SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1975.10/12 R.43 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Tadeusz Ś w i t a ł a Poznańska Miejska Rada Narodowa po podziale administracyjnym kraju (1 czerwiec 1975 r.). An e k s: Spis radnych; Komisje Miejskiej Bady Narodowej; Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania z dnia 7 VI 1975 r. w sprawie utworzenia ekspozytur . 5

MATERIAŁY

Alojzy M u r a w a - Księgarstwo w Poznaniu w latach 1945-1975. An e k s: Spis księgarni w Poznaniu .23 Danuta K u d ł a - Plastyka poznańska w latach 1966 - 1967. .43

KRONIKA

Laureaci nagród Tadeusz O r 1 i k i Alfred L a b o g a - Nagrody Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1974 (część druga) (Józef Baron, Maciej Gembicki, Kalikst Grabiec, Jerzy Kosowicz, Leon Leja, Andrzej Łukaszyk, Stefan Mroczkowski, Zbigniew Napierała, Andrzej Ryżyński, Lech Trzeciakowski, Mieczysław Walczak, Mieczysław Wender) 57

Jubileusze Jerzy P e r t e k - Pięćdziesięciolecie Gimnazjum Humanistycznego i Liceum i dwudziestopięcio1eoie VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1924-1949-1974). A n e k s: Profesorowie, absolwenci i uczniowie, którzy oddali życie za Ojczyznę podczas II wojny światowej 76

Sprawozdania Marian G e n o we fi a k - Sesje Rady Narodowej Miasta Poznania pOSWlęcone uchwaleniu Planu Społeczno-Gospodarczego i budżetu na rok 1975 oraz Sprawozdaniu z wykonania Planu Społeczno-Gospodarczego i budżetu w roku 1974. .81 Eugeniusz C o f t a Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne w latach 1971- 1974 .97

Wydarzenia w Poznaniu w 1975 roku. Część druga ·

50 lat temu "Kronika" pisała

.135

Spis treści

ZDJĘCIA Henryka Drygasa, Henryka Kamzy, Jacka Kulmy, Tadeusza Lejczaka, Dany Matuszewskiej, Piotra Murawy, J erzego Nowakowskiego, Stanisława Ossowskiego, Jerzego U nierzyskiego, S tanisława Wiktora, Grażyny Wyszomirskiej

RYSUNKI

Matyldy Patała

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1975.10/12 R.43 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry