REDAGUJE KOLEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1975.10/12 R.43 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Andrzej Goćwinski (przewodniczący), Stanisław Kubiak, Tadeusz Świtała (sekretarz (redakcji)

Adres redakcji: 60-967 P o z n a ń, plac Kolegiacki 17 tel. 523 - 43 lub 660 - 020

PRENUMERATA Prenumeratę przyjmują oddziały RSW "Prasa-Książka-Ruch" oraz urzędy pocztowe i doręczyciele w terminach: od dnia 25 listopada na styczeń, I kwartał, I półrocze i cały rok 1976; od dnia 10 każdego miesiąca (z wyjątkiem grudnia) poprzedzającego okres prenumeraty. Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje i organizacje społeczno-polityczne oraz wszelkiego rodzaju inne zakłady pracy składają zamówienia w miejscowych Oddziałach RSW "PrasaKsiążka- Ruch". Zakłady pracy w miejscowościach, w których nie ma Oddziałów RSW "Prasa-Książka-Ruch" oraz prenumeratorzy indywidualni zamawiają prenumeratę w urzędach pocztowych lub u doręczycieli. Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122 - 6 - 211 831, RSW "Prasa-Książka- Ruch", Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki, Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zł; rocznej - 28 zł. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę, która jest o 5Jló droższa od prenumeraty krajow j, przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych RSW "Prasa-Książka-Ruch", ul. Wronia 23, 00 - 958 Warszawa. Egzemplarze zeszytów zdezaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa- Książka- Ruch" Przedsiębiorstwie Upowszecbnienia Prasy i Książki, Oddział Reionowy Poznań-Wschód ul. Zydowska 2/3, Nr konta 1221 - 6 - 282 NBP IV OjM

Do nabycia w stałym punkcie sprzedaży: Księgarni Naukowej w Poznaniu, ul. Czerwone] Armii 69

Okładkę projektowała Maria Dolna

Zdjęcie na okładce

Stanisława

Laskowskiego

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania

Sztukiw y D A W N I C T W O P O Z N A Ń S K I E P O Z N A Ń 1975 Nakład 2180+ 100 egz. Arkuszy wyd. 13,7, arkuszy druk. 8,875. Oddano do składania 7 VIII 1975 r. Podpisano do druku 13 XI 1975 r. Druk ukończono w listopadzie 1975 r. Papier drukowy sat. ki. V, 70 g, 70xlOO cm R-I Zamówienie 525/118. Cena zł 7,DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1975.10/12 R.43 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry