WYDARZENIA W POZNANIU W 1975 ROKU Część druga

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1975.10/12 R.43 Nr4

Czas czytania: ok. 51 min.

1.4. Rozpoczęto budowę wydziału łożysk kolejowych przy Poznańskiej Fabryce Łożysk Tocznych na Głównej. Buduje załoga Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 2.

Początek festiwalu filmowego "Konfrontacje 74", zorganizowanego przez Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Socjalistycznej i Centralę Rozpowszech

Otwareie na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich krajowego przeglądu mebli produkowanych na rynek wewnętrzny. Premiera komedii Frantza Sch6nthana w przeróbce Juliana Tuwima Porwanie Sabin ek, w reżyserii Włodzimierza Kłopockiego i Tadeusza Wojtycha; scenografii Henryka Regimowicza; opracowaniu muzycznym Zenona Andrzejewskiego. W obsadzie premierowej wystąpili: Włodzimierz Kłopocki (Profesor Obidowicz), Helena Krauze (Ernestyna), Marzena Trybała- Dąbrowska (Madzia), Tadeusz Morawski (Doktor Karol Justyński), Ewa Wrońska-Fenkala (Anielka), Cecylia Putro (Weronika), Tadeusz Wojtych (Leonard Strzyga-Strzycki), Stefan Czyżewski (Antoni Gromski), Jerzy Schejbal (Emil).

Tadeusz Leonard

Wojtych jako Strryga-Strryckt

Otwarcie wystawy zielonogórskiego fotografika Czesława Łuniewicza pn. "Akt" w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Dzień żartów - Prima Aprilis. Spośród najdowcipniejszych, warto odnotować informację "Gazety Poznańskiej" o przeniesieniu pomnika Hygiei z placu Wolności na jedno z osiedli mieszkaniowych N owej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataj e" , co "udokumentowano" odpowiednio spreparowaną fotografią z transportu pomnika samochodem ciężarowym. 2.4. Wizyta profesora dra Wiktora Iwanowicza, rektora Akademii Dyplomatycznej w Moskwie. W towarzystwie sekretarza generalnego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej Wacława Barszczewskiego gość odwiedził U niwersytet im. Adama Mickiewicza, Zakłady Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" oraz zwiedził zabytki Starówki. W godzinach południowych w rosarium Parku Braterstwa Broni i PrzyJaznl Polsko- Radzieckiej na Cytadeli zasadzono 300 krzewów róż nadesłanych przez Krajowy Front Ojczyźniany Ludowej Republiki Bułgarii. 3. 4. Inauguracja XV festiwalu polskiej muzyki współczesnej "Poznańska Wiosna Muzyczna" w auli Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza. Otwarcia imprezy dokonał wiceprezydent Poznania, Zbigniew Kmieciak. Uczestniczyli m. in.: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński i wiceministrowie: kultury i sztuki Mieczysław W ojtczak oraz oświaty i wychowania Jerzy

Wydarzenia w Poznaniu w roku 1975 (3 - 6.4)

Wołczyk. Koncertem inauguracyjnym Orkiestry Symfoniczne] Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie dyrygował Renard Czajkowski. Współuczestniczyli: Jerzy Artysz (baryton), Roman Suchecki (wiolonczela) i Chór Sopranów Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. Odbyły się prawykonania utworów Jana Astriaba (Diptong-2), Jerzego Łuciuka (Skrrydła i race) oraz Kazimierza Meyera (Koncert wiolonczelowy). W Sali Wielkiej Pałacu Kultury rozpoczął się IV Ogólnopolski Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży, będący częścią składową II Biennale Sztuki dla Dziecka. Otwarcia festiwalu dokonał

wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski, w obecności sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdana Gawrońskiego oraz wiceministrów: kultury i sztuki - Mieczysława W ojtczaka i oświaty i wychowania - Jerzego Wołczyka. Plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Socjalistycznej poświęcone sprawom aktywizacji młodych kobiet. W Arsenale otwarcie wystawy szkła artystycznego Zbigniewa Horbowego z Wrocławia i tkaniny artystyczne] Ryszarda Kwietnia z Krakowa. Zmarł Leszek Gustowski, b. konsul generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w Holandii, księgarz i wydawca czasopism kupiecko-przemysłowych do roku 1939.

W siedzibie Prokuratury Wojewódzkiej zastępca prokuratora Włodzimierz Wilke wyraził uznanie taksówkarzowi Tadeuszowi Jankowskiemu, który w dniu 8 listopada 1974 r. ujął złodzieja-doliniarza.

4.4. Wmurowanie aktu erekcyjnego w fundamenty domu studenckiego nowego osiedla studenckiego Akademii Rolniczej przy ul. Obornickiej, wznoszonego rękami studentów wszystkich uczelni poznańskich. Otwarcie wystawy naukowej literatury radzieckiej w języku polskim w Ośrodku Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych Polskiej Akademii N auk. Zaprezentowano m. in. dzieła tłumaczone w latach 1971 - 1974. Uroczyste zakończenie konkursu " Usprawniamy usługi" zorganizowanego przez redakcj ę "Gazety Poznańskiej", "Głosu Wielkopolskiego" oraz Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim. Wieczornica węgierska w Empiku.

Otwarto też wystawę fotograficzną.

Wystawa dorobku naukowego Wyższej Szkoły Technicznej z Cottbus (Niemiecka Republika Demokratyczna) w Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej. 5.4. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" odbyła się centralna inauguracja "Dni Olimpijczyka". Przemówienie wygłosił przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki Bolesław Kapitan. Władze partyjne i państwowe reprezentowali: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kulesza, wojewoda poznański Tadeusz Grabski i prezydent Poznania Stanisław Cożaś. Jubileusz pięćdziesięciolecia przyłączenia wsi Główna do miasta, zorganizowany przez Komitet Osiedlowy Nr 2. W Operze Poznańskiej odbyła się akademia z okazji trzydziestolecia Rejonowego Szpitala Wojskowego Nr 111, który powstał w roku 1945 jako szpital przyfrontowy. Referat wygłosił komendant szpitala, pułkownik dr Jerzy J óźwiak. 6. 4. w Sali Wielkiej Pałacu Kultury zakończył się VI Ogólnopolski Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży, który zainaugurował cykl imprez związanych z II Biennale Sztuki dla Dziecka. W imieniu jury wyniki ogłosił Jacek Kulski. W grupie filmów fabularnych I nagrodę "Złote Koziołki" otrzymała Anette 01sen za reżyserię filmu Łukasz. W grupie filmów animowanych "Złote Koziołki" przyznano Lesławowi Marszałkowi i Marii Terlikowskiej za film Ameba. N agrody wręczał wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski. W sali Klubu Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego odbyły się eliminacje do Wielkopolskiego Festiwalu Muzyki Rosyjskiej i Radzieckiej. Wystąpiło dziewięć chórów i trzy orkiestry Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr. W auli Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Różanej 17 odbył się V Festiwal Piosenki Harcerskiej i Młodzieżowej. W Wildeckim Domu Kultury odbyło się spotkanie uczestników I Turnieju Szachowego i Warcabowego o mistrzostwo szkół podstawowych, zorganizowanego przez redakcję "Głosu Wielkopolskiego". Najlepszą drużynę wystawiła Szkoła Podstawowa Nr 21.

W wieku osiemdziesięciu sześciu lat zmarła artysta-muzyk i pedagog, skrzypaczka Maria Szrajberówna, emerytowana nauczycielka Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina.

7. 4. w Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbyła się uroczysta wieczornica z okazji trzydziestolecia oswobodzenia hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński oraz przedstawiciele władz państwowych. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Tałyzin. Po przemówieniu prezesa Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację'" Mariana Jakubowicza, odbył się koncert w wykonaniu Poznańskiego Chóru Chłopięciego i Dziewczęcego Chóru "Skowronki" , wieczornica poprzedzona została otwarciem wystawy. Konf erenej a Spra wozdawczo- Wyborcza

Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojskach Lotniczych obradowała w sali Klubu Oficerskiego. Uczestniczył członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Jan Szydiak oraz szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał broni Florian Siwicki.

III Ogólnopolski zlot Członków Konspiracyjnej Drużyny Harcerek, działającej w hitlerowskim obozie w Ravensbruck. Uczestniczki Zlotu spotkały się w Sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza. Początek "Wiosny kulturalnej" na Politechnice Poznańskiej. W sali Izby Rzemieślniczej odbyło się sympozjum naukowe na temat "Skutki biologiczne i ekonomiczne więzienia obywateli polskich w hitlerowskich obozach koncentracyjnych", zorganizowane przez Zarząd Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz oddział poznański Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. W Muzeum Narodowym odbyła się wieczornica z okazji Międzynarodowego Roku Ochrony Zabytków. Zakończenie Poznańskiej Wiosny Muzycznej. Ostatnią imprezą był koncert orkiestry Symfonicznej Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Piotra Warzechy. Jako solistka wystąpiła Jadwiga Gadulanka.

8.4. Zapoczątkowane zostało ważne wydarzenie w życiu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - wymiana legitymacji partyjnych. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada otrzymał nową legitymację na zebraniu Podstawowej Organizacji Partyjnej w Fabryce Obsługowych Urządzeń Samochodowych. Przybyła delegacja Rady Okręgowej Cottbus (Niemiecka Republika Demokratyczna) pod przewodnictwem Georga Weinerta.

9.4. Do Instytutu Pediatrii w Państwowym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej przy ul. Szpitalnej przybyła delegacja zespołów plastycznych Pałacu Kultury i przekazała przebywającym tam dzieciom-pacjentom ponad dwieście obrazów, haftów, rzeźb, makiet i in. dla ozdobienia sal szpitalnych. Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego udał się w podróż artystyczną do Bułgarii. Początek turnieju piłkarskiego o Puchar Prezydenta Miasta. 10.4. Przybyła delegacja z Charkowa (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) z kierownikiem Wydziału Kultu

Wydarzenia w Poznaniu w roku 1975 (10 - 13.4)

ry Komitetu Obwodowego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Władimirem T. Miluchem.

Krajowa konferencja naukowo-techniczna poświęcona urządzeniom lasu w warunkach gospodarki planowej. Przybyli także specjaliści z Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokra tycznej, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Węgier.

Otwarcie wystawy "Postępowe i rewolucyjne tradycje Wielkopolski" w Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka. 11..4. Inauguracja działalności poznańskiego oddziału Instytutu Badań nad Młodzieżą w Warszawie. Siedziba mieści się w Szkole Podstawowej Nr 11 przy ul.

Świt; kierownikiem został profesor dr Heliodor M uszyński.

W Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" odbyło się spotkanie Senatu Politechniki Poznańskiej z aktywem społeczno-politycznym załogi, w czasie którego rektor Politechniki profesor dr Bolesław Wojciechowiez przekazał załodze medal "Za zasługi dla rozwoju Politechniki Poznańskiej". Wielkopolskie Zakłady Automatyki Kompleksowej Mera-Zap- Mont nawiązały współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych.

Koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego. Solistą był radziecki skrzypek Wiktor Tretiakow. W wieku pięćdziesięciu dziewięciu lat zmarła artystka baletu Opery* Poznańskiej Henryka Eitnerówna (ps. Wirska). Tańczyła od roku 1931.

12.4. Jubileusz dwudziestopięciolecia Akademii Wychowania Fizycznego z udziałem sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdana Gawrońskiego i wiceprzewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki Bogusława Ryby. Referat wygłosił profesor dr hab.

Zbigniew Drozdowski. Dyrektor Fabryki Wyrobów Runowych z Kalisza przekazał sztandar ufundowany przez załogę oraz sportowców Klubu Sportowego "Włókniarz". Podczas uroczystości dwudziestopięciolecia Akademii Wychowania Fizycznego profesorowi drowi Ćwirko-Godyckiemu nadano po raz pierwszy w historii polskich uczelni wychowania fizycznego - doktorat honoris causa. Otwarcie wystawy pn. ,,25 lat WSWF - AWF w służbie socjalistycznej kultury fizycznej". Finał turnieju "Złotej Kielni" wśród uczniów szkół budowlanych. Zwyciężyła drużyna Zasadniczej Szkoły Budowlanej w Poznaniu przy ul. Raszyńskiej. W Szkole Podstawowej Nr 20 na Osiedlu Rzeczypospolitej otwarto wystawę pn. "Przygoda z techniką", prezentującą prace uczniów szkół podstawowych przygotowane na VI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Obywatelskiej.

Otwarcie sklepu drobiarskiego przy Dzierżyńskiego 70 połączonego z mini-restauracją.

13. 4. W Pałacu Kultury odbył się finał Wielkopolskiego Festiwalu Muzyki Rosyjskiej i Radzieckiej, poprzedzony dwudziestoma dwoma koncertami środowiskowymi. Do finału zakwalifikowało się piętnaście chórów i osiem orkiestr. W koncercie uczestniczyła delegacja charkowska z Władimirem Miluchem. Obec

Na koncercie goscle Z Charkowa w tow ar:rystwie konsula generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaja Ta lyzln a (w środku) i kierownika Wydziału Propagandy i Kultury Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Mariana Jakubowicza (z prawej)

ny byl konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Tałyzin.

VI Festiwal Piosenki Studentów Zagranicznych w Pałacu Kultury z udziałem siedemdziesięciu wykonawców z trzydziestu krajów. I miejsce zdobyli ex aequo: Jorgos Macios (Grecja) i Denis Kowelan (Stany Zjednoczone Ameryki Płn.). Koncert galowy laureatów odbył się w sali sportowo-widowiskowej "Arena". Koncert z cyklu "Musica Viva" w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wypełnił recital fortepianowy Hanny J aszyk.

XVIII Wojewódzki Konkurs Pisania na Maszynie. Z dworca głównego odjechał do Kijowa młodzieżowy Pociąg Przyjaźni wiozący trzystu trzydziestu uczestników. 14. 4. Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Poznańskiej z okazji trzydziestolecia uczelni. U czestniczyli w nim m. in. wojewoda poznański Tadeusz Grabski, wiceprezydent Poznania Włodzimierz Juskowiak, kierownik Wydziału Nauki i Oświaty Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Filipiak, rektorzy i prorektorzy uczelni poznańskich oraz politechnik Katowic, Warszawy i Wrocławia, przedstawiciele Oddziału Poznańskiego Polskiej Akademii Nauk, członkowie Społecznego Komitetu Organizacyjnego Politechniki z roku 1945 oraz byli rektorzy i prorektorzy szkoły. Rektor profesor dr hab. inż. Boroku 19T5 (13 - 14.4)

lesław Wojciechowicz omówił trzydziestoletni dorobek uczelni oraz jej związki z praktyką gospodarczą regionu. N a ręce rektora uczelni wpłynęły liczne listy gratulacyjne, m. in. od I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J erzego Zasady. Członkowie Społecznego Komitetu Organizacyjnego Politechniki z 1945 roku: Piotr Zaremba, Józef Górski oraz Stanisław Waschko otrzymali pamiątkowe medale. W Collegium Novum odbyła się sesja naukowa poświęcona przeglądowi badań prowadzonych przez młodych pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zorganizowana pod hasłem "Okres powojenny w dziejach polonistyki uniwersyteckiej w Poznaniu". Posiedzenie plenarne Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej, poświęcone działalności Towarzystwa w środowisku robotniczym Wielkopolski. Przewodniczył prezes Zarządu Wojewódzkiego, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński. Obrady toczyły się w Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", gdzie otwarto wy

Fragment wystawy

stawę fotograficzną obrazującą osiągnięcia największej w Wielkopolsce zakładowej organizacji Towarzystwa. Przybyła delegacja lektorów Komitetu Okręgowego Socjalistycznej Partii J edności Niemiec z Cottbus (Niemiecka Republika Demokratyczna). W Galerii Nowej przy Teatrze Nowym otwarto ekspozycję obrazów Mariana Kępińskiego, Andrzeja Sadów

Wydarzenia w Poznaniu w roku 1975 (14 - 18.4)skiego i Grzegorza Sztabińskiego. Tramwaj nr 4 (popularna "czwórka") rozpoczął obsługę linii: Serbska- M urawa- Winogrady- Hoosevelta- Most Teatralny- Fredry- Lampego-Czerwonej Armii- Rondo Kopernika- Serbska.

15.4. Z okazji trzydziestej rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem otwarto w salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania wystawę pamiątek z obozów jenieckich, a w Pałacu Działyńskich odbyłosię sympozjum zorganizowane przez Związek Bojowników o Wolność i Demokracj ę. Sesja Dzielnicowej Rady Narodowej J eżyce poświęcona sprawozdaniu z wykonania planu społeczno-gospodarczego i budżetu za rok 1974. Przebywająca w Poznaniu delegacja charkowska spotkała się z kierownictwem Zakładów Graficznych im. Marcina Kasprzaka. Gospodarzem spotkania był Alojzy A. Łuczak - dyrektor Zakładów. Początek konferencji przedstawicieli międzynarodowych biur podróży. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego, z okazji trzydziestolecia Politechniki Poznańskiej. Solistą był Andrzej Tatarski (fortepian).

16. 4. Posiedzenie Rady Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego poświęcone omówieniu roli i zadań harcerstwa wielkopolskiego w przygotowaniu do realizacji nowego systemu edukacji narodowej. W związku z przejściem Bogdana Siciarza do pracy w Zarządzie Wojewódzkim Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej, komendantem Chorągwi wybrany został Ryszard Wosiński. W Arsenale otwarto wystawę rysunków i ceramiki radzieckiego artysty

Dawida Babajana oraz wystawę serigrafii estońskiej artystyki Maile Leis. Pierwsze imprezy artystyczne związane z "Dniami Kultury Radzieckiej". W Klubie Związku Polskich Artystów Plastyków w Arsenale otwarto wystawę karykatur Tadeusza Nota-Nowickiego. Zakończenie turnieju piłkarskiego o Puchar Prezydenta Miasta. Zdobyli go piłkarze Klubu Sportowego "Lech". '. 4. Inauguracja podyplomowego studium gospodarki magazynowej na Akademii Ekonomicznej.

W Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego nastąpiło otwarcie ekspozycji złożonej z trzech tysięcy książek radzieckich. U czestniczył prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego Jerzy Męczyński. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Tałyzin.

Otwarcie wystawy plakatów teatralnych i kinowych Franciszka Starowieyskiego w Muzeum Narodowym. Zebranie delegatów Usługowej Spółdzielni Inwalidów związane z jubileuszem dwudziestopięciolecia działalności. Spółdzielnia udekorowana została Odznaką Honorową Miasta Poznania. Wznowienie normalnego ruchu po przebudowie skrzyżowania ul. Pułaskiego, Nowowiejskiego i al. Wielkopolskiej. :. 4. Powołano Wojewódzki Komitet Obchodów Święta l Maja. N a czele stanął I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada. Inauguracja "Dni Kultury Radzieckiej". Otwarcie wystawy fotogramów i plakatów "ZSRR - kraj turystyki i przyjaciół" w Pałacu Kultury, zorganizowanej przez przedstawicielstwo radzieckiego Biura Podróży" Intourist". N a otwarcie przybyli: sekretarz Komitetu y Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Czesław Gałgan i wicewojewoda Poznański Romuald Zysnarski. Obecni byli wiceminister turystyki

Fragmenty wystaw: "ZSRR - kraj turystyki i przyjaciół" oraz filatelistycznej w Pałacu Kultury

Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Wiktor Boiczenko, który dokonał otwarcia wystawy, oraz konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Tałyzin. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w ramach "Dekady muzyki rosyjskiej i radzieckiej" i "Dni Kultury Radzieckiej" koncertowała gościnroku 1975 (18 - 19.4)nie orkiestra symfoniczna Filharmonii Litewskiej z Wilna pod dyrekcją Juozasa Domarkasa. Solistą był skrzypek Rajmondas Katilus.

W Domu Technika podsumowano wyniki współzawodnictwa zorganizowanego przez Centralną Radę Związków Zawodowych i Naczelną Organizację Techniczną o tytuł przodującego klubu techniki i racjonalizacji w Wielkopolsce w roku 1974. Początek festiwalu studenckiej piosenki turystycznej w Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego , ,H.

Cegielski" .

4. Premiera musicalu Cole Portera Kiss me Kate w Teatrze Muzycznym, w reżyserii Leszka Hellwig-Górzyńskiego; scenografii Wojciecha Wołyńskiego i choreografii Marty Bochenek. Kierownictwo muzyczne spoczywało w rękach" Wiesława Suchoplesa. W premierowej obsadzie wystąpili: Sławomir Pietraszewski (gościnnie) w roli Freda Grahama i Petruchio, Jadwiga Kurzewska (Lilii Vanessi; Katarzyna), Zygmunt Mariański (Harry Trevor; - Baptysta), Sylwester Pucek (Bill Calhoun; Lucentio), Teresa Bogdanowicz (Lois Lane; Bianca), Jan Adamczyk (Rałph-inspicjent), Aleksander Kondratiew (Paul-garderobiany), Maria Tomaszewska (Hattie-garderobiana), Aleksander Harbul (Gremio), Błażej A Liczmański (Hortensio), Czesław Pręgowski (Gangster I), Władysław Mielcarek (Gangster II), Jan Rowiński (Harrison Howell), Tadeusz Dobrowolski (Portier Teatru Forda), Andrzej Nowicki (Taksówkarz), Wacław Kędziora (Filip ), Jerzy Peda (Mikołaj), Marian Wojciechowski (Pafnucy), Bogdan Kamiński (Szmuklerz), Irena Kamińska, Jerzy Kubiak, Witold Kubiak, Ewa Klinke, Mirosława Mosiężna, Barbara Pawlaczyk, Barbara Skałbania, Irena Tomaszewska, Jadwiga Wleklińska, Elżbieta Węcławiak (Pielęgniarki; Kobiety z Padwy; Gwardziści; Mniszki).

Wydarzenia w Poznaniu w roku 1975 (19 - 21.4)

Przybył do Poznania Rad Peowski, kierownik działu ekonomicznego periodyku Komitetu Centralnego Bułgarskiej Partii Komunistycznej "Polityczna Prosveta" . Zakończenie obrad XIV Międzynarodowe] Konferencji Przedstawicieli Biur Podróży Bułgarii, Czechosłowacji, Jugosławii, Kuby, Mongolii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polski, Rumunii, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Węgier.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się Koncert Poznański, podczas którego wystąpiła orkiestra Filharmonii Litewskiej z Wilna pod dyrekcją Juozasa Domarkasa. Solistamibyli: Rajmondas Katilus (skrzypce) i Hamlet Gonaszwili (baryton).

Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego powrócił z koncertów w Bułgarii. N a stadionie Akademickiego Związku Sportowego rozegrany został mecz piłkarski pomiędzy reprezentacjami poznańskich adwokatów i prokuratorów. Zwyciężyli adwokaci 5 : 1.

Zakończenie "Wiosny Kulturalnej" na Politechnice Poznańskiej. Do finału stanęły reprezentacje trzech Wydziałów. Zwyciężyły ekipy wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów oraz Budownictwa Lądowego. W konkursie na naj milszą studentkę zwyciężyła Grażyna Czajkowska z pierwszego roku Wydziału Budowy Maszyn. Początek kiermaszu płyt radzieckich w księgarni muzycznej przy ul. Ratajczaka. 20.4. Adam Smorawiński zwyciężył w pierwszej eliminacji Samochodowych Wyścigów Mistrzostw Polski. N a trasie wyznaczonej w obrębie lotniska w Ławicy wyścigi oglądało ok. 50 (XX) osób. Koncert laureatów Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Radzieckiej w Pałacu Kultury. Nagrody wręczał prze

Finał koncertu laureatówwodniczący Komitetu Organizacyjnego Jan Szajek.

Przed Pałacem Kultury rozegrano partię żywych szachów.

119 Koncert Poznański w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Koncertowała gościnnie orkiestra Symfoniczna Filharmonii Litewskiej pod dyrekcją Margarity Dwarionajte i Juozasa Domarkasa. Solistą był skrzypek Rajmondas Katilus.

21. 4. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert radzieckiego Zespołu Instrumentalno- Wokalnego "Pieśniary" .

N a terenach Targów Poznańskich otwarta została międzynarodowa wystawa odzieży ochronnej i roboczej, sprzętu ochrony osobistej oraz aparatury kontrolno-pomiarowej "Secura 75". Na uroczystość otwarcia przybyli m. in. minister pracy, płac i spraw socjalnych - Tadeusz Rudolf, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Alfred Kowalski, główny inspektor pracy Centralnej Rady Związków Zawodowych - Henryk Kowalski. Wśród gości zagranicznych byli m. in. wiceprzewodniczący Komitetu Pracy, Płac i Spraw Socjalnych Związku Socjalistycznych Republik Ra

dzieekich Wladimir P. Barybin i wiceprzewodniczący . Sekretariatu do Spraw Pracy przy Radzie Ministrów N iemiecki ej Republiki Demokratyczne] Heinz Ramuda. Gości powitał zastępca dyrektora Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich Franciszek Frąckowiak, a otwarcia wystawy dokonał minister, Tadeusz Rudolf. Poznańska wystawa należała do największych tego typu w świecie i po raz pierwszy zorganizowana została w kraju socjalistycznym.

W pawilonie 21 Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarto Targi Sztuki Współczesnej "Contart-75" zorganizowane przez dyrekcję naczelną Państwowego Przedsiębiorstwa "Desa"

CONTAm

i Zarząd Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków. Na otwarcie przybyli: kierownik Wydziału Propagandy i Kultury Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Marian J akubowicz i wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski, przedstawiciele świata kultury i nauki. N a wystawie zgromadzono ponad sześćset prac

(grafika, rzeźby, tkaniny, ceramika), w tym około dwustu obrazów olejnych stu trzydziestu autorów poznańskiego środowiska plastycznego.

Otwarcie wystawy fotografii autorów litewskich w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego. 22. 4. Święto patrona szkoły w Liceum Ekonomicznym im. Stanisława Staszica. W czasie apelu przodujących uczniów wyróżniono dyplomami, a osiemdziesiąt harcerek i harcerzy złożyło przyrzeczenie. Odbyły się także zawody sportowe, konkursy wiedzy ekonomicznej, języków obcych i pisania na maszynie, uczniowie klas pierwszych popisywali się znajomością biografii Stanisława Staszica. W Izbie Rzemieślniczej rozpoczęły się trzydniowe obrady sympozjum naukowego "Secura 75" poświęcone ochronie człowieka w środowisku pracy. Brało w nim udział siedmiuset specjalistów z dwudziestu trzech państw świata. Obrady otworzył minister pracy, płac i spraw socjalnych Tadeusz Rudolf. W przedstawieniu Atdy Verdiego w Operze Poznańskiej wystąpiła gościnnie jako Amneris solistka moskiewskiego Teatru Wielkiego, Elena Obrazcowa.

W Sali Malinowej Pałacu Działyńskich z okazji "Dni Kultury Radzieckiej" odbył się koncert Estrady Kameralnej Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego. Wystąpili: Jadwiga Kaliszewska (skrzypce), Mieczysław Makowski i Barbara Miodyńska (fortepian).

Walne zebranie Klubu Dziennikarzy Sportowych Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. N owym prezesem wybra

Wydarzenia w Poznaniu w roku 1975 (22 - 24.4)ny został Stanisław Garczarczyk. i Hasło "Nauka w służbie narodu" było myślą przewodnią szeregu spotkań, które odbyły się z okazji wyjazdowego posiedzenia Sekretariatu Naukowego Polskiej Akademii Nauk i Prezydium Oddziału Poznańskiego Akademii. Wzięli w nim udział m. in.: sekretarz naukowy Polskiej Akademii Nauk - profesor dr Jan Kaczmarek, zastępcy sekretarza naukowego: profesor dr Tadeusz Orłowski i profesor dr Jerzy Kołodziejczak oraz sekretarz Wydziału I - profesor dr Władysław Markiewicz. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jerzego Zasady z-profesorem drem Janem Kaczmarkiem i prezesem Oddziału Poznańskiego profesorem drem Gerardem Labudą. W siedzibie Oddziału odbyło się spotkanie kierownictwa Sekretariatu Naukowego z przedstawicielami wszystkich kierunków nauki poznańskiej. Obecni byli: wojewoda poznański Tadeusz Grabski, wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski. Po zapoznaniu się z tendencjami rozwoju poszczególnych placówek otwarto w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół N auk wystawę dorobku piętnastu jednostek badawczych Oddziału Poznańskiego Polskiej Akademii Nauk. W Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk rozpoczęła się trzydniowa ogólnopolska konferencja naukowa "Ramis-75" poświęcona spektroskopii radiowej i mikrofalowej. Podczas obrad, w których uczestniczyło dwustu naukowców z kraju i z zagranicy, m. in. ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Wielkiej Brytanii - wygłoszono dziesięć referatów oraz dziewięćdziesiąt pięć komunikatów. Goście zapoznali się z ekspozycją prezentującą dorobek poznańskiej fizyki molekularnej. Sesja Dzielnicowej Rady Narodowej Stare Miasto poświęcona sprawozdaniu z realizacji planu społeczno-gospodarczego i budżetu dzielnicy na rok 1974. W sali Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej odbył się wieczór muzyczno-poetycki, na który złożyły się występy Chóru Męskiego "Echo" pod dyrekcją Mariana Weigta oraz laureatów XIV Konkursu Piosenki Radzieckiej i turnieju poetyckiego "Wierzbowego Liścia". Setna impreza turnieju poetyckiego "Wierzbowego Liścia" w salonie Empiku. Wystąpili laureaci poprzednich tur

niej ów. Z werdyktu publiczności zwyciężyła Dorota Grabiak za recytację Koncertu Jankiela Z Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.

W kawiarni "Literackiej" przy Starym Rynku aktor Teatru Polskiego Edward Warzecha wystąpił z recitalem poezji radzieckiej. W wieku 77 lat zmarł Jan Mielniczuk, długoletni dyrektor hotelu "Orbis-Bazar" , udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 4. Ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich powrócił młodzieżowy Pociąg Przyj aźni. W Pałacu Działyńskich odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Zakład Badań nad Polonią Zagraniczną oddziału poznańskiego Polskiej Akademii Nauk, poświęcona problemom metodologii prac badawczych nad dziejami Polonii. Gościnny występ radzieckiej primabaleriny Nadieżdy Pawiowej w partii tytułowej baletu Adama Giselle w Operze Poznańskiej. Partnerem był tancerz radziecki Marat Daukajan. W Osiedlowym Klubie przy ul. Słowiańskiej 14 odbyło się spotkanie z radzieckimi specjalistami z budowy Poznańskiego Kombinatu Budowy Domów. Do Brukseli wyjechała kapela Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Cepelia". Koncertowała podczas imprez związanych z wystawą "Polska-75".

"Czwartek Literacki" w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego. Z czytelnikami spotkał się znany autor powieści fantastycznych Czesław Chruszczewski.

Początek VI Międzynarodowego Tur

nleJu Kręglarskiego o Puchar Poznania. Zgłosiło się stu trzydziestu pięciu zawodników. W Pałacu Kultury odbył się finał turnieju wiedzy "Kraj Rad: turystyka - kultura - sztuka". Główną nagrodę - wycieczkę do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich - zdobył pracownik Poznańskich Zakładów Nawozów Fosforowych Artur Wiśniewski.

Obradowała sesja Wojewódzkiej Rady N arodowej poświęcona ocenie wykonania Planu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i budżetu województwa poznańskiego w roku 1974. Do Poznania przybyła ponad studwudziestoosobowa grupa artystów radzieckich przebywających w Polsce na koncertach w ramach "Dni Kultury Radzieckiej". Kierownicy tych zespołów odwiedzili załogę Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", gdzie zapoznali się z życiem kulturalnym i historią Zakładów, a następnie spotkali się z wicewojewodą poznańskim - Romualdem Zysnarskim, który poinformował, ich o najważniejszych problemach Wielkopolski i Poznania. W godzinach popołudniowych reprezentacja estradowych zespołów radzieckich wzięła udział w uroczystości, która odbyła się w Parku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej na Cytadeli. Obecni byli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej Bogdan Gawroński, dowódca wojsk lotniczych, przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Parku- Pomnika Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej generał dywizji pilot Henryk Michałowski, "cytadelowcy" i kombatanci II wojny światowej. Obecny był także konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Tałyzin. U stóp Pomnika Bohaterów złożono wieńce, a następnie dokonano symbolicznego aktu zasadzenia drzewek upamiętniających trzydziestą rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem i trzydziestolecie podpisania Układu o Przyjaźni, Współpracy i Wzajemnej Pomocy między Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Bogdan Gawroński, Nikołaj Tałyzin i Henryk Michałowski posadzili drzewko w imieniu marszałka Wasilija Czuj kowa - Honorowego Obywatela Poznania (który będąc w naszym mieście w lu tym 1975 r. nie mógł tego dokonać, ze względu na porę roku). Drzewka zasadzili także re

prezentanci radzieckich zespołów artystycznych i inni uczestnicy uroczystości. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" odbył się koncert galowy zespołów radzieckich przebywających w Polsce z okazji "Dni Kultury Radzieckiej": Krasnojarskiego Zespołu Tańca Syberii; Zespołu Wokalno-Tanecznego "Rustawi" ; Zespołu tanecznego "Guldasta" z Taszkientu; Koriackiego Zespołu Pieśni i Tańca "Mengo" oraz solistów z Armenii, Jakucji, Ukrainy i Tadżykistanu. Nosił on tytuł Piękny jest nasz kraj ojcZYsty a uczestniczyło w nim stu dwudziestu wykonawców. Zamknięcie wystawy "Secura- 7 5". Ekspozycję zwiedziło ok. 60 (XX) osób. Władysław Szymaniak, Ryszard Fertsch, Grzegorz Szostak, Henryk Mujdecki, Jan Pabich, Marian Poczto i Józef Doruch, którzy 7 marca 1975 r. odkryli przy ul. Kramarskiej 17 skarb z XIV wieku, wyróżnieni zostali przez konserwatora zabytków miasta Poznania dyplomami i nagrodzeni kwotami pieniężnymi. Przybyła grupa lektorów Komitetu Okręgowego Bułgarskiej Partii Komunistycznej z Plovdiw. Koncert kameralny Trio Fortepianowego Filharmonii Poznańskiej (Marta Jankowska - fortepian, Benon Borowiński - skrzypce i Kazimierz J aniga - wiolonczela) w auli Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza.

26. 4. W godzinach popołudniowych odjechał do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Pociąg Przyjaźni. Wyjeżdżających trzysta trzydzieści osób żegnał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniczący Wojewódzkiego Zarządu Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej Bogdan Gawroński.

W Pałacu Działyńskich odbył się spektakl Teatru Pianisty i Aktora pt. Chopin człowiek i twórca. Wystąpiły: Lidia Grychtołówna (fortepian) i Danuta Kra ucka (recytacj e). 27.4. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się finałowy koncert Festiwalu Muzyki Rosyjskiej i Radzieckiej, zorganizowanego przez Wielkopol

Wydarzenia w Poznaniu w roku 1975 (27 - 30.4)

ski Związek Chórów i Orkiestr. Przybyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński, przedstawiciele władz Poznania i województwa. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Tałyzin. Montaż muzyczno-literacki uzupełniony był filmem i przeźroczami. Pieśni radzieckie śpiewały chóry: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pod dyrekcją Stanisława Kulczyńskiego, Męski Politechniki Poznańskiej pod dyrekcją Janusza Dzięcioła, Mieszany im. Stanisława Moniuszki pod dyrekcją Mieczysława Dondajewskiego. Zakończył się Międzynarodowy Turniej Kręglarski o "Puchar Poznania". Zdobyli go kręglarze Robotniczego Klubu Sportowego "Sparta" z Nowej Huty.

W Pałacu Działyńskich z okazji trzydziestolecia wyzwolenia Węgier odbył się koncert artystów węgierskich. Ogólnopolski turniej recytatorów prozy radzieckiej pod nazwą "Czerwony Mak" w Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". U czestniczyło trzydzieści osiem osób.

Zwyciężyła Wanda Skibińska z Chojnic.

28.4. Sesja naukowa pOSWlęcona trzydziestej rocznicy podpisania Układu o Przyjaźni, Współpracy i Wzajemnej Pomocy między Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich odbyła się w Pałacu Działyńskich. U roczystość nadania profesorowi drowi med. Carmelo Giordano z Neapolu i profesorowi drowi med. Otto Mayrhoferowi z Wiednia tytułów profesorów honoris causa Akademii Medycznej. Sesja popularnonaukowa pOSWlęcona ochronie środowiska człowieka zorganizowana przez Zarząd Wojewódzki Ligi Ochrony Przyrody.

Akademia pierwszomajowa w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" . W Arsenale otwarto wystawę malarstwa Jerzego Nowakowskiego. 29. 4. Akademie pierwszomajowe w wielu poznańskich zakładach pracy, m. in. w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego, Poznańskiej Fabryce Maszyn Żniwnych, Wielkopolskich Zakładach Teleelektronicznych "Telekom- Teletra", Poznańskich Zakładach Elektrochemicznych "Alco- Centra". W Sali Tradycji Wielkopolskiego Ruchu Młodzieżowego w Pałacu Kultury odbyła się uroczystość dekoracji odznaczeniami państwowymi byłych działaczy wielkopolskich organizacji młodzieżowych. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali: Walery Biały, Marian Boiński, Andrzej Goćwinski, Walerian Jerzykowski, Lech Kolczyński, Jan Kopecki, Tadeusz Nowicki, Mieczysław Pawlak, Zenon Staniewski, Marian Stawik, Antoni Studziński, Henryka Zalewska i Aleksander Zwolski. Sesja Dzielnicowej Rady Narodowej Grunwald poświęcona ocenie wykonania Planu Społeczno-Gospodarczego i budżetu w roku 1974. Druga partia (4 wozy) nowoczesnych tramwajów 105 N z wytwórni w Chorzowie nadeszła do Poznania. 30.4. Spotkanie Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z grupą przodowników pracy, których nazwiska wpisane zostały do Wojewódzkiej Księgi Wybitnych Przodowników Pracy Socjalistycznej.

Tytuły te otrzymali: Maria Ambrożak - chlewmistrzyni w Kombinacie Państwowych Gospodarstw Rolnych Zydowo; Zbigniew Bednarowicz - artysta-plastyk; Felicja Berek - robotnica w Kaliskich Zakładach Koncentratów Spożywczych; Józef Biskupski - gór

nik z Kopalni Węgla Brunatnego "Konin"; Karol Bochyński - betoniarz z Poznańskiego 'Przedsiębiorstwa Budowlanego Nr 2; Weronika Bosy - wikliniarka w Zakładach Przetwórstwa Wikliniarskiego w Międzychodzie ; Grzegorz Brzóska dyrektor Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych Ptaszkowo; Tadeusz Cholewczyński zbrojarz z Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr l; Edmund Domański - elektromonter z Poznańskiego Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych; Władysław Dziubaiski rolnik z Dębna Polskiego; Józef Frąckowiak - operator dźwigu z Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych; Jan Gulik - ogrodnik z Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych Gołębin Stary; Henryk Hybfak - rolnik z Wojciechowa; Bożena Hyla - kierowniczka produkcji w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Skrzynki; Monika Inerowicz ślusarz z Fabryki Urządzeń Mechanicznych w Ostrzeszowie; Eugenia Jaśko - dyrektor Liceum Medycznego w Poznaniu; Dorota Kania - rolnik z Kornat; Teresa Kaźmierczak - pracownica Fabryki Elementów Wyposażenia Budownictwa w Obornikach; Antonina Kawecka - solistka Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki; Marianna Klemeńska - agronom, instruktorka Kół Gospodyń Wiejskich w Śremie; Kazimierz Kokot - ślusarz z Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Ostrowie; Helena Kossowska - brakarka tkanin w Zakładach Przemysłu Jedwabniczego w Turku; Stanisław Kurkowiak - b. przewodniczący Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Fabianów; Józef Lewek - rolnik z Myjomic; Szymon Lisowicz pułkownik Wojska Polskiego, żołnierz 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki; Roman Łagodziński przewodniczący Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Lechlin; Alojzy A. Łuczak - dyrektor Poznańskich Zakładów Graficznych im.

Marcina Kasprzaka; Stefan Łukarski - kolejarz, telemonter w Poznaniu; Kazimierz Mencel - murarz z Kaliskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego; Marian Mikołajczak dyrektor Kombinatu Ogrodniczego Państwowych Gospodarstw Rolnych w N aramowicach; Bronisława Mocek - kierowniczka Zakładu Wikliniarsko- Trzciniarskiego w Przybyszewie; Heliodor Muszyński - dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; Stefania Naskręt - robotnica z Wielkopolskich Zakładów Przemysłu Owocowo-Warzywnego w

8 Kronika m. Poznaniaj J3

Pudliszkach; Kazimierz Nowakowski robotnik leśny w Nadleśnictwie Sarbia; Stanisław N owak - kierownik działu partyjnego "Gazety Poznańskiej"; Zdzisław Owczarek - dyrektor Fabryki Materiałów i Wyrobów Ściernych "Korund" w Kole; Zenon Parysek - emerytowany pułkownik Wojska Polskiego; Zenon Pepeta - dyrektor Powiatowej Szkoły Rolniczej w Środzie; Halina Piotrowska dyrektorka Zbiorczej Szkoły Gminnej w Śremie; Jerzy Pińczak - zastępca kierownika Zakładowego Biura Konstrukcyjnego Poznańskiej Fabryki Maszyn żniwnych; Stanisław Płóciennik - ślusarz z Poznańskiej Fabryki Łożysk Tocznych; Edward Popielarski - maszynista w Powiatowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Wrześni; Henryk Powelski dyrektor ekonomiczny poznańskiej Rozgłośni Polskiego Radia; Aleksander Sajnaj - kierowca z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej; Maria Sanecka - monter z Pilskiej Fabryki Żarówek "Połam"; Mieczysław Sommer - ślusarz z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu; Franciszek Suchodolski - robotnik rolny z Państwowego Gospodarstwa Rolnego Góreczki; Maria Urbańska - kierowniczka sklepu w wielkopolskim Przedsiębiorstwie Handlu Spożywczego; Marian Wojtkowiak - tokarz z Fabryki Silników Okrętowych Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"; Marian Zawadzki - agronom w Rolniczym Kombinacie Spółdzielczym Buszewko; Andrzej Zielaskowski - dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Dróg i Ulic" w Poznaniu; Marian Zygmunt - elektromonter z Huty Szkła w Ujściu. Początek kiermaszu książki wokół placu im. Adama Mickiewicza. Książki i podpisywali literaci poznańscy. , 5. W pochodzie pierwszomajowym, który przeciągnął ulicami Poznania, wzięło udział ok. 130 (XX) manifestantów. Początek pochodu obwieściły syreny fabryczne o godz. 9.45. Kolumnę czołową prowadziła Reprezentacyjna Orkiestra Wojsk Lotniczych. Trybuna honorowa znajdowała się przy ul. Czerwonej Armii naprzeciw Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zajęli na niej miejsca przedstawiciele władz partyjnych i państwowych z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Zasadą na czele, zasłużeni działacze ruchu robotniczego. Obecny był konsul general

Wydarzenia w Poznaniu w roku 1975 (1 - 3.5) I

Załoga go "H.

Zakładów Przemysłu MetaloweCegielski " w pochodzie pierwszomajowymny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Tałyzin i czteroosobowa delegacja Komitetu Okręgowego Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec z Cottbus (Niemiecka Republika Demokratyczna) z Wernerem Vogtem na czele.

Imprezy artystyczne na estradach "pod gołym nie bem" oglądało w ciągu dnia kilkadziesiąt tysięcy poznaniaków; najwięcej w amfiteatrze Parku na Cytadeli. 2. 5. W sali Teatru Lalki i Aktora nastąpiła inauguracja festiwalu teatralnego "Konfrontacje- 7 5" odbywającego się w ramach II Biennale Sztuki dla Dziecka. Otwarcia dokonała dyrektor Teatru Leokadia Serafinowicz. Na inaugurację przybyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński i wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski. Z okazji trzydziestej rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem w sali Klubu Wojsk Lotniczych odbyło się uroczyste posiedzenie plenarne Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Uczestniczyli w nim członkowie Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z I sekretarzem Jerzym Zasadą, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Walenty Kołodziejczyk, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Zbigniew

Kmieciak, przedstawiciele Ludowego Wojska Polskiego z dowódcą Wojsk Lotniczych generałem dywizji pilotem Henrykiem Michałowskim, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Franciszek Szczerbal, przewodniczący zarządów okręgów Związku Ociemniałych Żołnierzy, Związku Inwalidów Wojennych. Przybył również konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu - Nikołaj Talyzin. Posiedzenie otworzył prezes Zarządu Okręgu Marian Jakubowicz. Referat wygłosił generał brygady Andrzej Poraj ski. Jerzy Zasada udekorował sztandar Zarządu Okręgu Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju Województwa Poznańskiego". Kilkudziesięciu członków Związku udekorowanych zostało wysokimi odznaczeniami państwowymi. W ramach Dni Oświaty, Książki i Prasy w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" zainaugurowano ogólnopolskie dni kultury wielkich ośrodków przemysłowych. Uroczysty koncert "Pro Sinfoniki" w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z okazji trzydziestej rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem. W czasie koncertu Grand Prix "Pro Sinfoniki" wręczono profesorowi Florianowi Dąbrowskiemu i Marii Boreńko. Ogłoszono także wyniki VI Międzyklubowego Turnieju Muzycznego "Festiwal Instrumentów". Zwyciężyło XI Liceum Ogólnokształcące. 3.5. W Sali Tradycji Wielkopolskiego Ruchu Młodzieżowego w Pałacu Kultury odbyło się z okazji trzydziestej rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem spotkanie Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z Zarządem Wojewódzkim Związku Młodzieży Socjalistycznej. Uroczystość przekazania załodze Urzędu Telekomunikacji Międzymiastowej sztandaru przechodniego ministra Łączności i Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Łączności. Sztandar przekazała delegacja Okręgowego Urzędu Telekomunikacji Międzymiastowej we Wrocławiu. Premiera dramatu Julesa Pfeiffera Małe morderstwa w Teatrze Polskim, w reżyserii Romana Kordzińskiego, scenografii Zbigniewa Bednarowicza (kostiumy Katarzyny Kępińskiej); opracowanie muzyczno-akustyczne Zenona Andrzejewskiego z muzyką Andrzeja Wicenciaka; choreografia Marii Stróżyk, układ walk Ryszarda Koczołowskiego. W premierowe] obsadzie wystąpili: Wło

dzimierz Kłopocki (Karol Maria N ewquist), Danuta Balicka (Marjorie Newquist), Jerzy Schejbal (Kenny), Cecylia Putrp (Patsy), Aleksander Błaszyk (Alfred Chamberlain), Stefan Czyżewski (Sędzia Stern), Janusz Greber (Wielebny Dupas), Rajmund Jakubowicz (Practice, porucznik policji), Jan Mitka (Gość weselny). Udział studentów Akademii Wychowania Fizycznego.

Scena Z przedstawienia premierowego.

Od lewej: Danuta Balicka (Ma rjo rie) , Włodzimierz Kłopacki (Karol), Aleksander Błasryk (Alfred)

W salonie Empiku otwarto wystawę książek napisanych przez dziennikarzy poznańskich w latach_ 1945 - 1975. Nosiła ona tytuł "Od Adamczaka [kierownik Oddziału "Gazety Poznańskiej" w Kaliszu] do Załubskiego [sekretarz redakcji "Expressu Poznańskiego"]". Jury pod przewodnictwem Ewy N ajwer ogłosiło wyniki V Turnieju J ednego Wiersza o nagrodę "Zielonej Wazy", na który nadesłano 215 tekstów. Główną nagrodę zdobył Edward Popławski. W Wildeckim Domu Młodzieżowym odbyły się występy zespołów amatorskich w ramach III Młodzieżowego Festiwalu Muzycznego. W wieku siedemdziesięciu pięciu lat zmarł Zygfryd Kosicki, senior lotnictwa wielkopolskiego, współzałożyciel Klubu Sportowego "Warta", odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 4. 5. Niedziela czynu partyjnego. Kilkadziesiąt tysięcy członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pracowało w Poznaniu, m. in. na budowie zachod

Pracownicy ktrycznych kable na

Przedsiębiorstwa Robót Ele"Elektromontaż" instalują odcinku miejskim zachodnim Trasy E-8niego odcinka miejskiego Trasy E-8; przy porządkowaniu Trasy Hetmańskiej i ulicy Murawa. Członkowie partii z dzielnicy Grunwald zbudowali tzw. ścieżkę zdrowia w Lasku Marcelińskim. Przybyła trzynastoosobowa grupa radzieckich kombatantów II wojny światowej - część delegacji przebywającej w Polsce na zaproszenie rządu z okazji trzydziestej rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem. W Pałacu Kultury odbył się koncert galowy w wykonaniu zespołów artystycznych Domu Kultury Zagłębia Konińskiego, dedykowany pracownikom Zakładów Przemysłu Metalowego "H.

Cegielski" .

Zakończenie konkursu "Czy znasz Węgry - kraj przyjaciół?" w salonie Empiku. Pierwszą nagrodę wylosowała, mieszkanka Poznania Jadwiga Pietrzykawska. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" święto sportu Akademii Wychowania Fizycznego z udziałem nauczycieli "wychowania fizycznego z sześciu województw północnych i zachodnich. Do Londynu odleciał Chór Akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pod dyrekcją Stanisława Kulczyńskiego. Następnie Chór udał się do Cork (Irlandia) , gdzie wziął udział w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym (5 - 12. V). 5. 5. Manifestacja młodzieży i społeczeństwa Poznania przed Pomnikiem Bohaterów na Cytadeli. Przybyli sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński i władysław Sleboda oraz przebywająca w Poznaniu delegacja radzieckich kombatantów II wojny światowej. Przemawiał wicewojewoda Romuald Zysnarski.

Posiedzenie Zarządu Oddziału Zwiąż

Wydarzenia w Poznaniu w roku 1975 (5 - 7.5)

ku Inwalidów Wojennych w sali spółdzielczego klubu "Mozaika" przy Starym Rynku, podczas którego wicewojewoda Zofia Dąbrowska udekorowała wielu zasłużonych członków Związku wysokimi odznaczeniami państwowymi. Początek egzaminów maturalnych w liceach ogólnokształcących. W Galerii N owej otwarto wystawę piętnastu malarzy, rzeźbiarzy i grafików - studentów Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, członków Koła Naukowego.

Uczestnicy Samochodowego Rajdu Zwycięstwa: Moskwa - Sofia - Bukareszt - Budapeszt - Praga - Warszawa przybyli do Poznania. Pod Pomnikiem Bohaterów na Cytadeli delegacja uczestników rajdu złożyła wieńce i kwiaty. W wieku pięćdziesięciu dwóch łat zmarł redaktor Zbigniew Namysłowski, długoletni współpracownik "Expressu Poznańskiego" .

6. 5. Przebywająca w Poznaniu delegacja radzieckich kombatantów II wojny światowej przyjęta została przez I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasadę. W spotkaniu uczestniczyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Gawroński, wojewoda poznański Tadeusz Grabski i prezydent Poznania Stanisław Cozaś. W uznaniu zasług dla Wielkopolski i Poznania członkowie delegacji udekorowani zostali Odznakami Honorowymi "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego " oraz Odznakami Honorowymi Miasta Poznania.

Wzruszające spotkanie po trzydziestu latach. Bawiący w Poznaniu z delega

Moment portera Wiktoria

spotkania utrwalony przez reStanisława Wiktora. Od lewej: Siedlewska, Arutiun Mkrutean, Janina Neudingcją kombatantów radzieckich starszy sierżant Arutiun Mkrutezjan odnalazł dzięki pomocy "Gazety Poznańskiej" swoje opiekunki z roku 1945, kiedy przebywał w jednym z poznańskich szpitali wojskowych: Wiktorię Siedlewska i Janinę N euding. W redakcji "Gazety Poznańskiej" odbyła- się uroczystość wręczenia dyplomów i wyróżnień uczestnikom konkursu "Przekraczamy inwestycyjny' próg". Inauguracja przeglądu filmowi o tematyce młodzieżowej w Pałacu Kultury. Wyświetlono film japoński Zyć dziś - umrzeć jutro.

II Koncert z cyklu "Wszystkie tria fortepianowe Beethovena" w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Udział wzięli: Trio fortepianowe "Pro Arte" z Wrocławia (Wojciech Krzyżanowski - fortepian, Krzysztof Bruczkowski - skrzypce, Bożena Krzyżanowska - wiolonczela). 7. 5. Jubileusz trzydziestolecia Zjednoczenia Konstrukcji Metalowych i Urządzeń Przemysłowych "Mostostal" w sali widowiskowo-sportowej "Arena", z udziałem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasady, sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Alfreda Kowalskiego, wojewody poznańskiego Tadeusza Grabskiego, prezydenta Poznania Stanisława Cozasia. W akademii uczestniczyli także: podsekretarz stanu Rady Ministrów - Włodzimierz Janiurek, I wiceminister budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych - Adam Glazur, przedstawiciele zagranicznych przedsiębiorstw, "mostostalowcy" i ich rodziny, w okolicznościowym wystąpieniu dyrektor Zjednoczenia Stefan Barabach przypomniał historię przedsiębiorstwa, omówił jego rozwój i rangę, jaką uzyskało w trzydziestoleciu swego istnienia. Następnie ufundowany z okazji trzydziestolecia sztandar udekorowany został odznaką honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego", Odznaką Honorową Miasta Poznania oraz medalem "Zasłużonego dla Lotnictwa Polskiego". Kilkudziesięciu pracownikom "Mostostalu" z całej Polski przyznano wysokie odznaczenia państwowe.

Przyj ęcie z okazji trzydziestolecia zwycięstwa nad faszyzmem, wydane w Pałacu Kultury przez konsula generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaja Tałyzina. Przybyli przedstawiciele władz partyjnych i państwowych Poznania i Wielkopolski na czele z I sekretarzem

Komitetu Wojewódzkiego Polskiej ZjednoczoneJ Partii Robotniczej Jerzym Zasadą. Wizyta przebywającej w Polsce delegacji Ministerstwa Obrony Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z marszałkiem lotnictwa Siergiejem Rudenko. Delegacja była przyjęta przez prezydenta Poznania Stanisława Cozasia; złożyła także wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów na Cytadeli. Uroczystość trzydziestolecia powstania Teatru Lalki i Aktora "Marcinek" z udziałem sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdana Gawrońskiego.

Rolą i znaczenie teatru w życiu kulturalnym miasta omówił wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski. Trzydziestu dwóch zasłużonych pracowników udekorowano odznaczeniami państwowymi i odznakami honorowymi. Teatr otrzymał Odznakę Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Tego dnia odbyła się na scenie młodych premiera miniatur dramatycznych pt. Szury. Teksty: Mirona Białoszewskiego (Teatr osobny "Szury" i "Pani Koch") ; Andrzeja Bursy ("W Sądzie"); Konstantego I. Gałczyńskiego (Teatrzyk Zielona Gęś: "Kaloryfery" i "Dymiący piecyk"); Ireneusza Iredyńskiego (Głosy "J asny pokój dziecinny"); Kazimierza Korcellego (" Dokument poufny"); Krystyny Miłobędzkiej (" Ojczyzna"); Tadeusza Różewicza (Teatr Niekonsekwencji "Rajski ogródek" i "Wielkości"). Wyboru i układu tekstów dokonali: Andrzej Górny, Leokadia Serafinowicz, Wojciech Wieczorkiewicz. Inscenizacja: Jana Berdyszaka, Krystyny Mazur i Wojciecha Wieczorkiewicza. Opracowanie muzyczne Aleksandra Radzewskiego. Wykonawcy - cały zespół.

Powrót Pociągu Przyjaźni ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Pociąg przebył 5CXX) kilometrów wioząc trzystu trzydziestu uczestników. 8.5. W przededniu trzydziestej rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem odbyły się liczne uroczystości. W godzinach wieczornych na placu im. Adama Mickiewicza odbył się capstrzyk pododdziałów garnizonu poznańskiego, które przemaszerowały następnie przez miasto udając się pod Pomnik Bohaterów na Cytadelę. Meldunek o gotowości do rozpoczęcia Apelu Poległych odebrał dowódca Garnizonu Poznańskiego, generał brygady pilot Franciszek Kamiński. Po apelu delegacje Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, stronnictw politycznych, Fron

tu Jedności Narodu, organizacji społecznych i młodzieżowych, Ludowego Wojska Polskiego i zakładów pracy, złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. O godzinie 12.00 przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 zgromadziła się młodzież poznańska. Wartę honorową zaciągnęli b. powstańcy i żołnierze Ludowego Wojska Polskiego. Delegacja kombatantów II wojny światowej złożyła wieniec. W miejscach upamiętnionych walką i krwią poznaniaków złożono Wlence oraz wiązanki kwiatów. Delegacje komitetów Frontu Jedności Narodu, Ludowego Wojska Polskiego, kombatantów II wojny światowej, zakładów pracy i młodzieży szkolnej złożyły kwiaty, m. in. w Forcie VII, przed Domem żołnierza, w Żabikowie oraz w innych miejscach martyrologii wojennej narodu polskiego. Uroczystość w Parku-Pomniku Braterstwa Broni i Przyjaźni Poisko- Radzieckiej na Cytadeli. Patronat nad dalszą budową Parku objęli żołnierze garnizonu poznańskiego. Na ręce przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej Bogdana Gawrońskiego i dowódcy Wojsk Lotniczych generała dywizji Henryka Michałowskiego żołnierze złożyli meldunki o zakresie patronatu oraz podziale pracy.

Meldunek o zobowiązaniach składa delegacja Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego

W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, z okazji trzydziestolecia prasy partyjnej, odbyło się spotkanie sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego z zespołem "Gazety Poznańskiej". Uczestniczyli:

Wydarzenia w Poznaniu w roku 1975 (8 - 13.5)wojewoda poznański Tadeusz Grabski i prezydent Poznania Stanisław Cozaś. Zasłużeni pracownicy redakcji udekorowani zostali odznaczeniami państwowymi, Odznakami Honorowymi Miasta Poznania i "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". W Arsenale otwarta została wystawa medali Józefa Stasińskiego pn. "Kronika XXX-lecia w medalach".

Ogłoszenie wyników festiwalu teatralnego "Konfrontacje - 75". Jury pod przewodnictwem Kazimierza Brauna przyznało nagrody II stopnia (" Srebrne Koziołki") Teatrowi Dzieci Zagłębia z Będzina za spektakl pt. Konik w reżyserii Jana Dormana oraz Poznańskiemu Teatrowi Lalki i Aktora "Marcinek" za spektakl Tygryska Hanny Januszewskiej w reżyserii Wojciecha Wieczorkiewicza. "Brązowe Koziołki" otrzymało przedstawienie Bardzo śpiącej królewny Augustyna Blocha w wykonaniu baletu Opery Poznańskiej w choreografii Witolda Grucy. N agrody indywidualne zdobyli: II za reżyserię Wojciech Wieczorkiewicz; I za scenografię Leokadia Serafinowicz; aktorską - Bożena Tychanicz; muzyczną - Jerzy Milian. (Wszystkie za przedstawienie Tygryska). Otwarcie Izby Pamięci Narodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Marii Magdaleny.

9. S. Dla uczczenia trzydziestej rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem odbyła się o godzinie 12.00 na Starym Rynku uroczysta odprawa wart garnizonu poznańskiego; oddano też salut armatni. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego; wykonano m.

in. Symfonią LenIngradzką Dymitra Szostakowicza. W drugiej części koncertu wystąpił Witold Małcużyński. 10.5. W Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego, w obecności przedstawicieli władz politycznych i administracyjnych, dowódca Sląskiego Okręgu Wojskowego generał broni Józef Kamiński udekorował sztandar uczelni Orderem Sztandaru Pracy II ki. Odznaczenie jest wyrazem uznania dla osiągnięć uczelni w okresie trzydziestolecia działalności.

Święto "Gazety Poznańskiej". Imprezy kulturalne i rozrywkowe w kilku punktach miasta. Na placu Wolności kiermasz książek, czasopism, płyt i reprodukcji dzieł sztuki. N a estradzie - tarasie kawiarni "Arkadia" występował zespół artystyczny Młodzieżowego Domu Kultury "Harcówka". W Parku im. Marcina Kasprzaka, w muszli koncertowej, występował zespół "Poznańskie Koziołki" pod kierownictwem Edwina Klessy i orkiestra dęta Poznańskiej Fabryki Maszyn Żniwnych oraz wybitni artyści warszawscy. N a polanie nad Wartą odbył się kiermasz książek. Autografy rozdawali pisarze: Ewa N ajwer i Janusz Przybysz. Na Łęgach Dębińskich grała orkiestra Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego; występowali artyści scen poznańskich. W amfiteatrze Parku na Cytadeli występowały zespoły amatorskie pieśni i tańca z Cekowa. N ad Rusałką występowali artyści-śpiewacy. Na jeziorze zorganizowano wyścigi ślizgaczy. Wieczorem w sali sportowo-widowiskowej "Arena" odbył się koncert galowy dla przodowników pracy i ich rodzin. 12. 5. Spotkanie przebywającej w Poznaniu delegacji partyjnej Komitetu Obwodowego Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec z Cottbus (Niemiecka Republika Demokratyczna) z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdanem Gawrońskim. Goście odwiedzili również studio telewizyjne i Pałac Kultury.

Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona hodowli roślin ozdobnych w szklarniach i tunelach z folii. 13.5. Z okazji trzydziestej rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem wicewojewoda Romuald Zysnarski udekorował kilkudziesięciu duchownych odznakami honorowymi "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Delegacja księży złożyła wieniec pod Pomnikiem Bohaterów w Parku - Pomniku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej na Cytadeli.

Sesja naukowa poświęcona systemowi wychowania ideowego w szkole wyższej zorganizowana na U niwersytecie im. Adama Mickiewicza.

Przybyła delegacja Komitetu Pracy Młodzieży Finlandii. Była gościem Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej. III Koncert z cyklu "Wszystkie tria fortepianowe Beethovena" w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Udział wzięło Trio Warszawskie (Krystyna Borucińska - fortepian, Julia J a

kimowicz - skrzypce, Barbara Marcinkowska - wiolonczela). 14. 5. Uruchomienie zmodernizowanej wytwórni wód gazowych Poznańskiej Wytwórni Produktów Spożywczych Przemysłu Terenowego przy ul. Wołczyńskiej.

W księgarni-ekspozyturze Ośrodka Rozpowszechniania "Wydawnictw N a ukowych Polskiej Akademii Nauk otwarto wystawę publikacji naukowych Estońskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza nastąpiło uroczyste wręczenie sztandaru Ministerstwa Komunikacji załodze Poznańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych za wyniki współzawodnictwa w roku 1974. N a uroczystość przybyli I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada i wicemini - ster Komunikacji Marian Olewiński.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego otwarto uroczyście wystawę pt. "Literatura światowa w Polsce". Obrazuje ona rezultaty pracy polskich tłumaczy w latach 1944- 1974.

Posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich z udziałem przedstawicieli Bydgoszczy, Katowic, Koszalina, Krakowa i Zielonej Góry.

VIII posiedzenie stałej grupy roboczej Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej do spraw mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych w przemyśle spożywczym. Przybył do Poznania kierownik działu ekonomicznego organu Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego "Politiczeskoje Samoobrazowanie ", Wiktor Budarin. Odbył szereg spotkań z działaczami partyjnymi, m. in. z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdanem Gawrońskim.

Dwudziestopięciolecie poznańskiego

Empiku. Najstarsi pracownicy wyróżnieni zostali listami pochwalnymi i nagrodami pieniężnymi. N a spotkaniu z przedstawicielami poznańskiej prasy o osiągnięciach Empiku mówił dyrektor Andrzej Mroczkowski.

Przemawia dyrektor Empiku Andrzej Mroczkowski. Siedzą od lewej: zastępca kierownika Wydziału Propagandy i Kultury Komitetu Wojewódzkiego Polskiej :Qednoczonej Partii Robotniczej Grzegorz Wiśniewski, dyrektor Przedsiębiorstwa Upowszechniania Prasy l Książki Tadeusz Wysocki, zastępca kierownika Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Poznania Katar:(Jlna Pajowa

II Sympozjum zastosowania informatyki w energetyce. W Pałacu Kultury odbyła się konferencja naukowa poświęcona gospodarce magazynowej. Uczestniczyło 670 specjalistów z całej Polski. 16. 5. Spotkanie kierownictwa wielkopolskiej organizacji Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z uczestnikami szturmu na Cytadelę w roku 1945. Czterdzieści sześć osób udekorowano Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski. IV Krajowa Konferencja na temat "Rola oraz znaczenie normalizacji i metrologii w problematyce jakości produkcji" . Koncert symfoniczny Orkiestry Filharmonii Poznańskiej od dyrekcją Wojciecha Rajskiego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Solistą wieczoru był Jan J ański (fortepian). Z podróży artystycznej do Irlandii powrócił Chór Akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pod dyrekcją Stanisława Kulczyńskiego.

Wydarzenia w Poznaniu w roku 1975 (16 - 18.5)

Tak sobie wyobraża nowy fronton dworca głównego jego projektant

Ekipy budowlane Oddziału Budynków Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych przystąpiły do przebudowy frontonu dworca głównego. Początek trzydniowego jarmarku na Osiedlu Jagiellońskim.

Fragment jarmarku

17. 5. W Urzędzie Miasta Poznania odbyło się spotkanie z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej z ministrem gospodarki terenowej i ochrony środowiska Jerzym Kusiakiem, który wręczył sztandar przechodni załodze Miejskiego Przedsiębiorstwa Zieleni za zajęcie I miejsca we współzawodnictwie ogólnopolskim. Laureaci plebiscytu na najlepszych sportowców i trenerów z lat 1945 -1975 w Wielkopolsce spotkali się z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Zasadą. Plebiscyt zorganizowała Gazeta Poznańska". W plebiscycie " zwyciężyli sportowcy: Teodor Anioła (piłka nożna), Zenon Czechowski (kolarstwo), Marian Dudziak (lekka atletyka), Wiesław Gąsiorek (tenis), Zdobysław Stawczyk (lekka atletyka), Janusz Kowalski (kolarstwo), Rafał Piszcz (kajakarstwo), Tadeusz Grzelak (boks), Genowefa Minnicka (lekka atletyka), Aleksandra Kapałczynska (koszykówka) oraz trenerzy: Janusz Patrzykont, Józef Dan

Spotkanie io Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Przemawia I sekretarz Jerzy Zasada. Siedzą od lewej: Aleksandra Kapałcrynska, Teodor Anioła, Genowefa Minnicka, Janusz Pa trryko n t, Zdobysław Stawcryk, Marian Dudziak, Jan Arski, Stanisław Szafarkiewicz, Wiesław Gąsiorek

kowski, Jan Arski, Wanda Skrzydlewska, Stanisław Szafarkiewicz. Uroczystość absolutoryjna ponad ośmiuset studentów Akademii Rolniczej odbyła się w sali widowiskowo-sportowej "Arena". 18. 5. Inauguracja "Dni strażaka" i "Dniochrony przeciwpożarowej". Delegacje jednostek straży pożarnej złożyły wieńce u stóp Pomnika Bohaterów na Cytadeli. N a placu Wielkopolskim odbyła się defilada kompanii honorowej i nowoczesnego sprzętu. Służba zdrowia Międzyzakładowej Przychodni Lekarskiej Budownictwa zorganizowała tzw. białą niedzielę dla pracowników przedsiębiorstw budowlanych oraz mieszkańców Grunwaldu.

Uroczystość absolutoryjna dziestu studentów filologii germańskiej i francuskiej tu im. Adama Mickiewicza wersyteckiej. Premiera Szhoły błaznów Michela de Ghelderode w Teatrze N owym. Reżyseria - Konrad Drzewiecki, scenografia Krzysztof Pankiewicz. Obsada p remierowa: Janusz Michałowski (Kawaler Szalej, mistrz błaznów), Wiesław Komasa (Licodwyn), Lech Łotocki (Ciar

stu dwuangielskiej, Uniwersytew auli uni

Od lewej: Tadeusz Drzewiecki (Onastryk) i Janusz Michałowski (Szalej)

kut), Michał Grudziński (Asterik), Henryk Abbe (Belzebub), Jerzy Ernz (Frykastyn), Eugeniusz Kotarski (Karlin) , Bolesław Idziak (Dragmar) , Edmund Pietryk (Mamguz), Jacek Różański (Krotofii), Józef Onyszkiewicz (Kuprodor), Leszek Dąbrowski (Paradue), Edward Warzecha (Dolizur). W Operze Poznańskiej dano Wesele Figara Mozarta w wykonaniu studentów Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej.

19. 5. Wręczenie Sztandaru Przechodniego Ministerstwa Komunikacji i Zarządu Głównego Związku Zawodowego Kolejarzy załodze Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego za zdobycie II miejsca we współzawodnictwie międzyzakładowym w ramach Zjednoczenia w roku 1974. W Zakładzie Patologii Anatomicznej Akademii Medycznej odbyła się krajowa giełda projektów wynalazczych, związanych z ratowaniem życia człowieka. Wzięło w niej udział stu dziewięciu racjonalizatorów, w tym sześćdziesięciu siedmiu z Poznania. Sąd konkursowy nagrodził trzydzieści siedem projektów. Sympozjum naukowe poświęcone problemom anestezjologii i reanimacji odbyło się w Zakładzie Anestezjologii Akademii Medycznej. Obok polskich uczonych uczestniczyli naukowcy z Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Finał turnieju wiedzy politycznej studentów "Politykus 75". Zwyciężyli studenci II Wydziału Ekonomii Produkcji Akademii Ekonomicznej. Zwycięzcą indywidualnym został Marek Roszak z tego Wydziału. Otwarcie wystawy malarstwa i rysunków Jacka Zagajewskiego w Galerii N owej.

20. 5. W Domu Technika odbyła się inauguracja IV Wielkopolskich Dni Techniki, które w roku 1975 odbywają się pod hasłem "U dział inżynierów i techników w usprawnianiu gospodarki surowcowomateriałowej" . W inauguracji uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński. Uroczystość otworzył przewodniczący Zarządu Oddziału Naczelnej Organizacji Technicznej Lechosław Gruszczyński. Przemawiał także przewodniczący Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej Eugeniusz Szyr. W toku inauguracji wręczono nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki w roku 1974. W pawilonie 141 a na Osiedlu Przyjaźni otwarto nową aptekę. IV Koncert z cyklu "Wszystkie tria fortepianowe Beethovena" w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Udział wzięło Trio Fortepianowe "Pro arte" z Wrocławia. 21. 5. Samochodem ciężarowym Star-29 wyruszyła studencka wyprawa naukowa do

Australii (przez Gdynię, statkiem "Emilia Plater") . Jest to ekspedycja Studenckiego Koła Naukowego Geografów U niwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wyprawa opuściła port w Gdyni w dniu 24 maja.

I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada w towarzystwie sekretarza Władysława Slebody, prezydenta Poznania Stanisława Cozasia oraz kierownika Wydziału Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Komitetu Wojewódzkiego Mirona Kolasińskiego odwiedzili załogi poznańskich przedsiębiorstw budowlanych. I sekretarz zapoznał się ze stanem robót na budowie hotelu "Poznań". Trwały tam końcowe prace przy fundamentach. Brygady poznańskiego "Mostostalu" montowały stalowe konstrukcje dwukondygnacyjnego podziemnego garażu. Inne brygady generalnego realizatora inwestycji, Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Nr 3, kończyły prace przy piwnicach budynku niskiego oraz parterze budynku wysokiego. Przystąpiono również do prac związanych z montażem I piętra. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego wraz z towarzyszącymi mu osobami zapoznali się też. ze stanem prac na trasach wylotowych z Poznania.

W sali Teatru Nowego w ramach cyklu "Partia rozmawia z młodzieżą", odbyło się spotkanie Egzekutywy Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J eżyce z młodzieżą, poświęcone trzydziestej rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem. W sali Domu Kultury Milicji Obywatelskiej odbyła się wojewódzka akademia z okazji "Dni Ochrony Przeciwpożarowej" z udziałem sekretarzy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdana Gawrońskiego i Władysława Slebody. Zasłużeni działacze zawodowej l ochotniczej straży pożarnej udekorowani zostali wysokimi odznaczeniami państwowymi. Początek dwudniowego sympozjum naukowego pOSWlęconego dziejom socjaldemokracji niemieckiej w latach 1875 - 1975 w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Początek dwudniowej konferencji naukowo-technicznej poświęconej zarządzaniu dużymi jednostkami gospodarczymi, z udziałem ok. sześciuset osiemdziesięciu uczestników z całego kraju. N a Osiedlu Kosmonautów odbył się finał eliminacji centralnych w zawodziemurarza w ramach IV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju "Złota Kielnia".

Barw Wielkopolski bronił pięcioosobowy zespół z Zasadniczej Szkoły Budowlanej Poznańskiego Zjednoczenia Budownictwa.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego, w kolejnym "Czwartku Literackim" z czytelnikami spotkała się powieściopisarka, poetka i dramaturg Stanisława Fleszarowa- Muskat. Pokaz nowoczesnego sprzętu gaśniczego na Starym Rynku. Zmarła Elżbieta Nowowiejska, wdowa po kompozytorze Feliksie Nowowiejskim. Była pianistką, uczennicą Władysława Żeleńskiego. 23. 5. Podsumowanie turnieju Młodych Mistrzów Techniki za rok 1974. Uczestniczyło 6540 osób, które zgłosiły 6608 pomysłów.

Otwarcie nowego supersamu o powierzchni 1304 m' Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Handlu Spożywczego na Osiedlu Oświecenia. Pełnić on będzie również funkcje szkoleniowe dla osiemdziesięciu uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Konferencja Związku Młodzieży Socjalistycznej poświęcona sprawom ideowo-wychowawczym w zakładzie pracy aktywnemu udziałowi młodzieży w budowie socjalistycznej Polski. Premiera filmu dokumentalnego Portugalii rok drugi, produkcji Wytwórni Filmów Dokumentalnych w Warszawie.

Po pokazie redaktor naczelny Wytwórni, Henryk Jantos, mówił o wrażeniach z p o bytu w Portugalii. Koncert symfoniczny Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Krzysztofa Missony w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Solistą wieczoru był Roman Jabłoński (wiolonczela) . 24.5. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z okazji "Dnia Matki" odbyło się spotkanie kierownictwa Komitetu z liczną grupą matek - Wielkopolanek z całego województwa. Gospodarzem spotkania był sekretarz Komitetu Bogdan Gawroński. Ponad sto matek otrzymało medale. W spotkaniu uczestniczyły delegacje kobiet z Brna (Czechosłowacja), Nowego Sadu (Jugosławia), Plovdiw (Bułgaria) i Cottbus (Niemiecka Republika Demokratyczna) . Uczestniczki spotkania złożyły kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów na Cytadeli. Były one też goscmi załogi Poznańskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa", a wieczorem uczestniczyły w koncercie w sali sportowo -widowiskowej "Arena". Podczas akademii w sali "Domu Żołnierza" z udziałem wiceministra komunikacji Stanisława Mroczka, I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasady załoga Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej otrzymała sztandar przechodni ministra Komunikacji oraz Zarządu Głównego Związku Transportowców i Drogowców za wyniki współzawodnictwa między przedsiębiorstwami wojewódzkimi w roku 1974. Uroczyste posiedzenie Konferencji Samorządu Robotniczo-Inżynieryjnego Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Lądowo- Wodno-Inżynieryjnego "Hydro budowa 7", na którym minister budownictwa przemysłu materiałów budowlanych Alojzy Karkoszka w obecności I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasady i prezydenta Poznania Stanisława Cozasia udekorował sztandar Przedsiębiorstwa Orderem "Sztandaru Pracy" I ki.

Dzień Drukarza. Uroczysta akademia

J23

załogi Poznańskich Zakładów Graficznych im. Marcina Kasprzaka w "Domu Drukarza". Trzydziestu pracowników otrzymało odznaki honorowe "Zasłużonego pracownika PZGK". Zmarł profesor dr habilitowany Jan Zdzitowiecki, b. kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza i Katedry Polityki Ekonomicznej i Skarbowości Akademii Handlowej i Wyższej Szkoły Ekonomicznej, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 25. 5 . Uroczyste ślubowanie junaków Ochotniczego Hufca Pracy, hufca Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej u stóp Pomnika Powstańców Wielkopolskich 1918/1919. Hufiec otrzymał imię Powstańców Wielkopolskich. Spotkanie z załogą Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Tekstylno - odzieżowego w auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza, podczas którego wiceminister Handlu Wewnętrznego i Usług Teresa Andrzejewska i. przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Handlu i Spółdzielczości Roman Polakiewicz wręczyli załodze po raz drugi z rzędu sztandar Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych za wyniki współzawodnictwa pracy. Obecny był prezydent Poznania Stanisław Cozaś.

Uroczysty koncert z okazji "Dnia Drukarza" w sali "Domu Drukarza"; otwarto także wystawę prac plastycznych i fotograficznych pt. "Kraj ludzie w oczach drukarza". Na murawie boiska przy ul. Promienistej odbyły się wyścigi chartów na dystansie 500 m. 26. 5. Początek trzydniowych obrad Kongresu Międzynarodowego Federacji Handlu Nasionami (FIS) w Pałacu Kultury.

Uczestniczyło pięciuset ekspertów z całego świata. U czestników powitał minister rolnictwa Kazimierz Barcikowski. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zj ednoczonej Partii Ro botniczej odbyła się narada wykładowców przedmiotów ideologicznych wyższych uczelni Poznania. Wzięli w niej udział kierownik Wydziału N auki Komitetu Centralnego J arema Maciszewski sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Gawroński. Dzień Działacza Kultury. W sali Białej U rzędu Miasta Poznania odbyło się spotkanie z działaczami kultury miasta. Przybył kierownik Wydziału Propagandy Kultury Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Marian Jakubowicz. Wicepre

Wydarzenia w Poznaniu w roku 1975 (26 - 31.5)

zydent Andrzej Wituski udekorował kilkudziesięciu działaczy odznaczeniami państwowymi odznakami honorowymi. Wystawa pt. "Czechosłowacka książka naukowa w XXX-lecie wyzwolenia" w Ośrodku Rozpowszechniania Wydawnictw N aukowych Polskiej Akademii Nauk.

Otwarcie "Prez entacj i - 75" w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego, na którą wpłynęło ponad siedemdziesiąt prac od dwudziestu siedmiu członków Towarzystwa. W Muzeum Rzemiosła Artystycznego otwarta została wystawa książek i czasopism o sztuce brytyj skiej. Krajowa konferencja ekonomistów przemysłu chemicznego, w której uczestniczyło ok. trzystu pięćdziesięciu specj alistów . 27. 5. Redakcj a gazety fabrycznej "N asza Trybuna" zorganizowała przed główną bramą Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" kiermasz książek. W sali Pałacu Działyńskich, w ramach koncertu Estrady Kameralnej Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego, wystąpiły Elżbieta Tarnawska (fortepian) Monika Kozłowska (skrzypce). 28. 5. Poznańskie Zakłady Elektrochemiczne "Centra" otrzymały proporzec przechodni Zjednoczenia Przemysłu Kabli i Sprzętu Elektrotechnicznego za zdobycie I miejsca we współzawodnictwie międzyzakładowym w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Przebywający w Wielkopolsce lektor Komitetu Centralnego Bułgarskiej Partii Komunistycznej Georgi Kostadinow spotkał się z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdanem Gawrońskim i kierownikiem Wojewódzkiego Ośrodka Propagandy Partyjnej Aleksandrem Wierzej e wskim.

Zakończenie obrad kongresu Międzynarodowej Federacji Handlu Nasionami (FIS).

Kierownictwo produkcji filmu Sezonowa miłość skupowało w Ośrodku Sportów Wodnych przy Moście Rocha (hangar nr 6) rekwizyty z lat 1880 - 1905.

30. 5. Absolutorium na Podyplomowym Studium Dziennikarskim przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody z rąk prorektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dra hab. Stanisława Michalskiego. W Zespole Szkól Zawodowych Nr 3 odbył się finał olimpiady wiedzy o Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W ło dwa tysiące drzej N adol.

eliminacj ach uczestniczyuczniów . Zwyciężył An

31.

Koncert kameralny Poznańskiej Orkiestry Kameralnej w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 5. Przebywająca w Poznaniu delegacja Okręgowego Komitetu Bułgarskiej Partii Komunistycznej w Płovdiw, na czele z sekretarzem Komitetu Iwanem Angełowem, spotkała się z członkami Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Z portu Polskiej Żeglugi Śródlądowej wyruszyła w eksperymentalną podróż na Zachód, pierwsza polska barka (BM 5238) z elementami i sprzętem poznańskiego "Mostostalu" przeznaczonymi dla budowy bazy paliwowej w Lens (Francja) wznoszonej przez poznańską ekipę. Załogą barki dowodził kapitan Józef Górski. Trasa wiodła drogami śródlądowymi Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Republiki Federalnej Niemiec i Holandii do Gandawy, gdzie po przeładunku na dwie mniejsze barki - kanałami do Lens. W Poznańskich Zakładach Opon Samochodowych "Stomil" odbyła się akademia z okazji Dnia Chemika. Podczas akademii sztandar zakładowej organizacji Związku Młodzieży Socjalistycznej udekorowany został odznaką "Za zasługi dla wielkopolskiej organizacji ZM S". Konferencja naukowa poświęcona tematowi wrażliwości moralnej i osądu etycznego w praktyce lekarskiej odbyła się w Collegium Anatomieum Akademii Medycznej. Przed spotkaniem piłkarskim Lech (Poznań) - Górnik (Zabrze) na Stadionie im. 22 Lipca, w którym jako kapitan grał znakomity piłkarz Włodzimierz Lubański, wręczono mu wiązankę kwiatów i upominek w imieniu I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasady.

1. 6. Wszedł w życie nowy podział administracyjny kraju. Utworzony został Urząd Miejski w Poznaniu, zachowujący dotychczasową strukturę wydziałów, lecz podległy wojewodzie poznańskiemu. Przejście na dwustopniową strukturę organizacyjną państwa spowodowało zmiany w radach narodowych. Uroczysty koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej z okazji II Ogólnopolskiego Biennale Sztuki dla Dziecka w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Dyrygował Wojciech Rajski. Solistą wieczoru był Marian Kondella (baryton). Zabawy, festyny, korowody, igrzyska sportowe i koncerty z okazji Dnia Dziecka. Centralną imprezę w Pałacu Kultury przygotował sekretariat II Biennale Sztuki dla Dziecka. N a Osiedlu Wielkiego Października, w alei Pod Lipami, odbył się kiermasz książki; uczestniczył w nim pisarz Arkady Fiedler. W sali Pałacu Kultury wystąpił gościnnie zespół Melain Family- Band. 2.6. Posiedzenie plenarne Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ostatnie w dotychczasowym składzie. Przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada. Przedmiotem obrad były sprawy organizacyjne związane z przejściem części składu wojewódzkiej instancji partyjnej do nowych komitetów wojewódzkich: w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile. Urząd Wojewódzki w Poznaniu rozpoczął urzędowanie w nowym składzie: wojewodą mianowany został dr Stanisław Cozaś, dotychczasowy prezydent Poznania, a wicewojewodami nadal pozostali: Zofia Dąbrowska, Bolesław Stachowiak i Romuald Zysnarski. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbyła się inauguracja II Biennale Sztuki dla Dziecka. Otwarcia dokonał wiceminister Kultury i Sztuki Tadeusz Kaczmarek. Ogłoszono wyniki ogólnopolskich konkursów artystycznych zorganizowanych z okazji Biennale. W konkursie kompozytorskim na piosenkę dla dziecka I nagrodę ex aequo zdobyli: Mieczysław Makowski (Lecą Uście) i Leon Landowski (Piramida). W konkursie na nową koncepcję graficzno-edytorską książek dla dzieci najmłodszych I nagrodę ex aequo przyznano Małgorzacie Różańskiej i Januszowi Dudzie. W konkursie pt. "Zabawka jakiej nie było" Grand Prix zdobył projekt

abstrakcyjnej zabawki Janusza Stankowskiego, a dwie I nagrody Henryka Lasak-Piotrowska i Janusz Lenartowicz. W konkursie na pracę naukową podejmującą problematykę twórczości dla dzieci i młodzieży nagrody przyznano Barbarze J anas (Przeżycia komizmu u dzieci w odbiorze widowiska teatralnego) i Marii Kraszewskiej (Współczesna polska powieść fantastyczna dla dzieci) . Także w Pałacu Kultury rozpoczęła się sesja naukowa pod hasłem: "Pierwszy kontakt dziecka ze sztuką. Sztuka jako obecność i impuls". Prezentowano wybrane utwory filmowe i teatralne oraz wystawy tematyczne.

Wieczorem w salonie wystawowym w Arsenale otwarto wystawę pt. "Zabawka jakiej nie było", a w Pałacu Kultury wystawę pn. "Lalka w życiu dziecka" oraz ekspozycję zabawek produkowanych w Polsce. Przybyli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich: Aleksy Lebiedew, Borys Pokład i Walenty Popow. Radzieccy goście spotkali się z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdanem Gawrońskim. Walne zebranie przedstawicieli 27 (XX) członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych".

Jubileusz pięćdziesięciolecia Fabryki Kosmetyków Pollena-Lechia uczczono uroczystym koncertem w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W jubileuszu udział wzięli przedstawiciele władz partyjnych i państwowych z wiceministrem przemysłu chemicznego Henrykiem Konopackim, przedstawiciele Zjednoczenia, bratnich zakładów oraz przedsiębiorstw współpracujących z poznańską fabryką. W trakcie uroczystości najbardziej zasłużonym pracownikom wręczono odznaczenia państwowe oraz honorowe województwa i miasta Poznania. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Edmund Baranowski, Jan Czerniak, Teodor Górniak, Janina Kaczmarek, Jerzy Ładziński, Lechosław Łowiecki, Henryk Mieloch, Leon Muzolf i Antoni Weychan. Walne zgromadzenie udziałowców W 0jewódzkiej Spółdzielni Budownictwa Wiejskiego.

Recital piosenkarski Mieczysława Fog

Wydarzenia w Poznaniu w roku 1975 (2 - 4.6)

ga w Operze Poznańskiej. Artysta udekorowany został Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" .

Otwarcie wystawy akwarel Anny Rafińskiej (Bydgoszcz) w salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. 3. 6. Załoga Wytwórni Wyrobów Tytoniowych zdobyła Sztandar Przechodni Ministerstwa Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Spożywczego i Cukrowniczego. Na akademii z okazji Dnia Pracownika Przemysłu Spożywczego wręczenia sztandaru dokonał wiceminister Przemysłu Spożywczego i Skupu Stanisław Ochab.

Uczestnicy Maratonu Pokoju Moskwa -Warszawa-Berlin, imprezy upamiętniającej trzydziestolecie zwycięstwa nad faszyzmem, przybyli do Poznania. N a Cmentarzu Bohaterów w Parku na Cytadeli złożyli hołd żołnierzom radzieckim i polskim poległym w walkach o wyzwolenie Poznania. Biegacze przybiegli do miasta ulicami: Warszawską, Zamenhofa, Marchlewskiego, Stalingradzką. Wzdłuż trasy mieszkańcy Poznania pozdrawiali uczestników biegu. Polskim maratończykom przewodził Janusz Wąsowski, radzieckim - Sergiusz Kojkow. Za maratończykami biegli zawodnicy Ludowego Zespołu Sportowego Golęcin i Akademickiego Związku Sportowego. Na mecie poznańskiego etapu, u podnórza Cmentarza Bohaterów, maratończyków witał wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej J erzy Lengowski. N a ostatnim w dotychczasowym składzie posiedzeniu Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego podjęto uchwałę o zarekomendowaniu członków i zastępców do władz wojewódzkich w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile. Tegoż dnia na posiedzeniu nowo ukonstytuowanego Wojewódzkiego Komitetu w Poznaniu dokonano zmian w składzie Prezydium. Na jego czele stanęli: Walenty Kołodziejczyk (prezes), Andrzej Dubas i Stanisław Kiełpiński (wiceprezesi) i Czesław Hudowicz (sekretarz). Zmarł Stanisław Szymański, zasłużony działacz ruchu robotniczego, b. członek Komunistycznej Partii Polski, Klasowych Związków Zawodowych; członek Komitetu Miejskiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej, Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej. i. 6. W Pałacu Działynskich odbyła się sesja zgromadzenia ogólnego Oddziału Poznańskiego Polskiej Akademii Nauk, poświęcona omówieniu osiągnięć i głównych kierunków badawczych placówek wielkopolskich. W posiedzeniu uczestniczyli m. in.: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński i sekretarz naukowy Polskiej Akademii N a uk prof. dr Jan Kaczmarek.

Podczas walnego zebrania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk czterej naukowcy zasłużeni dla Towarzystwa otrzymali tytuły członków honorowych: prof. dr hab. Stefan Barbacki - organizator i długoletni kierownik Zakładu Genetyki Polskiej Akademii Nauk; prof. dr Władysław Orlicz - czołowy przedstawiciel polskiej matematyki; prof. dr Józef Witkowski - astronom oraz prof. dr Henryk Łowmiański światowej sławy historyk. Prezesem został wybrany prof. dr Zdzisław Kaczmarek, dotychczasowy sekretarz generalny. inauguracja Dni Kultury Bułgarskiej w salonie Empiku. Otwarcie bułgarskich wystaw fotograficznych pt. "Dzień dzisiejszy" i "Elektrownia atomowa", których autorem jest Nikoła Stoiczkow.

Koncert z cyklu "Prosimy o uśmiech" w Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 5 przy ul. Szpitalnej. Wystąpił chór Dziewczęcy Pałacu Kultury "Skowronki" pod dyrekcją Mirosławy Wróblewskiej, Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego "Mała Wielkopolska" pod kierunkiem Renaty Kaszubkiewicz i Zespół Pracowni Gimnastyki Artystycznej pod kierownictwem Olgi Kuźmińskiej. Siedemdziesięciu pięciu uczniów Zasadniczej Szkoły Handlowej stanęło do konkursu o tytuł najlepszego sprzedawcy w sklepie mięsnym przy ul. Kraszewskiego. Zwyciężyły: Grażyna Matuszewska, Elżbieta Osowska, Krystyna Szczykowska.

Inauguracja nowego cyklu wystaw plastycznych w Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Otwarto wystawę malarzy poznańskich pod wspólnym tytułem "Martwa natura w malarstwie". 5.6. Ostatnia w kadencji sesja Rady N arodowej m. Poznania. Podsumowanie ponad półtorarocznej działalności Rady wygłosił zastępca przewodniczącego Bogdan Tynecki, który także podziękował radnym za społeczną aktywność w rozwoju miasta. W związku z nowym podziałem terytorialnym kraju oraz reformą władz i administracji, dotychczasowi radni Rady Narodowej Poznania weszli w skład Wojewódzkiej Rady Narodowej, zaś radni pięciu Dzielnicowych Rad Narodowych (Grunwald, Jeżyce, Nowe Miasto, Stare Miasto i Wilda) utworzyli Miejską Radę Narodową. Z okazji trzydziestej rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem odbyło się spotkanie kombatantów ostatniej wojny światowej - pracowników radzieckiego pawilonu na Międzynarodowych Targach Poznańskich i zarządu Targów. W czasie uroczystości wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski udekorował Odznakami Honorowymi Miasta Poznania sześciu pracowników pawilonu radzieckiego. Dyrektor pawilonu Władimir Kustow przekazał czterem pracownikom Targów radzieckie medale pamiątkowe "W XXX rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem" Koniec roku szkolnego w poznańskich szkołach podstawowych. Zakończenie II Biennale Sztuki dla Dziecka w Pałacu Kultury, w ramach Biennale odbyły się: IV Ogólnopolski Festiwal Filmów dla Dzieci; przegląd widowisk teatralnych "Konfrontacj e"; kilka otwartych konkursów twórczych (m. in. konkursu na utwór beletrystyczny, którego zwycięzcami zostali Hanna

Łochocka i Marian Orłoń). W ostatnim dniu Biennale wystąpił laureat nagrody zespołowej za animację Teatr Lalek "Pleciuga" ze Szczecina, w sali wielkiej Pałacu Kultury zakończyła się sesja naukowa poświęcona tematowi "Pierwszy kontakt dziecka ze sztuką".

Koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii z Bonn (Republika Federalna Niemiec) pod dyrekcją Volkera Wangenheima odbył się w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Solistą wieczoru była Edith Peinemann (skrzypce). O godzinie 18.00 na tarasie "Arkadii" przy pi. Wolności orkiestra Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego rozpoczęła "Targowe spotkania z muzyką" czyli cykl koncertów na otwartym powietrzu. 6.6. Posiedzenie plenarne Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu z udziałem sekretarza Komitetu Centralnego Jerzego Łukaszewicza. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada poinformował o powołaniu w skład Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego i na stanowiska sekretarzy Józefa Świtają i Bogdana Waligórskiego. W skład Egzekutywy weszli ponadto wicewojewoda Bolesław Stachowiak oraz redaktor naczelny "Gazety Poznańskiej" - Zbigniew Mika. W związku z przejściem części członków Komitetu do pracy w innych wojewódzkich instancjach partyjnych, powołano dwudziestu jeden nowych członków Komitetu Wojewódzkiego i jednego zastępcę. W skład Egzekutywy weszli: Jerzy Zasada (I sekretarz), Czesław Gałgan, Bogdan Gawroński, Józef Świtaj, Bogdan Waligórski (sekretarze), Franciszek N owak (przewodniczący W 0jewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej), Józef Cichowlas, Stanisław Cozaś, Czesław Kończal, Jerzy Małecki, Zbigniew Mika, Benon Miśkiewicz, Maria Rynkiewicz, Bolesław Stachowiak, Józef Scibisz, Władysław Śleboda, Bogdan Tynecki i Henryk Zaszkiewlcz (członkowie).

N arada aktywu partyjnego i gospodarczego województwa poznańskiego. Dyskusję zagaił I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, który przedstawił zadania, które czekają instancję partyjną i instytucje gospodarcze w najbliższych miesiącach; podkreślił potrzebę pełnej mobilizacji dla wykonania programu rozwoju społecznogospodarczego województwa poznańskiego. W dyskusji głos zabrał także wo

Wydarzenia w Poznaniu w roku 1975 (6 - 7.6)jewoda poznański - Stanisław Cozaś. N a zakończenie narady przemawiał sekretarz Komitetu Centralnego Jerzy Łukaszewicz.

Koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Poznańskiej oraz Chóru Chłopięcego i Męskiego pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Wykonano Wielką mszą h-moll Jana S. pacha. Soliści: Aleksandra Gustowska (sopran), Ewa Bernat (mezzosopran), Jadwiga Gałąska (alt), Kazimierz Myrlak (tenor), Piotr Liszkowski (bas).

7. 6. w Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbyła się pierwsza po reformie administracji państwowej sesja Miejskiej Rady Narodowej . Uczestniczył w niej I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada. Sesję otworzył najstarszy wiekiem radny Henryk Nowak. N astępnie głos zabrał Jerzy Zasada, który w imieniu zespołów partyjnych oraz stronnictw politycznych zaproponował na przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Józefa Świtają, a na jego zastępców: przewodniczącego Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Stanisława Antczaka, I sekretarza Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald Józefa Cichowlasa i przełożoną pielęgniarek w Zespole Opieki Zdrowotnej Stare Miasto Marię Chrościńską. Rada zaakceptowała te kandydatury, a także zaproponowała nominację Władysława Slebody uprzednio sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, na stanowisko prezydenta Poznania. Dotychczasowy prezydent, obecny wojewoda poznański Stanisław Cozaś przekazał swemu następcy insygnia władzy. Dokonano również wyboruprzewodniczących szeSClU komisji Rady. Prezydent Poznania wydał zarządzenie o utworzeniu ekspozytur Urzędu Miejskiego: Stare Miasto (Libelta 16/20), Nowe Miasto (Zagórze 15), Wilda (Gwardii Ludowej 45), Grunwald (Matejki 50) i J eżyce (Słowackiego 22). Przybyła delegacja Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich pod przewodnictwem prezesa Rady Ministrów Kazachskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, Bajkiena A. Aszymowa. Na lotnisku gości powitali I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada oraz wojewoda poznański Stanisław Cozaś. Delegacja w towarzystwie wicepremiera Franciszka Kaima zwiedziła Zakłady Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". W Muzeum Narodowym otwarto wystawę malarstwa, rzeźby, grafiki i rzemiosła artystycznego pt. "Praca w sztuce" zorganizowaną w ramach cyklu

"Człowiek Technika Kultura" przez Wielkopolskie T owarzystwo Kulturalne przy współudziale Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych. N a wystawie zgromadzono sto trzydzieści prac sześćdziesięciu autorów. Promocja sześćdziesięciu dwóch kadetów Szkoły Chorążych Pożarnictwa. Promocji odbywającej się na stokach Cytadeli dokonał zastępca Komendanta Głównego Straży Pożarnych, pułkownik Władysław Pilawski. Uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński.

Otwarcie krytej pływalni Gwardyjskiego Klubu Sportowego "Olimpia" przy alei Reymonta. Wieczorem w .loggii poznańskiego Ratusza koncertował Chór Madrygalistów. Konkurs umiejętności malarskich dzieci pt. "Pomagamy starym ludziom" na płycie kamienne] przed Pałacem Kultury. 8.6. Otwarcie Międzynarodowych Targów Technicznych. N a uroczystość otwarcia przybyli: członkowie Biura Politycznego, sekretarze Komitetu Centralnego Polskie] Zjednoczone] Partii Robotnicze] Edward Babiuch l Jan Szydlak, wiceprezes Rady Ministrów Franciszek Kaim, członkowie oficjalnych delegacji zagranicznych i korpusu dyplomatycznego, gospodarze województwa poznańskiego z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Jerzym Zasadą i wojewodą poznańskim Stanisławem Cozasiem. Gości powitał prezydent Poznania Władysław Sleboda. Otwarcia Targów dokonał minister Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej Jerzy Olszewski.

U dział w targach bierze 2800 wystawców z ponad trzydziestu państw; zajmują 145 (XX) metrów kwadratowych powierzchni ekspozycyjnej.

W Sali Malinowej Pałacu Działyńskich odbył się koncert artystów Opery ze Stare] Zagory (Bułgaria). Początek "Dni Folkloru Wielkopolskiego" z okazji Międzynarodowych Targów Technicznych. Występy odbywały się w Parku im. Marcina Kasprzaka. Pokaz japońskich ogni sztucznych na stadionie Klubu Sportowego "Olimpia" w Golęcinie. Zmarł Jakub Krzeszczak, zasłużony działacz ruchu robotniczego, b. członek Komunistycznej Partii Polski, Polskie] Partii Socjalistycznej- Lewicy, członek Komitetu Bezrobotnych, w latach oku

9 Kronika m. Poznania

pacji członek Polskie] Partii Robotnicze], po wyzwoleniu organizator życia partyjnego i pracownik Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Partii Robotniczej. Życie Jakuba Krzeszczaka wypełniła ofiarna walka o wyzwolenie społeczne klasy robotniczej, wytrwała praca nad rozbudowaniem podstaw socjalizmu. Za działalność polityczną odznaczony był Orderem Sztandaru Pracy II klasy.

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.

9. 6. Przybyła delegacja Komitetu Centralnego Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec z Siegfriedem Leiterem na czele. Goście zwiedzili Międzynarodowe Targi Techniczne. Dzień Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Międzynarodowych Targach Technicznych. Na spotkanie do pawilonu radzieckiego przybyli liczni handlowcy, przedstawiciele organizacji społeczno-politycznych, wystawcy. Gości powitał dyrektor pawilonu Władimir Kustow. Przemówienie wygłosił prezes Rady Ministrów Kazachskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej Bajkien A. Aszymow. W spotkaniu uczestniczyli: ambasador Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Polsce Stanisław Piłotowicz, minister Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej Jerzy Olszewski, gospodarze województwa - I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego /Polskie] Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, wojewoda poznański Stanisław Cozaś oraz prezydent miasta Poznania Władysław Sleboda. Otwarcie wystawy fotografii art y - styczne] Lotte Michajłowej pt. "Poezja świateł i cieni" w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Otwarcie wystawy prac studentów Państwowe] Wyższe] Szkoły Sztuk Plastycznych. Święto Sztandaru Szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym Nr 7 im. Dąbrówki. Szkoła odznaczona została Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystość połączona została z wrę

Wydarzenia w Poznaniu w roku 1975 (9 - 16.6)

czeniem świadectw maturalnych absolwentom. 10.6. Konferencja prasowa prezydenta miasta Władysława Slebody w Urzędzie Miejskim. prezydent poinformował dziennikarzy o zmianach, jakie nastąpiły z dniem l czerwca 1975 r. w związku z wprowadzeniem dwustopniowego podziału administracyjnego kraju. Wręczenie dyplomów czterdziestu dziewięciu absolwentom dwuletniego Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu- Leninizmu przy Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej dla dziennikarzy. W uroczystości uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Gawroński.

Wręczenie nagród laureatkom konkursu na pamiętniki wielkopolanek. Wręczał je przewodniczący jury, redaktor naczelny "Gazety Poznańskiej" Zbigniew Mika. Zmarł Stanisław Florian Winiecki, aktor, reżyser teatrów w Poznaniu, Wrocławiu, Kaliszu i Łodzi, b. dyrektor Teatru Miejskiego w Kaliszu i kierownik artystyczny Operetki w Łodzi. 11.6. Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych z udziałem sekretarza Centralnej Rady Stanisława Lewandowskiego. Plenum podjęło m. in. decyzję o rozwiązaniu powiatowych, miejskich i dzielnicowych rad związków zawodowych; o skierowanie siedemnastu swych członków do składu wojewódzkich rad w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile oraz o dokooptowaniu w skład Wojewódzkiej Rady w Poznaniu czterech nowych członków. Aktualnie poznańska instancja związkowa liczy sześćdziesięciu pięciu członków. Przybyła delegacja Komitetu Centralnego Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec z Heinzem Geggelem w towarzystwie inspektora Wydziału Prasy, Radia i Telewizji Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wiesława Ilczuka. Delegacja spotkała się z T sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Jerzym Zasadą. Otwarcie wystawy fotograficznej ,,30 lat socjalistycznej Bułgarii" w Pałacu Kultury. Otwarcia dokonał ambasador Bułgarii w Warszawie Christo Szanow.

Uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński.

Początek dwudniowej konferencji geodetów i kartografów zorganizowanej przez poznański oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Otwarcie wystawy malarstwa Jerzego N owakowskiego w Klubie Zakładów

Przemysłu Metalowego "H. Cegielski".

W wieku siedemdziesięciu dwóch lat zmarł Józef Jóźwiak, b. kasztelan poznańskiego Ratusza, długoletni wzorowy pracownik Urzędu Miejskiego, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W czasie walk o Poznań w roku 1945 Józef J óźwiak z n'arazeniem życia uratował od całkowitego wypalenia zabytkowe wnętrze Ratusza oraz historyczne insygnia burmistrzów.

13.6. Zakończenie Międzynarodowych "Dni Licencji", w czasie których placówki naukowe z Brna, Budapesztu, Sofii i Zwickau zaoferowały swoje licencje i patenty. Z ofertą wystąpili równlez naukowcy z poznańskiego Instytutu Obróbki Plastycznej. Koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Kazimierza Wiłkomirskiego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Solistką wieczoru była Elżbieta Zającówna (fortepian). 14. 6. Wręczenie dyplomów trzydziestu siedmiu absolwentom Medycznego Studium Zawodowego Ministerstwa Komunikacji. 15.6. Mecz Prasa Artyści na stadionie Klubu Sportowego "Energetyk". Dochód przekazano na fundusz budowy Centrum Zdrowia Dziecka. 16.6. W godzinach wieczornych prezydent Poznania Władysław Sieboda oraz dyrektor Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich Henryk Sitarek wydali w salach poznańskiego Ratusza przyjęcie dla handlowców, dyrektorów ekspozycji narodowych oraz przedstawicieli życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego Poznania. Wystawcom -jubilatom, którzy od wielu lat wystawiają na Międzynarodowych Targach Poznańskich, wręczono pamiątkowe puchary. Otrzymali je przedstawiciele Austrii - za czterdziestokrotny udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich, Danii (35), Jugosławii (30) oraz Finlandii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Norwegii (25). Odbył się 'koncert Chóru Chłopięcego pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyła się narada wojewódzkiego aktywu partyjno-gospodarczego, której przewodniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Waligórski. Pod Pomnikiem Bohaterów w Parku na Cytadeli wieńce i wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele kierownictwa ekspozycji państw socjalistycznych na Międzynarodowych Targach Technicznych: Bułgarii, Czechosłowacji, Jugosławii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Rumunii, Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Uroczystość wręczenia sztandaru przechodniego Ministerstwa Przemysłu Chemicznego i Zarządu Głównego Związku Zawodowego Chemików załodze Poznańskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa" za wyniki współzawodnictwa osiągnięte w roku 1974 odbyła się w siedzibie Zakładów przy ul. Grunwaldzkiej 189. Na uroczystość przybyli I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, podsekretarz stanu w Ministerstwie Przemysłu Chemicznego Stanisław Miernik, prezydent Po

Wiceminister Przemyślu Chemicznego sław Miernik (z prawej) wręcza dyrektorowi Zakładów Rajmundowi dzierskiemu

Stan isztandar Goź

5*znania Władysław Sleboda, dyrektor zjednoczenia Przemysłu Farmaceutycznego Hanna Tarchaiska. Najbardziej zasłużeni pracownicy otrzymali odznaczenia państwowe. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowana została brygadzistka Bronisława Lefik.

Sympozjum na temat "Klasa robotnicza - twórcą kultury narodowej" zorganizowane przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne. 17.6. W obecności wojewody poznańskiego Stanisława Cozasia, prezydenta Poznania Władysława Slebody i dyrektora zarządu Inwestycji Wydzielonych "Orbis" Edgara Kaczmarka, przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki Bolesław Kapitan dokonał oficjalnego przekazania do użytku novotelu przy ul. Warszawskiej. Obiekt ten (po Olsztynie i Sosnowcu) jest trzecim oddanym do użytku zespołem hotelowym wybudowanym w Polsce przez francuską firmę Sodeteg. Przybyła delegacja Charkowskiego Obwodowego Komitetu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego z Władimirem A. Iwaszko na czele. Zakończenie Międzynarodowych Targów Technicznych. 18.6. Otwarcie "Interfoto 3XPrzyjaźń" w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego, obejmującej wybrane prace klubów z Czechosłowacji. 19.6. Pierwsza - po wprowadzeniu w życie reformy administracji sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej. Zasadniczym tematem były sprawy organizacyjne nowej Rady oraz główne kierunki działania Urzędu Wojewódzkiego. Obradom przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada. Przedstawił on radnym nowo mianowanego wo

Wydarzenia w Poznaniu w roku 1975 (19 - 23.6)

jewodę poznańskiego Stanisława Cozasia. N a sesji zatwierdzono regulamin pracy rady, dokonano wyboru siedmiu stałych komisji oraz ich przewodniczących. 20. 6. Plenarne posiedzenie Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej poświęcone dalszemu pogłębianiu społecznego działania ruchu młodzieżowego w województwie poznańskim. Uczestniczący w posiedzeniu sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj omówił m. in. rolę związków młodzieżowych w nowym układzie administracyjnym kraju. W części poświęconej sprawom organizacyjnym ukonstytuowała się nowa Rada Wojewódzka. W skład Komitetu Wykonawczego weszli: Józef Scibisz jako przewodniczący, natomiast wiceprzewodniczącymi zostali: Kazimierz Juskowiak, Jerzy Lengowski, Stanisław Skrzypski, Jerzy Stefański i Ryszard W osiński.

Rozpoczęcie wakacyjnego kursu języka rosyjskiego dla siedemdziesięciu nauczycieli z pięciu województw wielkopolskich w Instytucie Kształcenia N auczycieli i Badań Oświatowych U niwersytetu im. Adama Mickiewicza. Koncert / dyplomowy studentów Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej dyrygował Andrzej Kamprowski (klasa profesora Stefana Stuligrosza). Przy fortepianie - Małgorzata Gruszczyńska (klasa docenta Waldemara Andrzejewskiego). 21. 6. Technikum dla Przodujących Robotników opuściła trzecia grupa - stu dwunastu absolwentów. Obecny na uroczystości sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski wręczył nowo promowanym technikom listy gratula

cyjne od I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jerzego Zasady. W Sali Tradycji Wojsk Lotniczych odbyło się spotkanie przodujących w budowie Parku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej na Cytadeli przedstawicieli jednostek garnizonu poznańskiego. W spotkaniu uczestniczyli: wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, wiceprezydent Poznania 'Włodzimierz Juskowiak, szef Sztabu Wojsk Lotniczych - generał brygady pilot J ózef Sobieraj oraz członkowie prezydium Społecznego Komitetu Budowy Parku.

Dwaj długoletni działacze społecznego Komitetu Janusz Fankidejski i Stanisław Szulc udekorowani zostali Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski.

Inauguracja obchodów "Dni Morza" nad Rusałką. Inauguracja nieobozowej akcji letniej.

W Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Bema otwarto ogólnopolską stanicę nieobozowego lata. 23.6. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada zapoznał się z przebiegiem robót na budowie szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Lutyckiej i nowego Ogrodu Zoologicznego na Malcie. N a plenarnym posiedzeniu Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych powołano do życia nowy zarząd wojewódzki. Prezesem został Zygmunt Kyc.

Biuro Wystaw Artystycznych na zakończenie sezonu przygotowało dwie wystawy: na parterze Arsenału - rzeźbiarzy Michała Kubiaka (Bydgoszcz) l Wacława Staweckiego (Kielce) oraz malarza Jerzego Krenza. Na piętrze - plon pleneru w Mikorzynie koło Konina - prace dwudziestu czterech autorów. W zespole obiektów sportowych "Olimpii" przekazano do użytku pierwszy w kraju kort tenisowy z tworzywa sztucznego nazwanego kortpiastem. W Pałacu Kultury odbył się koncert sześćdziesięcioosobowego chóru spółdzielców "Dunaj" z sllistry (Bułgaria). Dyrygował Artin Markorian.

Teatr Lalki i Aktora "Marcinek" wyjechał do Chrudina (Czechosłowacja) na wspólną z innymi zagranicznymi zespołami realizację przedstawienia Janosik. 24. 6. Początek posiedzenia grupy roboczej przemysłu gumowego i opon Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej poświęconego udoskonaleniu technologii produkcji gumy. Początek sympozjum krajów - członków Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w sprawie hodowli i nasiennictwa roślin strączkowych. Pożegnanie primabaleriny Opery Poznańskiej Olgi Sawickiej. W wieczorze koncertowym na scenie Opery tańczyli m. in. Barbara Bittnerówna, Witold Gruca i Stanisław Szymański.

25. 6. Przybyła delegacja U niwersytetu im.

Marcina Lutra w Halle (Niemiecka Republika Demokratyczna) z profesorem dr Eberhardem Poppe na czele. Podpisała ona umowę z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza o dalszym rozszerzeniu obustronnej współpracy. 26.6. Zebranie założycielskie Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo- Pszczelarskiej odbyło się w Domu Kultury "Stomil". W wieku osiemdziesięciu jeden lat zmarł sufragan poznański, ks. biskup Franciszek Jedwabski, wikariusz generalny, uczestnik Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. 27. 6. Poznań opuściła delegacja Komitetu Wojewódzkiego Komunistycznej Partii Czechosłowacji z Brna z sekretarzem Komitetu Michałem Holczakiem na czele. Delegację przyjął I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada.

W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka otwarto wystawę pt. "Walka niemieckich ant yiaszystów w latach 1933 -1945" zorganizowaną przez Muzeum Historii Niemiec w Berlinie. Otwarcie wystawy Ladislava N ovaka.

fotografika z Brna (Czechosłowacja) pt. "Wojsko wesołe i poważne" w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego. 28. 6. Przebywająca w Polsce delegacja Związku Komunistów Jugosławii z Milanem

Miskovicem na czele przybyła do Poznania. Delegacja spotkała się z kierownictwem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz zwiedziła miasto. Gościnne występy zespołu warszawskiego Teatru Wielkiego w Operze Poznańskiej. Dano operę Verdiego Falstaff. Jury pod przewodnictwem Jarosława Stanisławskiego dokonało wyboru zdjęć nadesłanych na konkurs z okazji IV Międzynarodowego Salonu Fotografii Artystycznej "Foto- Expo 75". Główną nagrodę Grand Prix "Foto-Expo 75" przyznano Markowi Gerstmanowi z Bytomia za zestaw prac pt. Autoportret. W wieku sześćdziesięciu jeden lat zmarła Wanda Jankowska, działaczka kulturalna, pracująca bez mała dwadzieścia pięć lat w wydziałach kultury miasta. Była laureatką Nagrody Kulturalnej Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1965. 29. 6. Gościnne występy zespołu warszawskiego Teatru Wielkiego w Operze Poznańskiej. Dano intermezzo komiczne Pergolesiego Livietta i Tracollo oraz intermezzo- burleskę Domenico Cimarosy U Maestro dt Capeila.

Na motocyklu z przyczepą wyruszyła do Turcji wyprawa studentów Politechniki Poznańskiej w składzie: Małgorzata Powaga, Leszek Sedlaczek i Andrzej Simon.

W XXX wyścigu motocyklowym o Złoty Kask na torze trawiastym na Woli zwyciężył Tijpko Oldenburger (Holandia) .

Kronikarz wienia tradycyjnego hejnału Z Ratusza poznańskiego, uroczystość ta odbyła się w prowizorycznie odremontowanej Sali Odrodzenia, w obecności prezydenta miasta Stanisława Sroki. Po części oficjalnej, Z galeryjki drugiego piętra rozległ się hejnał, wykonany na trąbce przez kaprala, straży pożarnej, Władysława Gryskę.

Oto dokumentalna fotografia Z uroczystości, wykonana tegoż dnia w ocalałej części wieży Ratusza; hejnał wykonuje Władysław Gryska. Obok: jego aktualne zdjęcie.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1975.10/12 R.43 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry