SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1976.01/03 R.44 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Aleksander S t róż y k - Poznański Kombinat Budowlany w latach 19721975. A n e k s : Wykaz biur projektowych; Wykonawcy robót budowlano-montażowych .5 Czesław K n o 11 - Organizacja i rozwój szkolnictwa podstawowego w Poznaniu w latach 1945-1975. A n e k s: Wykaz szkół podstawowych wybudowanych w latach 1945 - 1975; Zmiany w użytkowaniu budynków szkół podstawowych .27 Lech Ł a w i c ki - Powszechna Wystawa Krajowa w 1929 roku (urbanistyka) 45 Edmund M a k o w s ki - Bezrobotni w Poznaniu w latach 1929 - 1939. Część II. W okresie pokryzysowym 1935 - 1939. .61

ŻYCIE KULTURALNE

Andrzej S a t u r n a 1973/1974.

Filharmonia Poznańska w sezonIe artystycznym

.77

KRONIKA

Rektorzy poznańskich uczelni

Tadeusz Ś w i t a ł a - Prof. dr Zbigniew Drozdowski - rektor Akademii Wychowania Fizycznego. .81

Laureaci nagród

Małgorzata B ł o c h, Alfred L a b o g a, Jerzy M a ń k o w s k i i Tadeusz O r l i k Nagrody Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1974 (część trzecia): Tadeusz Czwojdrak, Andrzej Dubas, Eugeniusz Duhr, Henryk Kubzdela, Jerzy Nowakowski, Eugeniusz Paukszta, Klemens Ratajczak, Roman Skoczylas, Bogdan Szelągowicz, Andrzej Ślusarczyk, Aleksandra Utrecht, Witold Wielicki, Franciszek Woźniak .84

J u b i l e u sz e Tadeusz Ś w i t a ł a - Radiowiec Marian Szukaiski

.99

Z żałobnej karty

Henryk M i koł aj c z ak - Wspomnienie o profesorze Edmundzie KaraśkieWICZU .111 Teresa K l i m e k i Jacek S z a m b e l a n - Wspomnienie pośmiertne o Hubercie Kienie. .113

Spis treści

Sprawozdania Marian G e n o w e f i a k - Przestrzenny rozwói Poznania do 1990 r. Sesja Miejskiej Rady Narodowej. .115 Urszula P r z e s t a c k a - Wykonanie Planu Społeczno-Gospodarczego Rozwoju i Budżetu miasta Poznania w roku 1974. .120 Wydarzenia w Poznaniu w roku 1975. Część trzecia .127

50 lat temu "Kronika" pisała

.147

ZDJĘCIA

Stanisława Bartmanskiego, Krzysztofa Deszczyńskiego, Edwarda Dokrzewskiego, Henryka Kamzy, Tomasza Koebscha, Michała Kwiatka, Dany Matuszewskiej, Maksymiliana Myszkowskiego, Zofii Nasierowskiej, Stanisława Ossowskiego, Juliana Parzy, Kazimierza Przychodzkiego, Jerzego Unierzyskiego, Zygmunta Węgrzyna, Stanisława Wiktora, Tadeusza Wójcika, Grażyny Wyszomirskiej

RYSUNKI Czesława Knolla

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1976.01/03 R.44 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry