GWW(

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1975.10/12 R.43 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

**> rj-r

5 O lAT TEMU KRONIKA MIASTA POZNANIA PISAŁA...

Ostatni kwartał działalności redakcyjnej w roku 1925, nie przyniósł zasadniczych zmian w programie wydawniczym "Kroniki". Artykuły popularnonaukowe - aczkolwiek ciekawe i napisane przez wybitnych znawców przedmiotu, zbyt odległe jednak od zainteresowań nawet miłośników miasta, nie mogły zaspokoić faktycznie istniejącego głodu wiedzy o przeszłości Poznania. Większą część miejsca w zeszycie 10 zajęła rozprawka Zygmunta Zaleskiego o "Korespondencie Poznańskim" według projektu księdza Jana Boheńskiego z roku 1808, czasopiśmie tak rzadkim, iż nie wspomniała o nim nawet "Bibliografia" Estreichera oraz dokończenie rozprawy Kamila Kantaka o "Kronice Bernardynów Poznańskich" z obszernym dodatkiem zawierającym spis dokumentów wyszczególnionych w tejże Kronice; w zeszycie 11 Andrzej W ojtkowski zamieścił rozważania nad poglądami "pisarzy poznańskich pierwszej połowy wieku XIX na epoki historii", które redakcja potraktowała jako powitanie mającego się odbyć w Poznaniu Zjazdu Historyków Polskich; w zeszycie 12 W. Hozakowski zamieścił rozprawę pt. "Ks. Arcybiskup Dunin a konwikt w Wrocławiu dla teologów z Poznania". Wobec dużych rozmiarów artykułów podstawowych wiele istotnych spraw i wydarzeń miejskich zejść musiało na drugi plan, po prostu z braku miejsca. Do takich zaliczyć można na przykład artykuł Anieli Koehlerówny poświęcony stuleciu (1825 -1925) " Weterana Poznańskiego" - jednego z najstarszych miesięczników kulturalnych wielkopolski, ukazującego się na początku pod redakcją zmarłego w Poznaniu 3 lutego 1837 r. Wincentego Turskiego. Do takich zaliczyć należy także pożegnanie inżyniera Augustyna, Drozdowicza, zmarłego w dniu 11 grudnia 1926 r. w wieku czterdziestu dwu lat. Augustyn Drozdowicz objął w lipcu 1921 r.

stanowisko radcy budownictwa podziemnego w Magistracie poznańskim. Na stanowisku tern n iep osp o lite dla miasta położył zasługi, zawsze crynny, twórczy, energiczny napisał redaktor "Kroniki" w zeszycie 12. Wiele pod jego kierownictwem uczynił Wydział Robót Podziemnych około ograbIenia Warty, budowy i brukowania ulic i rozlicznych prac miejskich. Wiele myśli jego i pracy tkwi w przeistoczeniu placu Wolności, w budowie łazienek rzecznych, w budowie mostu Bolesława Chrobrego. Wzorowy pracownik techniczny, który rył budowaniem, mimo niechęci do pracy piórem był równocześnie jednym Z najgorliws:rych współpracowników "Kroniki Miasta Poznania", która tak wcześnie musi Z współpracy tej zrezygnować i młodemu życiu już pisać - przeszłość". Kondukt pogrzebowy radcy Drozdowicza wyruszył dnia 14 grudnia z kaplicy Przemienienia Pańskiego na Cmentarz Farny. W żałobnym obrzędzie uczestniczyli członkowie Magistratu, Rady Miejskiej i wszyscy urzędnicy, tudzież wielu robotników miasta. Przed kaplicą wygłosił mowę żałobną prezydent Poznania Cyryl Ratajski. Przemówienie to wydrukowano w całości w "Kronice". Kronika wydarzeń odnotowała pobyt Marii Rodziewiczówny (2-4 X); wybory do Rady Miejskiej (4 X) (udziaS w głosowaniu słaby - niespełna 61 proc); otwarcie liceum handlowego utworzonego przez Izbę Handlowo-Przemysłową (7 X); uruchomienie połączenia tramwajowego z Dębcem przez przedłużenie linii wildeckiej (X); uruchomienie komunikacji autobusowej Poznańskiej Kolei Elektrycznej pomiędzy Starym Rynkiem a Główną i Winiarami (2 XI); jubileusz dwudziestopięciolecia Towarzystwa Śpiewaczego "Harmonia" (8 XI); uruchomienie

JS 5AS*25.

Bolesława Chrobrego przy koszarach 58. Pułku Piechoty (13 XI); IV Powszechny Zjazd Historyków Polskich (6 - 8 XII); uroczysty obehód pięćdziesięciolecia Teatru Polskiego (12 XII); protest Rady Miejskiej i obywatelstwa przeciwko zamiarom zniesienia Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Poznańskim (14 XII).

Kronikarz

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1975.10/12 R.43 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry