BISSEST« OSSS/

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1975.04/06 R.43 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

powiedzmy 141 miast, poznanie właściwości indywidualnych miast polskich byłoby umożliwione każdemu gościowi zwiedzającemu wystawę. W zeszycie 4/25 zamieszczono sprawozdanie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania za rok 1924, z drugiego roku działalności. Drugi rok pracy Towarzystwa - czytamy w nim - w skromnych obracał się ramach. W życiu społecznym zauważyć było można pewne przesycenie, przemęczenie pracą gromadzką, dzięki któremu tak zrzeszenia analogiczne do naszego jak i inne narzekały trwale na apatię, brak zainteresowania u członków. Towarzystivo nasze w zrozumieniu nastrojów i położenia, wiedząc, że naczelnego swego zadania, popularyzacji znajomości spraw i interesów miasta, w tym czasie nie mogło Z korzYścią spełniać, zrezygnowało na czas dłuższy Z częstego ziooływania zebrań, żywiąc przekonanie, że zasadnicze myśli i tendencje Towarzystwa zastąpi w warunkach takich "Kronika Miasta Poznania' rozwijająca się szczęśliwie i coraz pomyślniej. Walne zebranie Towarzystwa odbyło sie. 30 IV 1925. Wybrano zarząd, na czele którego stanął ponownie radca Kazimierz Ruciński. Kronika miesięczna odnotowała: 1 IV - wiceprezydent miasta objął władzę polityczną i wydał odezwę w tej sprawie do obywatelstwa. Miejski Urząd Policyjny umieszczono przy pi. Wolności 12; 4 IV - wieniec na budowie hali Targów Poznańskich; 4 IV - pożegnanie dowódcy Okręgu Korpusu VII generała Kazimierza Raszewskiego. Jego następcą został gen. Kazimierz Sosnkowski; 18 IV - wieniec na budynku administracyjnym Targów Poznańskich; 20 IV - zmiana biegu linii tramwajowych: linia 4 biegnie z Łazarza na koniec Wildy, linia 2 - z Jeżyc na Śródkę, linia 1 - z dworca na ul. Wielką; 3 V - otwarcie (I Międzynarodowego) Targu Poznańskiego przez wiceprezydenta miasta - dra Kiedacza w obecności ministrów Ratajskiego i Kiedronia. Po przemówieniu inauguracyjnym mowę powitalną powtórzył po francusku p. radca Robiński; 7 V - zjazd gospodarczy Związku Miast Polskich; 20 V - otwarcie nowych łazienek rzecznych; 23 V - otwarcie komunikacji lotniczej na linii Poznań - Warszawa przez towarzystwo "Aero " .

Kronikarz Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej Franciszek Nowak, prezydent Poznania Stanisław Cozaś, sekretarz Komitetu Okręgowego Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec z Cottbus (Niemiecka Republika Demokratyczna) Werner Vogt, sekretarz Komitetu Wo> - J r , I . ; " , - " TIT

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1975.04/06 R.43 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry