SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1976.10/12 R.44 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Wincenty Krasko (1916 - 1976). .5 Zbigniew G ł o w a c ki - Politechnika Poznańska gospodarce narodowej w latach 1971 - 1975. Aneks: Instytuty Politechniki Poznańskiej . 9

MATERIAŁY Ireneusz K o wal s k i i Mieczysław S t a ń s K i - Rozwój i funkcje społeczne przemysłowej służby zdrowia w Poznaniu (1950 - 1974) . 2 1 Lech Ł a w i c Ki - Powszechna Wystawa Krajowa w 1929 roku. Architektura. Część pierwsza .29 Feliks J a n k o w i a k - W hitlerowskim zakładzie "naukowym". (Przyczynek do dziejów okupacji Poznania 1939 - 1945) .. .49 Barbara Z akr z e w s k a - N i k i p o r c z y k - Towarzystwa Śpiewacze im.

Stanisława Moniuszki w Poznaniu w latach 1900 - 1975 5 5

KRONIKA

Laureaci Nagród

Alfred L a b o g a i Tadeusz O r l i k - Nagrody Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechnienia kultury za rok 1974. (Lidia Bennatowska, Florian Dąbrowski, Stanisław Drzewiecki, Seweryn Dziamski, Leonard Kubiak, Franciszek Łozowski, Jerzy Mańkowski, Jerzy Męczyński, Alojzy Murawa, Marian Pogasz). .67

Jubileusze Jerzy M a r c i n k o w s k i Dwudziestopięciolecie Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu. Aneks: Prezesi Klubu; Wyprawy w góry egzotyczne zorganizowane przez Klub w latach 1962 - 1975. .83

Z żałobnej karty Andrzej D z i ę c z k o w s ki

Wspomnienie pośmiertne o Tadeuszu Molendzie

Sprawozdania Marian G e n o w e fi ak - Ocena wykonania Planu Społeczno-Gospodarczego Rozwoju Poznania w latach 1971 - 1975. (Sesja Miejskiej Rady Narodowej) 96 Marian G e n o w e fi ak - Program rozwoju oświaty {sesja Miejskiej Rary Narodowej). A n e k s: Program dalszego doskonalenia i rozwoju oświaty w Poznaniu na lata 1976 -1980 (fragmenty). .103

Spis treści

Kro n i kar z - Wydarzenia w Poznaniu w roku 1976. Część pierwsza 50 lat temu "Kronika" pisała .147

ZDJĘCIA Centralnej Agencji Fotograficznej, Zygmunta Ceglarka, Krzysztofa Deszczyńskiego, Henryka Drygasa, Henryka Kamzy, Tadeusza Lejczaka, Dany Matuszewskiej, Maksymiliana Myszkowskiego, Stanisława Ossowskiego, Zbigniewa Staszyszyna, J erzego Unierzyskiego, Stanisława Wiktora, Grażyny Wyszomirskiej, Zbigniewa Zielonackiego, Zbigniewa Żoka

RYSUNKI Franciszka Burkiewicza, Józefa N eubauera, Matyldy Patała

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1976.10/12 R.44 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry