunikacji Samochodowej; Marian J aska - dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie; Jan J erzyniak - dyrektor Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych Gołębin Stary; Teodor Janowski - robotnik Zakładów Rowerowych "Predom-Romet"; Renata Kaczmarek - robotnica Spółdzielni Pracy Wyrobów Szklanych "Odrodzenie" w Rakoniewicach; Stanisław Klimek - kierownik Apteki nr l; Maciej Kortus

Kronika Miasta Poznania

- rolnik z Rokietnicy; Maria Krysińska - robotnica Zakładów Przemysłu Odzieżowego "Polanex" w Gnieźnie; Eugeniusz Kubiak - elektromonter w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno- Montażowych Budownictwa Rolniczego; Stanisław Kubiak redaktor naczelny poznańskiej rozgłośni Polskiego Radia; Aleksandra Lewandowska - robotnica Zespołu Spichrzy i Młynów w Szamotułach; Jerzy Lutomski - dyrektor Instytutu Przemysłu Zielarskiego; Władysława Majewska - brygadzistka w Fabryce Kosmetyków "Pollena- Lechia"; Eugeniusz Makowski - ślusarz z Fabryki Aparatów i Urządzeń Komunalnych "Powogaz"; Teresa Matysiak - technik-ogrodnik w Kombinacie Państwowych Gospodarstw Rolnych Owińska, Izabela Mazur - nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr l w Puszczykowie; Bolesław Moder - mistrz w Poznańskich Zakładach Mechanicznych Wojewódzkiego Zarządu Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"; Józef Mularczyk - ślusarz-monter obrabiarek w Zakładach Przemysłu Metalowego "H Cegielski"; Tadeusz Nowakowski - mechanik maszyn i urządzeń mleczarskich w Zakładzie Remontowo-Montażowym Przemysłu Mleczarskiego; Mieczysław Ociepka - pracownik Poznańskiej Fabryki Maszyn żniwnych; Eugeniusz Paukszta - pisarz; Wacław Peterek - prezes Okręgowej Spółdzielni Pszczelarskiej; Stanisław Przybylak - brygadzista w Zakładach Metalowych Przemysłu Gumowego "Stomil" w Środzie Wlkp; Augustyn Pyra - ślusarz Fabryki Samochodów Rolniczych; Maria Roszczak - przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Kobiet; Zenon Rzepa - monter w Zakładach Naprawczych Mechanizacji Rolnictwa; Jan Sowa - traktorzysta Spółdzielni Kółek Rolniczych we Wrześni; Kazimiera Scheffler - dyrektor Prewentorium w Jeziorach; Urszula Sipińska - piosenkarka; Władysław Skotarczak - mistrz Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego w Śremie ; Józef Skrzypczak - technik w Wielkopolskich Zakładach Teleelektronicznych "Teletra"; Wacław Stachowiak - mistrz w Poznańskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych; Władysław Strzelczyk murarz w Poznańskim Przedsiębiorstwie Budowlanym Nr 5; Stanisław Swierkiel - przewodniczący Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego w Wilczynie ; Mieczysław Turowski - brygadzista Poznańskiego Przedsiębiorstwa Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych "Mostostal"; Zofia Walczak

Wydarzenia w Poznaniu (29. 4. - 1. 5.)

- robotnica Wielkopolskich Zakładów Przemysłu Cukierniczego " Goplana"; Marian Walkowiak - dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej w Miłosławiu; Zofia Woźniak nauczycielka Szkoły Podstawowej w Luboszu gmina Kwilcz; Franciszek Wróblewski - robotnik Poznańskich Zakładów Wyrobów Rymarskich; Mirosława Wróblewska - dyrygent i kierownik artystyczny Chóru Dziewczęcego "Poznańskie Skowronki" przy Pałacu Kultury.

W Muzeum Narodowym otwarto wystawę portretów przodowników pracy socjalistycznej. N a uroczystość przybył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, przedstawiciele Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej i Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków. Portrety przedstawiały ludzi wpisanych do Księgi Wybitnych Przodowników Pracy Socjalistycznej Województwa Poznańskiego w latach 1974 i 1975. Otwarcie wystawy uświetnił występ Chóru Dziewczęcego "Poznańskie Skowronki" pod kierownictwem Mirosławy Wróblewskiej Przebywał w Poznaniu wiceminister Oświaty i Wychowania Romuald J ezierski, który spotkał się z dyrektorami gminnych szkół zbiorczych, pracownikami wydziałów oświaty i wychowania urzędów gminnych i miejskich z województwa poznańskiego. Spotkanie miało charakter wprowadzenia do ogólnonarodowej dyskusji nad przyszłą powszechną dziesięcioletnią szkołą średnią. W godzinach popołudniowych wicemini - ster J ezierski zapoznał nauczycieli, poznańskich z nowym modelem szkoły średniej. W Pałacu Kultury odbył się koncert pierwszomajowy dla załogi Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", podczas którego wystąpili artyści scen poznańskich. W Zakładach Metalurgicznych "Pomet" podczas pierwszomajowego spotka

nia załogi trzem zasłużonym pracownikom wręczono Złote Krzyże Zasługi, a kilkunastu innym - Odznaki Honorowe Miasta Poznania. W części artystycznej wystąpili artyści scen poznańskich. Studenci Wydziałów Rolniczego i Zootechnicznego Akademii Rolniczej w Poznaniu stanęli do współzawodnictwa o tytuł mistrza wiedzy rolniczej. W uczelnianej olimpiadzie zwyciężył Zygmunt Miętki, student IV r. Wydziału Rolniczego.

Częściowe zaćmienie słońca nad Poznaniem rozpoczęło się o godzinie 10.18; maksimum osiągnęło o 11,40, a zakończyło się o 13.30. Maksymalna część zakryta wynosiła 0,52 tarczy słonecznej. 30.4. VII Międzynarodowy Turniej Kręglarski o "Puchar Poznania", zgłosili się reprezentanci siedmiu państw. W Szkole Podstawowej Nr 9 im. Franciszka Witaszka spotkali się b. żołnierze Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, uczestnicy walk z okupantem hitlerowskim oraz byli więźniowie obozów koncentracyjnych. Po uroczystym apelu, podczas którego nazwiska najlepszych uczniów wpisano do księgi pamiątkokowej Szkoły, odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci Franciszka Witaszka, otwarto też Izbę Pamięci Narodowej, zgromadzono w niej wiele pamiątek historycznych z lat 1918 - 1919 i 1939 - 1945. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. Solistą był Piotr Paleczny (fortepian).

W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę plakatów Chrystiana Gomolca.

1.5. W pochodzie pierwszomajowym, który przeszedł przed trybuną honorową usytuowaną obok Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej przy ul. Czerwonej Armii, wzięło udział ok. 11) (XX) poznaniaków. Na trybunie zajęli miejsca członkowie kierownictwa partyjnego i administracyjnego województwa i miasta, z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Zasadą na czele.

Pochód otwierała załoga Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". W godzinach porannych I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada odwiedził Szpital Miejski im. Francuzka Raszei oraz Szkołę Chorążych Pożarnictwa. Towarzyszyli mu: wojewoda poznański Stanisław Cozaś, prezydent Poznania Władysław Śleboda i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Gawroński. Wznowiła kursy Kolejka Dziecięca z Malty do stacji Zwierzyniec. Ponad stu pasażerów przebywa jednorazowo ten odcinek drogi z szybkością piętnastu kilometrów na godzinę.

Jubileusz czterdziestopięciolecia pracy w zawodzie drukarza obchodził mistrz Feliks Palacz, pracujący w drukarni gazetowej Zakładów Graficznych im Marcina Kasprzaka 2.5. Imprezy kulturalne w wielu punktach miasta.

Na estradzie na Łęgach Dębińskich poznaniaków bawili m. in. Ada J arysz i Marian Fokrzycki z Poznańskiego Teatru MuzycznegojĄJ

Zakończył się kiermasz książki zorganizowany wokół placu Mickiewicza. Sprzedano książki o łącznej wartości 2,5 min zł.

W auli Politechniki Poznańskiej odbył się II Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Rektora. W klasie B zwyciężyła para Zdzisław Fraczek i Barbara Kamińska (Wrocław); w klasie C - Zbigniew Zasada i Barbara Pisarska (Wrocław); w klasie D - Michał Zdun i Aleksandra Pludro (Poznań) . O godzinie 16,10 w sali sportowo-widowiskowej "Arena" rozpoczęły się Bokserskie Mistrzostwa Polski z udziałem stu sześćdziesięciu trzech zawodników. z podróży artystycznej do Austrii powrócił Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Cepelia". 3.5. Na Akademii Ekonomicznej rozpoczęła się trzydniowa polsko- francuska sesja naukowa na temat zastosowania metod ilościowych w badaniach makroekonomicznych i w polityce gospodarczej. Sesję zorganizowała Akademia Ekonomiczna i Uniwersytet w Dijon (Francja). Rozpoczął się Tydzień Kultury Młodzieży Szkolnej. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego dla uczniów zbiorczych szkół gminnych z całego województwa. Solistą był Krystian Zimerman (fortepian).

Krystian Zimerman rozdaje autografy

W Klubie Oddziału II państwowej Komunikacji Samochodowej rozpoczęło się pięciodniowe seminarium kierowniczej kadry przedsiębiorstw pekaes z całego kraju, poświęcone zastosowaniu elektronicznej techniki obliczeniowej w zarządzaniu przedsiębiorstwami transportu samochodowego. Recital fortepianowy Krystiana Zimer

Wydarzenia w Poznaniu (3 - 5. 5.)mana w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

4.5. Przebywająca w Poznaniu delegacja Związku Radzieckich Towarzystw Przyjaźni na czele z kierownikiem Wydziału Zagranicznego zarządu głównego, Igorem Czerkasowem, spotkała się z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Zasadą. Uczestniczyli w nim również: minister pełnomocny i konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Gusiew oraz sekretarz Komitetu Wojewódzkiego i przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej Bogdan Gawroński. Po południu goście zwiedzili Poznań oraz spotkali się z aktywem społeczno-politycznym Poznańskiej Fabryki Maszyn Żniwnych. Tenisista Wojciech Fibak i jego rodzice Joanna i Jan Fibakowie przyjęci zostali przez I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasadę. Gratulując Wojciechowi Fibakowi zdobycia tytułu mistrza świata w grze parami (z tenisistą Republiki Federalnej Niemiec Meilerem), Jerzy Zasada udekorował mistrza i jego rodziców Odznakami Honorowymi "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego".

Jerzy Zasada dekoruje Wojciecha Fibaka

W Klubie Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" odbyła się inauguracja XXX Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy. Przybyli przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych miasta i województwa oraz instytucji kulturalnych. Przemawiał wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych Jerzy Męczyński. Z okazji inauguracji zorganizowano wystawę książek poznańskich prozaików i poetów. N arada szefów tzw. sztabów woje

wódzkich przeglądu potrzeb i możliwości usługowych w województwach: bydgoskim, gorzowskim, kaliskim, konińskim, poznańskim i toruńskim odbyła się w Wojewódzkim Komitecie Stronnictwa Demokratycznego. W naradzie brał udział sekretarz Centralnego Komitetu, Zdzisław Siedlewski. N a scenie Teatru Polskiego wystąpił trzydziestoosobowy awangardowy zespół Teatro Insieme z Modeny (Włochy). Zaprezentował on komedię Carla Goldoniego Miłość żołnierska.

W Pałacu Kultury -otwarto wystawę dorobku edytorskiego Państwowego Wydawnictwa Naukowego. 5.5. II Sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej poświęcona ocenie wykonania Planu Spoleczno-Gospodarczego Rozwoju i budżetu województwa poznańskiego w 1975 r Obradom przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej, Jerzy Zasada W obradach uczestniczył wiceminister rolnictwa Mieczysław Solecki. Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego poświęcone ocenie realizacji wniosków i postulatów zgłaszanych w toku kampanii wyborczej do Sejmu i wojewódzkich rad narodowych oraz wyborom do samorządu mieszkańców Obradom przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada Spotkanie przedstawicieli Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej , Urzędu Miejskiego oraz Zarządów Wojewódzkich Związku Bojowników o Wolność i Demokrację i Związku Inwalidów Wojennych z grupą inwalidów z miasta i województwa Za wybitne zasługi w walce z hitlerowskim najeźdźcą trzydziestu jeden inwalidów udekorowano Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski. W sali posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk rozpoczęła się dwudniowa sesja naukowa zorganizowana przez Komisję Językoznawczą na temat współczesnego stanu językoznawstwa i nauczania języka polskiego. W Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki zainaugurowano zajęcia Młodzieżowej Wszechnicy, Dziennikarskiej.

W szkołach średnich rozpoczęły się matury. Otwarcie wystawy fotogramów Jacka Sokołowskiego i Aleksandra Tomaszewskiego pn. "Wspomnienia" w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego. W Klubie Wojsk Lotniczych otwarto wystawę grafiki i medali artystów poznańskich o tematyce walki społeczeństwa polskiego o wyzwolenie narodowe i społeczne. Wystawiono m. in. prace Józefa Durczaka, Karola Jóźwiaka i Józefa Stasińskiego. 6.5. W Domu Technika odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józefem Switajem oraz członkowie naczelnych władz Związku z wiceprzewodniczym Zarządu Głównego Stanisławem Gabrielskim. Dokonano wyboru władz wojewódzkich Związku. Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego wybrany został Józef Scibisz, wiceprzewodniczącymi: Grażyna Zebruń, Tadeusz Kuraś, Andrzej Kornacki i Stanisław Skrzypski. Bawiące w kraju delegacje zagranicznych central związkowych przybyły do Poznania. Związkowcy spotkali się z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józefem Switajem, prezydentem miasta Władysławem Slebodą, przewodniczączym Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych Czesławem Konczalem. Delegacje zwiedziły Poznań. N a stadionie Akademickiego Związku Sportowego przy ul. Pułaskiego zorganizowano "Dzień Sportu" Akademii Medycznej.

Otwarcie wystawy fotograficznej "Polka 75" Zbigniewa Grzegorskiego w Klubie Spółdzielczym "Mozaika" przy Starym Rynku.

WYST AWA FO O TOGRAFlsCZNA P LKA 75

STARY RVN EK 73

W Sali Renesansowej Ratusza odbyła się uroczystość wr ę czenia medali Za " długoletnie pożycie małżeńskie". Wiceprezydent Poznania Włodzimierz Juskowiak dokonał aktu dekoracji: Pelagii i Leona Błajeckich, Bronisławy i Stefana Górnych, Zofii i Franciszka Herrów, Heleny i Aleksego J ankowiaków , Balbiny i Stefana Kowalków, Marcjanny i Józefa Królów, Marianny i Stanisława Koteckich, Ludwiki i Leona Narożnych, Teodozji i Stefana Niżaków, Walentyny i Franciszka Nowaków, Jadwigi i Edmunda Pawłowiczów, Marii i Teodora Solarskich oraz Joanny i Stanisława Szeszułów. Diamentowe gody obchodzili małżonkowie Józefa i Franciszek Bohnowie zamieszkali na Osiedlu Kosmonautów. Franciszek Bonn, mistrz zduński, założyciel Rzemieślniczej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu Zdunów, pracował zawodowo do siedemdziesiątego piątego roku życia. 5. Plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z udziałem członków Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Rob?tniczej Bogdana Gawroń,skiego, Franclszka N owaka i Józefa Switają. Dwudziestu pięciu kombatantów udekorowano Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski. Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej, Zarządowi Wojewódzkiemu przyznano Odznakę Honorową Miasta Poznania. Dekoracji sztandaru dokonał przewodnjczący Miejskiej Rady N arodowej Józef Switaj.

W miejscach uświęconych męczeństwem Polaków w latach okupacji hitlerowskiej oraz na Cytadeli pod pomnikiem żołnierzy i oficerów radzieckich poległych w walkach o Poznań w 1945 r. przedstawiciele społeczeństwa

Apel poległych

Wydarzenia w Poznaniu (7 - 9. 5.)

złożyli Wlence. Wieczorem przed pomnikiem Karola Świerczewskiego na Grunwaldzie odbył się uroczysty apel poległych. Uroczysta Konferencja Samorządu Robotniczego Poznańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych, na której dokonano podsumowania wyników współzawodnictwa za rok 1975. Przedstawiciel Zjednoczenia wręczy! Przedsiębiorstwu dyplom uznania za zajęcie II miejsca w Zjednoczeniu i proporzec za najlepsze osiągnięcia w racjonalizacji. Zasłużeni pracownicy udekorowani zostali odznaczeniami państwowymi, resortowymi i związkowymi. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Poznańskiej i Chóru Mieszanego Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. Solistą był Tadeusz Żmudziński (fortepian).

W przeddzień Dnia Zwycięstwa w Parku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej na Cytadeli mieszkańcy miasta zasadzili tysiąc drzewek. Wieczorem ulicami miasta przeszedł capstrzyk pododdziałów wojskowych garnizonu poznańskiego. W Szkole Podstawowej Nr 19 na Osiedlu Jagiellońskim odbyła się prezentacja dorobku szkolnych kół zainteresowań oraz kiermasz książek i pokaz strojów dziecięcych i młodzieżowych. Poznań opuściła jedenastoosobowa ekspedycja naukowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pod kierownictwem doc. dra Zbigniewa Jasiewicza, która udała się do Afganistanu.

...1C...1i.. m

Pamiątkowa fotografia przed odjazdem

Rozpoczął się dwudniowy kiermasz literatury, plastyki i muzyki w Zespole Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady", zorgnizowany przez Poznańską Spółdzielnię Mieszkaniową. W "Arsenale" otwarto wystawę portretów Józefa Kaliszana; odbyła się ogólnopolska giełda plakatu. Otwarto ekspozycję pn. "Plakaty Macieja Urbańca" . Zjazd absolwentów z lat 1948 - 1951 Państwowego Liceum Budownictwa przy ul. Rybaki. Na Woli odbyła się impreza pn.

"Z ułańską fantazją" organizowana przez Pałac Kultury, Zakład Koni Eksportowych oraz redakcję "Expressu Poznańskiego". W programie były przejażdżki konne i kolasą, zwiedzanie stajni, ujeżdżalni itp. W Klubie "Rondo" Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" (ul. Przybyszewskiego 56) odbyła się giełda używanych rowerów dziecięcych i- młodzieżowych oraz części rowerowych.

9.5. W rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem, o godzinie 12,00 przed Ratuszem Poznańskim, odbyła się uroczysta odprawa wart garnizonu poznańskiego. Zakończenie Tygodnia Kultury Młodzieży Szkolnej, W Pałacu Kultury odbył się trzydziesty koncert z cyklu "Młodzież szkolna społeczeństwu miasta" z udziałem Chóru Dziewczęcego z okręgu Cottbus (Niemiecka Republika Demokratyczna) .

Zakończenie Wielkopolskiego Rajdu Zwycięstwa, zorganizowanego przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego przy Spół

dzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" . Inauguracja studenckich "Debiutów Wiosny" odbyła sie w Ośrodku Kultury Studenckiej "Od nowa". 10.5. W małej auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej poświęcone działalności Towarzystwa w środowisku akademickim. W Pałacu Kultury rozpoczął się zjazd ponad stu przedstawicieli klubów abstynenckich i poradni odwykowych z całego kraju. XVIII Szczep Harcerski przy V Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Koszutskiej otrzymał imię Armii poznań. I sekretarz Komtietu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Kazimierz Widerski wręczył szczepowi sztandar ufundowany harcerzom przez społeczeństwo Wildy. Bawiąca w Poznaniu czteroosobowa delegacja specjalistów z Moskiewskiego Instytutu Architektury, którego pracownicy są autorami planu zagospodarowania przestrzennego jednej ze stref parku na Cytadeli, spotkała się z przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Barku, generałem dywizji-pilotem Henrykiem Michałowskim, i dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich Urzędu Wojewódzkiego mgrem inż. arch. Jerzym Buszkiewiczem, VI Turniej Jednego Wiersza w Pałacu Kultury o nagrodę "Zielonej Wazy". N adesłano dwieście osiemnaście utworów. Jury. pod przewodnictwem Ewy N ajwer przyznało I Nagrodę Andrzejowi Babińskiemu. W Galerii N owej nastąpiło otwarcie wystawy pn. "Teatr w fotografii Jacka Kulma" .

W Pałacu Kultury odbył się koncert z cyklu "Młodzież szkolna społeczeństwu miasta". Wykonawcami byli uczniowie Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej Nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego. Rozpoczęcie "Studenckiej Wiosny Kulturalnej 76" zorganizowanej przez Komisję Kultury Rady Uczelnianej Socjalistycznego Związku Studentów Polskich Politechniki Poznańskiej.

W Spółdzielczym Domu Handlowym "Alfa" rozpoczęła się dekada sprzedaży wyrobów przemysłowych Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

Nowy pawilon samoobsługowy Poznańskiego Przedsiębiorstwa Handlu

\5\

Spożywczego otwarto przy ul. Rolnej (narożnik ul. Traugutta). Powierzchnia przekracza 800 m 2 .

11.5. W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie władz miasta 7. członkami delegacji Moskiewskiego Instytutu Architektury, którego pracownicy biorą aktywny udział w rozbudowie i modernizacji parku na Cytadeli. Podczas spotkania prezydent Władysław Sleboda wręczył prof. drowi Nikołajowi Ułasowowi Odznakę Honorową Miasta Poznania, przyznaną Moskiewskiemu Instytutowi Architektury. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego otwarto wystawę pn. "Wybitne pozycje literatury światowej w przekładach polskich", zorganizowaną według scenariusza Heleny Kagan i Krystyny Suchan.

W Osiedlowym Domu Kultury "Pod Lipami" na Winogradach otwarto wystawę kolorowych fotogramów Rafała Jesionowicza zatytułowaną "Kobieta i kwiaty". 12.5. Przybyła bawiąca w Polsce delegacja Komitetu Centralnego Bułgarskiej Partii Komunistycznej z sekretarzem Komitetu Centralnego Iwanem Pryrnowem na czele. Delegacji towarzyszył sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Pinkowski. Goście spotkali się z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Jerzym Zasadą i wojewodą poznańskim Stanisławem Cozasiem. Problemy socjalne środowiska dziennikarskiego były tematem plenarnego posiedzenia Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich z udziałem sekretarza generalnego Zarządu Głównego, Zbigniewa Tempskiego.

Wydarzenia w Poznaniu (12 - 14. 5.)

Chór Męski Socjalistycznego Związku Studentów Polskich Politechniki Poznańskiej pod dyrekcją Janusza Dzięcioła wyjechał na IX Międzynarodowy Festiwal Chórów w Warnie (Bułgaria).

W Sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza odbył się recital francuskiego skrzypka Leona Temersona. Akompaniowała Paulette Zonlonghi. 13.5. Kierownik Wydziału Nauki i Oświaty Komitetu Centralnego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej J arema Maciszewski i jego zastępca Stanisław Czajka spotkali się z senatem poznańskiej Akademii Rolniczej, zwiedzili obiekty naukowe i dydaktyczne. Przyjechała delegacja Spółdzielni Mieszkaniowej "Bawełna" w Łodzi, która nawiązała wymianę doświadczeń z Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową.

W Ośrodku Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych Polskiej Akademi Nauk "Orpan" otwarto wystawę publikacji Akademii N auk Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego udał się na festiwal "Musik in Mai" w Niemieckiej Republice Demokratycznej.

Jg J M if

Orkiestra Kameralna Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego pod dyrekcją Agnieszki Duczmal wyjechała na koncerty do Hamburga i Ahrensburga (Republika Federalna Niemiec).

14.5. Z okazji dwudzIestopięciolecia poznańskiego oddziału Państwowego Wydawnictwa Naukowego odbyło się w Pałacu Kultury spotkanie pracowników, w którym uczestniczyli członkowie Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z I sekretarzem Jerzym Zasadą na czele, prezydent Poznania Władysław Sleboda, przedstawiciele Wydawnictwa Poznańskiego, "Domu Książki", poznańskich drukarni oraz oddziałów Państwowego Wydawnictwa N aukowego we Wrocławiu i Łodzi. Jerzy Zasada złożył zespołowi-jubilatowi podziękowanie za ofiar

ną pracę, podkreślił jego wkład w rozwój wiedzy, oświaty i kultury oraz jego znaczenie dla regionu poznańskiego. Oddziałowi przyznano Odznakę Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. Dyrektor oddziału Władysława Klawiter udekorowana została Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a Krzyżami Kawalerskimi: Helena Bocheńska, Bożena Knopek i Edward Paterek. Przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych otrzymali pamiątkowy druk bibliofilski, pracę Stanisława Staszica Być narodowi użytecznym.

Bawiący w Poznaniu kierownik Wydziału Nauki i Oświaty Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J arema Maciszewski zapozznał się z działalnością Akademii Medycznej. Z udziałem przedstawicieli wojewódzkich władz partyjnych i administracyjnych, I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasady, prezesa Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Walentego Kołodziejczyka i prezydenta Poznania Władysława Ślebody oraz zaproszonych gości, m. in. z Jugosławii i Niemieckiej Republiki Demokratycznej, odbyła się w kombinacie Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych N aramowice Konferencja Samorządu Robotniczego. Kombinat działa dwadzieścia pięć lat. Z tej okazji załoga otrzymała sztandar ufundowany przez Wojewódzki Zarząd Państwowych Gospodarstw Rolnych, a wyróżniający się pracownicy odznaczenia państwowe. Sztandarem Pracy II klasy udekorowany został dyrektor Marian Mikołajczyk, Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski: Bronisław Adamczak, Stanisław Mayer, Florian Szczerkowski i Brunon Zabór.

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Poznaniu uzyskały I miejsce w Zjednoczeniu w zakresie współzawodnictwa międzyzakładowego; tym samym zdobyły Sztandar Przechodni .Prezesa Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych. Sztandar wręczyi załodze wiceminister komunikacji Janusz Kamiński. N a spotkaniu zorganizowanym z tej okazji sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj udekorował Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Stefana Kaczmarka.

Moment wręczenia sztandaru.

Stoją od lewej: Franciszek Witkowski, sekretarz Zarządu Głównego Związku Zawodowego Kolejarzy, wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski, wiceminister Janusz Kamiński, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej, Józef Świtaj, Zdzisław Dybizbański dyrektor Zakładów, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych Czesław Kończai

W sali im. Marcina Groblicza w Muzeum Instrumentów Muzycznych odbyło się walne zebranie Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego. Prezesem zarządu wybrany został ponownie Stefan Stuligrosz. W siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Czerwonego Krzyża odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń zasłużonym w działalności społecznej. W "Arsenale" otwarto dwie wystawy: artysty-malarza Jana Switki (trzynaście obrazów z cyklu "Tłum- Ulica") oraz fotogramów siedemnastu członków Związku Polskich Artystów Fotografików Okręgu Wielkopolskiego. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Poznańskiej

pod gościnną dyrekcją Krzysztofa Missony. Jako solistka wystąpiła skrzypaczka Magdalena Rezler. Zarząd Wojewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej zorganizował w Pałacu Kultury wystawę osiągnięć wielkopolskich olimpijczyków, zgromadzono na niej medale, proporczyki i różnego rodzaju pamiątki. Wystawę otwierały eksponaty związane ze startem na igrzyskach w Amsterdamie (1928) pięściarza Witolda Majchrzyckiego. W wieku siedemdziesięciu jeden lat zmarł prof. dr hab. Józef Wiza, nestor polskich mikrobiologów, b. kierownik Zakładu Bakteriologii i Wirusologii Klinicznej Akademii Medycznej, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 15.5. Załoga Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego otrzymała Sztandar Przechodni Prezesa Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych za całokształt działalności w roku 1975. Uroczystość zbiegła się z obchodami Dnia Pracownika Komunalnego. Sztandar wręczył minister Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska Emil Wojtaszek, w obecności wojewody poznańskiego Stanisława Cozasia, prezydenta Poznania Władysława Slebody i sekretarza Centralnej Rady Związków Zawodowych Stanisława Szkraby. Zasłużeni pracownicy otrzymali odznaczenia państwowe. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali: Edmund Kokociński, Jan Palacz, Kazimierz Sobkowiak, Józef Swoboda i Czesław Werno. Świecki obrzęd nadawania imion w Urzędzie Stanu Cywilnego; imiona otrzymały dzieci pracowników Instytutu Nauk Społeczno- Politycznych Politechniki Poznańskiej: Katarzyna K. Bartkiewicz, Krzysztof J. Biegański, Igor M. N iesyty oraz Łukasz P. Szyrner. Gościem honorowym uroczystości był rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr Bolesław Wojciechowicz. Rodzicom i opiekunom dzieci wręczono wiązanki kwiatów i pamiątkowe dokumenty ich urodzenia. W sali widowiskowo-sportowej "Arena" odbyła się uroczystość absolutoryjna studentów Akademii Rolniczej. Po przemówieniu rektora prof. dra hab. Jerzego Zwolińskiego, dziekani wręczyli dyplomy absolutoryjne sześciuset pięćdziesięciu dwom studentom studiów dziennych oraz dwustu osiemdziesięciu ze studiów zaocznych.

Wydarzenia w Poznaniu (15. 5.)

Premiera musicalu Człowiek z la Manchy Mitcha Leigha w reżyserii Wandy Jakubowskiej, scenografii Zbigniewa Kaji i choreografii Barbary Kasprowicz: kierownictwo muzyczne Jana Kulaszewicza. W premierowej obsadzie wystąpili: Edward Kmiciewicz (Cervantes; Don Kichot), Józef Katin (Sanczo Pansa), Władysław Wdowicki (Padre), Piotr Liszkowski (Doktor Carrasco; Książę Rycerz Zwierciadeł), Aleksander Burandt (Cyrulik), Andrzej Kizewetter (Szef Więźniów; Oberżysta), Jacek Sikorski (Kapitan inkwizycji), Zofia Baranowicz (Aldonza), Ewa Werka (Gospodyni), Weronika Pelczar (Antonia; Maria), Roman Wasilewski (Pedro) , Juliusz Bieńkowski (Anselmo), Lech Koperny (Josś), Danuta Kaźmierska (Fermina).

Z okazji Międzynarodowego Dnia Telekomunikacji w sali Międzyzakładowego Klubu Kulturalno-oświatowego Dyrekcji Okręgu Poczty i Telekomunikacji podsumowano ogłoszone w 1975 r. konkursy racjonalizatorskie. Nagrody ł dyplomy uznania wręczył dyrektor Okręgu Antoni Karwacki. Mistrzem racjonalizacji został Kazimierz Dozlński. W Teatrze Polskim odbyła się premiera sztuki Janusza Krasińskiego Czapa czyli śmierć na raty w reżyserii Piotra Sowińskiego, scenografii Henryka Regimowicza. Muzykę skomponował Jerzy GrzewińskI. W premierowej obsadzie wystąpili: Stefan Czyżewski (Kużma), gościnnie Marek Pyś (Oleś), Jerzy

Schejbal (Skazaniec), (Strażnik Pierwszy), (S trażnik Drugi).

Andrzej Jarosław

Bogusz Jordan

Stefan Czyżewski (Kużma), Marek Pyś (Aleks)

130 Koncert Poznański w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wystąpił warszawski Kwintet Akordeonowy. Przedstawiciele władz sportowych Poznania spotkali się z pięściarzami Klubu Sportowego "Olimpia": Józefem Stachowiakiem, Ryszardem Mazurem i Zdzisławem Nowakiem, którzy zdobyli medale na ostatnich Mistrzostwach Polski W salonie T owarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę malarstwa Krystyny Niklewicz- Powidzkiej pn. "Parki i stadiony miasta Poznania".

Z okazji czterechsetlecia poznańskiego introligatorstwa i dwudziestopięciolecia Spółdzielni Rzemieślniczej Introligatorów, w Izbie Rzemieślniczej otwarta została wystawa.

36.5. Niedziela czynu partyjnego w mieście Wokół nowo otwartego supersamu na Wildzie pracowało m. in. dwustu członków załogi Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" i stu osiemdziesięciu mieszkańców dzielnicy. Przy porządkowaniu ul. Chłapowskiego pracowali przedstawiciele Przedsiębiorstwa Remontowo- Budowlanego "Zremb"; w parku na Cytadeli - pracownicy Wojewódzkiego Zjednoczenia Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej, w Zakładach Frzemysłu Odzieżowego "Modena" przy produkcji wiosenno-letnich płaszczy pracowało blisko czterysta sześćdziesiąt osób, w większości kobiety. Przy porządkowaniu terenu na zachodnim odcinku Trasy E-8 pracowała załoga Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

Pracownicy zajezdni Hfiejsk ego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego instalowali parkany ochronne pomiędzy torami w N owej Dzielnicy Mieszkaniowej " Rataj e"

X Akademickie Mistrzostwa Polski w Tańcu Towarzyskim zorganizowane przez Radę Uczelnianą Socjalistycznego Związku Studentów Polskich Akademii Rolniczej odbyły się w sali sportowo-widowiskowej "Arena". Tytuł Akademickiego Mistrza Polski w tańcu towarzyskim na rok 1976 zdobyli Zdzisław Fraczek i Barbara Kamińska (Wrocław).

W Teatrze Nowym z okazji Dnia Strażaka odbyło się spotkanie aktywu wojewódzkiego; uczestniczył prezydent Poznania Władysław Sleboda. Cceny osiągnięć w działalności profilaktycznej i społecznej straży pożarnej dokonał komendant wojewódzki płk. Jerzy Fiedler. 17.5. Rozpoczął obrady V Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa Urbanistów Polskich. N a obrady przybyli minister Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska Emil W ojtaszek i wojewoda poznański Stanisław Cozaś

W M uzeum Rzemiosła Artystycznego otwarto wystawę dawnych fajansów polskich, na której zaprezentowano najcenniejsze eksponaty ze zbiorów ponad dwudziestu placówek muzealnych w Polsce. Otwarcie nowego sklepu "Polmozbytu" przy ul. JVasztalarskiej.

Majowy turniej recytatorski o nagrodę "Wierzbowego Liścia" w sali "Empiku". Gościem turnieju był aktor teatralny i filmowy Ryszard Filipski. Z festiwalu chórów w Warnie (Bułgaria) powrócił Chór Męski Socjalistycznego Związku Studentów Polskich Politechniki Poznańskiej pod dyrekcją J anusza Dzięcioła.

Wydarzenia w Poznaniu (18 - 20. 5.)

18.5. Meta IX etapu XXIX Wyścigu Pokoju Praga - Warszawa - Berlin na Stadionie im. 22 Lipca. Pierwszy był reprezentant Polski Stanisław Szozda. W oczekiwaniu na kolarzy oglądano mecz piłki nożnej Lech - Kickers Offenbach (Republika Federalna Niemiec) rozstrzygnięty wynikiem O 2 (O: l), popisy akrobatyki lotniczej Marka Hernika oraz skoków spadochronowych. Wystartował balon "Stomil". W XVII Małym Wyścigu Pokoju "Expressu Poznańskiego" zwyciężył węgiorski kolarz Att il a Biber.

Zakończył się walny zjazd Towarzystwa Urbanistów Polskich. Wybrano nowy Zarząd Główny, którego prezesem został ponownie prof. dr Zygmunt Skibniewski. W sali "Empiku" otwarto wystawę prasy i literatury filatelistycznej. Około godziny 16.00 na ul. Warszawskiej doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Wyjeżdżający z ul. Krańcowej samochód osobowy fiat zderzył się z samochodem pilota-koordynatora Wyścigu Pokoju, w wyniku zderzenia fiat wyleciał na trawnik, natomiast samochód pilota wpadł na chodnik, na którym stali widzowie oczekujący przejazdu kolarzy. Spośród sześciu osób potrąconych przez samochód najcięższe obrażenia odniósł dziewięcioletni Paweł Kłodyński, który zmarł po przewiezieniu do szpitala. 19.5. Dzień przerwy w XXIX Wyścigu Pokoju Praga - Warszawa - Berlin, i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada przyjął polską ekipę kolarską, jej kierownictwo i redaktora naczelnego "Trybuny Ludu" Józefa Bareckiego. Kolarze byli gośćmi poznańskich zakładów pracy, np. ekipa radziecka gościła w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"; czechosłowacka - w Zakładach Metalurgicznych "Pomet" .

Bawiąca w Polsce z okazji Międzynarodowego Dnia Telekomunikacji delegacja specjalistów ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich odwiedziła Wielkopolskie Zakłady Teleelektroniczne "Telkom - Teletra". Orkiestrą Opery Poznańskiej podczas przedstawienia opery Verdiego Traviata dyrygował gościnnie Enrico de Mori (Włochy).

Godzina 19.00. Poznańska straż ogniowa gasiła pozorowany pożar Powszechnego Domu Towarowego przy ul. Mielżyńskiego.

Otwarcie wystawy fotograficznej Leszka Szurkowskiego pn. "Prezentacje" w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Występem "Przy świecach" w hallu Collegium Minus zakończył sezon koncertowy Chór Akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pod batutą Stanisława Kulczyńskiego.

W wieku sześćdziesięciu czterech lat zmarł mgr Wacław Zembrzuski, b. długoletni dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

1 PTI

20.5. Walne zebranie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Ogólnopolski Dzień Regionalnych Towarzystw Kultury. Z tej okazji odbyło się posiedzenie plenarne Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego poświęcone funkcji i roli społecznego ruchu kulturalnego.

WttAMWOiA&n

10 Ł T U R» ! \ i

W Szkole Podstawowej Nr 21 im. Filipiny Płaskowickiej odbył się uroczysty apel młodzieży. W obecności przedstawicieli władz, Szkole wręczono sztandar. Otwarto Izbę Pamięci Narodowej i wystawę dorobku szkoły. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego odbył się "Czwartek Literacki" z udziałem Kry

styny Siesickiej, autorki licznych książek dla młodzieży. -21.5. Wizyta pierwszego zastępcy kierownika Wydziału Nauki i Oświaty Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Portii Robotniczej Jana Rychle wskiego.

Po rozmowach w Komitecie W ojewódzkim, gość w towarzystwie kierownika Wydziału Nauki i Oświaty Komitetu Wojewódzkiego Jerzego Filipiaka zwiedził m. in. Instytut Obróbki Plastycznej, Instytut Ochrony Roślin, Centralny Ośrodek Gospodarki Materiałowej oraz Instytut Technologii Drewna Akademii Rolniczej.

Przyjechał zespół Akademickiego Teatru Wielkiego Opery i Baletu Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej z Mińska. IV Oddział Zawodowej Straży Pożarnej (Wilda) otrzymał sztandar ufundowany przez społeczeństwo Poznania. U stóp pomnika bohaterów na Cytadeli wręczył sztandar strażakom prezydent miasta Władysław Sleboda. N a zakończenie odbyła się defilada pododdziałów pieszych i zmotoryzowanych. W Domu Technika otwarta została wystawa pn. "Nowoczesna technika w budownictwie drogowym". W Muzeum Archeologicznym otwarta została wystawa pn. "Sztuka tubylców australijskich" obejmująca plon czechosłowackiej ekspedycji naukowej w latach 1%9 i 1973.

Wizyta jednego z wybitniejszych amerykańskich działaczy polonijnych Edwarda J. Piszka z małżonką i towarzyszącymi mu osobami. N a lotnisku gościa powitali przedstawiciele Poznańskiego Chóru Chłopięcego. Obecny był konsul amerykański w Poznaniu Patrick Flood. Wizyta E. Piszka miała związek z jubileuszem trzydziestolecia Poznańskiego Chóru Chłopięcego pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego, który przed pięciu laty na zaproszenie Edwarda J. Piszka koncertował w Stanach Zjednoczonych Ameryki Płn. Recital fortepianowy Adama Kaczyńskiego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Premiera cyrku "As" przy ul. Jerzego (narożnik Bema).

W Zakładowym Domu Kultury "Stomil" gościli krawcy Spółdzielni Pracy "Moda". Z materiałów dostarczonych szyto pracownikom "Stomila" płaszcze, garnitury, kostiumy. Czynna była ekspozycja garderoby szytej systemem przemysłowym.

Pracownicy "Stomila" Wacław i Agnieszka Dudkiewiczowie oglądają ekspozycję wyrobów gotowych

W salonie mody "Teofilów" (ul. Głogowska) odbył się pokaz mody na którym prezentowano modele odzieży męskiej, damskiej oraz dzianin. W wieku sześćdziesięciu dziewięciu lat zmarł prof. dr hab. Zygmunt Szymczak, członek-założyciel i b. prezes Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Ekonomicznej, członek prezydium zarządu Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, honorowy członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, honorowy członek Akademickiego Związku Sportowego, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

22.5. Na posiedzeniu prezydium Wojewódzkiego Komitetu Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia wręczono Honorowe Odznaki, przyznane po raz pierwszy

Wydarzenia w Poznaniu (22 - 24. 5.)działaczom przez Komitet Krajowy. Wśród wyróżnionych znalazł się m. in.

wybitny uczony prof. dr Wiktor Dega. Plenarne zebranie Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego. W związkuz ustąpieniem dotychczasowego prezesa, Anny Tyczyńskiej, która przeniosła się do pracy w Pile, wybrano na to stanowisko doc. dra hab. Jerzego Boguckiego, dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego.

W Auli Akademii Ekonomicznej rozpoczęły się wojewódzkie eliminacje do olimpiady wiedzy społeczno-politycznej młodzieży pracującej. Komitet Rodzicielski Szkoły Podstawowej Nr 71 przekazał sztandar ufundowany szczepowi harcerskiemu. 23.5. Na placu Wolności odbył się kiermasz zorganizowany przez Koło Ligi Kobiet na Ratajach. Kobiety uszyły z resztek

materiałów dostarczonych przez Poznańskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Modena" różną odzież dziecięcą. Wpływ ze sprzedaży przeznaczono na budowę Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

W Operze Poznańskiej odbyło się gościnne przedstawienie baletu Piotra Czajkowskiego Jezioro Łabędzie w wykonaniu Zespołu Akademickiego Teatru Wielkiego i Baletu Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w Mińsku. Wystąpili m. in.: Ludmiła Brżowskaja (Odetta-Odylia), Jurij Trojan (Zygfryd), Leonid Czechowski (Rudowłosy). Dyrygowała Tatiana Kołomyjcewa.

Czwarta Giełda Plakatów i Różności Muzycznych w Pałacu Kultury.

W Pałacu Kultury odbyły się eliminacje do Przeglądu Amatorskich Zespołów Małych Form Muzycznych.

I Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w wyścigach chartów na stadionie Klubu Sportowego "Grunwald" przy ul. Promienistej. N a starcie stanęło sto dwadzieścia psów z Czeche ;łowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Berlina Zachodniego i Polski. Najlepsze były charty czechosłowackie i polskie.

Zespół Akademickiego Teatru Wielkiego Opery i Baletu Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej z Mińska .odwiedził szereg zakładów pracy, zwiedził też miasto. Wieczorem w foyer Opery dla gości radzieckich koncertował Poznanski Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego.

Inauguracja V Wielkopolskich Dni Techniki w Domu Technika z udziałem przedstawicieli władz partyjnych i administracyjnych województw kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego. W Kombinacie Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych N aramowice rozpoczęło się międzynarodowe sympozjum na temat agrokompleksowej gospodarki żywnościowej w krajach socjalistycznych. Uczestniczyli przedstawiciele: Bułgarii, Jugosławii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polski, Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Wymianie doświadczeń w dziedzinie leczenia chorób płuc i nowotworów układu oddechowego pOSWlęcone było ogólnopolskie seminarium z udziałem specjalistów z Bułgarii, Czechosłowacji, Francji, Niemieckiej Republiki Demokra tycznej, Węgier, Wielkiej Brytanii i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

KRYSTYNA

. . . . . . . .

Otwarcie wystawy pejzaży Krystyny Powidzkiej-Niklewicz w Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H.

Cegielski" .

W Galerii N owej otwarta została wystawa malarstwa i rysunku Bogdana Wegnera.

25.5. Plenarne posiedzenie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pOSWlęcone omówieniu zadań w środowisku wiejskim. W obradach, którym przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada, uczestniczył I zastępca kierownika Wydziału Organizacyjnego Komitetu Centralnego Krystyn Dąbrowa. Referat wygłosił sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Józef Świtaj. W części organizacyjnej, plenum przyjęło w skład Komitetu Wojewódzkiego Jana Nowaka, prezesa Wojewódzkiego Zarządu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. Zatwierdzono również decyzję Egezkutywy Komitetu Wojewódzkiego w sprawie powołania długoletniego działacza ruchu młodzieżowego, Józefa Ścibisza, na kierownika Wydziału Organizacyjnego Komitetu Wojewódzkiego. Piotr Jakubiak, dotychczasowy kierownik tego Wydziału, powołany został na stanowisko dyrektora Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Wojewódzkiego.

Na scenie Opery Poznańskiej gościnny występ zespołu Akademickiego Teatru Wielkiego Opery i Baletu Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w Mińsku. Dano wieczór baletowy, złożony z Alpejskiej ballady Glebowa, suity z opery Carmen Bizeta w opracowaniu Szczedrina i Chopinian w układzie Fokina. W pierwszym utworze solowe partie tańczyli Olga Leppo i Wiktor Sarkisjan; w drugim - Nina Pawłowa, Władimir Komkow i Siergiej Piestiechin. W ChopinIanach Ludmiła Sinielnikowa, Lary na Michiedo i Aleksander Rymaszewski. Orkiestrą dyrygowali Tatjana Kołomyjeewa i Jarosław W oszczak.

Otwarcie wystawy indywidualnej Antoniego Ruta pn. "Retrospekcje" w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego.

26.5. Wizyta członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniczącego Rady Państwa, przewodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu Frontu J edności N arodu Henryka Jabłońskiego, któremu towarzyszył członek Rady Państwa Witold J arosiński. N a lotnisku

gości powitali gospodarze województwa i miasta: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, wojewoda Stanisław Cozaś, prezydent miasta Władysław Sleboda oraz przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności N arodu Franciszek Szczerbal. Na początku pobytu Henryk Jabłoński udał się na Cytadelę, gdzie złożył wieniec pod Pomnikiem Bohaterów, zapoznał się z ekspozycją Muzeum Wyzwolenia Poznania oraz z rozmiarami prac społecznych wykonywanych w parku. N astępnie odbyło się spotkanie w siedzibie U rzędu Wojewódzkiego z prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i kierownictwem Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu. Henryk Jabłoński odwiedził załogę Poznańskiej Fabryki Maszyn Żniwnych, zwiedził niektóre obiekty socjalne i kulturalne N owej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje" i Szkołę Podstawową Nr 20 im. Stefana Batorego.

Uroczystość składania wieńców pod Pomnikiem Eohaterów na Cytadeli. Stoją od lewej: członek Rady Państwa Witold J arosiński, przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, wojewoda poznański Stanisław Cozaś

W Sali Renesansowej poznańskiego Ratusza odbyło się z okazji Święta Matki spotkanie stu dziesięciu matek wzorowo wychowujących dzieci, które udekorowane zostały Medalami Matki. Obecni byli: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego, przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Józef Świtaj, prezydent Poznania Władysław

Sleboda. Matki powitał Jerzy Zasada i przekazał im wyrazy uznania i szacunku za trud poniesiony w wychowaniu dzieci na wzorowych obywateli. W imieniu odznaczonych podziękowała matka trojga dzieci Barbara Czajka. W spotkaniu brały także udział członkinie Zarządu Głównego Związku Kobiet Francuskich J eannine zeinder i Maria T. Lataste oraz Gerda Jacobi z organizacji kobiecej w Cottbus (Niemiecka Republika Demokratyczna). Odbył sag koncert Chóru Chłopięcego "Szpaki" z Gniezna pod dyrekcją Wiesława Kisera.

Matki zwiedziły Państwowe Gospodarstwo Ogrodnicze N aramowice, obejrzały pokaz mody oraz wysłuchały okolicznościowego koncertu w auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza. W godzinach przedpołudniowych w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie wicewojewody poznańskiego Zofii Dąbrowskiej z delegacjami ekip piłkarskich Irlandii i Polski. Na Stadionie im. 22 Lipca odbył się towarzyski mecz piłkarski Polska-Finlandia zakończony zwycięstwem gości 0:2 (0:2). Sędziował Jifi Prucek (Czechosłowacja) . Rozpoczęło się trzydniowe ogólnopolskie sympozjum, którego tematem był wpływ zatruć przemysłowych i rolniczych na histochemię narządów i tkanek, w obradach brało udział ponad stu sześćdziesięciu przedstawicieli uczelni medycznych z całego kraju, delegacje instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz specjaliści z Jugosławii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Spotkanie komendantów szczepów harcerskiej "Służby Polsce Socjalistycznej". Podsumowano wyniki dyskusji nad projektami programów dla przyszłej szkoły dziesięcioletniej. Walne zebranie Meblarskiej Spółdzielni Pracy. Podsumowano dorobek dwudziestopięciolecia. Spółdzielnia udekorowana została Odznaką Honorową Miasta Poznania. Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska" pod kierownictwem Romana Matysiaka wyjechał na festiwal z okazji Dni. Kultury Serbskiej w Budziszynie (Niemiecka Republika Demokratyczna). Spotkanie artystów z Mińska z Zarządem Wojewódzkiem Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. Tego dnia goście opuścili Poznań. W wieku osiemdziesięciu czterech lat zmarł nestor polskiej astronomii prof. dr hab. Józef Witkowski. Był autorem

licznych prac naukowych oraz podręczników, m. in. z zakresu astronomii i mechaniki nieba, członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, członkiem b. Polskiej Akademii Umiejętności. Przez wiele lat kierował Obserwatorium Astronomicznym przy ul. Słonecznej, był również założycielem i długoletnim dyrektorem Astronomicznej Stacji Szerokościowej Polskiej Akademii Nauk w Borowcu k. Kórnika. Należał do Międzynarodowej Unii Astronomicznej i innych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, udekorowany był m. in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. 27.5. W Klubie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego odbyło się podsumowanie wojewódzkich eliminacji Turnieju Młodych Mistrzów Techniki na rok 1975. Uczestniczyło w nim 3829 osób ze stu j eden zakładów pracy, trzynastu szkół, pięciu uczelni. Zgłoszono ogółem 3436 projektów. Decyzją jury - w grupie debiutów przyznano dwie I nagrody: Stefanowi Dombkowi z Państwowego Szpitala Klinicznego Nr l oraz Jerzemu Dudzie i Andrzejowi Nikischowi z Instytutu Automatyki Politechniki Poznańskiej.

Z okazji Dnia Działacza Kultury Wojewódzka Rada Związków Zawodowych zorganizowała spotkanie związkowego aktywu kulturalnego, na którym ogłoszono wyniki konkursu "Sport w sztuce" . W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, poświęcone omówieniu sytuacji socjalno-bytowej członków Związku. W obradach uczestniczyli m.

in. przedstawiciele Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Prezes Zarządu Głównego Ferdynand Herok spotkał się z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Zasadą, który wręczył mu Odznakę Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego".

W sali Domu Drukarza odbyło się spotkanie z okazji dwudziestopięciolecia powstania Polskiego Związku Niewidomych. Zasłużonym działaczom Związku wręczono odznaczenia państwowe. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został Marian Gudz.

W Ośrodku Badawczo- Rozwojowym Obróbki Tworzyw Sztucznych "Plaso- Propiast" (ul. Wojciecha 28) otwarto wystawę tworzyw sztucznych używanych w budowie maszyn. 28.5. W Domu Technika odbyła się sesja nt.

"Społeczno-gospodarcza działalność oddziału poznańskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w latach 1935 -1975". Wiceprezydent Poznania Włodzimierz J uskowiak udekorował osiemnastu najbardziej zasłużonych członków Stowarzyszenia Odznakami Honorowymi Miasta Poznania. Otwarta została wystawa obrazująca działalność stowarzyszenia w latach 1935 - 1975.

Przebywający w Poznaniu przewodniczący Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Tadeusz W. Młyńczak spotkał się z członkami Prezydium Wojewódzkiego i Miejskiego Komitetu Stronnictwa.

Na scenie Opery Poznańskiej wystąpił gościnnie zespół baletowy francuskiego choreografa Felixa Blaski "Les Ballets Felix Blaska" z Paryża.

W VII Liceum Ogólnokształcącym im.

Dąbrówki odbyło się doroczne święto sztandaru szkoły. Głównym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru przez tegorocznych maturzystów młodszym kolegom. Koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. Solistą był skrzypek Konstanty Kulka. 29.5. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie delegacji Obwodowego Komitetu Komunistycznej Partii Ukrainy z Charkowa pod przewodnictwem Jakowa J. Gładkoskoka z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zje

11 Kronika Miasta Poznaniadnoczonej Partii Robotniczej Jerzym Zasadą.

Obradował nadzwyczajny Walny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich, w którym uczestniczyło trzystu delegatów z całego kraju. Obecny był zastępca przewodniczącego Rady Państwa Tadeusz W. Młyńczak, zastępca kierownika Wydziału Ekonomicznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Kazimierz Łukaszewski i prezes Rady Głównej N aczelnej Organizacji Technicznej' prof. dr Jan Kaczmarek. Obradom przewodniczył minister przemysłu maszynowego Aleksander Kopeć, referat sprawozdawczy wygłosił sekretarz generalny Stowarzyszenia Kazimierz Wawrzyniak. W sali Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia załodze Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych sztandaru przechodniego ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej za zajęcie I miejsca we współzawodnictwie pracy w roku 1975.

W Domu Drukarza odbyła się akademia z okazji Dnia Drukarza, zorganizowana przez Poznańskie Zakłady Graficzne im. Marcina Kasprzaka.

Inauguracja "Tygodnia Kultury Fizycznej na stadionie Gwardyjskiego Klubu Sportowego "Olimpia" na Golęcinie.

Wydarzenia w Poznaniu (29. 5. - 1. 6.)

Na Wojewódzkim Zjeździe Ligi Ochrony Przyrody w Domu Technika dokonano oceny działalności w latach 1972-1976 i wyboru nowego zarządu. W zjeździe uczestniczył prezes Zarządu Głównego Wiesław Janiszewski. Prezesem zarządu wojewódzkiego wybrany został ponownie Czesław Grenda. 30.5. Festyn na Raszynie zorganizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Grunwald".

Po remoncie i modernizacji otwarto dla ruchu publicznego dworzec kolejowy Poznań-Górczyn.

Hall dworca w Górczynie W auli U riwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Chóru U niwersyteckiego "Madrigal Singers" z Filipin pod dyrekcją Andrea O'veneration. "Dzień przebaczenia" w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego, dla wszystkich zapominalskich czytelników, którzy nie oddali w terminie wypożyczonych książek. W wieku czterdziestu ośmiu lat zmarł Edmund J ańczak, członek Egzekutywy Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i sekretarz Rady Robotniczej Przedsiębiorstwa Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"saw-,IWif

. ,o. *. KA**AWAS?*"&»»h>>>f1

31.5. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się gościnny koncert orkiestry kameralnej "Virtuozi di Roma" pod dyrekcją Renato Fasano.

Przybyła czterdziestopięcioosobowa grupa naczycieli i młodzieży ze średniej szkoły technicznej im. gen. Karola Świerczewskiego z Plowdiw (Bułgaria). Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska" pod kierownictwem Romana Matysiaka powrócił z podróży artystycznej do Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Z czterech koncertów, główny odbył się na IV Festiwalu Kultury Serbskiej w Budziszynie, nagrodzony złotym medalem. 1.6. Dzień Dziecka. Tramwajami i autobusami dzieci podążały do kin, na wycieczki do zwierzyńca i palmiarni. Zabawy, koncerty, konkursy odbywały się w przedszkolach, szkołach, w osiedlowych domach kultury. W Zespole Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady" głównym organizatorem imprezy była Szkoła Podstawowa Nr 66 na Osiedlu Przyjaźni. Na jarmarku rozmaitości była loteria książkowa i kramy ze słodyczami. N a kamiennej posadzce przed Pałacem Kultury odbył się konkurs rysunkowy pod hasłem "Będę duży, bo jem wszystko". Przedstawiciele załogi Zakładów Przemysłu Odzieżowego "Modena" odwiedzili dzieci z Państwowego Pogotowia Opiekuńczego oraz Szkoły Podstawowej Nr 107 i wręczyli im uszytą w czynie społecznym z resztek materiałów odzież wartości 40 (XX) zł. Rozruch technologiczny kombinatu pralniczego przy ul. Dziekańskiej zbudowanego przez Spółdzielnię Pracy Usług Pralniczo-Farbiarskich "Świt".

Rozpoczęto budowę p ar ku między osiedlami Kosmonautów i Wielkiego Października w Zespole Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady". Jubileusz pięćdziesięciolecia pracy w zawodzie, obchodził mistrz czarnej sztuki, pracownik Zakładów Graficznych im. Marcina Kasprzaka Teodor Dolski.

2.6. Bawiący w województwie poznańskim członek Biura' Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Babiuch uczestniczył w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego i w towarzystwie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasady i wojewody poznańskiego Stanisława Cozasia odwiedził załogę Poznańskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa".

Członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Babiuch rozmawia z P rac ownl . cą Polfy " " Zdzisławą Wróbel, operatorem urządzeń zgrzewających. Stoją od lewej: sekretarz Komitetu Zakładowego Władysława Sierżant, Edward Babiuch, dyrektor Rajmund Gożdzierski, sekretarz Komitet,u Wojewódzkiego Józef Switaj, Zdzisława Wróbel

W Zarządzie Wojewódzkim Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej odbyło się spotkanie kierownictwa z działaczami Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. W poznańskim Ratuszu odbyła się uroczystość przekazania przez Zarząd Meblarskiej Spółdzielni Pracy do zbiorów pamiątek narodowych szafy, która stanowiła własność generała Henryka Dąbrowskiego.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyły się koncerty dla 1700 przedszkolaków zorganizowane na zakończenie sezonu 1975/1976 "Kolorowych Nutek" - jednej z dziedzin działalnoa*ści Młodzieżowego Ruchu Miłośników Muzyki "Pro slnfonika".

· h

3.6. Zakończono kolejny etap przebudowy Dworca Głównego. Udostępniono podróżnym główne wejście do hallu dworca. W godzinach popołudniowych sprzed budynku dworca zniknęły rusztowania.

4.6.

Spotkanie delegatów województwa poznańskiego na V Krajowy Zjazd Związku Inwalidów Wojennych z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdanem Gawrońskim.

W oddziale Polskiej Akademii Nauk odbył się wykład profesora Rajmo N. Pullata, dyrektora Instytutu Historii Estońskiej Akademii Nauk na temat: Stan badań demografii histerycznej w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę indywidualną Andrzeja B. Górskiego pn. "Sprzedaję dwie żywe ręce" (aranżacja przestrzenna).

Sprzedaję dwi« iywe ręc» '.

ANDRZEJA B.GORSKIEOO x. y

Wydarzenia w Poznaniu (4 - 6. 6.)

W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawą pn.

"Z dziejów rzemiosła poznańskiego".

Między Poznaniem a Warszawą uruchomiono "targowy" rozkład połączeń lotniczych: dwanaście przelotów dziennie w każdą stronę. Pierwsza maszyna startowała w Warszawie o godz. 6.35, a następne co godzinę. 5.6. Z okazji Dnia Drukarza w Domu Kultury Drukarza przy ul. Inżynierskiej odbył się uroczysty koncert. Otwarto wystawę exlibrisow Czesława Kulmy. Zakończenie sezonu 1975/1976 Młodzieżowego Ruchu Miłośników Muzyki "Pro sinfonika" w auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza. Odbył się koncertpn. "Umieć siebie wynuclc w reżyserii Romana Kordzińskiego. Podczas imprezy prezes "Pro sinfoniki" Alojzy A. Łuczak ogłosił, że nowymi członkami honorowymi Młodzieżowego Ruchu Miłośników Muzyki zostali prof. Stanisława Szeligowska i prof. Zygmunt Latoszewski. "Grand Prix Pro Sinfonika 1976" przyznano chórmistrzowi Stanisławowi Kulczyńskiemu, pianiście Andrzejowi Tatarskiemu, kompozytorowi Franciszkowi Woźniakowi oraz opiekunom klubów "Pro Sinfoniki" Hannie Bigajczyk i Grzegorzowi Jankowskiemu. W koncercie wystąpili: Madrygaliści "Pro Sinfoniki" pod kierownictwem Barbary Nowak, Chór Młodych Melomanów ze Szkoły Podstawowej Nr 77 prowadzony przez Bognę Thomas oraz klubowe grupy artystyczne z V i X Liceów Ogólnokształcących, Liceum Medycznego, Technikum Łączności i Technikum Kolejowego.

Otwarcie Ośrodka Gier i Klubu Rozrywki "Tip-Top" na Osiedlu Przyjaźni 120 w Zespole Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady". Placówka składa się z salonu gier sportowych i zręcznościowych, z dyskoteki, sali brydżowej, bilardowej i kawiarni. Wnętrze placówki zaprojektował Andrzej Kapela. Inauguracja imprez artystycznych związanych z 43 Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. W amfiteatrzeparku na Cytadeli odbył s.j koncert z cyklu "Po dobrej robocie dobra rozrywka" .

6.6.

W południe wokół Ratusza i w przyległych uliczkach otwart został J armark Świętojański. W otwarciu 48 Międzyna odowych Targów Poznańskich uczestniczyli członkowie Biura Politycznego: sekretarz Komitetu Centralnego Jan Szydlak, wicepremierzy Mieczysław J agielski i Franciszek Kaim oraz gospodarze województwa poznańskiego: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada i wojewoda Stanisław Cozaś. Obecne były także oficjalne delegacje rządowe Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn., Jugosławii. Gości powitał prezydent Poznania, Władysław Sleboda. Otwarcia dokonał minister Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej Jerzy Olszewski. Tereny ekspozycyjne (ogólna powierzchnia 163 (XX) m!) zostały rozciągnięte na salę sportowo-widowiskową "Arena", sale Pałacu Kultury, wolny plac przy ul. Matejki i teren wokół wieżowca Zjednoczenia Ceramiki Budowlanej przy ul. Zwierzynieckiej oraz Państwowe Gospodarstwo Rolne Naramowice i Jezioro Maltańskie.

&'

S-H8SwboT

Koparka KW-2540wieloczerpakowa eksponowana przy Zwierzynieckiejtyp ul.

W Domu Kultury Drukarza w ramach Przeglądu Aktywności Kulturalnej Ludzi Pracy odbył się Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych. Jury pod przewodnictwem Janusza Grebera przyznało dwa równorzędne wyróżnienia: Teatrowi Sześciu z Klubu Garnizonowego za program Kochani ludożercy (przedstawienie przygotowała Iwona Perz) oraz Teatrowi Poezji "Akapit" przy Domu Kultury Drukarza za program Heloiza (przedstawienie przygotował Zbigniew Krauze). W auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza odbył się recital fortepianowy radzieckiego pianisty Swiatosława Richtera. Poznański Teatr Lalki i Aktora pod kierownictwem Wojciecha Wieczorkiewicza powrócił z podróży artystycznej do Moskwy, gdzie reprezentował scenę polską na Kongresie Unimy. W wieku pięćdziesięciu czterech lat zmarł Jerzy Czosnowski, profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Fizjologii Roślin Instytutu Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, były kierownik Zakładu Botaniki Ogólnej i Katedry Fizjologii Roślin, b. kierownik Pracowni Fizjologicznej w Zakładzie Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, zasłużony nauczyciel i wychowawca kilku pokoleń biologów, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

7.6. Dzień Związku Socjalistycznych Repubblik Radzieckich na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Podobne "Dni" urządzili również handlowcy Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. i Indii.

Sympozjum na temat "Nowe technologie, maszyny, przyrządy i urządzenia

do obróbki plastycznej metali", z udziałem przedstawicieli dwudziestu czterech firm zagranicznych i prawie dwustu specjalistów z zakładów przemysłowych, uczelni technicznych i biur projektów z całej Polski - odbyło się w Instytucie Obróbki Plastycznej. Otwarto jednocześnie wystawę maszyn i wyrobów związaną tematycznie z sympozjum. Na plenarnym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych dokonano oceny przebiegu związkowej kampanii sprawozdawczo-wyborczej 1975/ /1976. W związku z wyjazdem na studia doktoranckie do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Mirosław Feldman zwolniony został z funkcji sekretarza. Na jego miejsce wybrany został Józef Mielcarek, dotychczasowy kierownik wydziału organizacyjno-prawnego.

Jubileusz dwudziestolecia archiwum poznańskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. Otwarto wystawę dorobku. Odbyło się spotkanie naukowców z przedstawicielami placówek archiwalnych z Krakowa, Poznania, Warszawy i Zabrza. Mieszkańcy Osiedla Powstań N arodowych w N owej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje" otrzymali nowy pawilon handlowy o powierzchni 1(0) m', zbudowany przez załogę Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Nr 2. Placówka posiada obszerne pomieszczenia magazynowe i dobrze urządzone zaplecze socjalne. Kieruje nią Helena Fogel. W salonie Empiku otwarto wystawę fotografii kolorowej Tadeusza Piotrowskiego pn. "Himalajskie obrazki".

W Domu Kultury "Jagiellonka" rozpoczęło się nieobozowe lato dla dzieci z osiedli N owej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje". 8.6. Z okazji dni wystawców na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyły się spotkania, zorganizowane przez handlowców Bułgarii, Finlandii, J aponii, N orwergii i Republiki Federalnej Niemiec.

Międzynarodowe Targi Poznańskie zwiedziła delegacja Komisji planowania Gospodarczego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, której to

Wydarzenia w Poznaniu (8 - 10. 6.)warzyszył wiceprzewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów J anusz Hrynkiewicz. Targi zwiedził też minister energetyki Indii Krishna Chandra Panta. Z okazji Międzynarodowych Targów Poznańskich przebywali w Poznaniu: zastępca kierownika Wydziału Prasy, Radia i Telewizji Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wiesław Ilczuk oraz rzecznik prasowy rządu wiceminister Włodzimierz J aniurek, który spotkał się z dziennikarzami poznańskimi. N arada aktywu Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej z województwa poznańskiego. Uczestniczył w niej m. in. przewodniczący Zarządu Głównego - Krzysztof Trębaczkiewicz. O godz. 21.00 na stadionie Akademickiego Związku Sportowego przy ul. Puławskiego Japoński Ośrodek Handlu Zagranicznego "J etro" zorganizował w celach reklamowych imponujący pokaz ogni sztucznych. Spotkanie działaczy terenowych komitetów Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia oraz przedstawicieli zakładów pracy. Otrzymali oni z rąk Czesława Kończala, przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Funduszu, odznaczenia przyznane przez Ogólnopolski Komitet. W wieku siedemdziesięciu dwu lat zmarła prof. dr hab. Zofia Charłampowicz, długoletni kierownik Katedry Owoców i Warzyw Akademii Rolniczej.

9.6. Dni wystawców z Belgii i Hiszpanii na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Targi zwiedziła delegacja bułgarska z wiceministrem handlu zagranicznego Cvetanem Petkovem. Odbyły się spotkania wiceministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej Tadeusza N estorowicza z kierownikiem wydziału Koordynacji Pomocy Technicznej Sekretariatu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej Władimirem Bierezinem.

Partię Caravadossiego w operze Pucciniego Tosca śpiewał gościnnie w Operze Poznańskiej tenor Wagan Mirakian (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) . Koncert poetycko-muzyczny w sali Związku Literatów Polskich przy ul.

Noskowskiego 24. W programie wiersze Józefa Ratajczaka oraz utwory muzyki klasycznej. Cygański Zespół Artystyczny "Roma" pod kierownictwem Władysława Iszkiewicza wyjechał w podróż artystyczną do Jugosławii, a stamtąd do Włoch. 10.6. Spotkanie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Par

tii Robotniczej Jerzego Zasady i wojewody poznańskiego Stanisława Cozasia z kierownictwem Kolejowego Klubu Sportowego "Lech".

Z udziałem stu sześćdziesięciu działaczy terenowych ogniw Frontu Jedności N arodu odbyło się spotkanie Zespołu do Spraw Samorządu przy Wojewódzkim Komitecie Frontu Jedności Narodu. Tematem obrad były zadania komitetów domowych, obwodowych i osiedlowych w działalności społeczno-wychowawczej w miejscu zamieszkania. Międzynarodowe Targi Poznańskie zwiedziła grupa posłów, członków Sejmowej Komisji Handlu Zagranicznego z jej wiceprzewodniczącym, posłem Zdzisławem Balickim oraz wicemini - strem Handlu Wewnętrznego i Usług Jadwigą Łokkaj.

N a Międzynarodowe Targi Poznańskie przybyli członkowie Bundestagu Republiki Federalnej Niemiec Ernst Mueller- Hermann i Philipp von Bismarck, którzy spotkali się z wiceministrem Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej Edwinem Wiśniewskim. W Urzędzie Miejskim odbyła się uroczystość wręczenia przedstawicielom Centrali Handlu Zagranicznego "Varimex" Odznaki Honorowej Miasta Poznania. Pierwsza w Polsce elektroniczna centrala telefoniczna na 7500 numerów została oficjalnie przekazana do eksploatacji w dzielnicy mieszkaniowej Winogrady. Do gmachu centrali przybyli minister Łączności Edward Kowalczyk

Pamiątkowa fotografia na stopniach wejścia do głównego budynku elektronicznej centrali telefonicznej

.-.w, r

Jerzy Zasada dekoruje ministra Edwarda Kowalczyka Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego"

oraz gospodarze województwa poznańskiego i Poznania na czele z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Zasadą i wojewodą Stanisławem Cozasiem. Meldunek o wykonaniu zadania inwestycyjnego złożył dyrektor Okręgu Poczty i Telekomunikacji Antoni Karwacki. W trakcie spotkania kilkadziesiąt osób udekorowanych zostało Odznakami Honorowymi Miasta Poznania i "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" oraz odznakami "Zasłużonego Pracownika Łączności". Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" udekorowany został minister Łączności Edward Kowalczyk, zaś Odznaką Honorową Miasta Poznania wiceminister Stanisław Wyłupek.

W wieku siedemdziesięciu trzech lat zmarł artysta-muzyk Bolesław Szczę snowski, korepetytor baletu Opery Poznańskiej w latach 1933 - 1965.

W Archiwum poznańskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk przy Mielżyńskiego 27(29 nastąpiło otwarcie wystawy obrazującej dwudziestoletni dorobek placówki. Odbyło się także spotkanie z przedstawicielami placówek archiwalnych z Krakowa, Poznania, Warszawy i Zabrza. Ogólnopolska narada przedstawicieli przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej pOSWlęcona usprawnieniu eksploatacji taboru. W "Arsenale" nastąpiło otwarcie II wystawy Koła Młodych Plastyków; malarstwa Janusza Eysymonta (Warszawa) i Włodzimierza Dudkowiaka. 11.6. Ekspozycję targową zwiedził członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Katowicach Zdzisław Grudzień. Swój dzień na Międzynarodowych Targach Poznańskich obchodzili wystawcy z Holandii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. W Zespole Szkół Zawodowych Poznańskiej Fabryki Łożysk Tocznych odbyło się środowiskowe spotkanie z dziennikarzami, którego tematem były problemy związane z reformą systemu oświatowego w Polsce. Koncert dyplomowy absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej odbył się w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Orkiestrą symfoniczną Filharmonii Poznańskiej dyrygował Grzegorz N owak (klasa profesora Witolda Krzemieńskiego ). Jako solista wystąpił skrzypek Tadeusz Adam (z klasy doc. Jadwigi Kaliszewskiej). W siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych", odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów za zwycięstwo w konkursie pn. "Samorząd w służbie mieszkańców", w którym uczestniczyło czternaście spółdzielni mieszkaniowych z województwa poznańskiego. Dyplomy otrzymały m. in. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" i Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Premiera sztuki Jarosława Abramowa-Neverly Derby w pałacu w Teatrze Polskim, w reżyserii Romana Kordzińskiego, scenografii Zbigniewa Bednarowieza, z muzyką Tadeusza Wożniaka i choreografią Rajmunda Sobiesiaka. W premierowej obsadzie wystąpili: Aleksander Błaszyk (Karbot), Zbigniew Szczapiński (Byrezak) , Józef Jachowicz (Hrabia), Marzena Trybała-Dąbrowska (Alicja; Czarna Dama), Włodzimierz Kłopocki (Józef), Stanisław Owoc

Wydarzenia w Poznaniu (11 - 12. 6.)

(Wachmistrz), Janusz Greber (Stachoń), Jarosław Jordan (Patek), Jacek Flur (N aczelnik), Krystyna Feldman (Pedro Luis Albornos).

Marzena Trybala- Dąbrowska (Alicja)

W Parku im. M. Kasprzaka i na Starym Rynku koncertowało kilknaście kapel dudziarzy z różnych zakątków kraju. U czestniczyły one w pierwszych Ogólnopolskich Konfrontacjach Kapel nudziarskich - Poznań 76.

o godzinie 5.40 jadący ulicą Głogowską tramwaj linii ,,14" na wysokości Dworca Zachodniego stał się powodem zwarcia w sieci, w wyniku czego na tramwaj spadły przewody elektryczne i wagon stanął w płomieniach! Nikt nie odniósł obrażeń. N atomiast SIec tramwajowa zerwana została od mostu Dworcowego do Parku im. M. Kasprzaka. Ruch tramwajowy odbywał się Trasą Hetmańską i ulicą Grunwaldzką. W ulicy Głogowskiej uruchomiono doraźną komunikację autobusową. 12 6. Spotkanie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii

Robotniczej Jerzego Zasady, sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Józefa Świtają i wojewody poznańskiego Stanisława Cozasia z mistrzowską drużyną rugby Klubu Sportowego "Polonia". Odznaki Honorowe "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" otrzymali: trener Karol Król, kierownik sekcji Stanisław Kozłowski, kierownik drużyny Jan Wojewoda, kapitan zespołu Marian Marcinkowski i czołowy zawodnik, reprezentant Polski Kazimierz Olejniczak. Rugbiści wręczyli I sekretarzowi owalną piłkę z emblematem Poznańskiej Fabryki Łożysk Tocznych oraz klubowy proporzec.

Jerzy Zasada dekoruje Kazimierza Olejniczaka Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego"

U podnóża Cytadeli odbyła się promocja absolwentów poznańskiej Szkoły Chorążych Pożarnictwa. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdanem Gawrońskim i prezydentem Poznania Władysławem Slebodą. Promocji dokonał zastępca komendanta głównego Straży Pożarnych pułkownik Władysław Pilawski.

Przegląd kompanii przed promocją

Rozpoczęcie tzw. Małego Memoriału im. Janusza Kusocińskiego na stadionie Akademickiego Związku Sportowego przy ul. Pułaskiego. Do zawodów zgłoszonych zostało czterysta czterdzieści zawodniczek i zawodników z blisko stu klubów sportowych. Dzień wystawców z Austrii na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Przyjechała grupa weteranów-kombatantów II Wojny Światowej ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z generałem -lejtnantem Genadijem T. Wasiienką. Goście złożyli wiązanki kwiatów u stóp Pomnika Bohaterów na Cytadeli, zwiedzili miasto i ekspozycję Międzynarodowych Targów Poznańskich. Premiera wieczoru baletowego Polskiego Teatru Tańca. Balet Poznański na scenie Opery Poznańskiej. Improm

Roma Juszkat i Arkadiusz Duch w jednej ze scen Impromptu fantaisie. Płeć nokturnów Fryderyka Chopina

tu Fantaisie. Pięć Nokturnów Fryderyka Chopina. Choreografia oraz kostiumy Konrada Drzewieckiego, scenografia Antoniego Zydronia. w premierowej obsadzie Impromptu Fantaisie as-moll wystąpili soliści: Arkadiusz Duch, Roma Juszkat, Wiesław Kościelak, Zbigniew Misiuda, Ewa Owczarek i Ewa Pawlak. Pięć Nokturnów: (cis-moll) Dominika Antkowiak i Ryszard Baranowski; (H-dur op. 9) Arkadiusz

(12. 6.)

Duch, Mariola Hendrykowska, Roma Juszkat i Hanna Wożniak; (Des-dur) - Henryk Minkiewicz, Zbigniew Misiuda, Ewa Owczarek i Ewa Pawlak; (c-rnoll) - Roma J uszkat i Wiesław Kościelak; (H -dur op. 62) - Arkadiusz Duch, Roma Juszkat, Wiesław Kościelak i Ewa Pawlak. Obok solistów wystąpili: Maria

Anna Staszak w stabat Mater

Chudzicka, Krystyna Górska, Mirosław Pach, Krzysztof Pastor, Dorota Puzanowska, Leszek Rękawek, Tadeusz Wasilewski, Ryszard Węgrzynek. Stabat Ma ter do muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Choreografia Konrada Drzewieckiego , scenografia Antoniego Zydronia. W premierowej obsadzie wystąpili soliści: Anna Staszak i Emil Wesołowski oraz: Krzysztof Białek, Krzysztof Brydiger, Maria Chudzicka, Arkadiusz Duch, Izabela Gajewska, Krystyna Górska, Mariola Hendrykowska, Ryszard J anek, Władysław Janicki, Witold Krasuski, Bożena Lasota, Janina Lisiecka, Elżbieta Mazurkiewicz, Mirosław Pach, Krzysztof Pastor, Władysława Poźniak, Zbigniew Stróżniak, Tadeusz Wasilewski i Hanna Wożniak. Muzykę nagrał Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego. Narrator: Tadeusz Drzewiecki. W amfiteatrze Parku na Cytadeli odbył się VII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o puchar Międzynarodowych Targów Poznańskich. Udział wzięło czternaście par. Kierownictwo turnieju spoczywało w rękach pedagoga tańca towarzyskiego, Mariana Wieczystego z Krakowa. Puchar zdobyła para

Wydarzenia w Poznaniu (12 - 15. 6.)

taneczna z Krakowskiego Domu Kultury. W budynku Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia W eterynaryjno- Zootechnicznego "Centrowet" przy ul. Dąbrowskiego 133 otwarto aptekę weteryjnaryjną, pierwszą tego rodzaju placówkę w kraju. 13.6. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich przedstawiciele Handlu Zagranicznego "Polimex-Cekop" podpisali z radzieckim przedsiębiorstwem handlu zagranicznego "Techmaszimport" największy kontrakt eksportowy na dostawę do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich do 1978 r. trzech dużych fabryk kwasu siarkowego. Międzynarodowe Targi Poznańskie zwiedził kierownik Wydziału Pracy Ideowo-Wychowawczej Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wiesław Klimczak. Przybyły na Targi delegacje zagraniczne: m. in. z Portugalii z sekretarzem stanu do spraw rybołówstwa Pedro Coelho i delegscja z Japonii.

Zakończenie Ogólnopolskich Konfrontacji Kapel Dudziarskich. Koncerty galowe odbyły się przed południem w muszli Parku im. Marcina Kasprzaka, a wieczorem na Starym Rynku. 14.6. Nestor polskiej piosenki Mieczysław Fogg otrzymał z rąk I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasady Odznakę Honorową Miasta Pozna

Jerzy Zasada gratuluje Mieczysławowi Foggowinia. Artyście wręczono także Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury, przyznaną przez ministra Kultury i Sztuki. Posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z udziałem ministra do Spraw Kombatantów, gen. dyw. Mieczysława Grudnia. Minister

udekorował kilkunastu zasłużonych działaczy związku Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski.

Zebranie sprawozdawcze Oddziału Wojewódzkiego Związku Ociemniałych Żołnierzy. W obradach uczestniczył prezes Zarządu Głównego komandor Czesław Krzyczkowski.

N a Targach obchodzono dzień wystawców z Francji. Z tej okazji wiceminister Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej Stanisław Długosz spotkał się z przewodniczącym francuskiej delegacji, Christianem Poncelotem. Tereny targowe zwiedziła sejmowa Komisja Przemysłu Ciężkiego z jej przewodniczącym Henrykiem Szafrańskim. W sali konferencyjnej Muzeum Archeologicznego odbyła się sesja naukowa nt. "Informacja patentowa w środowisku naukowym".

Otwarcie wystawy plakatów Macieja Urbańca w Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "II. Cegielski".

N a cmentarzu junikowskim odbył się pogrzeb aktorki Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu Haliny Przybylskiej-Romanowej, zmarłej w dniu 10 czerwca w wieku pięćdziesięciu jeden lat. 15.6. Rozpoczęły się spotkania w ramach "Polonijnego Forum Gospodarczego 76".

U czestniczyło w nich około dwustu pięćdziesięciu rodaków z kilkunastu państw świata. Z ekspozycją targową zapoznała się oficjalna delegacja rządowa Węgier, której przewodniczył sekretarz Komitetu Centralnego Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej Karoly N emeth. Targi zwiedziła delegacja Komitetu Centralnego Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec z Niemieckiej Republiki Demokra tycznej; delegacja Izby Przemysłowej Holandii, a także delegacja z N orwegii pod przewodnictwem ministra do spraw prawa morskiego J ensa E. Ena. Z udziałem wiceministra Oświaty i Wychowania Romualda J ezierskiego oraz kierownika Wydziału Oświaty i N auki Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Filipiaka l kuratora okręgu poznańskiego Jana Bartkowiaka odbyła się dyskusja na temat "Kultura współczesna w programie dziesięcioletniej szkoły średniej". · Uroczystość wręczenia sztandaru zakładowej organizacji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Przemysłu Odzieżowego "Modena".

Partię Don Basilia w operze Rossiniego Cyrulik, sewilski śpiewał gościnnie w Operze Poznańskiej Tadeusz Wierzbicki (Belgia). W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę prac członków Grupy A-74 pn. "Netto 75" (część I).

W wieku siedemdziesięciu jeden lat zmarł Czesław Olejniczak zasłużony działacz polskiego ruchu robotniczego, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Partii Robotniczej w Poznaniu w latach 1946 -1947, a następnie przewodniczący Zarządu Okręgu Związku Zawodowego Pracowników Rolnych, udekorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Z Poznania nadany został program rozrywkowy pn. Wielka rewia targowa w reżyserii Stefana Mroczkowskiego.

Tańczy Zespół "Arabeska" ze Słupska. Zdjęcie wykonane na skrzyżowaniu ulic Libelta i Stalingradzkiej

16.6. W przedostatnim dniu 48 Międzynarodowych Targów Poznańskich z ekspozycją targową zapoznali się członkowie Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej: prezes Rady Ministrów Piotr J aroszewicz i sekretarz Komitetu Centralnego Edward Babiuch. Gościom towarzyszyli: minister Handlu Zagraniczne

Zwiedzanie pawilonu polskiego przemysłu okrętowego. Od lewej: członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Babiuch, premier Piotr Jaroszewicz, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada go i Gospodarki Morskiej Jerzy Olszewski oraz gospodarze województwa poznańskiego: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada i wojewoda Stanisław Cozaś.

Targi zwiedziła delegacja rządowa Niemieckiej Republiki Demokratycznej z zastępcą przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gerhardem Schuerrerem. Gościom towarzyszył wiceprezes Rady Ministrów i przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów Tadeusz Wrzaszczyk.

Delegacja pracowników pawilonu radzieckiego na Międzynarodowych Targach Poznańskich w towarzystwie przedstawicieli pawilonów Czechosłowacji i Niemieckiej Republiki Demokratycznej złożyła wieńce pod Pomnikiem Bohaterów na wzgórzu Cytadeli. Po raz czterdziesty uczestniczyły w Międzynarodowych Targach Poznańskich Belgia, Szwajcaria, Stany Zjednoczone Ameryki Płn.; trzydziesty - Bułgaria, a dwudziesty piąty - Hiszpania i J aponia. Z tej okazji - podczas tradycyjne

Wydarzenia w Poznaniu (16 - 19. 6.)

go przyjęcia, wydanego przez prezydenta Poznania i dyrektora Zarządu Targów - wystawcy tych państw otrzymali w zabytkowym Ratuszu Poznańskim dyplomy pamiątkowe. W części artystycznej śpiewał Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego. Wizyta pracowników radzieckich: prezesa Sądu Obwodowego w Moskwie Lwa Ałmuzowa oraz dyrektora Instytutu Prawa Państwowego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Izwija Tichomorowa.

W małej auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyło się pierwsze absolutorium stu słuchaczy Młodzieżowego Studium Marksizmu. Chór Mieszany im. Stanisława Moniuszki pod dyrekcją Mieczysława Dondajewskiego wyjechał do Finlandii. W wieku pięćdziesięciu jeden lat zmarła radna Miejskiej Rady N arodowej Genowefa Matyja- Konieczna, dyrektor Przedszkola Nr 44, członek Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald. 17.6. Zakończyły się 48 Międzynarodowe Targi Poznańskie. Była to największa impreza handlowa ze wszystkich zorganizowanych dotychczas w Poznaniu. Wzięło w niej udział 4911 wystawców sponad czterdziestu państw. Otrzymali oni do swej dyspozycji powierzchnię ekspozycyjną 1(t) 500 m 2 , czyli o 14% większą niż w czerwcu 1975 r. Polscy wystawcy prezentowali wyroby na powierzchni 66 700 m 2 . Targi zwiedziło ponad 540 (XX) osób, w tym około 30 (XX) cudzoziemców. W wieku siedemdziesięciu jeden lat zmarł drukarz Mieczysław Francuszkiewicz, długoletni pracownik Zakładów Graficznych im. Marcina Kasprzaka, działacz Klubu Sportowego "Cybina". Mieczysław Francuszkiewicz uchroni ł przed zniszczeniem w latach okupacji komplety polskich czcionek drukarskich.

Procesję Bożego Ciała, która przeszła ulicami Starego Miasta, prowadzili metropolita poznański, ksiądz arcybiskup Antoni Baraniak oraz przybyły do Poznania z Rzymu ksiądz kardynał Bolesław Filipiak. 18.6. Wiceminister Kultury Niemieckiej Republiki Demokratycznej Kurt L6ffer wygłosił dwa odczyty na temat polityki kulturalnej Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec po IX Zjeździe (m. in. dla pracowników naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza). Gościa zapoznano z działalnością Osiedlowego Domu Kultury "Jagiellonka".

W Pałacu Kultury zebrali się przodownicy nauki i pracy społecznej, członkowie drużyn "Harcerskiej Służby Polsce Socjalistycznej", którym w uznaniu za osiągnięcia w pracy harcerskiej wręczono brązowe Honorowe Odznaki "Harcerskiej Służby Ziemi Poznańskiej".

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfonicznej orkiestry Filharmonii Poznańskiej oraz Chóru Chłopięcego i Męskiego pod dyrekcją Stefana Stuligrosza poświęcony Wolfgangowi A. Mozartowi (wykonano Mszą Koronacyjną C-dur KV 317 i Requiem d-moll KV 622). Jako soliści wystąpili Zofia J anukowicz (sopran), Barbara Figas (alt), Marian Kouba (tenor) i Piotr Liszkowski (bas). Uruchomienie pospiesznej linii autobusowej , , F": Osiedle Lecha - Dworzec Autobusowy - Hotel "Polonez".

19.6. Drukarnia U niwersytetu im. Adama Mickiewicza obchodziła jubileusz trzydziestoletniej działalności w Polsce Ludowej. Wydrukowała około 6:XX) tytułów książek i czasopism o łącznym nakładzie ponad 11 min egzemplarzy. W małej auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyło się spotkanie pracowników Drukarni z przedstawicielami władz. Po przemówieniu rektora Uniwersytetu prof. dra hab. Benona Miśkiewicza, zabrał głos dyrektor drukarni - Antoni Leśniewski, który omówił trzydziestoletni dorobek placówki. N ajbardziej zasłużeni pracownicy zostali udekorowani odznaczeniami państwowymi oraz odznakami honorowymi i związkowymi. W salonie Empiku otwarto wystawę "Morze w malarstwie, grafice i meda

lierstwle poznańskich plastyków-marynistów". Otwarcie wystawy zbiegło się z piętnastoleciem utworzenia poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Marynistów Polskich.

20.6. Poznański "Otex" po raz trzeci zwyciężył w ogólnopols-kim współzawodnictwie i zdobył na własność sztandar przechodni Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych. Uroczystego wręczenia sztandaru dokonali: wiceminister Handlu Wewnętrznego i Usług Albin Kostrzewski oraz przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Handlu i Spółdzielczości Roman Polakiewicz. List gratulacyjny nadesłał prezes Rady Ministrów Piotr Jaroszewicz. W czasie uroczystości, w której uczestniczyli przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych Poznania i "województwa z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdanem Waligórskim, wicewojewodą poznańskim Bolesławem Stachowiakiem i wiceprezydentem Poznania Zbigniewem Kmieciakiem - wyróżniającym się pracownikom wręczono odznaczenia państwowe, odznaki honorowe, związkowe i resortowe. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został Stanisław Zagłobiński. Dziesiątki różnego rodzaju imprez odbyły się z okazji dorocznego święta "Gazety Zachodniej". Tysiące poznaniaków oklaskiwało występy zespołów art y - stycznych nad Maltą i na Woli, na placu Wolności, w Parku im. Marcina Kasprzaka, w amfiteatrze na Cytadeli, gdzie śpiewał Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej i na Łęgach Dębińskich. Centralna estrada znajdowała się na Stadionie im. 22 Lipca, gdzie odbył się koncert galowy z udziałem Orkiestry Rozrywkowej pod dyrekcją Zygmunta Mahlika wraz z solistami oraz z amerykańskim zespołem "Ludzie ludziom". W późnych godzinach wieczornych odbył się przejazd pięknie iluminowanych łodzi na Warcie. Posiedzenie jury konkursu Pałacu Kultury i Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia" na malarstwo dzieci ze środowisk polonijnych pt. "Da

leka Polska we wspomnieniach 1 wyobrażeniach dzieci".

IVMtSTRZOSlWA BJROPf JUNiOROW WZWISACH POZNAN 2257676

22.6. Inauguracja IV Mistrzostw Europy Juniorów w Zapasach w sali widowiskowo-sportowej "Arena". Uroczystość inauguracyjna odbyła się na Starym Rynku; oficjalnego otwarcia imprezy dokonał tam wiceprzewodniczący Poznania Andrzej Wituski. Punktualnie o 21,00 na Rynek wmaszerowały prowadzone przez Orkiestrę Dziewczęcą ze Zbąszynia ekipy biorące udział w mistrzostwach. Po odegraniu hejnału mistrzostw, prezes Polskiego Związku Zapaśniczego J ózef Kasperczyk złożył prezydentowi Międzynarodowego Związku Zapaśniczego (FILA) Milianowi Ercegenowi raport o gotowości do rozpoczęcia mistrzostw. Milian Ercegen wygłosił przemówienie W części artystycznej śpiewał Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Rozstrzygnięty został XIII Konkurs im.

Jana Wronieckiego na najlepszy rysunek i grafikę półrocza. Jury pod przewodnictwem artysty-plastyka Andrzeja Willa z Wrocławia przyznało nagrody regulaminowe: w dziale rysunku I - Andrzejowi Załęckiemu; II - Janowi Ch. Stokfiszowi; III - Bartłomiejowi Kurce; wyróżnienie honorowe zdobyła praca Feliksa Śmiełowskiego, który został jednocześnie laureatem nagrody fundowanej przez współorganizatora konkursu "Gazety Zachodniej". W dziedzinie grafiki trzy równorzędne drugie nagrody otrzymali: Grzegorz Marszałek, Wojciech Miiller i Jacek Wolny. Wyróżnienie honorowe przyznano Izabelli Gustowskiej. Jury pod prezwodnictwem Jana Szajka ogłosiło wyniki konkursu pn. "Daleka Polska we wspomnieniach i wyobrażeniach dzieci". Prace napłynęły ze środowisk polonijnych z piętnastu krajów. Główną Nagrodę Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną "Po

Wydarzenia u> Poznaniu (22 - 26. 6.)lonia" przyznano jedenastoletniemu Bernardowi Trochimczukowi z N orwegii. N a wystawę zakwalifikowano 120 prac. W Klubie Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" otwarto wystawę . . . kiczu, na którą składały się eksponaty ze zbiorów Biura Wystaw Artystycznych oraz przyniesione przez pracowników Zakładów. Po otwarciu wystawy odbyła się dyskusja na temat kiczu w twórczości plastycznej. Imprezie towarzyszyła muzyka "z myszką" oraz program poetycki w wykonaniu aktorów scen poznańskich. 23.6. Wojewódzka narada aktywu partyjnego służby zdrowia. 24.6. Wzruszające chwile przeżywało czternaście par małżeńskich Poznania. W półwiecze ich związków małżeńskich, w Sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza wiceprezydent Zbigniew Kmieciak wręczył im przyznane przez Radę Państwa medale "Za długoletnie pożycie małżeńskie". Otrzymali je: Stanisława i Jan Bressowie, Leokadia i Wacław Chraplakowie, Stanisława i Jan Dworzyńscy, Antonina i Leon Gablerowie, Franciszka i Janusz Golscy, Agnieszka i Karol Grosskowie, Zofia i Andrzej Haremzowie, Leokadia i Antoni Krzywińscy, Franciszka i Jan Nowakowie, Zofia i Stanisław Nowotni, Walentyna i Stanisław Piechowiakowie, Franciszka i Maksymilian Sobkowiakowie, Frieda i Stefan Staszewscy, Barbara i Wojciech Szottowie oraz Antonina i Jan Wolni.

Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego wyjechał w podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec. 25.6. W sali konferencyjnej kombinatu Państwowego Gospodarstwa ogrodniczego N aramowice obradował na posiedzeniu plenarnym Wojewódzki Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W obradach uczestniczył prezes Naczelnego Komitetu Stanisław Gucwa.

W siedzibie Międzynarodowych Targów Poznańskich zakończyły się obrady przedstawicieli izb handlu zagranicznego państw-członków Rady wzajemnej Pomocy Gospodarczej, poświęcone zasadom realizacji postanowień Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Helsinkach. W Domu Technika nastąpiło otwarcie kolejnej wystawy z cyklu prezentacji zakładów biorących udział w IV Ogólnopolskim Konkursie Dobrej Roboty. Dorobek ostatnich lat przedstawiła Poznańska Fabryka Kosmetyków "Pollena- Lechia".

Początek V Ogólnopolskiego Przeglądu Amatorskich Zespołów Artystycznych Związku Rzemiosła w sali Izby Rzemieślniczej.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert dyplomowy absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. Orkiestrą symfoniczną Filharmonii Poznańskiej dyrygował Krzysztof Teodorowicz (z klasy prof.

Witolda Krzemieńskiego ). Solistką była pianistka Jolanta Konwisarz (z klasy doc. Jadwigi Mondelskiej). 26.6. W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie władz miasta i województwa z pracownikami Teatru Muzycznego, który obchodził jubileusz dwudziestolecia działalności artystycznej, w uznaniu dorobku placówki nadano Jej Odznakę Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego", którą wręczył wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. Odznaki Honorowe Miasta Poznania zbiorową dla Teatru oraz dziewięć indywidualnych - wręczył prezydent miasta Władysław Śleboda. Ponadto czterech członków zespołu otrzymało Odznaki Zasłużonego Działacza Kultury przyznane przez ministra Kultury i Sztuki. Zakończył się kolejny rok szkolny w poznańskim Technikum dla Przodujących Robotników z województw kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego. Na zakończenie roku szkolnego absolwenci Technikum otrzymali listy gratulacyjne od I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J erzego Zasady.

Premiera operetki Franciszka Lehara Wesoła wdówka w Teatrze Muzycznym.

Kierownictwo muzyczne - Stefan Rachoń, inscenizacja i reżyseria - Jerzy Golfert i Andrzej Wiza, scenografia - Stefan Janasik, choreografia Zofia Kuleszanka. W premierowej obsadzie wystąpili: Jerzy Golfert (Baron Mirko Zeta), Jadwiga Kurzewska (Walentyna), Jerzy Dzianysz (Hrabia Daniłło), Janina Guttnerówna (Hanna Glavari), Jan Adamczyk (Kamil de Rosillion), Marian

Pokrzycki (Wicehrabia Cascada), Zdzisław Kaczkowski (Raoul de Saint Brioche), Rajmund Wolf (Bogdanowicz, konsul Montenegro), Barbara Biskupska (Sylwiana), Władysław Mielcarek (Kromow), Aleksandra Rybacka (Olga), Aleksander Kondratiew (Privicz), Irena Szulc-Kruk (Praskowia), Jan Rowiński (Niegus), Bożena Scharf (Lolo), Krystyna Szydłowska (Dodo), Katarzyna Gó

Janina Guttnerówna (Hanna Glavan)

ralczyk (Jou-Jou), Urszula Ziemska (Zizi Marlon), Jerzy Bandei (Majordomus). 27.6. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" zakończyły' się Mistrzostwa Europy Juniorów w Zapasach, w mistrzostwach brały udział reprezentacje: Bułgarii, Jugosławii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polski, Rumunii, Turcji, Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W amfiteatrze parku na Cytadeli koncertowała z udziałem solistów Orkiestra im. Karola Kurpińskiego. N a placu przed pomnikiem Karola Świerczewskiego odbyła się promocja absolwentów szkół oficerów rezerwy Wojsk Lotniczych. Dekret Rady państwa o nadaniu stopni oficerskich odczytał dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw. pilot Henryk Michałowski, który dokonał następnie aktu promocji. W imieniu promowanych przemawiał ppor. rezerwy Wiesław Leśniewski. Koncert galowy zwycięzców V Ogólnopolskiego Przeglądu Amatorskich Zespołów Artystycznych Centralnego Związku Rzemiosła.

Międzyzakładowe drużynowe zawody wędkarskie nad jeziorem Maltańskim o puchar Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych. Zwyciężyła I drużyna Zakładów Metalurgicznych "Pomet". Druga giełda wózków dziecięcych zorganizowana przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Osiedle Młodych" na placyku przed Osiedlowym Domem Kultury "Na Skarpie" .

28.6. Manifestacja mieszkańców Poznania i licznych delegacji województwa poznańskiego na rzecz poparcia polityki Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej i rządu odbyła się na placu Adama Mickiewicza. Wiec zagaił I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada.

W Domu Technika rozpoczęła się ogólnokrajowa konferencja naukowa nt. "Dzielnice magazynowe dla aglomeracji miejskich" na przykładzie Poznania i tworzonego przez miasto zaplecza magazynowego w jednej części dzielnicy peryferyjnej.

29.6. Sesja Miejskiej Rady Narodowej. Przedmiotem obrad była reforma oświaty (dziesięcioletni system nauczania) oraz problemy organizacji wypoczynku mieszkańców. 30.6. Plenarne posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego poświęcone omowleniu wyników przeglądu potrzeb i możliwości w dziedzinie usług w województwie poznańskim oraz podjęcia dalszych zadań dla kół Stronnictwa Demokratycznego.

Fragment pralni mokrej Po pomyślnie dokonanym rozruchu uruchomiona została pralnia mokra kombinatu pralniczego Spółdzielni

5 O lAT TEMU KRONIKA MIASTA POZNANIA PISAŁA.

. .

Piąty rok działalności redakcja zainaugurowała zmianami: zamiast miesięcznych, jednoarkuszowych zeszytów, "Kronika" stała się kwartalnikiem, w skromne], ale estetyczne] miękkiej okładce, zaś objętość numeru przekraczała sto stronic druku. Pierwszy artykuł w kwartalniku redakcja przeznaczyła Bractwu Krawieckiemu w Chwaliszewie pióra Zygmunta Zaleskiego. W cieniu wielkiego królewskiego miasta Poznania, wiodło skromny żYwot Chwaliszewo, geograficznie CZĘŚĆ Poznania stanowiące, prawnie natomiast samodzielne od założenia aż do r. 1800. Historia Poznania - snuł smętne rozważania Zaleski - chwilami tylko, głównie przy sporach o prawa wodne, o groble i konkurencją gospodarczą, wspomina o tej najważniejszej zresztą poza miastem królewskim osadzie miejskiej wewnątrz Poznania w szerszym znaczeniu. Bo też miasteczko to przedstawiało zawsze pewną wartość właśnie jako zespół gospodarczy, nie konkurując zwykle w innych dziedzinach z mocnym sąsiadem po lewym brzegu Warty. Według niepełnych badań Zaleskiego Bractwo Krawców na Chwaliszewie musiało powstać między' rokiem 1510 a 1520. Prawa polityczne cech nabył w roku 1558, w latach 1571 do 1800 zaś prowadził ożywioną działalność, po czym zaczął podupadać. Cech Krawców poznańskich już wcześniej rozpoczął starania o fuzję z cechem chwaliszewskim. Doszło do niej w dniu 19 września 1819 r. kiedy zeszli się u cechmistrza poznańskiego krawcy poznańscy Z asesorem Tatzlerem oraz bracia chwaliszewscy Z asesorem Ho lian dem i ułożyli następującą ugodę: 1. Wszystkich majstrów dotychczasowego cechu ch wa lis zew ski ego wciela się według rangi i starszeństwa do cechu poznańskiego. 2. WsZyscy mają równe prawa. 3. Własność cechu chwaliszewskiego przejmuje cech poznański. Ponadto ustanowiono składki i dopłaty chwaliszewian wstępujących równocześnie do kasy pogrzebowej cechu poznańskiego. N astępnie wręczono skrzynkę chwaliszewską, która zawierała: l. Przywileje, księgi, papiery cechowe; 2. Gotówki przeszło 19 talarów; 3. Diva dzbany cynowe; 4. Pięć kubków cynowych, 5. 1S świec i dwie pochodnie; 6. Dwa węborki do gaszenia pożaru oraz 7. Dwie ławy. Po czym wszyscy przytomni bracia uścisnęli sobie dłoń na wieczną zgodę. Kolejne pozycje zeszytu: Mariana Gumowskiego - Przedsiębiorcy menniczni w Poznaniu, Andrzeja Wojtkowskiego - Przyjęcie wojsk polskich w Poznaniu r. 1814 i Kamila Kantaka - Sylwetki bernardynów poznańskich zawierały bezsprzecznie rzeczy dla historii miasta niezwykle cenne, ale jednocześnie bardzo odległe od zaintresowań niehistoryków . Zawsze skory do aktualizacji badań i konfrontacji z czasami bieżącymi, redaktor "Kroniki" Zygmunt Zaleski zainaugurował nową rubrykę redakcyjną, którą nazwał: Zapiski. Wprowadzając "Zapiski" do programu wydawniczego, redakcja wyjaśniła, że chodzi tu o drobne przyczynki historyczne, noszące charakter dorywczych notatek. Zasadniczą ich cechą będzie to, że nie roszczą sobie pretensji do wyczerpania danego przedmiotu, niekiedy stanowić będą fragmenty, które z pewnych względów umieszczać będziemy, nie zabierając się do źródłowego wykończenia kwestii poruszonych. mim:

Zgodnie z tą deklaracją, Zaleski rozpoczął "Zapiski" od stanu badań nad wsiami miejskimi z 1253 r. Fundując miasto lewobrzeżne poznańskie pisał Zaleski darowali mu Przemysł I i Bolesław Pobożny siedemnaście osiedli wiejskich, wyrażając to w dokumencie lokacyjnym słowami następującymi: " Villas autem nas ad sepedictam civitatem contulimus, videllcet Aratorum carapum, Petrowo, Zegrow, Steralankam, Nyenchow, Sp ithcow, ambas villas ąue Vyrbyce dicuntur, YssycZ, Panczlaw, Nyestathow, Panthcow, Schldlow, ambas villas Vinito rura exceptis vineis, villam Boguthe et villam Unolfi': co znaczy: "Odstąpiliśmy miastu wymienionemu wsie następujące: Rataje, Piętrowo, Zegrze, Starołękę, Nyenchow, Spytków, obie wsie Wierzbicami zwane, Jeżyce, Pęcław, Niesta ch ów, Piątkowo, Szydłów, oboje Winiar bez winnic, wieś Boguty i wieś Unolfa. Oznaczenia wsi tych nastręczały i nastręczają znacznych trudności. Aby jednakże niepotrzebnie nie błądzić w domysłach, trzeba przyjąć to, co dotychczas uważać należy za ustalone. Jako takie uchodzą na sam przód Rataje, Piotrowo, Zegrze, Starołęka, Jejyce, Piątkowo i Winiary. Nadto ustalono, że "Neynchów" oznacza Minikowo Oęzykowa drobna, a częsta przemiana głoski "n" na "m" l wsunięcie głoski "t" międzY spółgłoskami "n" l "k''); dalej, że obie Wierzbice są późniejszymi Górną i Dolną Wildą, co nie ulega żadnej loątpliwoścl, następnie, że "Nyestathow" czyli Niestachowo oznacza to samo co Solacz, przy czYm zdaje się, że nazwa młyna (sół - sołek - spichlerz, magazyn zbożowy) wyparła nazwę właściwej osady; wreszcie, że "wsią Unolfa" jest Um ółtowo (znowu nieznaczna przemiana jęzYkowa). Wszystkie te jednostki leżały w obszarze, stanowiącym wówczas własność książęcą.

Wsią Boguty ma być Bogu c in, ale tutaj powstają wątpliwości ze względu na położenie.

Bogucin bowiem leży daleko od centrum Poznania (za Główną), oddzielony był od miasta posiadłościami biskupimi i nie wząze się Z kompleksem obszaru darowanego miastu. Bogucin nie może przeto uchodzić jako ustalony, a zupełnie nie ustalone są osiedla: Spytków, Pęcław t Szydtów.

Gdzie by natężało ich szukać? Pomocą może być tutaj kolejność wymienionych wsi. Skoro opuszczało się teren właściwy miejski i przychodziło się przez Wartę, znajdowano się na obszarze Rataj, one też pierwsze zajmują w zestawieniu miejsca. Tuż przy Ratajach - Piętrowo, skąd szło się do Zegrza, a dalej do Staro łękI zbaczając w kierunku wschodnio-południoioym do Minikowa. Dalej wyliczono wsie w tej kolejności, w jakiej oglądano by je przY ogólnym objeździe. Następuje Spytków, dalej obie Wildy. Ponieważ nie ma śladu tradycji, aby Spytków rozszerzał posiadłości miejskie na wschód od Minikowa, nalejy go szukać na przestrzeni między Minikowem a Wildą. W rachubę mogłoby wchodzić: drugie osiedle Starołęckle (Starołęka Wielka), Luboń lub Dębieć, Z tych trzech osiedli najmniej znana jest przeszłość Dębca. Gdy tamte nazwy są davme, tutaj nazwa występuje dopiero przed dwustu Z góry laty. Toteż najwięcej prawdopodobieństwa przemawia za tym, że Dębieć mógłby być Identycznym Z dawnym Spytkowem. Własność Poznania właśnie w kierunku południowym była najznacznIejsza i stosunkowo trwała. Odtąd poruszamy się znowu normalną drogą: przechodzimy obie Wildy i osiągamy Jeżyce. Za Jeżycami wątpliwa wieś "Panczlaw': pęcław, a po niej zaś Niestachów i So ła cz.

Jeżyce oddzielały w owym czasie małe trzęsawiska lub moczary od Sołacza, możliwe przeto jest, że droga Z Jeżyc do Sołacza szła wokoło moczarów bliżej miasta. Ale i tej ewentualności nawet przyjąć nie trzeba, chcąc stwierdzić położenie osiedla Pęcław. Od strony zachodniej nie można j ej szukać, bo brak wszelkich w tym kierunku śladów. Szukano jej przeto od strony wschodniej. Tutaj wznosiła się później osada o tajemniczej nazwie niemieckiej "Kondoif: w średnioujieczu zwykle "Kokundoif' pisana. Sądzimy, że wieś Pęcław należy identyfikować Z Kondoifem. Jakkolwiek nie jestem jęzYkoznawcą rzucam tutaj domysł, że "Kokundoif" może nawet być tłumaczeniem nazwy Pęcław. Koke, kocke oznaczało w dawnej niemczyźnie i dotąd niekiedy w narzeczach, ogólnie: kupę, stertę (np. siana), stóg; dalej pojedyncze wzniesienia terenowe na bagnach, przeważnie wszakże wiązki zboża, siana, słomy. Wszystko co do znaczenia mocno pokrewne Z słowami po IskIem l. pęk, pęczek, pętać. Nazwa polska mogła zresztą powstać od imienia kmiecia, jak sądzi Stanisław Kozierowski, a tłumaczenie mogło lego nie uwzględnić. Fakt tłumaczenia nazw miejscowości w średniowieczu należy do rzadkości, ale jest znany. Co do słowa "kocke" por. "Deutsches Worterbuch" braci Grimmów. Dalej posuwamy się znowu regularnie drogą do Sołacza, stąd do Piątkowa (Wlntar nie było po drodze, bo tężały dalej na wschód, a na dzisiejsze miejsce przeniesione zostały dopiero w dziewiętnastym wieku). Odtąd poczYnają się największe trudności. Wymienionego następnie Szydłowa nie ma obecnie. Kozierowski umieszcza je pod Naramowicami. Taka teź koncepcja wydaje się jedynie prawdopodobna. Istniejące na terytorium Golęcina osiedle "Sytków" nie może być jęzYkowo następcą "Szydłowa': i niepodobna przypuścić, aby w od przed Piątkowem. W warunkach tych sądzić trzeba, że SzYdłów leżał między Piątkowem a Wlnlarami, w pobliżu Naramowic, Następują kolejno Winiary, wieś Boguty i Umołtowo. Jeżeli przYjmiemy, że toieś Boguty jest identyczna Z Bogucinem za Główną, to po raz pierwszy przerwiemy drogą. Możliwe przeto jest, że i tej wsi należało by szukać w okolicy Naramowic, międzY Winiarami a Umółtowem. CZy czasem nie na terenie Bonina, który miał powstać dopiero jako wieś osadnicza? Jeśli tak, droga byłaby nie przerwana i pierścień wsi miejskich znany. Wszystkie te wsi okalały miasto, pas ten był szczególnie szeroki na południu i na północy (Warta), węższy na zachodzie, a przerwany na wschodzie, gdzie mieściły się dzierżawy kościelne. Zapiskiem aczkolwiek umieszczonym w "Dziale bieżącym" - podkreślającym dumę poznaniaków ze stanu gospodarki, jest notatka Zaleskiego pt. Znaczenie gospodarcze Poznania. Znaną jest rzeczą - pisze autor - że Poznań razem Z Wielkopolską stanowi relatywnie największe źródło dochodów państwowych. Trudniej dociec, jak przedstawiają się obroty gospodarcze, nie oglądane Z punktu widzenia podatkowego. Pewen przYczynek w tej dziedzinie daje nam sprawozdanie Banku Polskiego za rok 1926. [. . .] Ciekawe są dwa zestawienia w sprawozdaniu Banku Polskiego: obrót żurowy i dyskonto weksli [. . .] A więc w obrocie żYrowym wykazują oddziały milionów złotych: Warszawa S599, Katowice, 1290, Poznań 788, Łódź 578, l_.wów 501, Kraków 426, Królewska Huta 201, Bielsko 176, Sosnowiec 176, Wiłno 155, Bydgoszcz 144, Drohobycz 128. Ponad 100 milionów miały jeszcze Lublin i Toruń. Jeszcze ciekawsze są liczby o dyskoncie weksli. Poszczególne ważne oddziały wykazują nastpęujące pOzYcje w milionach złotych: Warszawa 510, Poznań 222, Łódź 220, Katowice 174, Lwów 127, Kraków 81, Królewska Huta 66, Bielsko 52, Częstochowa 34, Sosnotuiec 29, Wilno 22, Bydgoszcz 20.

Pozycja Poznania jest niezwykle wybitna. Poza Warszawą konkurują Z nim tylko Katowice, ośrodek olbrzymiego przemysłu górnośląskiego, o naczelne stanowisko finansowe wśród miast polskich. Spośród ośrodków nie mających wyraźnego charakteru miast przemysłowych, poznań wybija się bezkonkurencyjnie na czoło (opuszczamy zawsze Warszawę) miast polskich. Równy prawie co do zaludnienia Kraków, otoczony zresztą terenami przemysłowymi, jest zdecydowanie słabszY od Poznania. O znaczeniu finansowym Poznania decyduje prawdopodobnie daleko posunięta harmonia gospodarcza, oprócz bowiem wielkich działów gospodarczYch, których ze względów naturalnych, geograficznych itp. prowadzić nie może, jednoczY Poznań w sobie tak wyspecjalizowany system przemysłowo-handlowy, jak może w Polsce jedynie Warszawa, która zresztą łączY lwią część mniejszYch przedsiębiorstw przemysłowych rozsianych po Kongresówce. W "Kronice ważniejszych wydarzeń" odnotowano: Założenie Narodowego Uniwersytetu Robotniczego (2 II); wizytę prezydenta Ignacego Mościckiego (16-20 II); zgon posłanki Poznania na Sejm, Zofii Sokolnickiej (27 II). Ponadto fakt, że w styczniu rozpoczęły się prace przygotowawcze do Powszechnej Wystawy Krajowej. Głównym dyrektorem Wystawy mianowany został b. wojewoda pomorski, dr Stanisław Wachowiak.

Kronikarzmmmmmmnnnnnw Bn mmwmwmw Bwmm. wmwmw A dekoruje Akademię Ekonomiczną Orderem Sztandaru Pracy II klasy (2 X 1976 r.)

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1977.01/03 R.45 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry