TOWARZYSTWO MILOŚNIKOW MIASTA POZNANIA 115nych, nie wytaczamy ich j d.nakte, ciesząc się, że praca tego rodzaju nareszcie się ukazała. W sprawach czystej JUŻ historJi literatury nie zabieramy głosu, pozostawiając ocenę specjalistom. Z. Z.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

TOWARZYSTWO MIł.OśNIKóW MIASTA POZNANIA.

1) Towarzyistwo odbyło dalsze zebranie naukowe dnia 19 grudnia 1927 w loka lach Koła Towarzyskiego w Bazarze. P. dyr. Zygmunt Zaleski wygłosił odczyt n. t. "Walka z pożarami w Poznaniu". (Refer'a1 streszczony W "Kurj,erze Poznańskim') nr. 586 i w "Dzienniku Poznańskim"). W dyskusji zabierali głos pp. Baranowski, nacz. straży Jan Kiedacz i dyr. Zaleski.

2) Towarzystwo brało udział w zebraniu zwołanem pr'zez Koło Towarzyskie na dzień 3. stycznia 1928, na którem p. Wł.

Janta - Połczyński wygłosił odczyt n. t. "Estetyka w rozbudowie mia'st". 3) W marcu 1928 urządziło Towarzystwo wspólnie z Towarzystwem Miłośników Historji (inicjatorem) i Kołem Torwarzysk-iem obchód ku czci Kazimierza Jarochowskiego.

..

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry