<-J\M A -}

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1975.07/09 R.43 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

G» urazie 128), a dolne podziemia betonowe na szatnię (na razie 2200 miejsc). Poludniowa część budynku przeznaczona jest dla kobiet, a pólnocna dla mężczYzn.

Bagrowanie basenu pod przyszłe kąpielisko na Bociance (1924)

Budowa fundamentów pod budynek administracyjny kąpieliska (1924)

/\,/\,* M Ammjj"

A A _ _ _ # \ \ CSM/\'aiiw/\,Ki

U roczystość otwarcia łazienek na Bociance (21 V 1825)

J,

Jako dalsze uzupełnienie wybudowano wał ochronny w przedłużeniu ul. Sw. Jerzego, stwarzając w ten sposób bezpośrednie połączenie Wildy Z łazienkami, ochronę zabudowanej części Dolnej Wildy od zalewu, zabezpieczenie nakrytego kanału burzowego od ponownego pęknięcia skutkiem wyporu wody w czasie powodzi, nową ulicę w przedłużeniu ulicy Powstańczej i piękne przyległe tereny budowlane. W końcu przedłużono na podwyższonej Drodze Dębińskiej linię tramwajową nr 3 O 800 metrów od Bramy Dębińskiej do drogi dojazdowej do łazienek.

Rozmiar prac wykonanych ilustrują cyfry: zniesiono górę przy ul. Powstańczej między ul. Krzyżową a Sw. Jerzego: 40 660 m 3 ; wybagrowano Z basenu 10 516 m 3 ziemi; wybrano na sucho Z powierzchni basenu i plaży 31 484 m 3 . Budowę łazienek przeprowadzono w ciągu roku 1924 i wiosną 1925. Przeciętna frekwencja podczas dni pogodnych w miesiącach lipcu i sierpniu wynosiła 3000 osób dziennie, a maksymalna 5100. Zarząd miasta - napisał autor sprawozdania na zakończenie - nie poprzestaje na stworzeniu tej nowej i ważnej placówki dla zdrowotności powszechnej. Obecnie przygotowuje się dalszą rozbudowę nowych łazienek, urządzenie nowych łazienek ludowych tzw. wolnych przy Warcie i przy Cybinie, i to już w roku 1926, a na dalszą metę budowę łazienek na Bogdance w Solaczu. Kronika miesięczna odnotowała: 7 VI - Pożegnanie generała Kazimierza Raszewskiego, przechodzącego ze stanowiska dowódcy Okręgu Korpusu VII w stan spoczynku. Następcą mianowany został minister spraw wojskowych generał Kazimierz Sosnkowski; 12 VI - wycieczkę parlamentarzystów angielskich, wybitnych przemysłowców przyjmowanych przez Seweryna SamuIskiego. Była to najważniejsza do 1925 r. wizyta przedstawicieli kół gospodarczych zachodniej Europy w Poznaniu; 25 VI - przyjęcie w Ratuszu dla uczestników międzynarodowego kongresu rolniczego w Warszawie; 19 VII - bawiła wycieczka studentów duńskich; 1 IX - wycieczka studentów i profesorów włoskich; 13 IX - otwarcie wystawy lotniczej na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich; 14 IX - wycieczka przemysłowców czeskich; 19 IX - wycieczka przemysłowców i dziennikarzy szwedzkich i holenderskich; 26 IX - zjazd adwokatów polskich. W poczet członków Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania wpisali się: Witold N oskowski (223) i kupiec Stefan Kałamajski (224).

Zebrał: Kronikarz

\ ; < · s ·

?. .

. , . .

& misife."S

W dniu 31 lipca 3975 r. tu godzinach wieczornych, w obecności generalnego konserwatora zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki dra Bohdana Rymaszewskiego, wicewojewody poznańskiego Romualda Zysnarskiego i prezydenta Poznania Władysława Slebody, odbyła się inauguracja automatycznie sterowanego widowiska "Światło i dźwięk':' autorami scenariusza są: artysta-plastyk Zbigniew Bednarowicz {scenografia} i kompozytor Ryszard Gardo {dobór muzykO. Urządzenia wykonane zostały przez Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane Nr 2, a zaprojektowane przez zespół pracowników Instytutu Automatyki Politechniki Poznańskiej pod kierownictwem doc. dra hob. inż. Antoniego Woźniaka {automatyczne sterowanie} oraz inż. Stanisława Karlewicza z Biura Studiów i Projektów Energetycznych "Energoprojekt" {instalacje elektryczne}. Tematem widowiska zharmonizowanego z muzyką polską jest Stary Rynek, a przede wszystkim Ratusz, fontanna Prozerplny, Pręgierz, Waga Miejska i Domki Budnlcze

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1975.07/09 R.43 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry