WYDARZENIA W POZNANIU W ROKU 1976 Część pIerwsza

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1976.10/12 R.44 Nr4

Czas czytania: ok. 46 min.

1.1. Poznańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowo-Inżynieryjnego "Hydrobudowa T' zmieniło nazwę na "Energopol T'.

Utworzona została ekspozytura Zjednoczenia Rozpowszechniania Filmów z siedzibą w Poznaniu, która obejmuje województwa: kaliskie, konińskie, leszczyńskie, pilskie i poznańskie.

Otwarcie wystawy Sekcji Przyrodniczo- Krajoznawczej pt. " Owady" w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego. 2.1. W magazynie nasion oddziału Przedsiębiorstwa Hodowli Buraka Cukrowego przy ul. Kopanina wybuchł' w południe pożar. Straż pożarna zapobiegła przeniesieniu się ognia na inne obiekty. Poznańska Rozgłośnia Radiowa rozpoczęła nadawanie IV programu na falach ultrakrótkich, odbieranych w promieniu 68 km. 3.1. W Domu Prasy odbyła się środowiskowa narada dziennikarzy wielkopolskich, poświęcona omówieniu roli i zadań środków masowego przekazu w realizacji uchwał VII Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Przewodniczył prezes Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Stanisław Garczarezyk. Zagajenia dyskusji dokonał redaktor naczelny "Gazety Zachodniej" Zbigniew Mika, a podsumowania - przedstawiciel Wydziału Prasy, Radia i Telewizji Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej J endrych. Premiera przedstawienia dla dzieci według Józefa Mokosza Gra w Teatrze Lalki i Aktora (Scena Marcinek). Reżyseria i inscenizacja Wojciecha Wieczorkiewicza, scenografia Lucjana Zaehmoca, muzyka Jerzego Miliana. W premierowej obsadzie wystąpili: Alojzy Zwie

8*rzyński (Rużek), Andrzej Marciniak (Mrużek), Bożena Tychanicz (Myszka Terenia), Teresa Sreberska (Pani z TV), Krzysztof Deszczyński (Pan z TV), Teresa Gąsiorowska i Teresa Sreberska (Chmurki; Bolek i Lolek; Piłka).

Silna wichura nad miastem (w porywach do 30 metrów na sekundę). Wiele przewodów elektrycznych i telefonicznych uległo zerwaniu. Uszkodzone zostały uliczne urządzenia sygnalizacyjne. W redakcji "Gazety Zachodniej" ogłoszono wyniki dorocznego Konkursu Lekkoatletycznego Nadziei Olimpijskich im. Karola Hofmanna. N ajwiększą liczbę punktów zgromadziła sprinterka Ewa Witkowska (Akademicki Związek Sportowy), zwyciężczyni podobnego konkursu w 1973 r. Wręczenia nagród dokonała wdowa po Karolu Hofmannie, Zofia. Inauguracja imprez noworocznych w Pałacu Kultury pn. "Przygody z przyrodą".

Wydarzenia w Poznaniu (5 - 10.1.)

5.1. Wichura nad miastem. W jej wyniku o godz. 17.00 nastąpiła przerwa w dopływie prądu do Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje". Awarię usunięto w późnych godzinach wieczornych. Pró bny rozruch krytej pływalni na Osiedlu Piastowskim N owej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataj e", dysponującej sześcioma torami o długości 25 m, siłownią i sauną. 6.1. Otwarcie wystawy indywidualnej Krzysztofa Kamińskiego (Gdańsk), pt. "Akceptacje i przekory na temat aktu" w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego.

W salonie wystawowym Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę biżuterii metalowej - prace uczniów II i VII Liceum Ogólnokształcącego. 7.1. Orkiestrą Opery Poznańskiej podczas przedstawienia opery Don Pasquale Gaetana Donizettiego dyrygował gościnnie Borys Iwanow z Plowdiv.

8.1. XI Wojewódzki Zjazd Delegatów Stronnictwa Demokratycznego z udziałem sekretarza Centralnego Komitetu Zbigniewa Rudnickiego. W Zjeździe uczestniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, przedstawiciele władz administracyjnych województwa i Poznania oraz Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, zjazd dokonał wyboru władz wojewódzkich oraz delegatów na XI Kongres Stronnictwa. Przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu wybrany został ponownie Zbigniew Kmieciak, a sekretarzem Kazimierz N 0wakowski. Do Poznania przybyła bawiąca w Polsce delegacja Związku Młodzieży Komunistycznej Chile. Towarzyszył jej przewodniczący Rady Głównej Federacji Socjalistycznych Związku Młodzieży Polskiej Zdzisław Kurowski. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" pod hasłem "Venceremos - zwyciężymy" odbyła się manifestacja solidarności polskiego ruchu młodzieżowego z walczącym narodem chilijskim. Przemawiała Gladys Marin, sekretarz generalny Związku Młodzieży Komunistycznej Chile. Uczestnicy manifestacji uchwalili rezolucję. W

części artystycznej wystąpili artyści chilijscy i polscy. Orkiestrą Opery Poznańskiej podczas przedstawienia opery Aida Verdiego dyrygował gościnnie Borys Iwanow z Plowdiv. 9.1. Z okazji dwudziestopięciolecia działalności Zjednoczenia Budownictwa Rolniczego I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada - przyjął przedstawicieli kierownictwa tej placówki. Za zasługi położone w czasie długoletniej pracy w poznańskim Ośrodku Telewizji udekorowani zostali Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski: Maria Stengert i Władysław Ruminowicz. Aktu dekoracji dokonał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński.

Koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego w luli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poświęcony 220 rocznicy urodzin Wolfganga A. Mozarta. Solistką była pianistka Lidia Grychtołówna.

10.1. Taneczne spotkanie w sali Domu Technika, zorganizowane przez ekipę telewizyjnego "Studia 2". Audycję przygotował Mirosław Kwieciński.

N auka i popisy taneczne przed kamerami poznańskiej telewizji

Obchody trzydziestolecia "Expressu Poznańskiego" zainaug<*rował bal sportowców w salach hotelu "Polonez". Premiera musicalu Jerzego Wasowskiego pt. Machiavelli w Teatrze Muzycznym. Reżyseria Henryka Olszewskiego, inscenizacja Zdzisława Wardejna, scenografia Barbary Wolniewlcz, choreografia Zofii Kuleszanki i Olgi Sawickiej; kierownictwo muzyczne Wiesława Suchoplesa. W premierowej obsadzie wystąpili; Henryk Olszewski (Machavielli), Katarzyna Góralczyk (Lukrecja), Barbara Biskupska (Sostrata) , Władysław Mielcarek (Calfuci), Aleksander Kondratiew (Tymoteusz), Sławomir Pietraszewski (Kalimach), Jarosław Stępowski (Piekarz), Bogdan Kamiński (Oberżysta), Michał Kuleczka (Rzeźnik), Jerzy Bandei (Służący). Wystąpiła grupa kulturystów pod kierownictwem Henryka Szczepańskiego.. Wykonawca roli tytułowej, dyrektor Teatru Henryk Olszewski, obchodził w czasie premiery jubi1eusz trzydziestolecia pracy artystyczne].

III .. j... X'Illfe i 1 11

Na zdjęciu od lewej: Henryk Olszewski (Machiavelli) i Aleksan - der Kondratiew (Tymoteusz)

11.1. Wojewódzka Rada Związków Zawodowych ogłosiła wyniki konkursu-współzawodnictwa na najlepszy zakład opiekuńczy nad zbiorczą szkołą gminną w województwie poznańskim. Puchar przechodni i I miejsce zdobył Kombinat

Państwowych Gospodarstw Rolnych w Manieczkach za opiekę nad zbiorczą szkołą gminną w Grodnicy. 12.1. W Sali Malinowej Pałacu Działynskich nastąpiła inauguracja cyklu koncertów, przygotowanych przez Państwową Szkołą Muzyczną II stopnia im. Fryderyka Chopina z okazji trzydziestolecia jej istnienia. 13.1. Otwarcie wystawy pn. "Poznańscy bibliofile" w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego.

IBIlftI.IO

ITWFOlt

TTJ]ąa a

V4ii<: PO)KlIIIl

Odbył się konkurs młodych sprzedawców zorganizowany przez Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Artykułami Spożywczymi. U czestniczyło pięćdziesiąt jeden zawodników. Zwyciężyła Elżbieta Firlej. Teatrzyk piosenki Mieczysława Fogga na scenie Teatru Polskiego. Program I jak. tu nie śpiewać? reżyserował Roman Kordziński. Wystąpili Mieczysław Fogg, Ewa Ulasińska, Karol Stępkowski i zespół wokalny "Baby Jagi" . Spółdzielczy Dom Handlowy "Alfa" przeniósł się na czas remontu kapitalnego do hali nr 22 Międzynarodowych Targów Poznańskich.

posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Porozumiewawczej Partii i Stronnictw Politycznych, w którym wzięli udział: z ramienia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Józef świtaj; z ramienia Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego - prezes Wojewódzkiego Komitetu Walenty Kołodziejczyk i sekretarz Czesław Hudowicz; z ramienia Stronnictwa Demokratycznego - przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu

Wydarzenia w Poznaniu (14 - 17.1.)

Zbigniew Kmieciak i sekretarz Kazimierz Nowakowski. W poznańskim oddziale Stowarzyszenia Architektów Polskich rozstrzygnięto konkurs na rozbudowę Stadionu im. 22 Lipca. Nagrodę uzyskał zespół kierowany przez mgra inż. arch. Andrzeja Bzdęgę z Poznania. Nadto przyznano dwa równorzędne wyróżnienia. Otrzymały je zespoły mgra inż. Henryka Jarosza (Poznań) i mgra inż. arch. Jacka Kwiecińskiego (Warszawa). 15.1. W Pałacu Działyńskich odbyły się obrady plenarne Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokracj ę z udziałem ministra do spraw kombatantów gen. dyw. Mieczysława Grudnia i sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdana Gawrońskiego. Tematem obrad były główne zadania poznańskiej organizacji kombatanckiej po VII Zjeździe Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej. Referat wygłosił prezes Zarządu Wojewódzkiego Marian J akubowicz.

Odbyło się spotkanie dyrektorów wydziałów kultury i sztuki Urzędów Wojewódzkich kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego, poświęcone koordynacji działalności kulturalnej. W trzecim plebiscycie "Głosu Wielkopolskiego" pn. "Najlepszy piłkarz Wielkopolski 1975" pierwsze miejsce zajął bramkarz Kolejowego Klubu Sportowego "Lech" - Jan Karwacki, przed Romanem J akóbczakiem i Włodzimierzem Wojciechowskim.

W Klubie "Mozaika" przy Starym Rynku otwarto wystawę pn. "Marcin Kasprzak, jego działalność i życie" 16.1. W sali Izby Rzemieślniczej odbyła się XI sesja Miejskiej Rady Narodowej, na której rozpatrywano projekt Planu Roz

woju Społeczno-Gospodarczego i Budżetu miasta Poznania na rok 1976. Przy ul. Cybińskiej oddano do użytku Dom dla Pielęgniarek z Zespołów Opieki Zdrowotnej J eżyce i Stare Miasto. Koncert symfoniczny, orkiestry Filharmonii Poznańskiej w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pod gościnną dyrekcją Marka Pijanowskiego. Solistą był zwycięzca I Ogólnopolskiego Konkursu Altowiolistów Ryszard Duź. W wieku osiemdziesięciu trzech lat zmarł solista baletu Opery Poznańskiej Bronisław Mikołajczak, który "występował od 1927 roku.

17.1. W Zakładach Przemyślu Metalowego "H. Cegielski" przekazano kardiochirurgom drugie płuco-serce "Cetora 3" skonstruowane przez Józefa Przybylskiego i Eugeniusza Kosiorka.

W trzydziestą pierwszą rocznicę wyzwolenia stolicy otwarto w Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka wystawę fotograficzną "Warszawa 1945 roku".

· WARSZAWA 1 S4S *

W Operze Poznańskiej odbyło się przedstawienie opery Stanisława Moniuszki Straszny dwór w obsadzie wokalnej studentów Państwowej Wyższej Szkoły Muzyczn .

W Klinice Instytutu Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej przy ul.

Polnej przyszły na świat trojaczki. Poród nastąpił Rrzy zastosowaniu metody fizjologicznej. Matką dwóch dziewczynek Bogusławy i Haliny oraz chłopca Mariusza jest Leonarda Wojcieszak. W "Arsenale" otwarto wystawę rzeźb Aliny Szapocznikow zorganizowaną z pomocą Muzeum Sztuki w Łodzi. Odczyt pl. Alina Szapocznikow - granice rzeźby wygłosiła Urszula Czartoryska.

10.1. W wieku sześćdziesięciu dwóch lat zman Marian xyrcz, prezes Wojewódzkiego Związku bpołdzielni Mleczarskich, b. prezes zarządu Wojewódzkiego Związku Kolniczycn Apomzielni Produkcyjnych, udekorowany orderem Sztandaru Pracy II ki.

19.1. Odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych poświęcone zadaniom Bady w realizacji U chwały VII zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej . Uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Waligórski.

W auli Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej odbył się koncert kompozytorski pedagogów Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej z Gdańska: Eugeniusza Głowackiego (kompozycje na altówkę i fortepian), Henryka Jabłońskiego (pieśni), Ewy Niewalda (utwory perkusyjne), Konrada Pałubickiego (fortepian), Ewy Synowiec (trąbka), Władysława Walentynowicza (pieśni na sopran) . W Galerii Nowej otwarta została wystawa ilustracji Jerzego J oachimiaka. W Domu Kultury "Pod Lipami" otwarto wystawę obrazów Karola J óźwiaka pn. "Pejzaż marynistyczny". Przy ul. Grochowskiej 49 otwarty został Klub Złotego Wieku, przeznaczony dla samotnych starszych ludzi. Rozpoczęły się ferie zimowe w szkołach poznańskich. Do dwudziestu budynków szkolnych zamienionych na internaty wprowadziły się dzieci wiejskie spędzające wakacje w Poznaniu. 20.1. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" odbyła się impreza inaugurująca zimowe wakacje 60 (XX) dzieci województwa poznańskiego. Koncertował zespół Młodzieżowego Domu Kultury na Wildzie.

Dla młodzieży grał i śpiewał zespół muzyczny wildeckiego Młodzieżowego Domu Kultury

U roczystym przedstawieniem Legendy Bałtyku uczciła Opera Poznańska trzydziestą rocznicę śmierci Feliksa N owowiejskiego. Dyrygował Mieczysław Dondajewski. Przemówienie wygłosił solista Opery Bogdan Ratajczak. W Domu Technika odbyło się plenarne zebranie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Naczelnej Organizacji Technicznej z udziałem sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdana Waligórskiego. Głównym tematem obrad był program działalności Oddziału na rok 1976, w którym uwzględniono zadania kadry technicznej w realizacji uchwał VII zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Otwarcie wystawy grupy "GT" (Józef Kukuła, Tadeusz Napadło i Zygmunt Orłowski) w salonie Poznańskiego T owarzystwa Fotograficznego .

Franciszek i Józefa Klójowie (zamieszkali przy ul. Granicznej 11) obchodzili

Wydarzenia w Poznaniu (20 - 24.1.)

sześćdziesiątą piątą rocznicę ślubu. Wychowali pięcioro dzieci i doczekali się dwudziestu czterech wnuków oraz czterdziestu prawnuków. 21.1. Święto Babci. W wielu przedszkolach babcie były podejmowane kawą i ciastkami, były gośćmi koncertów urządzanych przez wnuczęta. W hali nr 2 Międzynarodowych Targów Poznańskich uruchomiono centrum zabawowo-rekreacyjne dla dzieci spędzających ferie.

Otwarcie wystawy wyróżnionych prac w konkursie fotografii amatorskiej pn. "Portret" odbyło się w Młodzieżowym Domu Kultury "Harcówka". I nagrodę zdobyły fotogramy Grzegorza Borowskiego z VII Liceum Ogólnokształcącego. W ujeżdżalni Zakładu Treningowego Koni Eksportowych przy ul. Lutyckiej odbyła się międzynarodowa aukcja koni wierzchowych. Wystawiono na sprzedaż ponad sto koni pochodzących z wielkopolskich stadnin i z hodowli chłopskiej. 22.1. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego na "Czwartku Literackim" spoTkał się z czytelnikami Jan Dobraczyński.

Uroczystość wręczenia odznak "Wzorowego Księgarza" zasłużonym kolporterom: Leszkowi Bielawskiemu, Bolesławowi J abłeckiemu, Sewerynie Szwedek, Annie Wieczorek i Reginie Zalewskiej

Stoją od lewej (rząd pierwszy): Bolesław J abłecki i Regina Zalewska. Rząd drugi: Stefan Piniarski (kierownik księgarni), Seweryna Szwedek i Leszek Bielawski

23.1.

z Księgarni przy Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski".

Pal Tamas (Węgry) dyrygował gościnnie orkiestrą Opery Poznańskiej podczas przedstawienia opery Pucciniego Tosca. W salonie wystawowym Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę pośmiertną malarstwa Stanisława Bogusławskiego.

Obrady Konferencji Samorządu Robotniczego w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Uczestniczyli w niej m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski i przewodniczący Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych Czesław KończaI. Powołanie Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego Przeglądu Aktywności Kulturalnej Ludzi Pracy "Człowiek-Praca- Twórezość". W Domu Technika otwarto wystawę pt. "Komputerowy system kontroli magazynów omron" zorganizowaną przez Centralny Ośrodek Gospodarki Magazynowej. Na wystawie firma "Prack und Matzke" przedstawiła komputery do automatycznej kontroli magazynów, które mogą być także wykorzystane do wszystkich prac związanych z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwami.

IIH5ImKIII

24.1.

Ogólnopolska narada przewodników Polskiego Towarzystwa Turystycznego oraz pilotów zagranicznych biur podróży. Koncert kameralny Poznańskiego Zespołu Perkusyjnego pod kierownictwem Jerzego zgodzmskiego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Konferencja prasowa z okazji 125 "Koncertu Poznańskiego". Obecni na konferencji kapelmistrz dr Zygmunt Latoszewski i bas Bernard Ładysz wyrazili uznanie dla organizatorów "Koncertów Poznańskich". Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych Jerzy Męczyński wręczył przedstawicielowi redakcji "Expressu Poznańskiego" specjalny adres gratulacyjny od Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych. Otwarcia studia "Akademickie Radio Winogrady" w bloku G przy ul. Dożynkowej dokonał prorektor Akademii Rolniczej doc. dr Witold Wielicki.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 125 "Koncert Poznański". N a widowni zasiedli przedstawiciele około stu zakładów pracy. W programie znalazła się m. in. Bajka Moniuszki, nawiązująca do pierwszego "Koncertu Poznańskiego". Wystąpili soliści: pianistki Aleksandra U trecht i Klaudyna Wietrzyńska oraz bas Bernard Ładysz; Chór Akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza kierowany przez Stanisława Kulczyńskiego. Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej dyrygował gościnnie Zygmunt Latoszewski.

125 Koncert Poznański. W środku zespołu muzycznego i chóralnego dyrygent Zygmunt Latoszewski

Pal Tamas (Węgry) dyrygował goscInnie orgiestrą Opery Poznańskiej podczas przedstawienia opery Mozarta Wesele Figara. 25.1. W sali Opery Poznańskiej odbyła się akademia z okazji Dnia Pracownika Handlu. Wzięli w niej udział pracownicy Przedsiębiorstwa Handlowo- usługowego "Arged". U ruchomienie automatycznego połączenia telefonicznego z Lesznem. 2eJ. Powołanie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, której przewodniczący został dyrektor Zjednoczenia Przemysłu Meblarskiego Henryk Królikowski; zastępcą przewodniczącego · - Czesław H udowicz (sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego); sekretarzem - Bogusław Pawlaczyk (dyrektor Biura Wojewódzkiej Rady N arodowej); członkami: Marian Klewenhagen (robotnik Zakładów Metalurgicznych "Pomet"); pułkownik Wacław Kolecki (zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego); Zygfryd Kowalak (mistrz z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej); Jadwiga Króli (24 - 26.1.)iikowska (sędzia Sądu Wojewódzkiego); Emilia Majchrzak (pracownica Poznańskich Zakładów Przemysłu Odzieżowego "Modena"); Eugeniusz Miężał (rolnik z Popowa) ; Zenon N alipiński (kierownik działu "Domu Książki"); Tadeusz Pietrzak (zastępca dyrektora Wydziału Kontroli i Instruktażu Urzędu Wojewódzkiego); Ryszard Skrobała (zastępca kierownika Wydziału Organizacyjnego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej) ; Jerzy Stefański (wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej); Daniela Szłapka (starszy mistrz w Wytwórni Wyrobów Tytoniowych).

W godzinach popołudniowych wyruszył z Poznania "Pociąg Przyjaźni Poznań 76", którego organizatorem był Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Wyjechało trzystu trzydziestu pracowników poznańskich zakładów pracy. Pociąg żegnali działacze Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej z Bogdanem Gawrońskim na czele. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Tałyzin.

Moment pożegnania. Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyj aźni Polsko- Radzieckiej Bogdan Gawroński oraz konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Tałyzin rozmawiają ze stojącym w drzwiach wagonu Bogusławem Pawlaczykiem

Józefa Rawecka, zamieszkała przy ul.

Zawady 4, obchodziła sto pierwsze uro

Wydarzenia w Poznaniu (26 - 29.1.)dżiny. Doczekała się czwórki wnuków i prawnuka.

I1HK>*JIAI

Józefa Rawecka

27.1. Plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Ligi Kobiet, na którym omówiono zadania organizacji w świetle uchwał Vii Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Na Osiedlu Przyjaźni w Zespole Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady" przy ul. Obornickiej oddano do użytku bar szybkiej obsługi "Paź".

:wmmmmm

Początek sezonu piłkarskiego. Na stadionie Klubu Sportowego "Olimpia" na Golęcinie odbył się towarzyski mecz piłkarski "Olimpia" - "Vorwarts" z Frankfurtu nad Odrą (Niemiecka Republika Demokratyczna), zakończony wynikiem remisowym O : O. Spotkanie aktywu kulturalnego Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" z dyrektorem Teatru Polskiego Romanem Kordzińskim, na którym omówiono plan imprez w ramach Przeglądu Aktywności Kulturalnej Ludzi Pracy "Człowiek - Praca - Twórczość" . W Domu Technika odbyło się dwudniowe seminarium pt. "System dyskowy dss 30 tcc" , zorganizowane przez "Transamerican Computer Company"przy współudziale Środowiskowego Ośrodka Informatyki Politechniki Poznańskiej. 29.1. W sali posiedzeń Urzędu Wojewódzkiego odbyła się IX Sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej poświęcona uchwaleniu Planu Społeczno-Gospodarczego Rozwoju Województwa i budżetu na rok 1976. Obradom przewodniczył I sekretarz Komitetów Wojewódzkich Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada. Główne założenia Planu przedstawił wojewoda poznański Stanisław Cozaś. Budżet zamknięty został po stronie dochodów i wydatków kwotą 7 167 154 (XX) zł.

Rozwój społeczno-gospodarczy oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania makroregionu środkowo-zachodniego były tematem posiedzenia komisji z udziałem sekretarzy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wojewodów, przewodniczących wojewódzkich komisji planowania gospodarczego oraz przedstawicieli nauki i zakładów pracy, wchodzących w skład tego makroregionu. W Sali Odrodzenia Ratusza Poznańskiego trzydzieści par małżeńskich otrzymało medale z okazji pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego. Dekoracji dokonał wiceprezydent Poznania Zbigniew Kmieciak. Przedstawiciele władz złożyli jubilatom serdeczne gratulacje. Spotkanie zakończył koncert w wykonaniu solistów Opery Poznańskiej i zespołu muzycznego pod kierownictwem Jana Teresińskiego.

Rozstrzygnięty został XII Konkurs im.

Jana Wronieckiego na najlepszy rysunek i grafikę w drugim półroczu 1975 r. Nadesłano 67 rysunków i 27 grafik, spośród ktorych jury pod przewodnictwem artysty-nlastyka Klemensa Felehnerowskie**o !Zielona Oóra A wyłoniło 42 prace na wystawe pokonkursową. W dziale rysunku T i III nagrodę refulaminową, nagrodę Klubu Międzynarodowej Prasy i K ia*ki o"! meda] zdobyła Flżbieta Pieńka: II nagrodę oraz nagrodę "Gazety Zachodnie!" - .Tan Stokfisz. Wy

różnienia przyznano Longinie Peterek- Krenz, Janowi Stokfiszowi i Bogdanowi Wagnerowi. W dziale grafiki I nagroda i medal przypadły w udziale J ackowi Rybczyńskiemu; II - Wojciechowi Mullerowi, III - Andrzejowi Załeckiemu. Nagrody Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki "Ruch" zdobyła Janina Kotyś- Kublicka. Wyróżnienia uzyskali Izabella Gustowska, Janina Kotyś- Kublicka i Jerzy Rybarczyk Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne powiązało swoje nagrody z motywem przewodnim Konkursu: "Człowiek- Technika- Kultura". Laureatami tych nagród zostali: Elżbieta Bieńka, Longina Peterek-Krenz i Bogdan Wagner (w rysunku) oraz Janina Kotyś-Kuolicka i Jerzy Rybarczyk (w grafice). N a stokach Cytadeli pod Pomnikiem Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej nastąpiło zakończenie zimowych wakacji szkolnych "Zima-76". Następnie młodzież z zapalonymi pochodniami udała się na ul. Franciszka Ratajczaka, gdzie pod pamiątkową tablicą złożono wiązanki kwiatów. Konferencja naukowa "Kryteria nowoczesności w ergonomicznej modernizacji przemysłu" zorganizowana przez oddział poznański Towarzystwa N aukowego Organizacji i Kierownictwa.

Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu na plakat Międzynarodowych Targów Poznańskich w roku 1977. Jury pod przewodnictwem artysty-plastyka J erzego VVołoszyna przyznało pierwszą nagrodę plakatowi Włodzimierza Schmidta, drugą - Zbigniewowi Kaji, trzecią Grzegorzowi Małeckiemu (wszyscy z Poznania).

30.1. Opublikowano skład Okręgowej Komisji Wyborczej Poznań-Okręg Nr 51. Przewodniczącym został Jerzy Mączyński, (wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych); zastępcą przewodniczącego - Teresa Rabska (prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza); sekretarzem Henryk Stawicki (dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego i Kadr Urzędu Miejskiego); członkami: Zygmunt Cichy (robotnik Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"); Henryk Hvbiak (wiceprezes Izby Rzemieślniczej); Jozef Kowal (kierownik delegatury Przedsięoiorstwa Zbytu Nawozów Mineralnych i Chemikaliów "Agrochem") , Józef Łopaczyk (dyrektor Biura Miejskiej Raay Narodowej), Olgierd Samoliński (kierownik Wydziału Administracyjnego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej); Tadeusz Skowron (oficer Wojska Polskiego); Andrzej Sobociński (przewodniczący Dzielnicowej Rady Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej Stare Miasto); Helena Strzelczyk (brygadzistka hodowli drobiu w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Paczkowo). Koncert symfoniczny Filharmonii Poznańskiej w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Orkiestrą dyrygował gościnnie Marco Erede (Włochy). 31.1. Krajowa giełda modeli odzieży zorganizowana przez laboratorium poznańskie Krajowego Związku Odzieżowego Spółdzielni Pracy odbyła się w Domu Drukarza. Premiera komedii-serio Jarosława M.

Rymkiewicza Ulani w Teatrze Polskim, w reżyserii Józefa Grudy, scenografii Zbigniewa Bednarowicza i choreografii Eleonory Dondajewskiej. Muzykę skomponował Andrzej Wicenciak. W premierowej obsadzie wystąpili: Gabriela Sarnecka (Zosia), Sidonia Błasińska, Bronisława Frejtażanka, Helena Krauze (Ciotunie), Zbigniew Szczepiński (Lubo

Gabriela SarnecKa (Zosia) i J anusz Greber (Jan)

mir), Stefan Czyżewski (Major), Włodzimierz Kłopocki (Graf), Aleksander Błaszczyk (Widmo), Janusz Greber (Jan), Marzena Trybała-Dąbrowska (Ania), Ewa Wrońska- Penkala (Frania), Jacek Flur i Rajmund Jakubowicz (Grenadierzy)_ W zespole muzycznym grali studenci Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej: Stefan Gutaj, Jerzy Lis, Józef Wojtkowiak, Krzysztof Zaremba, Piotr Zbróg. W Liceum Ogólnokształcącym Nr 2 odbyła się okręgowa olimpiada języka polskiego. Sześćdziesiąt absolwentek Zasadniczej Szkoły Handlowej Przedsiębiorstwa Handlu Odzieżą "Otex" pasowano na sprzedawczynie, po czym otrzymały pierwsze w życiu angaże. Eliminacje V Okręgowej Olimpiady Biologicznej z udziałem dwudziestu ośmiu zawodników. Dwa pierwsze miejsca zdobyli: Rafał Mól z Liceum Ogólnokształcącego Nr 8 i Michał Marchwian z Liceum Ogólnokształcącego Nr 6. W Domu Technika odbyła się akademia dla pracowników Przedsiębiorstwa Handlu Meblami, w której uczestniczyli przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych Poznania. Po podsumowaniu działalności za rok 1975 i omówieniu zadań Przedsiębiorstwa na rok 1976, przewodniczący Rady Zakładowej Włodzimierz Łukowski udekorowany został Srebrnym Krzyżem Zasługi. Wzorowi pracownicy - Odznakami Zasłużonego Pracownika Handlu i Wzorowego Sprzedawcy, Odznakami Honorowymi Miasta Poznania i "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". W Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym Chorób Płuc i Gruźlicy rozpoczęła działalność Poradnia Chorób Układu Oddechowego dla Kombatantów. "Niedziela w Teatrze" na scenie Teatru Polskiego. Cykl całodziennych imprez upowszechniających działalność teatru i prezentujących dorobek Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Przed południem odbył się koncert prowadzony przez J anusza Grebera. Wystąpiły zespoły, artystyczne Domu Kultury oraz aktorki Janina Ratajska i Danuta Wiłowiez-, W malarni teatralnej członkowie Robotniczego Uniwersytetu Kulturalnego obejrzeli przedstawienie Teatru Propozycji. Wieczorem odbyło się przedstawienie sztuki Jarosława M. Rymkiewicza pt. Ułani.

Automobilklub Wielkopolski zorganizował na Ławicy naukę kontrolowanych poślizgów samochodów.

W Pałacu Kultury zakończył się kurs kwalifikacyjny drugiego stopnia tańca towarzyskiego.

W dniu zakończenia kursu

W wieku siedemdziesięciu dwóch lat zmarł Antoni Baszyriski, emeryt Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" odznaczony Orderem Sztandaru Pracy II klasy.

2.2. w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" rozpoczęła się konferencja naukowa pt. "Rola organizacji partyjnych wielkich zakładów pracy w podnoszeniu jakości pracy i polepszaniu warunków życia załogi", w pierwszym dniu konferencji w obradach uczestniczyli: sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zdzisław żandarowski oraz I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada.

W hali nr 9 Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarta została giełda wełny zorganizowana przez Centralne Laboratorium Przemysłu Wełnianego w Łodzi.

Rozstrzygnięto konkurs na pracę dyplomową lub magisterską związaną z Poznaniem. I nagrodę zdobyła Ewa Manicka, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Plastycznej za opracowanie pt# Współczesne tendencje w budownictwie teatralnym (promotor prof. Jan Wacławski). W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę "Chór Kurczewskiego za granicą". Ekspozycja obejmowała pięćdziesiąt fotogramów Aleksandra J ałosińskiego i Jana Misiornego.

3.2. W Domu Studentek "Eskulap" Akademii Medycznej przy ul. Przybyszewskiego oddano do użytku zbudowane przez załogę Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Nr 2 podstawowe pomieszczenia socjalne, m. in. dwie sale telewizyjne, salę klubową, radiowęzeł oraz zespół pomieszczeń lekarskich (gabinety: stomatologiczny, zabiegowy i ogólny). Rektor Akademii Medycznej prof. dr Roman Góral wręczył dyplomy uznania reprezentantom załóg inwestora i wykonawcy.

Gabinet stomatologiczny wyposażony w wiertarkę szybkoobrotową "U nita" produkcji czechosłowackiej. Przy pracy od lewej: Maria Domańska (pomocnica dentystyczna) i Jadwiga Wojtczak (lekarz stomatolog)

Ekipa konserwatorska zieleni Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" przesadzała drzewa na obszarze Osiedla Lecha w N owej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje".

4.2. Dwieście trzydziesta rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki. Przed pomnikiem u zbiegu ulic Świerczewskiego i Grunwaldzkiej przedstawiciele społeczeństwa złożyli wieńce i wiązanki kwiatów. Setna młodzieżowa premiera w ramach akcji "z filmem na ty", podczas której zaprezentowano film Andrzeja Trzos-Rastawickiego pt. Skazany. Z tej okazji na konferencji prasowej wręczono przyznaną przez Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Socjalistycznej honorową odznakę za zasługi dla organizacji młodzieżowych kierownictwu Okręgowego Przedsiębiorstwa Rozpowszechniania Filmów. Recital aktorski Jadwigi Barańskiej w Osiedlowym Domu Kultury "Jagiellonka" . 5.2. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyła się narada aktywu partyjno-gospodarczego województw: kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego i poznańskiego, poświęcona "wykonaniu zadań budownictwa mieszkaniowego. Uczestniczył w niej I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Waligórski. W Poznańskiej Fabryce Łożysk Tocznych odbyła się wojewódzka narada aktywu robotniczego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. Referat wygłosił przewodniczący Komisji Robotniczej Zarządu Wojewódzkiego Jerzy Lengowski; sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Bogdan Gawroński wręczył legitymacje Towarzystwa pięćdziesięciu pracownikom Fabryki. Uczestnicy narady zgotowali obecnemu konsulowi generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołajowi Tałyzlnowi serdeczną owację. Wręczono mu symboliczny upominek od załogi Fabryki: 350-tysięczne łożysko z serii eksportowanej do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Po dziesięciodniowym pobycie w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich powrócił do Poznania "Pociąg Przyjaźni" zorganizowany przez Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. Prezesi kół Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z województwa poznańskiego omówili na posiedzeniu w Klubie Garnizonowym program działalności w kołach na rok 1976. Podsumowania narady dokonał prezes Zarządu Wojewódzkiego Marian Jakubowicz.

Wydarzenia w Poznaniu (5 - 8.2.)

W Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" otwarto w ramach akcji "Sojusz świata pracy z kulturą i sztuką" wystawę prac artysty-plastyka Bartłomieja Kurki. Podczas wernisażu aktor i poeta Edmund Pietryk recytował wiersze Bogusława Koguta, Andrzeja Bursy i swoje.

C*EW$A

Koncert Chóru Chłopięcego "Les Bossignollets" z Roubaix (Francja) pod dyrekcją Philippe Merreweghe rozpoczął Międzynarodowe Spotkanie Chórów z okazji jubileuszu trzydziestolecia Poznańskiego Chóru Chłopięcego. Potrójny jubileusz wiolonczelisty Leonarda Wysockiego w Operze Poznańskiej: czterdziestolecie pracy artystycznej, trzydzieści lat pracy w orkiestrze operowej i dwadzieścia pięć lat na stanowisku koncertmistrza. Podczas przerwy w przedstawieniu opery Verdiego Traviata gratulacje składał przedstawiciel zespołu operowego Bogdan Ratajczak.

6.2. W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie Poznańskiego Chóru Chłopięcego z władzami Poznania i województwa. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotnicze) Jerzy Zasada podziękował zespołowi za trzydziestoletnią działalność artystyczną, która rozsławiła Poznań i region wielkopolski w kraju 1 na estradach zagranicznych. W do

wód uznania Woj ewódzka Rada N arodowa przyznała Chórowi zbiorową Odznakę Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" . Jerzy Kurczewski udekorowany został Odznaką Zasłużonego Działacza Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki, a najbardziej zasłużeni śpiewacy Złotymi i Srebrnymi Krzyżami Zasługi.

Koncert Poznańskiego Chóru Chłopięcego i Capelli Bydgostiensis w Wielkiej Sieni poznańskiego Ratusza.

£108

W Teatrze Lalki i Aktora rozpoczął się Przegląd Sztuk Lalkowych, do których muzykę nagrał Poznański Chór Chłopięcy.

Otwarcie wystawy "Polski plakat muzyczny" w salonie Empiku. Orkiestrą symfoniczną Filharmonii Poznańskiej podczas koncertu w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dyrygował gościnnie meksykański dyrygent Fernando Lozano. Solistką była Aleksandra Utrecht (fortepian).

W sali sportowo-widowiskowej "Arena" koncertowała grupa "Procol Harum" .

CH bAij 'ĘeM/ A_yj IhI

Pierwszy koncert galowy Poznańskiego Chóru Chłopięcego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z udziałem orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego. Soliści: Paulos Raptis (tenor) i Edmund Kossowski (bas). Wykonano Magniflcat Jana S. Bacha oraz dzieła a capella polskiej i światowej muzyki chóralnej. Przybyli przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych Poznania i województwa poznańskiego. Z udziałem przedstawicieli poznańskich i wojewódzkich władz administracyjnych odbyło się w Teatrze Polskim spotkanie załogi Wojewódzkiej Spółdzielni

Spożywców "Społem" zorganizowane z okazji Dnia Pracownika Handlu. Wyróżniający się w pracy zawodowej i społecznej handlowcy otrzymali Odznaki Honorowe "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego", odznaki Zasłużonego Pracownika Handlu i Zasłużonego Pracownika Przemysłu Spożywczego i Skupu. Kierownikom dziewiętnastu placówek wręczono Handlowy Znak Jakości.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się drugi koncert galowy z okazji trzydziestolecia Poznańskiego Chóru Chłopięcego. Obok występów dwu chórów: Jerzego Kurczewskiego i Chłopięco- Męskiego Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza, koncertowały zespoły - Wileński Chór Chłopięcy "Ażuoliukas" pod dyrekcją Hermanna Perelsteinasa (Związek Socjalistycznych Republik Radzlecckich), "Les Rossignollets" z Roubaix pod dyrekcją Philippe Herreweghe (Francja), Hanowerski Chór Chłopięcy pod dyrekcją Heinza Henniga (Republika Federalna Niemiec) i Sztokholmski Chór Chłopięcy pod dyrekcją Rolanda Nilssona (Szwecja).

Stanisław i Maria Kaczmarkowie, zamieszkali przy ul. Złotowskiej 14, obchodzili jubileusz sześćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego. Jubilatów odwiedzili przedstawiciele Urzędu Stanu Cywilnego wręczając im pamiątkowy dokument, upominek i kwiaty.

Koncert Gnieźnieńskiego Chóru Chłopięcego "Szpaki" pod dyrekcją Wiesława Kisera w Wielkiej Sieni poznańskiego Ratusza. W Pałacu Kultury odbyła się giełda plakatów zespołu muzycznego "Skaldowie" . W Pałacu Kultury odbyła się inauguracja przeglądu filmów muzycznych zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Spotkania Chórów i trzydziestolecia Poznańskiego Chóru Chłopięcego.

9.2. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyła się narada pierwszych sekretarzy komitetów zakładowych, dyrektorów i prezesów przedsiębiorstw handlowych oraz tych zakładów, w których produkuje się towary przeznaczone na zaopatrzenie rynku krajowego. Z okazji trzydziestolecia działalności Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej odbyło się spotkanie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasady z aktywem tej organizacji. W hali nr 1 Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarto giełdę bawełnianą zorganizowaną przez Zjednoczenie Przemysłu Bawełnianego w Łodzi; w hali nr 12 - giełdę lniarską zorganizowaną przez Centralne Laboratorium Przemysłu Lniarskiego w Żyrardowie, a w hali nr 14 - jedwabniczo-dekoracyjną zorganizowaną przez Centralne Laboratorium w Łodzi.

. cvtOty, O ma < C WS,JJ

Koncert Hanowerskiego Chóru Chłopięcego pod dyrekcją Heinza Henniga (Republika Federalna Niemiec) w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Towarzyszył zespół Capella Bydgostiensis z Bydgoszczy. Turniej "Wierzbowego Liścia" w Empiku. Recytatorzy przedstawiali poezję o Poznaniu. Najwięcej głosów publiczności zdobył Wiktor Jakubowski z Technikum Kolejowego. W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę jubi1euszową fotogramów Czesława Czuba.

Premiera Bajki o baraku i złotej szPilce czyli pocałuj mnie w usta we

Wydarzenia w Poznaniu (9 - 12.2.)dług scenariusza Zenona Laskowika i Janusza Rewińskiego odbyła się w kabarecie "Tey" w Domu Harcerza przy ul. Widnej. Scenografia Jerzego J oachimiaka, muzyka Zbigniewa Górnego. 10.2. Rozpoczęła się IV międzynarodowa konferencja przedstawicieli ministerstw kultury krajów socjalistycznych "Artama 76", poświęcona działalności społeczno-kulturalnej domów kultury, klubów i amatorskiego ruchu artystycznego, W związku z "Artamą 76" w Pałacu Kultury otwarto wystawy: "Kultura w wydawnictwach książkowych", "Działalność Pałacu Kultury" i zbiorów kolekcjonerów zrzeszonych w Wielkopolskim Klubie Hobbystów.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza koncertował Chór Chłopięco- Męski Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. 11.2. Spotkanie generała brygady Edmunda Drzazgi z członkami Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Omówiono problemy współdziałania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka z organizacją kombatancką. W sali "Interklubu" w Centrum Targowym otwarto wystawę plakatu targowego. 12.2. Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Porozumiewawczej Partii i Stronnictw Politycznych. Uczestniczyli w nim z ramienia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada i sekretarz Józef Świtaj; z ramienia Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego - prezes Wojewódzkiego Komitetu Walenty Kołodziejczyk i sekretarz Czesław Hudowicz; z ramienia Stronnictwa Demokratycznego - przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Zbigniew Kmieciak i sekretarz Kazimierz N owakowski. Wojewódzka Komisja Porozumiewawcza zaakceptowała propozycje kandydatów na posłówdo Sejmu z województwa poznańskiego oraz radnych do Wojewódzkiej Rady Narodowej.

I I ' S.ł! B !*« «PS»«*»*» 1« BBEERRSĘ rriiii tin

Z udziałem sekretarzy miejskich, gminnych, miejsko-gminnych i zakładowych komitetów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyła się pod przewodnictwem sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Bogdana Gawrońskiego narada poświęcona problemom ideowo-wychowawczym. W naradzie uczestniczył kierownik Wydziału Pracy Ideowo- Wychowawczej Komitetu Centralnego Wiesław Klimczak. Po naradzie Wiesław Klimczak zapoznał się z działalnością ideowo-wychowawczą w Zakładach Przemysłu Metalowego "II. Cegielski" i Poznańskiej Fabryce Łożysk Tocznych.

Z udziałem naukowców z całego kraju oraz przedstawicieli firm zagranicznych produkujących środki ochrony roślin rozpoczęła się w Pałacu Kultury trzydniowa sesja naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Zadania nauki ochrony roślin w realizacji planów rozwoju produkcji rolnej w latach 1976 - 19ffi przedstawił prof. dr Władysław Węgorek.

Ł .-[cfc. AJfw,.

Trzeci galowy koncert z okazji trzydziestolecia Poznańskiego Chóru Chłopięcego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wystąpili: Hanowerski Chór Chłopięcy pod dyrekcją Heinza Henniga (Republika Federalna Niemiec), Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego i Capetla Bydgostiensls. Soliści z Niemieckiej Republiki Demokratycznej: Elisabeth Ebert (sopran), Sieglinde Gossmann (alt), Peter Menzel (tenor), Wolfgang Hellmich (baryton), Hermann ChI. Polster (bas), Horst Krauze (viola da gamba).

Rozpoczęcie V Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego o "Złoty Pas" Aleksandra Polusa w sali sportowo-widowiskowej "Arena". 13.2. W Sali Białej Urzędu Miejskiego wyróżniający się w pracy członkowie organizacji młodzieżowych spotkali się z przewodniczącym Rady Głównej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej Zdzisławem Kurowskim, sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - Józefem Switajem, prezydentem Poznania - Władysławem Slebodą. Wielu członkom Związku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej wręczono złote, srebrne i brązowe Odznaki im. Janka Krasickiego oraz Odznaki Honorowe Miasta Poznania i "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Odznaczonym gratulacje składał Zdzisław Kurowski. W Sali Odrodzenia Ratusza Poznańskiego podsumowano wyniki realizacji programu "Młodzież dla postępu". Wyróżniono dwadzieścia zakładów pracy. Wyróżnienia wręczył przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Socjalistycznej Jerzy Lengowski. Odbył się koncert Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Zakończyła się VI międzynarodowa konferencja przedstawicieli ministerstw kultury krajów socjalistycznych "Artama 76", poświęcona działalności społeczno-kulturalnej domów kultury, klubów i amatorskiego ruchu artystycznego. W czterodniowych obradach uczestniczyli dyrektorzy departamentów oraz dyrektorzy ośrodków metodycznych z Bułgarii, Czechosłowacji, Demokratycznej Republiki Wietnamu, Kuby, MongoKj, Niemieckiej Republiki Demokratyczne] , Polski, Rumunii, Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyła się narada działaczy partyjnych i gospodarczych z przedsiębiorstw i zakładów pracy produkujących na eksport. Naradzie przewodniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Waligórski. W salonach Biura Wystaw Artystycznych "Arsenał" otwarto wystawę prac Antoniego Zydronia. W czasie otwarcia Małgorzata Konwerska, Włodzimierz Dreszer, Stefan Hoffmann i Antoni Zydroń zorganizowali spektakl audiowizualny "Przekształcenia I I" do poematu fonicznego Henri Chopina.

9 Kronika Miasta Poznania

Orkiestrą symfoniczną Filharmonii Poznańskiej podczas koncertu w auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza gościnnie dyrygował meksykański dyrygent Enrique Batiz. Solistką była pianistka Ewa Maria Zuk (Wenezuela).

14.2. W Sali Sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego odbyła się wspólna konferencja Związku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej. Na obrady przybyli: przewodniczący Rady Głównej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej Zdzisław Kurowski i I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada. Konferencja wybrała nowe władze poszczególnych organizacji. N owym przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Socjalistycznej został Andrzej Kornacki. Dotychczasowy przewodniczący Jerzy Lengowski skierowany został do pracy w gospodarce narodowej. Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego

Związku Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej wybrano ponownie Tadeusza Kurasia. Kilkudziesięciu aktywistów otrzymało mandaty na krajowe zjazdy organizacji młodzieżowych. N a zakończenie konferencja przyjęła wspólny program działania obu organizacji w najbliższym okresie. Zakończyła obrady międzynarodowa sesja naukowa poświęcona problemom ochrony roślin. U czestniczyli w niej przedstawiciele krajowych placówek naukowych, przemysłu chemicznego i służby zdrowia oraz goście z Austrii, Czechosłowacji, Francji, Niemieckiej Re

Wydarzenia w Poznaniu (14 - 17.2.)

publiki Demokratycznej, Republiki Federalne] Niemiec, Stanów Zjednoczonych Ameryki Pm., Szwajcarii i Węgier. Podczas sesji, której organizatorem był poznański Instytut Ochrony Roślin, omawiano m. in. możliwości zastosowania elektronicznej techniki obliczeniowe] i sygnalizowania chorób szkodników i chwastów. Omówiono także korzyści, jakie daje zastosowanie w ochronie roślin fotografii lotniczej. Premiera opery Halka Stanisława Moniuszki w Operze Poznańskie] w inscenizacji i reżyserii Sławomira Żerdzickiego, scenografii Andrzeja Sadowskiego, choreografii Barbary Kasprowicz. W obsadzie premierowej wystąpili: Henryk Łukaszek (Stolnik), Zofia Baranowicz (Zofia), Edward Kmiciewicz (Dziemba), Janusz Temnicki (Janusz),

Krystyna Kujawińska (Halka), Marian Kouba (Jontek), Piotr Liszkowski (Dudarz), Edwin Borkowski (Góral; Gość I), Aleksander Burandt (Gość II).

Koncert Wileńskiego Chóru Chłopięcego "Ażuoliukas" pod dyrekcją Hermanna Peralsteinasa (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) w auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza.

* «1 m A* #Kfkr IW

Inauguracyjny występ Kameralnego Zespołu Tańca Plastycznego przy poznańskim ośrodku J eunesses M usicales w sali Studenckiego Ośrodka Teatralnego "Maski" przy ul. Stalingradzkiej, Choreografia Teresy Nowak.

15.2. Pierwszy dzień sprawdzania spisów wyborców, które wyłożone zostały w siedzibach dwustu czterdziestu siedmiu obwodów wyborczych Poznania. Premiera komedio- farsy Stanisława Grochowiaka Ołcapl w Teatrze Polskim w reżyserii Lecha Wojciechowskiego; scenografia Jacka Zagajewskiego, opracowanie muzyczne Andrzeja Wincenciaka. W premierowej obsadzie wystąpili: Cecylia Putro (Okapi), Stefan Czyżewski (Anton) , Aleksander Błaszyk (Trot), Zbigniew Szczapiński (Fifi), Janusz Greber (Jaksa Zakapiorek).

W sali sportowo-widowiskowej "Arena" zakończył się międzynarodowy turnie] bokserski o "Złoty Pas" Aleksandra Polusa. Zdobył go pięściarz Wiktor Demjanienko z klubu sportowego "Dynamo" z Ałma-Ata (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). 16.2. W Sali Malinowe ] Urzędu Miejskiego odbyło się ślubowanie dwudziestu przewodników zakładowych Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Kraj oznawczego. Przyjął je wiceprezydent Poznania Włodzimierz J uskowiak. Inauguracja Studia Teatralnego "Osieddla Młodych" odbyła się w Klubie Osiedlowym "Na Skarpie". Aktorzy Teatru Nowego Lech Łotocki i Jacek Różański wykonali Opowiadanie w ZOO Edwarda Albee.

W salonie Biura Wystaw Artystycznych "Arsenał" otwarto wystawę poplenerową malarstwa z ogólnopolskiego pleneru malarskiego "Zielone Zagłębie-75".

Otwarcie wystawy kartografii szwajcarskiej w siedzibie Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskie] (ze zbiorów Politechniki w Zurichu). W pawilonie nr 38 Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarto wystawę pod nazwą "Wyznalazczość w poprawie warunków pracy". Przedstawiono osiemdziesiąt rozwiązań technicznych sprawdzonych już w praktyce, ale stosowanych w niewielu zakładach pracy. Najwięcej dotyczyło transportu. 17.2. Obrady plenarne Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczone] Partii Robotnicze] poświęcone zadaniom instancji partyjnych i terenowych w kampanii wyborczej do Sejmu i Wojewódzkie] Rady Narodowej. Obradom przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego J erzy Zasadaup WE «Ol»» o K Il{ fi n.r W 1 ę

B BIEiasK fiili t łi «

Obrady plenarne Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, na których omówiono sprawy związane z wyborami do Sejmu i Wojewódzkiej Rady Narodowej.

Odbyło się walne zebranie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego. Sprawozdanie z działalności przedstawił prezes Stefan Wojnecki. W wyniku wyborów na czele ośmioosobowego zarządu stanął Ryszard Zielewicz. W Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" podpisano porozumienie między dyrekcją i Radą Przedsiębiorstwa a prezydium Zarządu Głównego Związku' Zawodowego Metalowców w sprawie nowych form rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i higieny pracy. Do grona stuletnich mieszkańców Poznania dołączyła Kazimiera Perlikowska, zamieszkała przy ul. Bogusławskiego 10/6. Odwiedzili ją przedstawiciele władz miejskich oraz Frontu Jedności Narodu przekazując serdeczne gratulacje, kwiaty i upominki. Sędziwa Jubilatka mieszka u córki. Wychowała dziewięcioro dzieci, doczekała się jedenastu wnucząt, dwudziestu dwu prawnucząt i jednego praprawnuka. Małżonkowie beon i Wiktoria Jabłońscy, zamieszkali przy ul. Siemiradzkiego 10. obchodzili jubileusz siedemdziesięciolecia pożycia małżeńskiego. Wychowali sześcioro dzieci; doczekali się piętnastu wnuków i dwudziestu jeden prawnuków. Jubilatka (lat dziewięćdziesiąt) i Jubilat (lat dziewięćdziesiąt cztery) są w pełni sił. Stolarz Leon Jabłoński pracował w swoim zawodzie ponad siedemdziesiąt lat, ostatnio w Technikum Handlowym przy ul. Śniadeckich, przestał pracować dopiero w 1975 r.

....

.. ....

18.2. Powołano Wojewódzką Radę Przyjaciół Harcerstwa. Na jej czele stanął sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Czesław Gałgan.

Aktyw Naczelnej Organizacji Technicznej województwa poznańskiego spotkał się w Domu Technika na naradzie, na której omówiono program działalności przed VII Kongresem Techników Polskich.

Uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Inwalidów Wojennych poświęcone uhonorowaniu ochotników-cytadelowców. Wielu z nich udekorowano Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski. W kinie "Warta" odbyła się inauguracja przeglądu filmów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich pt. "N asz wiek XX w filmie radzie ckim" .

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę pn.

"Angielska fotografia prasowa. Reportaż" . 19.2. Obradował VII Wojewódzki zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Akademia Wojewódzka zorganizowana w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przez Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu z okazji jubi1euszu trzydziestolecia Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. Przybyli przedstawiciele kierownictwa Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, stronnictw politycznych, zastępca komendanta Głównego Milicji Obywatelskiej generał brygady

Wydarzenia w Poznaniu (19-20.2)

Stanisław Zaszkowski, organizacji młodzieżowych, Wojska Polskiego. Referat okolicznościowy wygłosił przewodniczący Wojewódzkiego Społecznego Komitetu Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej Bogdan Waligórski. Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński wręczył sztandar komendantowi wojewódzkiemu Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej Rajmundowi Goździerskiemu.

Komendant wojewódzki Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej Rajmund Goździerski przekazuje sztandar w ręce pocztu

W gmachu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyła się dekoracja odznaczeniami państwowymi stu pięćdziesięciu członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Mieczysław Cybulski, Janusz Kwaśniewski, Zenon Ławicki, Bolesław Piasecki i J erzy Skiba. Delegacje Zlotu Gwiaździstego z wszystkich mIeJSCOWOSCI województwa poznańskiego dla uczczenia jubileuszu Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej złożyły wieńce na Cytadeli oraz u stóp obelisku Milicji Obywatelskiej przy ul. Grunwaldzkiej i pod tablicą pamiątkową w Domu Kultury Milicji Obywatelskiej, w którym odbyło się spotkanie członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, pracuj ących w organizacji od trzydziestu lat. Rozstrzygnięto konkurs pod hasłem "Plastyka w architekturze" obejmującym m. in. rozwiązania plastyczno-kolorystyczne budynków w Poznaniu. Trzy równorzędne drugie nagrody przyznano Krystynie Spisak- Madejezyk, Andrzejowi Wielgoszowi i Władysławowi Włoszkiewiczowi oraz Emilii Domańskiej. Za projekt wystroju plastycznego Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej I nagrodę zdobył Jerzy Krenz. Za projekt prefabrykowanych warstw elewacyjnych nagrodę otrzymała Krystyna Spisak- Madejezyk. W wieku 87 lat zmarł zasłużony baletmistrz i choreograf Opery Poznańskiej, wybitny tancerz polski, pedagog Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej profesor Maksymilian Statkiewicz.

W wieku 70 lat zmarł Stefan Drewicz, nestor aktorów poznańskich i reżyser Teatru Polskiego, jeden z organizatorów powojennego życia teatralnego w mieście.

20.2. Stulecie urodzin obchodziła Pelagia Karwacka, zamieszkała przy Cisowej 4.

Z tej okazji gratulacje złożyli przedstawiciele władz miejskich, komitetu Frontu Jedności Narodu i samorządu mieszkańców. Jubilatka sama prowadzi swoje gospodarstwo domowe. Wychowa

ła ośmioro dzieci, doczekała się dziesięciorga wnucząt, trzynaściorga prawnucżąt i trojga praprawnucząt.

Jubilatka - Pelagia Karwacka w czasie uroczystego przyjęcia

Koncert symfoniczny Orkiestry Filharmonii Poznańskiej w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. Solistą był Franciszek Woźniak (fortepian). 21.2. Odbyły się konferencje Socjalistycznego Związku Studentów Polskich i Związku Harcerstwa Polskiego. W II Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Zarządu Wojewódzkiego Socjalistycznego Związku Studentów Polskich udział wzięli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński, prezydent Poznania Władysław Śleboda, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, przewodniczący Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej Józef Scibisz, sekretarze komitetów uczelnianych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, prorektorzy, wykładowcy oraz przedstawiciele studentów wszystkich uczelni Poznania. Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego wybrany został Jacek Zientarski. W konferencji Związku Harcerstwa Polskiego uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Czesław Gałgan. Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej zorganizował w Empiku seminarium poświęcone trzydziestej pierwszej rocznicy wyzwolenia Poznania i pięćdziesiątej ósmejiu (20-22.2.)rocznicy utworzenia Armii Radzieckiej. U czestniczyli w nim przedstawiciele Północnej Grupy Wojsk Radzieckich pułkownik Władymir Siergiejew i major Władymir Kulikow. Obecny był konsul Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Genadij Podlipniak. W Szkole Podstawowej Nr 45, w czasie uroczystej akademii, koło Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Wilda otrzymało sztandar ufundowany przez społeczeństwo. W auli Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej odbył się koncert z okazji trzydziestej pierwszej rocznicy wyzwolenia Poznania zorganizowany przez Państwową Podstawową Szkołę Muzyczną im. Henryka Wieniawskiego. W Domu Kultury Zakładów Metalurgicznych "Pomet" odbyła się konferencja szkoleniowo-naukowa poświęcona ochronie zdrowia pracowników przemysłu odlewniczego. Ponad dwustuosobowy zespół Opery Poznańskiej pod kierownictwem Jana Kulaszewicza wyjechał w podróż artystyczną do Włoch.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 127 Koncert Poznański, którego program wypełniły chóry wielkopolskie. W zawodach płetwonurków o " Srebrną płetwę" z okazji trzydziestej pierwszej rocznicy wyzwolenia Poznania (mistrzostwa Polski) startowało siedemnaście zespołów kobiecych i dwadzieścia osiem męskich. Początek turnieju w piłce nożnej o Puchar Prezydenta Poznania na boisku Klubu Sportowego "Warta".

12 W Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka odbyły się promocje na pierwszy stopień oficerski absolwentów Szkoły Oficerów Rezerwy. Jednocześnie odbyła się przysięga nowego rocznika. Promocji dokonał generał brygady Edward Drzazga.

Wydarzenia w Poznaniu (22 - 23.2.)

W halach nr 16 i 17 Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczął się "Kiermasz usług".

ha!a17WTP

Po raz dwunasty odbyły się biegi przełajowe na Cytadeli we wszystkich kategoriach. Puchar magazynu ilustrowanego "Tydzień" zdobyła drużyna Klubu Sportowego "Orkan".

?3.2. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert zorganizowany z okazji trzydziestej pierwszej rocznicy wyzwolenia Poznania oraz pięćdziesiątej ósmej rocznicy powstania Armii Radzieckiej, na który obok przedstawicieli społeczeństwa Poznania i województwa przybyli m. in.: członkowie wojewódzkiej instancji partyjnej z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Zasadą, przedstawiciele stronnictw politycznych, władz administracyjnych województwa, organizacji społecznych i młodzieżowych. Obecni byli również przedstawiciele Grupy Północnej Wojsk Radzieckich oraz placówek konsularnych. Przemówienie wygłosił prezydent Poznania Władysław Sleboda. W koncercie, który reżyserował Roman Kordziński, wzięli udział: Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego, Chór Akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Spółdzielczy Chór Mieszany im. Stanisława Moniuszki, orkiestra Państwowej Filharmonii pod dyrekcją Mieczysława Dondajewskiego oraz artyści: Aleksander Błaszyk, Andrzej Bogusz, Jan Czekay, Leszek Dąbrowski, Mariusz Dmochowski, Janusz Greber, Halina Frąckowiak, Bronisława Frejtażanka, Irena J arocka, Bożysława Kapica, Wiesław Kościelak, Mirosława Kowalak, Bernard Ładysz, Ewa Pawlak, Irina Rumiancewa i Jerzy Sehejbal.

Spotkanie ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki Sylwestra Kaliskiego z przedstawicielami wyższych uczelni Poznania. Gość zwiedził zakłady i laboratoria Instytutu Fizyki i Chemii, Międzywydziałowy Zakład N owych Technik Nauczania oraz Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickie

wicza. Minister spotkał się z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Zasadą.

o godzinie 12.00 pod Pomnikiem Bohaterów na Cytadeli delegacje Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, stronnictw politycznych, Wojska Polskiego, organizacji młodzieżowych i społecznych oraz Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu złożyły wiązanki kwiatów. Pamięć poległych w czasie II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej uczczono także złożeniem wieńców pod pomnikiem członków Polskiej Partii Robotniczej, obeliskami cytadelowców i członków Związku Walki Młodych, pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 1918/1919, przy tablicy na Domu Żołnierza przy ul. Niezłomnych, na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Miłostowie. W Wyższej Oficerskiej Szkole Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego odbyło się ogólnopolskie spotkanie wykładowców przysposobienia obronnego szkół średnich. Spotkanie kombatantów z Egzekutywą Komitetu Wojewódzkiego Polskie] Zjednoczonej Partii Robotniczej, w czasie którego Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali: Józef Budzisz, Kazimierz Budzyński, Wojciech Frąckowiak, Marian Galbarczyk, Franciszek Gochniak, Longin J ędziorowski, Aleksander Karolczuk, Stanisław Kupiec, Zbigniew Lewecki, Józef Linette, Albert Malinowski, Jan Oborski, Florian Ogrodnik, Tadeusz Pawłowski, Józef Pigłowski. Dwunastu

kombatantów otrzymało Odznaki Honorowe Miasta Poznania. Odznaczonym gratulacje składał I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada.

Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul.

Magdaleny otrzymała imię "Szarych Szeregów". W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz szkolnych, organizacji harcerskiej, uczestnicy walk niepodległościowych byli członkowie "Szarych Szeregów", delegacje młodzieży z sąsiednich szkół. W Szkole Podstawowej Nr 13 im. Cytadelowców Poznańskich młodzież uczciła dzień swoich patronów. Apel, akademia, spotkanie z uczestnikami walk o Cytadelę wypełniły program dnia. W Szkole Podstawowej Nr 89 im.

Andrzeja Węcławka przekazano młodzieży pamiątki i materiały związane z patronem szkoły. W kawiarni "Literackiej" odbył się IV Turniej Wierszy o Poznaniu i Wielkopolsce. W Galerii N owej otwarto wystawę malarstwa i rysunku Jerzego Szymczaka. Krakowski Kabaret dla Dzieci "Drops" wystąpił w sali Empiku z programem pt. Łapać CIaptaka. Zmarł dr inż. Tadeusz Plebański, b.

długoletni kierownik Zakładu Ekonomii i Oddziału Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, laureat Nagrody Rolniczej Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1966, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

24.2. Plenarne posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich Polskiej Zjednoczonej Partii Robotnicze], Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego, poświęcone zadaniom Frontu w kampanii wyborczej do Sejmu i W ojewódzkich Rad N arodowych. Podczas obrad przemawiał I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, który podziękował posłom i radnym dobiegającej końca kadencji za rzetelne wywiązywanie się z funkcji przedstawicielskich. W imieniu Wojewódzkiej Komisji Porozumiewawczej Partii i Stronnictw Politycznych Jerzy Zasada przedstawił projekty list kandydatów na posłów trzech Okręgów Wyborczych (50, 51 i 52) w województwie poznańskim. Listy te przyjęto i zgodnie z ordynacją wyborczą zostały przekazane Okręgowym Komisjom Wyborczym. Ze

brani zostali również zapoznani z proponowanymi listami kandydatów na radnych Wojewódzkiej Rady N arodowej. Ogólnopolskie seminarium naukowe poświęcone współczesnym rozwiązaniom plastycznym i technicznym w wystawiennictwie historycznym. W obradach seminarium uczestniczyło ponad stu pracowników reprezentujących sześćdziesiąt pięć różnych muzeów: historycznych, historii ruchu robotniczego, martyrologii i in. Krajowa konferencja specjalistów w zakresie rzemiosła artystycznego zorganizowana przez Izbę Rzemieślniczą. W Domu Kultury Drukarza otwarto wystawę malarstwa Marii Przyborowskiej . Poznański Zespół Perkusyjny pod dyrekcją Jerzego Zgodzińskiego wyjechał w podróż artystyczną do Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

Późnym wieczorem w Ogrodzie Zoologicznym na Malcie, w pomieszczeniu z antylopami wybuchł pożar. Mimo pomocy trzech jednostek straży pożarnej pawilon spłonął, a w nim jedenaście antylop. 25.2. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się repltal fortepianowy pianisty amerykańskiego, laureata IX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, N eala Larrabee.

i.2. "Tłusty czwartek". Szczególnym powodzeniem cieszyły się pączki. Pracownie cukiernicze Przedsiębiorstwa Przemysłu Gastronomicznego wypiekły ich ok.

240 (XX) sztuk.

W domu Technika rozpoczęła się III Krajowa Konferencja Naukowo- Techniczna poświęcona problemom projektowania ciepłowni w aglomeracjach miejskich.

Walne zebranie Wielkopolskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Fotografików, Na czele nowego zarządu stanął Stefan W ojnecki.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego odbył się kolejny "Czwartek Literacki". Gościem był poeta i prozaik Jan Koprowski.

Wydarzenia w Poznaniu (27.2. - 1.3.)

27.2. Odbyło się spotkanie informacyjne z kandydatami na posłów do Sejmu i radnych do Wojewódzkiej Rady Narodowej, podczas którego wojewoda poznański Stanisław Cozaś omówił kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa w pięcioleciu 1976 - 1980. S ekretarz Komitetu Woj ewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj omówił sprawy organizacyjne, związane z przebiegiem spotkań kandydatów z wyborcami. Przemawiał także I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego, przewodniczący Woj ewódzkiej Rady N arodowej Jerzy Zasada. W Zakładzie Muzykologii Instytutu Historii Sztuki U niwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczęła się ogólnopolska konferencja poświęcona węzłowym problemom uniwersyteckich studiów muzykologicznych oraz perspektywom zatrudnienia absolwentów. Ogólnopolskie seminarium na te ma t "Problemy rozbrojeniowe współczesnego świata" odbyło się w auli Akademii Ekonomicznej.

Kuratorium Oświaty Wychowania U rzęd u Woj ewódzkiego zorganizowało spotkanie dyrektorów szkół i nauczycieli opiekunów klubów Pro Sinfonlka. Otwarcie Regionalnego Biura Sprzedaży "Cepelia". W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Poznańskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego z udziałem harfistki Katarzyny Staniewicz. Uroczystość wręczenia sztandaru J ednostce Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" ufundowanego przez Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i dyrekcję przedsiębiorstwa. Sztandar wręczył I sekretarz Komitetu Zakładowego Zenon Jaśkowiak.

28.2. W salonie Empiku otwarto XII Wystawę prac laureatów Konkursu na Grafikę i Rysunek im. Jana Wronieckiego. Podczas wernisażu I nagrodę 1 medal za grafikę wręczono Jackowi Rybczyńskiemu, drugą i trzecią Wojciechowi Mullerowi i Andrzejowi Załeckiemu.

W dziale rysunku otrzymał a Elżbieta nie laureatka III Jan Ch. Stokfisz.

chodniej" zdobyli: Jan Ch. Stokfisz.

I nagrodę i medal Bieńka (równocześnagrody) , II nagrodę Nagrody "Gazety ZaJerzy Rybarczyk oraz

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę indywidualną Tadeusza Olszewskiego pn. "Kamasutra - Khajuraho - India".

EAMASOTHA KHAJUKAHO INDIAwystawa ta&ewsssa Olszewskiego saloa ptf 28.11.76 18 98

29.2. Ina uguracj a Olimpijskiego Alertu Młodzieży w auli Akademii Wychowania Fizycznego połączona była z finałami strefowych eliminacji turnieju " Na olimpijskim szlaku". Wzięły w nich udział trzyosobowe reprezentacje Poznania, Zielonej Góry i Bydgoszczy. Ekipa poznańska zajęła I miejsce. Dziekanat Wydziału Chemicznego Politechniki Poznańskiej ogłosił akcję "Otwarte drzwi"; podobnie Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych dla kandydatów na pierwszy rok studiów malarstwa, grafiki, rzeźby i kompozycji. Dwadzieścia lat istnienia Katedry Akustyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Z tej okazji rozpoczęła się dwudniowa sesja naukowa poświęcona prezentacji osiągnięć poznańskich akustyków. Historię Katedry oraz perspektywy jej rozwoju przedstawiła prof. dr Halina Ryffert.

Dzień Patrona w V Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Koszutskiej. Harcerze składali przyrzeczenie. Pod tablicą pamiątkową złożono wiązanki kwiatów. W wieku osiemdziesięciu jeden lat zmarł geograf, dr hab. Józef Czekaiski, emerytowany profesor Katedry Geografii Gospodarczej i b. kierownik Katedry Geografii Ekonomicznej Wydziału Biologii i Nauki o Ziemi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

1.3. Odbyło się plenarne posiedzenie Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej, na którym oceniono działalność w latach 1973 - 1976 związków młodzieży skupionych w Federacji. Wybrano nowy komit et wykonawczy Rady Wojewódzkiej, na którego czele ponownie stanął Józef Scibisz.

Wieczór poświęcony fińskiemu eposowi narodowemu Ka/ewa/a w Klubie Pracowników Naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Collegium Novum, zorganizowany przez poznański oddział Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Fińskiej.

Usługowa Spółdzielnia Inwalidów zorganizowała telefoniczną giełdę (kupno i sprzedaż) używanych mebli i sprzętu gospodarstwa domowego. Między godziną 10.00 a 20.00, w związku z tzw. wtórnym frontem chłodnym, nad miastem przeszła burza śnieżna połączona z silną wichurą i wyładowaniami atmosferycznymi. Siła wiatru dochodziła w porywach do 25 m na sekundę. Około godziny 20.00 nastąpiła przerwa w dopływie prądu, bowiem w rozdzielni energetycznej J eżyce zapalił się transformator. Stanęły tramwaje. Ekipy Straży Pożarnej i Zakładów Energetycznych przystąpiły do gaszenia pożaru i usuwania uszkodzeń, dzięki czemu o godz. 22.00 prąd otrzymały w pierwszej kolejności' szpitale jeżyckie i drukarnia. Po remoncie wznowiono sprzedaż towarów w Spółdzielczym Domu Handlowym "Alfa" przy ul. Czerwonej Armii. 2.3. Oddanie do użytku obiektu socjalnego w Oddziale I Osobowym Państwowej Komunikacji Samochodowej. Budynek mieści na parterze jadłodajnię, a na piętrze szatnię i natryski.

W salonach Pałacu Kultury otwarto wystawę prac rzeźbiarskich Delfiny Szczerbaloraz rysunków i rzeźb Barbary Kamyszek-Gieburowskiej. 3.3. W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Wykorzystania Rezerw, w którym uczestniczyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski i wojewoda poznański Stanisław Cozaś. Dziewięćdziesięcioletnia Wiktoria i dziewięćdziesięciopięcioletni Leon J a

błońscy, zamieszkali przy ul. Siemiradzkiego 10, którzy w dniu 17 lutego obchodzili jubileusz siedemdziesięciolecia pożycia małżeńskiego, złożyli w sali Wagi Miejskiej tradycyjne ślubowanie małżeńskie. Najstarszej w mieście parze składali gratulacje kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego Lidia Skrobała i wiceprezydent Zbigniew Kmieciak, który wręczył jubilatom w imieniu Urzędu Miejskiego pamiątkowy puchar.

4.3. Na Politechnice Poznańskiej odbyła się ogólnopolska narada przedstawicieli wyższych szkół technicznych, poświęcona sprawom doskonalenia zarządzania uczelniami. 5.3. W Sali Marmurowej Pałacu Kultury otwarto ekspozycję "Zwierciadło naszego wieku - 80 lat kina", połączoną z pokazem filmów archiwalnych.

Otwarcie wystawy pt. "Plakat muzealny 1972 - 1974" w Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka wespół z Muzeum Okręgowym w Przemyślu. Zmarła stuletnia mieszkanka Poznania Kazimiera Perlikowska. 6.3. W sali Opery Poznańskiej odbyła się akademia dla pracowników Przedsiębiorstwa Handlu Odzieżą "Otex". Referat wygłosił dyrektor Przedsiębiorstwa - Zdzisław Gola. W uznaniu pracy załogi w roku 1975, minister handlu wewnętrznego i usług przyznał Przedsiębiorstwu dyplom Handlowego Znaku Jakości. Za prężną działalność organizacyjną i sprawne zaopatrzenie rynku, Wojewódzka Rada Narodowa przyznała "Otexowi" zbiorową Odznakę Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Tym samym odznaczeniem indywidualnym 1 Odznaką Honorową Miasta Poznania udekorowano

Wydarzenia w Poznaniu (6 - 9.3.)ośmiu pracowników. W uroczystości uczestniczyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski, przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Handlu i Spółdzielczości Roman Polakiewicz i prezydent Poznania Władysław Śleboda. Zakończyło się - zorganizowane jesienią 1974 r. przez Wydział Technologii Drewna Akademii Rolniczej i Zjednoczenie Przemysłu Meblarskiego - roczne studium podyplomowe produkcji meblarskiej. Dyplomy otrzymało siedemnaście osób. Odbyło się ogólnopolskie sympozjum na temat działalności ośrodków diagnostycznych jako podstawy resocjalizacji nieletnich. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Winogrady" wraz z Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową zorganizowało festyn rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców Zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady".

Teresa Lubkiewicz- Urhauuwtez

"Wij U ny"

Prof en s> li sobc .. 6 morce 1976 r.

W Teatrze N owym prapremiera współczesnej sztuki Teresy Lubkiewicz- Urbanowicz pt. Wijuny, w reżyserii Izabelli Cywińskiej, scenografii Kazimierza Wiśniaka, z muzyką Franciszka Woźniaka'. W premierowej obsadzie wystąpili: J anusz Michałowski (Cyranek), Wanda Ostrowska (Adela), Joanna Orzeszkowska (Antolka), Wiesław Komasa (Mikołaj), Halina Łabonarska (Helena), Wojciech Rajewski (Sąsiad), Bolesław Idziak (Bartłomiej), Edward Warzecha (Kazimierz), Sława Kwaśniewska, Elżbieta Jarosik, Urszula Lorenz (Płaczki), Tadeusz Drzewiecki, Andrzej Lajborek, Jacek Różański, Leszek Dąbrowski (Ludzie w wilczych skórach). W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. Jako soliści wystąpili: Lucyna Poradowska (fortepian), Marian Balbuza (fagot) 1 Mieczysław Koczorowski (obój). Z podróży artystycznej do Włoch powrócił zespół Opery Poznańskiej pod kierownictwem Jana Kulaszewicza. W Modenie, Regio Emilia, Piacenzie i Parmie zespół wystawiał trzykrotnie Halką Stanisława Moniuszki i pięciokrotnie Ch owańszczyznę Modesta Musorgskiego.

W Empiku wystawa malarstwa łódzkiej artystyki Danuty Muszyńskiej-Zamorskiej.

1 *"";.

Eliminacyjny mecz piłki ręcznej Polska-Norwegia w sali sportowo-widowiskowej "Arena". Spotkanie wygrali Polacy 25 : 17 (13 : 9). Zwycięstwo to zapewniło drużynie polskiej' start na olimpiadzie w Montrealu (Kanada). 7.3. Inauguracja "Kina-retro" w Pałacu Kultury. Wyświetlane były filmy z lat 1932 - 1941.

8.3. Spotkanie kobiet-działaczek z Egzekutywą Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wilda.

W sali Teatru Nowego odbyło się spotkanie kobiet zorganizowane przez Komitet Dzielnicowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jeżyce. W witrynach poznańskich domów handlowych "Centrum" eksponowano setki fotogramów - portretów kobiet. Był to plon czterodniowej akcji pod hasłem "Sztuka bliżej życia", obejmujący prace jedenastu fotografików, członków Sekcji Fotograficznej Klubu Instruktorów przy Pałacu Kultury pod kierunkiem Janu'sza Nowackiego. W Osiedlowym Domu Kultury "Na Skarpie" otwarto wystawę fotogramów Rafała J esionowicza pt. "Kobiety".

Turniej recytatorski o nagrodę "Wierzbowego Liścia" poświęcony liryce miłosnej odbył się w Empiku.

9.3. Na dworcu głównym otwarto "Salon żołnierski", placówkę uruchomioną przez resort komunikacji i Śląski Okręg

10.3.

Wojskowy, przeznaczoną dla podróżujących wojskowych. W dniu otwarcia lacówkę wizytował zastępca dowódcy Sląskiego Okręgu Wojskowego generał brygady Zbigniew Kamiński. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczęły się koncerty Czesława N iemena zorganizowane przez Wielkopolski Klub Jazzowy.

Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej, prof. dr Tadeusz M. Jaroszewski, spotkał się z dyrektorami instytutów nauk politycznych i społecznych wyższych uczelni miasta oraz wygłosił wykład poświęcony problemom ideologicznym i zagadnieniom filozofii marksistowskiej w pracy nauczycieli akademickich. W Biurze Wystaw Artystycznych "Arsenał" otwarto wystawę projektów mebli. Ekspozycja zatytułowana "Studio" obejmowała siedemdziesiąt wzorów mebli zaprojektowanych przez sześciu artystów-plastyków z poznańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. W sali Pałacu Działyńskich odbył się koncert kameralny Państwowego Kwartetu im. Beethovena (ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich) w składzie: Dymitr Cyganów, Nikołaj Zabawnikow, Fiodor Drużynin i J ewgenij Altman.

W hallu gmachu Urzędu Wojewódzkiego otwarto wystawę kompozycji półprzestrzennych z nylonowych nitek splecionych w geometryczne wzory, wykonanych przez plastyka-amatora (z zawodu elektronika) Włodzimierza Męskiego. W osiedlowym Domu Kultury "Pod Lipami" odbyła się "Winogradzka premiera" sztuki Teresy Lubkiewicz- Urbanowicz WIjuny w wykonaniu zespołu Teatru Nowego.

Obrady konferencji Sprawozdawczo- Wyborczej Związku N auczycielstwa Polskiego. Uczestniczyli przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych oraz prezes Zarządu Głównego Bolesław Grześ.

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę Jacka Kukieły, Tadeusza Napadły i Zdzisława Orłowskiego pn. "Prezentacje autorskie" .

11.3.

Z podróży artystycznej do Niemieckiej Republiki Demokratycznej powrócił Poznański Zespół Perkusyjny pod kierownictwem Jerzego Zgodzińskiego, który dał dziewięć koncertów w dziewięciu miastach tego kraju. 12.3. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyło się forum rolników - przedwyborcze spotkanie I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Gierka i premiera Piotra Jaroszewicza oraz sekretarza Komitetu Centralnego Edwarda Babiucha, na które przybyli czołowi działacze województwa i miasta, kandydaci na posłów i radnych do Wojewódzkiej Rady Narodowej, grono pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych, spółdzielców, rolników indywidualnych, mechaników, pracowników zaplecza rolniczego, a także fabryk pracujących dla potrzeb rolnictwa. Spotkanie otworzył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada. Przemówienia wygłosili: premier Piotr J aroszewicz i I sekretarz Komitetu Centralnego Edward Gierek. Uczestnicy spotkania gorąco poparli Apel do rolników województwa poznańskiego odczytany przez sołtysa z Zamysłowa, Czesława Pińczaka, wzywający do wzmożenia wysiłków na rzecz dalszego zwiększenia produkcji rolnej. Spotkanie zakończyło sie odśpiewaniem hymnu narodowego. Przebywający w Poznaniu przywódcy partii i rządu: T sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Part U Robotniczej Edward Gierek, premier Piotr Jaroszewicz i sekretarz Komitetu Cer'ralnego Edward Babiuch odwiedzili Uniw»rsytet im. Adama Mickiewicza, gdzie spotkali się z gronem poznańskich historyków-twórców monumentalnego dzieła Dzieje Polski pod redakcją prof. dra Jerzego Topolskiego. Egzemplarze tego dzieła wręczono Edwardowi Gierkowi, Piotrowi Jaroszewiczowi i Edwardowi Babluchowt W hallu Uniwersytetu przywódcy partii i rządu złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą nazwiska pracowników poznańskiej uczelni, pomordowanych w czasie hitlerowskiej okupacji. Wystawa sprzętu rolniczego i samochodów dla wsi "Tarpan" na placu przed Pałacem Kultury. lSJ. Podczas posiedzenia Społecznego Komitetu Budowy Parku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej na Cytadeli sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński i Józef

Wydarzenia w Poznaniu (13 - 15.3.)

Świtaj wręczyli wyróżniającym się działaczom i zasłużonym dla budowy parku instytucjom medale pamiątkowe Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu.

Gościnny występ zespołu krakowskiego Teatru Starego w Teatrze Polskim. Poznaniakom przedstawiono Noc listopadową Stanisława Wyspiańskiego w adaptacji i reżyserii Andrzeja Wajdy. W rolach głównych wystąpili: Jan N 0wicki (Wielki Książę Konstanty), Teresa Budzisz-Krzyżanowska (Joanna), Edward Lubaszenko (Chłopicki), Jerzy Stuhr (Wysocki) i Barbara Bosak (Pallas Atena). 14.3. Otwarcie wiosennych giełd na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Handlowcy z całego kraju zaopatrzyli się m. in. w towary przemysłu odzieżowego, skórzanego, dziewiarskiego, bawełnianego i sportowego.

Fragment pokazu odzieży

Niedziela czynu młodego wyborcy.

Kilkanaście tysięcy młodych uczestniczyło w pracy produkcyjnej przy warsztatach i pracach społecznie użytecznych. "Otwarte drzwi" na wydziałach: Ekonomiki Produkcji i Handlowo- Towaroznawczym w Akademii Ekonomicznej. Wojewódzkie eliminacje do VII Olimpiady Języka Rosyjskiego. Zwyciężyła Danuta Dudek z Obornik.

W Klubie Osiedlowym "Na Skarpie" odbył się pierwszy Wiosenny Turniej Tańca Towarzyskiego w klasie E i D.

Uczestniczyło 25 par z Jeleniej Góry, Poznania. Warszawy i Wrocławia.

Drugie goscInne przedstawienie Nocy listopadowej w wykonaniu Krakowskiego Teatru Starego w Teatrze Polskim. Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki U rzędu Miejskiego zorganizował cykl atrakcyjnych imprez pod hasłem "Poznajmy swoje miasto". Zwycięzcą biegu przełajowego o Memoriał im. Bronisława Szwarca został Leopold T omaszewicz z Gdyni.

15.3, Wizyta sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Babiucha, który - w towarzystwie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jerzego Zasady i wojewody poznańskiego Stanisława Cozasia - zapoznał się z produkcją kuźni oraz Fabryki Silników Okrętowych Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". W czasie spotkania z aktywem partyjnym i robotniczym Zakładu poinformowano gości o rozwoju produkcji i ruchu racjonalizatorskiego. N astępnie Edward Babiuch, Jerzy Zasada i Stanisław Cozaś odwiedzili Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Modena". Po zwiedzeniu kilku działów fabryki odbyło się spotkanie z .pracownikami, w czasie którego Edward Babiuch omówił niektóre zagadnienia polityki gospodarczej. W godzinach południowych Edward Babiuch zapoznał się z postępami robót na budowie Trasy Katowickiej oraz był gościem załogi Fabryki Samochodów Rolniczych "Polmo".

W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbyło się przedwyborcze spotkanie, w którym uczestniczył czołowy aktyw polityczny, społeczny i gospodarczy Poznania. W spotkaniu wzięli również udział kandydaci na posłów do Sejmu, wśród nich sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Babiuch oraz na radnych do Wojewódzkiej Rady Narodowej. W imieniu Komisji Porozumiewawczej Partii i Stronnictw Politycznych przemawiał I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada. Witany oklaskami, głos zabrał Edward Babiuch, który podziękował w imieniu własnym i innych kandydatów na posłów za wysunięcie ich nazwisk do listy Frontu Jedności Narodu. Stwierdził, iż prawdziwą satysfakcją jest fakt, że kandyduje z regionu należącego w kraju do najlepszych, a jego mieszkańcy słyną z dobrej roboty i rzetelności. Na zakończenie spotkanja odbył się koncert Chóru Dziewczęcego "Skowronki" pod dyrekcją Mirosławy Wróblewskiej oraz

Poznańskiego., Chóru Chłopięcego pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego. W Domu Technika otwarto wystawę wyrobów dwukrotnego laureata Konkursu Dobrej Roboty - Poznańskiej Fabryki Łożysk Tocznych. Uruchomienie pogotowia awaryjnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej. Obejmuje ono: roboty stolarskie, szklarskie, ślusarskie, wodno-kanalizaeyjne, elektryczne i inne.

W budynku Wagi Miejskiej trzydziestu młodych mieszkańców Starego Miasta pasowano na obywateli. Uroczystość ta zainaugurowała "Tydzień młodego wyborcy" . N arada aktywu Klubów Oficerskich Rezerwy z udziałem I zastępcy Szefa Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego gen. dyw. Józefa Baryły.

W "Arsenale" nastąpiło otwarcie wystawy artysty-grafika Luigi Mattei z Bolonii (Włochy). W otwarciu wziął udział prezes Bolońskiego Towarzystwa Kultury Giuseppe Bergamaschi.

W wieku osiemdziesięciu sześciu lat zmarł Ludwik Iczakowski, zasłużony organizator ruchu turystyczno-krajoznawczego, niestrudzony działacz b. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

16.3. Sympozjum poświęcone zagadnieniom długotrwałego przechowywania towarów, zorganizowane przez Centralny Ośrodek Gospodarki Materiałowej dla przedstawicieli państw członków Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.

Budynek Wagi Miejskiej wzbogacił się o witraż nad drzwiami wejściowymi. Wykonali go Marek U rbaniak i Jacek Kostecki z pracowni witraży Zygmunta Kośmickiego.

Trzydziestolecie pracy artystycznej Henryka Derwicha, artysty-plastyka i satyryka pracującego od lat w redakcji "Expressu Poznańskiego".

Gościnny występ Kazimierza Wiehniarza w roli Czepca w Weselu Stanisława Wyspiańskiego na scenie Teatru Polskiego.

17.3. Goście ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Aleksander Baturin i Walery Prudowski złożyli w Muzeum na Cytadeli urnę zawierającą ziemię z pól bitewnych Gorkiego. Rozpoczęły się Ogólnopolskie Przęsłu

Wydarzenia w Poznaniu (17-20.3.)

chania ucznIOW klas instrumentów perkusyjnych w szkołach II stopnia i liceach muzycznych. Komisji rzeczoznawców przewodniczył doc. Jerzy Zgodziński . 18.3. W Sali Białej Urzędu Miejskiego ok.

stu dziewcząt i chłopców otrzymało dowody osobiste. Wręczenia dowodów dokonał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński. Młodzi złożyli uroczyste ślubowanie. Jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego obchodzili Maria i Stanisław Norkowie, zamieszkali przy ul. Międzychodzkie j.

W Sali Odrodzenia Ratusza Poznańskiego odbyła się uroczystość nadania medali "Za długoletnie pożycie małżeńskie" osiemnastu parom. Otrzymali je Leokadia i Władysław Dubertowie, Maria i Stefan J aśkowiakowie , Józefa i Piotr Jasieńscy, Pelagia i Józef Jędraszykowie, Prakseda i Ludwik Koralewscy, Maria i Szczepan Marciniakowie, Zofia i Franciszek Marciniakowie, Kazimiera i Józef Mączkowiakowie, Katarzyna i Ludwik Nowakowie, Michalina i Ignacy Pawłowscy, Anna i Aleksander Radziejewscy, Janina i Leon Sobczyńscy, Konstancja i Tomasz Tadkowie, Rozalia i Franciszek Tobolewscy, Helena i Józef Tomaszewscy, Maria i Jan U rbaniakowie, Maria i Hilary Wielandowie oraz Rozalia i Edmund Wojciechowscy. Dekoracji dokonał wiceprezydent Zbigniew Kmieciak. 19.3. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada przyjął delegację zespołu Opery Poznańskiej. W spotkaniu uczestniczyli również sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Gawroński, wojewoda poznański Stanisław Cozaś i prezydent Poznania - Władysław Sleboda. Przedstawiciele zespołu operowego opowiedzieli o ostatniej podróży artystycznej do Włoch, poinformowali o planach na najbliższą przyszłość. J erzy Zasada pogratulował kierownictwu i pracownikom Opery sukcesów i podziękował za godne reprezentowanie polskiej kultury poza granicami .kraju. N a ręce dyrektora Jana Kulaszewicza przekazał Odznakę Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego ".

W auli Akademii Ekonomicznej rozpoczęły się środowiskowe eliminacje II "Akademickiego turnieju języka rosyjskiego i wiedzy o Kraju Rad".

I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada składa gratulacje dyrektorowi Opery Poznańskiej Janowi Kulaszewiczowi. W głębi od lewej: reżyser Sławomir Żerdzicki i recenzent muzyczny Andrzej Saturna

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod goscInną dyrekcją Tadeusza Kozłowskiego. Solistką była flecistka Beate G. Schmitt (Republika Federalna Niemiec) . 20.3. W klubie "Maski" w Domu Studenckim "Hanka" rozpoczął się III Przegląd Teatrów Studenckich. Otwarcie salonu mody Zakładów Tekstylno- Konfekcyjnych "Teofilów" w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 74{76. Kierownictwo salonu powierzono Tadeuszowi Cabańskiernu. Na zdjęciu od lewej: Pracownice salonu mody "Teofilów" Zofia Błaszyk, Jadwiga Kowalewska i Barbara Mikołajczak.

- -

21.3. Wybory do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Wojewódzkich Rad Narodowych. W Poznaniu (Okręg Wyborczy Nr 51) spośród 447 226 uprawnionych do głosowania, głosowało 438 628 osób, tj. 98,08% uprawnionych do głosowania. Oddali oni 437 947 głosów ważnych, z tego 433 553 na listę kandydatów Frontu Jedności Narodu, tj. fJ9% głosów ważnych. Kandydaci na posłów otrzymali głosów: Edward Babiuch - 426 747, Józef Drzewiecki - 426 748, Adam Łopatka 421777, Roman Góral424 , Marianna Nawrot - 424 439, Krystyna Franiak - 424 785, Jerzy Ozdowski - 426 068, Edward Sieradzki - 426 783, Alfred Ziętkowiak - 13 678, Zenon T omczewski - 10 704, Jan Szych - 7640. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że w Okręgu Nr 51 posłami wybrani zostali: Edward Babiuch, Józef Drzewiecki, Adam Łopatka, Roman Góral, Marianna Nawrot, Krystyna Franiak, Jerzy Ozdowski, Edward Sieradzki. W wyborach do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu, odbywanych w 33 okręgach wyborczych, wzięły udział 830 463 osoby spośród 849 433 uprawnionych do głosowania. Głosów ważnych oddano 829 611, nieważnych 852. N a listę kandydatów Frontu Jedności N arodu oddano 823191 głosów. Wybrano 19) radnych. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" zakończony został III Turniej Wiosny - międzynarodowe zawody w gimnastyce artystycznej z udziałem reprezentantek ośmiu państw: Bułgarii, Czechosłowacji, Finlandii, Kuby, Polski, Rumunii, Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Zwyciężyła Irina Dierugina (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). 22.3. Inauguracja X Dekady Pisarzy Srodowiska Poznańskiego odbyła się w sali Urzędu Wojewódzkiego. Na spotkanie z literatami przybyli przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Zasadą, wojewodą poznańskim Stanisławem Cozasiern oraz prezydentem miasta Władysławem Slebodą. Podczas spotkania Krzyżami Oficerskimi orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali: Roman Brandtstaetter i Gerard Górnicki, Krzyżem Kawalerskim Edward Góra. Oddział poznański Związku Literatów Polskich wyróżniony został Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego".

Odznaczeni pisarze (od lewej): Roman Brandtstaetter, Gerard Górnicki, Edward Góra, Ryszard Danecki, Nikos Chadzinikolau, Andrzej Górny, Jerzy Mańkowski, Marian Orłoń

W Pałacu Kultury otwarta została wystawa dorobku pisarskiego członków oddziału poznańskiego Związku Literatów Polskich. W Teatrze Polskim odbyła się wieczornica z okazji X Dekady Pisarzy Środowiska Poznańskiego, podczas której przedstawiono widowisko złożone z prozy i poezji poznańskich pisarzy pt. Szkice do krajobrazu w opracowaniu Edmunda Pietryka i Józefa Ratajczaka, w reżyserii Romana Kordzińskiego. Wykonawcami byli aktorzy teatrów dramatycznych, śpiewacy z Poznańskiego Chóru Chłopięcego, uczniowie szkoły baletowej. Przemawiali: prezydent Poznania Władysław Sleboda i prezes poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich Czesław Chruszczewski.

W kawiarni "Literackiej" na Starym Rynku odbyła się zorganizowana przez Pałac Kultury impreza pn. "Panorama młodych poznańskich piór"_ 23.3. W Pałacu Kultury odbyły się obrady Komisji Transportu Rady Wzajemne] Pomocy Gospodarczej poświęcone technologii robót drogowych oraz ujednoliceniu metod pomiarów technicznych. Drugi dzień X Dekady Pisarzy Środowiska Poznańskiego. Pisarze: Tadeusz Becela, Czesław Chruszczewski, Feliks Fornalczyk, Gerard Górnicki, Edward Góra, Andrzej Górny, Bogusław Kogut, Jerzy Korczak, Jerzy Mańkowski, Ewa Najwer, Eugeniusz Paufszta, Marian Orłoń, Janusz Przybysz, Józef Ratajczak i Andrzej Zeyland spotkali się z pracownikami kilku zakładów pracy, m. in. Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski".

Wydarzenia w Poznaniu (23 - 2Z3)

W Pałacu Kultury odbył się wieczór będący przeglądem twórczości Andrzeja Babińskiego, Grażyny Banaszkiewicz i Wincentego Bóżańskiego, laureatów "Turnieju Wierszy o Poznaniu i Wielkopolsce" .

24.3.

Rozstrzygnięcie konkursu Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego pn. "Pierwszy krok w fotografii artystycznej" . Pierwszą nagrodę otrzymał Włodzimierz Kurnatowski (Słupia Wielka). N a konkurs wpłynęło 236 prac trzydziestu trzech autorów. w Księgarni Literackiej im. Adama Mickiewicza przy ul. Lampego dedykował czytelnikom swoje książki Arkady Fiedlerl»

Ul

25.3.

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto indywidualną wystawę Rudolfa Hartmetza z Frankfurtu nad Odrą (Niemiecka Republika Demokratyczna).

Teatr Lalki i Aktora wyjechał na międzynarodowy Festiwal Teatrów w Parmie i Modenie (Włochy). Otwarcie wystawy zbiorów prac uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych pt. "Poznań moje miasto" w salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego odbył się" Czwartek Literacki" z udziałem Eugeniusza Paukszty. W bibliotece eksponowano dorobek pisarza. Czynne było stoisko "Domu Książki" z jego książkami. Wielkopolska Spółdzielnia Spożywców "Społem" zorganizowała kiermasz artykułów dziewiarskich, tekstylnych, gospodarstwa domowego i sprzętu motoryzacyjnego dla załogi Zakładów Graficznych im. Marcina Kasprzaka. 26.3. Przybyli do Poznania uczestnicy zakończonego w Warszawie sympozjum Akademii Nauk Bułgarii, Czechosłowacji, Kuby, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polski, Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Zapoznali się z pracą Ośrodka Rozpowszechniania Wydawnictw Polskiej Akademii Nauk "Orpan", zwiedzili Instytut Fizyki Molekularnej i spotkali się z kierownictwem Oddziału Polskiej Akademii Nauk. Obradowała konferencja Samorządu Robotniczego Zakładów Metalurgicznych "Pomet" .

Obrady Komitetu Koordynacyjnego Szkół Wychowania Fizycznego w Akademii Wychowania Fizycznego. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej pod gościnną dyrekcją Juozasa Domarkasa (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). Jako solista wystąpił J erzy Sulikowski (fortepian). 27.3. Zakończył się konkurs piosenki radzieckiej dla młodzieży szkół podstawowych. W finałach uczestniczyło dziewięćdziesięciu trzech solistów i czternaście zespołów. Wśród solistów pierwsze trzy miejsca zajęły: Hanna Bryk, Ewa Błoch i Małgorzata Szczepaniak. Roczne walne zebranie członków Pracowniczych Ogródków Działkowych im. 23 Lutego odbyło się w Osiedlowym Domu Kultury "Pod Lipami". Wręczono nagrodę Centralnej Rady Związków Zawodowych za zdobycie I miejsca W kraju w r. 1975. W Teatrze Muzycznym premiera operetki Franciszka Lehara Cygańska miłość, w reżyserii Krystyny Meissner, scenografii Ryszarda Strzembały, choreografii Krystyny Gruszkówny. Kierownictwo muzyczne Romana Jankowiaka. W obsadzie premierowej wystąpili: Czesław Pręgowski (Dragotin) , Henryk Herdzin (lonel), Jarosław Stępowski (Kajetan), Aleksander Harbul (J 0szi), Marian Pokrzycki (Michał), Wacław Kędziora (Moszu), Janina Guttnerówna (Zorika), Krystyna Szydłowska (Jolanta), Jadwiga Kurzewska (Ilona), Barbara

Janina Guttnerówna (Zorika) i Jan Adamczyk (J oszi)

28.3.

Błaszczyk (Julka), Irena Kamińska (Pani von Kerem), Jerzy Bandei (Służący). Dni Kultury Węgierskiej. Koncert w Pałacu Działyńskich z udziałem Wandy Jakubowskiej (sopran), Jerzego Dzianysza (tenor), Urszuli Lorenz (recytacje), I:Ienryka Tritta (skrzypce) i Michała Zmijewskiego (fortepian).

W Sali Wielkiej Pałacu Kultury Klub Miłośników Teatru zorganizował z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru spotkanie "Z kwiatkiem dla aktora". Artystom scen poznańskich życzenia składali przedstawiciele zakładów pracy. Wystąpiły: kapela ludowa oraz zespoły dziecięce Pałacu Kultury. Spotkanie prowadził Zenon Laskowik. W biegu głównym na 4(XX) m seniorek w 49 Przełajowych Mistrzostwach Pols i Kobiet, rozegranych na Woli, zwycIężyła Urszula Prasek (Stargard). w Sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza odbyło się spotkanie zasłużonych artystów i pracowników poznańskich scen z przedstawicielami władz politycznych i administracyjnych z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Gratulacje składał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowana została Antonina Kawecka, obchodząca jubileusz trzydziestolecia pracy scenicznej; Krzyżami Ka

29.3.

10 Kronika Miasta Poznania

Od lewej: Antonina Kawecka, Krystyna Pakulska, Janina Marisównawalerskimi Janina Marisowna (również trzydzieści lat pracy w teatrze), Krystyna Pakulska (dwadzieścia pięć lat pracy) i Mieczysław Szostak. Dwudziestu ośmiu osobom wręczono Odznaki Honorowe Miasta Poznania. W Pałacu Kultury odbyła się premiera widowiska Tutaj nie ma wiszących, ogrodów w reżyserii Andrzeja Bogusza i w wykonaniu członków Klubu Recytatora. Recytowano wiersze poetów poznańskich: Andrzeja Babińskiego, Grażyny Banaszkiewicz, Ryszarda Daneckiego, Łucji Danielewskiej, Bogusława Koguta i Ewy N ajwer.

Otwarcie wystawy grafiki Stanisława Mrowińskiego w salonie Empiku.

Teatr Lalki i Aktora powrócił z międzynarodowego Festiwalu Teatrów w Parmie i Modenie (Włochy). Przedstawił tam sztukę Stalą baba mak Krystyny Miłobędzkiej w reżyserii Leokadii Serafinowicz oraz operę dziecięcą J erzego Kurczewskiego O Kasi, co gąski zgubiła w reżyserii Wojciecha Wieczorkiewicza. 30.3. Inauguracyjna sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej, którą otworzył radny Grzegorz Brzóska. Radni złożyli ślubowanie, następnie dokonano wyboru przewodniczącego, którym został I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada. Zastępcami przewodniczą

Wydarzenia w Poznaniu (30.3.)

cego wybrani zostali: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Waligórski, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Walenty Kołodziejczyk oraz sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Kazimierz Nowakowski. Wybrano również przewodniczących siedmiu stałych Komisji. Wojewoda poznański Stanisław Cozaś w wystąpieniu programowym przedstawił najważniejsze kierunki działania na najbliższy okres. Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Porozumiewawczej Partii i Stronnictw Politycznych, w którym uczestniczyli: z ramienia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada oraz sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Józef Świtaj; z ramienia Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego: prezes Wojewódzkiego Komitetu Walenty Kołodziejczyk i kierownik Wydziału Marian Król; z ramienia Stronnictwa Demokratycznego: przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Zbigniew Kmieciak i sekretarz

LIST DO REDAKCJI

Sekretarz Redakcji "Kroniki Miasta Poznania"

Kazimierz Nowakowski. W czasie posiedzenia oceniono przebieg i wyniki wyborów do Sejmu i Wojewódzkiej Rady Narodowej w województwie poznań* skim. W Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza Rady Przedsiębiorstwa Związku Zawodowego Metalowców. W trakcie konferencji podsumowano wyniki działalności zakładowych instancji związkowych w ubiegłych latach. Wybrano nowe władze związkowe. z okazji trzydziestolecia działalności Ligi Kobiet odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego z udziałem członków Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na czele z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Jerzym Zasadą. Zasłużone działaczki ruchu kobiecego udekorowane zostały odznaczeniami państwowymi.

Kfoni1carz

W "Wydarzeniach w Poznaniu" w roku 1975 (Nr 1;76, s. 139) pod datą 14 września zakradł się błąd. Naprawdę to było tak: Z boiska Klubu Sportowego "Warta" przy ul. Maratońskiej wystartował o godz. 10.15 balon SP- BZG "Stomil", aby wziąć udział w "pościgu samochodu za balonem". Gonili go zmotoryzowani członkowie Klubu "Ogniwo" Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Terenowej przy Poznańskim Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Z lotniczym ukłonem zastępca przewodniczącego Sekcji Balonowej Aeroklubu Poznańskiego Zygmunt Gumlńskl ppłk. dyplomowany-nawigator

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1976.10/12 R.44 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry