WYKONAWCY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1976.01/03 R.44 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Kazimierz Radzlejewskl brygadzista ciesielski Z Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr l

inź. Bazyli Raklewicz - naczelny inżynier Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Nr 4mgr inź. Reyman inżynier

Bogumił naczelny "M ostostalu"

Kazimierz Rowlckl - z Przedsiębiorstwa Dostaw Eksportowych Wytwórni Materiałów Budowlanych " Fabex-Zremb "

Michał Skrzyp czak kierownik robót Z Przedsiębiorstwa Robót Ekktrycznych " Elektromontaź"

Tadeusz Szczepański kierownik robót elewacyjnych Z Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Nr s

lnz. Alfred Tomaszewski naczelny lnzynier Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Wodno -kan a llza cyj - nych

mgr Anna Wojciechowska kierownik działu eksploatacji Poznańskiego Przedsiębiorstwa Transportu Budownictwa "Transbud"mgr lnz. Stanisław Zieliński - zastępca kierownika Lubańsklego Zespołu Budów Nr 7 "Mostostalu"

WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

Wykonawcy Zakres robót

Generalny wykonawca Poznańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 1 Podwykonawcy Kolejowe Zakłady Zabezpieczenia Ruchu Poznań

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Wodno- Kanal izacY.inych Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni Oddział Wykonawstwa Budowlanego Poznańskiego Kombinatu Budowlanego Poznańskie Przedsiębiorstwo Budowlane Nr 4

Poznańskie Przedsiębiorstwo Budowlane Nr 5 Poznańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "I nstal" Poznańskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych "Mostostal" Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych "Elektromontaż" Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych

Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne Poznań Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych" Instal" Katowice Przedsiębiorstwo Montażowe Aparatury Pomiarowej i Automatyki "Energoaparatura" Katowice Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 10

"Telkom- Telmont" Przedsiębiorstwo Montażowe Urządzeń Teleelektronicznych Warszawa Urząd Telefonów Miejscowych Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 Zakłady Automatyki Przemysłowej "Mera-Zap-Mont" Ostrów Wlkp.

Zakłady Urządzeń Dźwigowych Warszawa Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych" Polon" Poz

Roboty budowlane na wszystkich obiektach oraz makroniwelacja. Ogrodzenie, drogi i bocznica kolejowa

Budowa łącznic kolejowych i przebudowa urządzeń stacji Nawierzchnia ulicy drogi Obornickiej-Kosowskiej oraz dróg i placów Kombinatu Zieleń Roboty budowlane w bazie sprzętu budowlanego i zapleczu transportu technologicznego Stołówka, budynek administracyjny, hotele w Suchym Lesie i przy ul. Grunwaldzkiej, budynek mieszkalny Roboty elewacyjne Urządzenia sanitarne, zewnętrzna sieć ciepłownicza, sieć sprężonego powietrza, hydrofornia Montaż konstrukcji stalowych i urządzeń

Roboty elektryczne, oświetlenie terenu bocznicy kolejowej, montaż urządzeń Podwykonawca Oddziału Wykonawstwa Budowlanego w zakresie robót sanitarnych i elektrycznych Instalacje telefoniczne Budowa studni U rządzenia do zmiękczania wody

Urządzenia w głównym budynku produkcyjnym, sprężarkowni, hydroforni Budowa bocznicy kolejowej oraz torów rozładowni węgla i kruszywa Montaż centrali telefonicznej Pentacross

Prowizoryczna sieć telefoniczna Roboty budowlane i sanitarne, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, zbiorników wody, osadników oraz dróg dojazdowych Obmurze kotłów, roboty antykorozyjne kotłowni

Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej

Montaż dźwigu towarowo-osobowego w kotłowni Instalacja izotopowa w magazynie cementu i kotłowni kiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada i towarzyszące ma osoby zwiedza wytwórnię, rozmawia Z robotnikami. Na planie od lewej: sekretarz Komitetu Środowiskowego - Jan Filipiak, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Alfred Kowalski, dyrektor naczelny Poznańskiego Zjednoczenia Budownictwa - Jerzy Brązert, prezydent Poznania - Stanislaw Cozaś

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1976.01/03 R.44 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry