SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1975.04/06 R.43 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Plenarne posiedzenie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej poświęcone realizacji programu społeczno-gospodarczego rozwoju Poznania i województwa na lata 1976-1980. An e k s: Odezwa . .5

ARTYKUŁY Bogumił Z i ó ł e k - Zagadnienia ludnościowe Poznania w latach 1945 - 1975 19

MATERIAŁY Jan Z a ł u b s ki - Budowa Trasy E-8 w latach 1972 - 1974 (odcinek mIejski-wschodni). An e k s: Lista przedsiębiorstw i jednostek organizacyjnych zatrudnionych przy budowie. .39 Andrzej C h o n i a w k o - Działalność Związku Młodzieży Polskiej w Poznaniu w latach 1948 - 1956. .59 Olgierd B ł a ż e w i c z - Teatry Poznańskie w latach 1970 -1973. Okres zmian i reorganizacji .75

KRONIKA Budowniczowie Polski Ludowej

Wiesława B a r a n o w s k a

Profesor d r Felicjan Dembiński

Laureaci Nagród Nagrody Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego z a rok ;1974 Tadeusz O r l i k - Zbigniew Bednarowicz.

Jerzy Mańkowski - Edward Góra Tadeusz O r l i k - Gerard Górnicki Alfred L a b o g a - Edmund Grabkowski Stanisław Kulczyński - Józef Kopczyński .95 .97 .99 .101 .103 .105

Z żałobnej karty

Florian D o m k a - Wspomnienie pośmiertne o Januszu Gilewiczu .

Urszula H o ffm a n n - Józef Rzóska

. 1 O 7 . 1 1 O

Sprawozdania

Bogdan B u t o w s k i - Kronika Budowy Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej " Rataj e" (Rok 1972). .. 1 1 4 Barbara de M e z er - Dwadzieścia pięć lat pracy Biura Projektowo- Badawczego Budownictwa Ogólnego "Miastoprojekt-Poznań". An e k s: Nagrody i wyróżnienia .118

Spis treści

Janina P ę c h e r s k a - S z c z e p s k a - Działalność wystawiennicza Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania w latach 1962-1974. Aneks: Wystawy w salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania w latach 1962-1974 131

Wydarzenia w Poznaniu w roku 1974. Część czwarta .143 50 lat temu "Kronika" pisała .175

ZDJĘCIA Henryka Drygasa, Eugeniusza Kitzmanna, Dany Matuszewskiej, Stanisława Ossowskiego, Kazimierza Przychodzkiego, Jerzego Rybaka, Zbigniewa Staszyszyna, Teodora Szwejkowskiego, Stanisława Wiktora, Tadeusza Wójcika, Grażyny Wyszomirskiej

RYSUNKI

Marka Magdziarka, Józefa N eubauera, Matyldy Patała, Tadeusza Treszczyńskiego

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1975.04/06 R.43 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry