REDAGUJE KOLEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1977.01/03 R.45 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Andrzej Goćwiński ,(przewodniczący), Stanisław Kubiak, Tadeusz Switała (sekretarz redakcji)

Adres redakcji: 60-967 P o z n a ń, plac Kolegiacki 17 tel. 523-43 lub 660-020

PRENUMERATA Prenumeratę przyjmują oddziały RSW "Prasa-Książka-Ruch" oraz urzędy pocztowe i doręczyciele w terminach: od dnia 25 listopada na styczeń, I kwartał, I półrocze i cały rok 1977; od dnia 10 każdego miesiąca (z wyjątkiem grudnia) poprzedzającego okres prenumeraty. Jednostki gospodarki uspoiecznionej, instytucje i organizacje spoełczno-polityczne oraz wszelkiego rodzaju inne zakłady pracy składają zamówienia w miejscowych Oddziałach KSW "PrasaKsiążka- Ruch". Zakłady pracy w miejscowościach, w których nie ma Oddziałów RSW "Prasa-Książka-Ruch" oraz prenumeratorzy indywidualni zamawiają prenumeratę w urzędach pocztowych lub u doręczycieli. Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122 - 6 - 211 831, RSW "Prasa-Książka- Ruch", Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki, Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zł; rocznej - 28 zł. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę, która jest o 5Jló droższa od prenumeraty krajowej, przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych RSW "Prasa-Książka-Ruch", ul. Wronia 23, 00-958 Warszawa. Egzemplarze zeszytów zdeaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa- Książka- Ruch" Przedsiębiorstwie Upowszechnienia Prasy i Książki, Oddział Rejonowy Poznań- Wschód ul. Żydowska 2/3, Nr konta 1221 - 6 - 228 NBP IV OjM

Do nabycia w stałym punkcie sprzedaży: Księgarni Naukowej w Poznaniu, ui. Czerwonej Armii 69

\6- x VI,

»'"

Okładkę projektowała Mapia Dolna

-rr

Zdjęcie na okładce Stanisława Laskowskiego

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Poznaniu

WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE - POZNAN 1977

Wydanie I. Nakład 2300+100 egz. Ark. wyd. 17,4; ark. druk. 13,5.

Oddano do składania 18 XI 1976 r. Podpisano do druku 11 II 1977 r.

Druk ukończono w lutym 1977 r. Papier druk. sat. ki. V, 65 g.

70X200. Zam. nr 699/215 U-4 Cena zł 7,

DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

*&j. ŁMM

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1977.01/03 R.45 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry