REDAGUJE KOLEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1975.04/06 R.43 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

Andrzej Goćwinski (przewodniczący), Stanisław Kubiak, Tadeusz Swtitała (sekretarz redakcji)

Adres redakcji: 60-967 P o z n a ń, plac Ko1egiiacki 17 tel. 523 - 43 lub 660 - 020

PRENUMERATA

Zamówienia i przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są w terminie do dnia 15 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty przez urzędy pocztowe oraz oddziały i delegatury "Ruchu". Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na ikonto PKO nr 122 - 6 - 211831, RSW "Prasa- Książka- Ruch", Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki, Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zł, rocznej - 28 zł.

Cena prenumeraty zagranicznej jest o 40% wyższa od ceny podanej wyżej. Przedpłaty na tę prenumeratę przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych "Ruch" w Warszawie, ul. Wronia 23, teł. 20-46-88, za pośrednictwem PKO konto nr l - 6 -100024. Egzemplarze numerów zdezaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa A Książka - Ruch " Przedsiębiorstwie Upowszechnienia Prasy i Książki Oddział Rejonowy Poznań-Wschód, ul. Żydowska 2/3, Nr konta 1221 - 6 - 282 NBP IV OjM

Do nabycia w stałym punkcie sprzedaży: Księgarni Naukowej w Poznaniu, ul. Czerwonej Armii 69

Okładkę projektowała

Maria Dolna

Zdjęcie na okładce

Stanisława

Laskowskiego

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury Urządu Miasta Poznania

Sztuki

WYDAWNICTWO

POZNAŃSKIE

POZNAN

Nakład 2300 u100 egz. Arkuszy wyd. 14,8, arkrszy druk. 11,25. Oddano do składania 24 XII 1974 r. Podpisano do druku 3 V 1975 r. Druk ukończono w maju 1975 r. Papier drukowy sal. ki. V, 80 g. 70X100 cm. R-18. Zamówienie nr 431;29 Cena zł 7,

DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1975.04/06 R.43 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry