SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1977.01/03 R.45 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Tadeusz Świtała - Poznań w latach 1971-1975, Aleksandra C h m i e 1 i Teresa M i c h a 1 s k a - P a c y i n i a k studiujące i pracujące naukowo w Poznaniu

.5

Kobiety

.15

MATERIAŁY

Maksymilian Kra n z - Zmiany mikroklimatu w prawobrzeżnym Poznaniu. 21 Czesław D e m e 1 - Wybory do Rady Miejskiej Poznania (23 marca 1919 r.).

A n e k s: Kompromisowa lista Nr 5; Rada Miejska Poznania; Podział mandatów; Skład Rady Miejskiej według list wyborczych i z podziałem na kluby Lech Ł a w i c k i - Powszechna Wystawa Krajowa w 1929 roku. Architektura. Część druga .4 7

ŻYCIE KULTURALNE

Katarzyna P a j o w a - Poznańskie zespoły artystyczne za granicą w latach 1971-1975. Aneks: Chronologiczny wykaz wyjazdów zagranicznych poznańskich zespołów artystycznych w latach 1971 - 1975. .63 Andrzej S a t u r n a - Opera Poznańska w sezonie artystycznym 1974/1975. 93

KRONIKA

Laureaci Nagród

Alfred L a b o g a i Tadeusz O r 1 i k - Nagrody Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechnienia kultury za rok 1974. Dokończenie (Jacek Juszczyk, Włodzimierz Kamiński, Władysława Klawiter , Olga Sawicka, Włodzimierz Schmidt, Stanisław Teisseyre, Jerzy Ziółek). .97

Jubileusze Tadeusz Ś w i t a ł a - Franciszek Burfeiewicz. A n e k s: Wystawy indywidualne ; Udział w wystawach w kraju i zagranicą .113

Z żałobnej karty

Maria R u d n i c k a - Józef Wiza (1905-1976)

Spis treści

Sprawozdania

Czesław N a w r o c k i - Kronika budowy Zespołu Osiedli Mieszkaniowych

"Winogrady" . Rok 1974.

.124

Wydarzenia w Poznaniu w 1976 roku. Część druga

Kronikarz - 50 lat temu "Kronika" pisała .

ZDJĘCIA

.177

Zygmunta Ceglarka, Czesława Czuba, Henryka Drygasa, Czesławy K1ose, Włodzimierza Kowalińskiego, Jacka Kulma, Tadeusza Lejczaka, Dany Matuszewskiej, Józefa Myszkowskiego, Zdzisława Nowickiego, Stanisława Ossowskiego, Kazimierza Przychodzkiego, Jerzego Unierzyskiego, Stanisława Wiktora, Grażyny Wyszoimirskiej

RYSUNKI

Franciszka Burkiewicza, Józefa N eubauera, Elżbiety Ostro wic ki ej, Matyldy Patała

Panorama Poznania: Ryszarda Gaiowskiego

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1977.01/03 R.45 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry