SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1976.07/09 R.44 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY Tadeusz G a ł e c ki - Północne pasmo rozwojowe. (Plan Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Poznania)

MATERIAŁY

Tadeusz B a r t k o w i ak - Polski Związek Filatelistów w Poznaniu w latach 1969-1974. A n e k s: Komitet honorowy; Organizacyjny; Komisarze zagraniczni; Co pisali inni; Imprezy towarzyszące; Osiągnięcia filatelistów poznańskich na ważniejszych wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych w latach 1969 - 1974. .15

Stanisław K a m i n i a r z - R o s t o c k i Technikum Odzieżowe im. Władysława Reymonta w latach 1881 - 1970 (szkic monograficzny). A n e k s: Kierownictwo pedagogiczne. .43

Stanisław M i ł o s z - Poznańsko- Pomorskie Zrzeszenie Lekarzy Społeczno-Kasowych (1929 - 1933). An e k s: Statut (fragmenty); Kazimierz R. Koronkiewicz. .63

KRONIKA

Alfred L a b o g a, Jerzy M a ń k o w s k i i Tadeusz O r 1 i k - Nagrody Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za r. 1974 (dokończenie): Bogdan Bartosiewicz, Roman Brandstaetter, Aleksandra Dzięcioł, Bogusław Hołderny, Grzegorz Kilkowski, Mieczysław Kończał, Antoni Koszewski, Władysław Krawczyk, Czesław Krzysztoń, Eugeniusz Kwiatkowski, Stanisław Lewandowski, Zygmunt Mahlik, Włodzimierz Marciniak, Jan Mikołajczyk, Kazimiera N ogajówna, Leszek Nowak, Jan Ratajczak, Jadwiga Sobieska, Ireneusz Spychała, Miłosław Synoradzki, Franciszka Tomczak, Jerzy Turzeniecki, Włodzimierz Wierzchowski, Józef Woźniak, Janusz Wujec, Konrad Zawal, Andrzej Zie1askowski, Stanisław Zieliński 7 5

Eugeniusz S k o t n i c ki - Wojewódzkie Nagrody Naczelnej Organizacji Technicznej w latach 1970 - 1974. .101

Jubileusze Ireneusz S o 1 i ń s ki - Jubileusz stulecia Teatru Polskiego

Z żałobnej karty

Halina L o r k o w s k a zycji teatralnych

Ryszard Gardo (1923-1974). An e k s: Spis kompo

Spis treści

Sprawozdania Marian G e n o w e fi ak - Plan Rozwoju Społeczno-Gospodarczęgo i budżet Poznania na rok 1976. (Sesja Miejskiej Rady Narodowej w dniu 16 11976 r.) Tadeusz Ś w i t a ł a - Pomnik generała Karola Świerczewskiego. An e k s: Społeczny Komitet Budowy.

Czesław N a w r o c k i - Kronika budowy Zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady". Rok 1973.

Kronikarz - 50 lat temu "Kronika Miasta Poznania" pisała

.139

.146 . 1 5 7

ZDJĘCIA Bogusława ChruścŁckdego, Henryka Drygasa, Romana Hetmańskiego, Stanisława Kamkiiarza-RositocMego, Aleksandry Konarskiej, Dany Matuszewskiej, Walentyny Mądroszkiewicz, Maksymiliana Myszkowskiego, Zdzisława Nowickiego, Stanisława Ossowskiego, Zygfryda Ratajczaka, Jerzego Rybaka, Jarosława Stanisławsikiego, Zbigniewa Staszyszyna, Stanisława Wiktora i Grażyny Wyszomirskiej

RYSUNKI Haliny Lenidziion, Matyldy Patała, Wielisława Standy, Jerzego SzałamMewicza

NALEPKI PAMIĄTKOWE wydane z okazji Światowej Wystawy Filatelistycznej Polska - 73 projektu artysty-plastyka Kazimierza Sławińskiego

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1976.07/09 R.44 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry