LEGENDAt m, . m m' m m GRANI« MIAST» W ROKU tOT*i f---GRANICE DZIELNIC W ROKU 197*w O D Y

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1975.01/03 R.43 Nr1

Czas czytania: ok. 12 min.

KOIE3E

GEGWNE TRASY MIEJSKIE

ROZWÓJ

TERYTORIALNY POZNANIA W

TERENY MIEOZYNAROOOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICHsaO

C E R A

OGRÓD BOTANICZNYg - r t J N O W E Z O O Q STADION IM ! ..TŁA Ó

MIASTO W MURACH ŚREDNIOWIECZNYCH SCHEMAT WEWNĘTRZNYCH UMOCNIEŃ TWIERDZY PRUSKIE.!a * 9 FORTY PASA ZEWNĘTRZNEGO lin BRAMY FORTECZNE I BERLIŃSKA 5 SZELAGOWSKA 9 WODNA 2 KRÓlEWSKA 6 BYDGOSKA 10 DĘBIŃSKA JMtYNSKA 7 WARSZAWSKA 11WIlDECKA .i CMENTARNA B KAll S KA 12 RYCERSKA

LATACH

\ J j

1900-1974

N, \

Opracował Jojet Neubauei

Głuszyna N owe Miasto

Golęcin Jeżyce

Góra Przemysława Stare Miasto

Górczyn Grunwald

Grobla Stare Miasto

Grochowe Łąki (Groffowe Łąki) Stare Miasto

Grudzieniec Jeżyce

Grunwald Grunwald

Jankowo Młyn N owe Miasto

Jaryszki N owe Miasto

Jeżyce Jeżyce

Junikowo Grunwald

Kalek Grunwald

Karolin N owe Miasto

Kobylepole N owe Miasto

« Kronika ill. Poznania

Trzy jednostki topograficzne o łącznej powierzchni 1457,90 ha; Głuszyna Dwór, Głuszyna gmina i Głuszyna młyn W X w. osada. Po przyłączeniu w 1933 r. jednostka administracyjna Poznania o powierzchni 470 ha Wzniesienie, na którym Przemysł II zbudował zamek, nazywane również Górą Zamkową W XIII w. wieś książęca, później samodzielna gmina wiejska. Jednostka administracyjna Poznania w okresie międzywojennym. Również nazwa osiedla mieszkaniowego wybudowanego w 1. 1950. W 1447 r. powstaje na przedmieściu Chwaliszewa.

Początkowa nazwa N owa Grobla. Położona była w okolicy ulic: Grobla, Za Groblą i Mostowa W XV w. jednostka osadnicza w okolicy ulic Grochowe Łąki i Małe Garbary. Dawniejsze nazwy: Łąki Dominikańskie i Groffowe Łąki W XV w. osiedle dotykało granic Bramy Wronieckiej, później odsunęło się aż za tory kolejowe obok Sołacza. Okolice dzisiejszej ul. Grudzieniec W 1919 r. nazwę Grunwald ustanowiono dla rejonu obejmującego stare osiedla Łazarza i Górczyna. Nazwa dzielnicy Poznania po 1949 r. Również nazwa Zespołu Mieszkaniowego" Grunwald" wybudowanego w latach 1954 - 1964 Dawniejsza osada nazywana także Świętojański Młyn w miejscu obecnego Jeziora Maltańskiego u zbiegu ulic Podwale i Majakowskiego Wieś w roku 1949 przyłączona do powiatu śremskiego. Zob. Szczytniki, Wiórki W 1253 r. wieś książęca nadana miastu jako zaplecze gospodarcze. Później samodzielna gmina wiejska, a po wcieleniu do Poznania, jednostka administracyjna o powierzchni 668 ha. Po 1945 r. dzielnica Poznania. Również nazwa osiedla mieszkaniowego przy pi. Waryńskiego, wybudowanego w latach 1956 - 1963 W 1939 r. gromada w gminie Żabikowo o powierzchni 672,40 ha (łącznie z Rudniczem) Dawna nazwa jednostki topograficznej na Górczynie Jednostka topograficzna na wschodnim krańcu osiedla Główna, położona między ulicami Gnieźnieńską a Bałtycką na północ od ul. Kępa Jednostka topograficzna o powierzchni 1263,60 ha (łącznie ze Szczepankowem i Franowem)

Zbigniew Pogorzel ski

Kondorf (Kundorf) Stare Miasto

1925 W X - XII w. istniało już osiedle. Od 1187 r. jako Osada Św. Jana, własność zakonu rycerzy maltańskich. W okresie międzywojennym jednostka administracyjna Poznania o powierzchni 468 ha. Zob. Malta W XV w. osiedle o charakterze wiejskim od Bramy Wronieckiej w stronę zachodnią do dzisiejszej ul.

Libelta aż po Operę Poznańską. Również Kundorf. Zob. Pęcław Koninko gmina i Koninko Dwór przyłączone w 1949 r. do powiatu śremskiego 1900 Osiedle mieszkaniowe na Górczynie

Komandoria N owe Miasto

Koninko N owe Miasto

Kopanina Grunwald

Kotowo Grunwald

1940 W 1939 r. gromada w gminie Żabikowo o powierzchni 246,30 ha 1973 Część wsi z gminy Czerwonak o powierzchni 91 ha

Koziegłowy NCMe Miasto Krzesinki N owe Miasto

Krzyżowniki Jeżyce

1942 Obszar topograficzny w okolicy ul. Ostrowskiej przy południowo-wschodniej granicy miasta o powierzchni 199,31 ha 1942 Obszar topograficzny Krzesiny o powierzchni 604,60 ha łącznie z Pokrzywnem 1940 W 1939 r. gromada w gminie Tarnowo Podgórne o powierzchni 1056 ha. Zob. Smochowice 1940 Jednostka topograficzna o powierzchni 420 ha

Krzesiny N owe Miasto

Lotnisko Jeżyce

Łacina N owe Miasto

1940 X - XII w. prawdopodobnie istniało już osiedle.

Miasto w powiecie poznańskim. Część miasta o powierzchni 130,90 ha przyłączono do Poznania W 1562 r. na miejscu przejętego przez Poznań miasta Stanisławowa powstało przedmieście Łacina. Zob. Rataje, Miasteczko 1940 W 1939 r. gromada w gminie Żabikowo składająca się z Ławicy Gminy i Ławicy Dworu 1900 XV w. utworzenie nowego osiedla św. Łazarza na terenie miejskim Wilda. Jednostka administracyjna w Poznaniu w okresie międzywojennym. Zob. Górczyn 1925 Jednostka topograficzna na terenie Malty. Miejsce budowy nowego ZOO Zob. Groffowe Łąki, Grochowe Łąki

Lub oń Wilda

Ławica Grunwald ŚW. Łazarz Grunwald

Łączny Młyn N owe Miasto

Łąki Dominikańskie Stare Miasto

Malta N owe Miasto

1900 Jednostka topograficzna o powierzchni 20,6 ha (tereny zielone) na lewym brzegu Warty w okolicy ulic Dolna Wilda, Łęgi Dębińskie, Piastowska 1925 Osada w XII w. nad Wartą i Cybiną. W 1187 r.

sprowadzono Zakon Joanitów' z wyspy Malty,

Łęgi Dębińskie Wilda

Marcelin Grunwald

Marlewo N owe Miasto

Miasteczko N owe Miasto

Michałowo N owe Miasto

Miłostowo N owe Miasto

Minikowo N owe Miasto

Młyn Świętojański N owe Miasto

Musza Góra (Muszyńskie) Stare Miasto

Nadolnik N owe Miasto

N aramowice - obszar dworski Stare Miasto

N aramowice - gmina Stare Miasto

N aramowice - Olendry Stare Miasto

N aramowice - Różany Młyn Stare Miasto

N aramowice - Wilczy Młyn Stare Miasto

Niestachów (Niestachowo ) Jeżyce

N owa Dzielnica Mieszkaniowa "Rataje" N owe Miasto

6«który przejął istniejącą osadę szpitalną, nadając jej nazwę św. Jana, a później Komandoria Jednostka osadnicza o powieizchni (łącznie z Edwardowem) u zbiegu ulic Świerczewskiego i Bułgarskiej Jednostka topograficzna o powierzchni 86,50 ha w okolicy ulic Ożarowskiej i Nowosądeckiej na południe od Rowu Minikowskiego Późniejsza nazwa Stanisławowa-Łaciny. Również św. Rocha. Jednostka administracyjna Poznania w okresie międzywojennym. Okolice ulic: św. Rocha, Serafitek i Łaciny Dawniej Michałowo-folwark na obszarze gminy Spławie Jednostka topograficzna na wschód od ulicy Kępa

W 1253 r. wieś książęca nadana miastujako zaplecze gospodarcze. Jednostka osadnicza położona na wschód od Starołęki Małej o powierzchni 355,90 ha Punkt topograficzny na terenie dawnej ul. Komorowskiej. Również Jankowo Młyn XV w. początek zabudowy osiedla. Położona na miejscu obecnego placu Wolności

Punkt topograficzny na obszarze Głównej, wzdłuż cieku wodnego Główna Jednostka administracyjna Poznania w okresie międzywojennym o powierzchni 450,30 ha

W XIV w. własność prywatna. Osada założona na obszarze dawnych Wini ar , położona na północ od ul. Szelągowskiej o powierzchni 483,70 ha Punkt topograficzny na obszarze N aramowic w okolicy ulic: Bronisława i Jasnej Roli

Nazwa terenu w okolicy Strumienia Różanego na wysokości ulicy Boży woja

N azwa jednostki topograficznej w okolicy Potoku N aramowickiego w pobliżu jego ujścia do Warty

W 1253 r. wieś książęca nadana miastu jako zaplecze gospodarcze. Dawna nazwa Sołacza

Początkowa nazwa Zespołu Osiedlowego Rataje

Zbigniew

Pogorzelski

N owa Grobla Stare Misto

N owe Miasto S tare Miasto

N owe Ogrody Stare Miasto

Nowy Młyn N owe Miasto

Obrzyca N owe Miasto

Ogrody Jeżyce

Olszak N owe Miasto

Osada Boże Ciało Stare Miasto

Osada św. Gotarda N owe Miasto

Osada św. Jana N owe Miasto

Osada św. Marcina Stare Miasto

Osada św. Michała N owe Miasto

Osada Troska N owe Miasto

Osada św. Wojciech S tare Miasto

Osiedle Bohaterów II Wojny Światowej N owe Miasto

Osiedle Hetmańskie Grunwald

Osiedle Jagiellońskie N owe Miasto

Osiedle Kopernika Grunwald

W XIV w. osiedle położone w okolicy dzisiejszej ul. Grobla. Pierwotna nazwa przedmieścia Grobla. Zob. Grobla, Chwalisz ewo W XIX w. potoczna nazwa używana do 1939 r.

dla części Starego Miasta w okolicy dzisiejszego placu Młodej Gwardii W XIV . osiedle położone w okolicy dzisiajszej ulicy Ogrodowej W 1939 r. osiedle w gromadzie Nowa Wieś (w gminie Swarzędz). Obecnie jednostka osiedlowa między ciekami wodnymi Bielinka i Kaczeniec. Zob. Antoninek Dawnajednostka topograficzna na obszarze Rataj.

Obecnie Osiedle Piastowskie w Zespole Osiedlowym Rataje Aktualna nazwa okolicy Ogrodu Botanicznego oraz osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic: Przybyszewskiego, Engelstr6ma, Szamotuiskiej, Dąbrowskiego Jednostka topograficzna na obszarze Malty a do 1939 r. Komandorii. Dawniej Olszak Młyn W XV w. (koniec) osada przy kościele Bożego Ciała, położona w okolicy obecnych ulic Karmelickiej i Kościuszki W 1244 r. osada położona w okolicy obecnych ulic: Dominikańskiej i Szewskiej Zob. Malta, Komandoria

XII w. osada piekarzy, położona w okolicy kościoła św. Marcina przy ul. Czerwonej Armii Pierwotna nazwa osady św. Jana. Późniejsze przedmieście św. Jana Osada istniejąca prawdopodobnie na miejscu późniejszego klasztoru i kościoła Bożego Ciała z klasztorem W XI w. najstarsza część lewobrzeżnego Poznania w okolicy dzisiejszych ulic św. Wojciecha i Wzgórza św. Wojciecha Osiedle mieszkaniowe wchodzące w skład Zespołu Osiedlowego Rataje. Początek budowy w 1972 r.

Osiedle mieszkaniowe w obrębie ulic: Głogowska, Hetmańska, Krauthofera Osiedle mieszkaniowe wchodzące w skład Zespołu Osiedlowego Rataje. Powstało w latach 1969-1971 N owe osiedle mieszkaniowe (w budowie), które zamknie się w obrębie ulic; Jugosłowiańska, Smardzewska, Jawornicka i Arciszewskiego. W

Osiedle Kosmonautów Stare Miasto

Osiedle Kraju Rad S tare Miasto

Osiedle Lecha N owe Miasto

Osiedle Manifestu Lipcowego N owe Miasto

Osiedle Oświecenia N owe Miasto

Osiedle Piastowskie N owe Miasto

Osiedle Powstań Narodowych N owe Miasto

Osiedle Przyjaźni Stare Miasto

Osiedle Raszyn Grunwald

Osiedle Rzeczypospolitej N owe Miasto

Osiedle Świerczewskiego Grunwald

Osiedle USO Jeżyce

Osiedle Warszawskie N owe Miasto

Osiedle Wielkiego Października Stare Miasto

Osiedle Zwycięstwa Stare Miasto

Ostroróg Grunwald

Ostrów Tumski N owe Miastoobrębie nowego Osiedla Kopernika znajduje się obecnie osiedle mieszkaniowe Raszyn Osiedle mieszkaniowe wchodzące w skład Zespołu Osiedli Mieszkaniowych Winogrady. Początek budowy w 1973 r. Osiedle mieszkaniowe wchodzące w skład Zespołu Osiedli Mieszkaniowych Winogrady. Początek budowy w 1975 r. Osiedle mieszkaniowe wchodzące w skład Zespołu Osiedlowego Rataje. Początek budowy w 1973 r.

Osiedle mieszkaniowe wchodzące w skład Zespołu Osiedlowego Rataje. Początek budowy w 1972 r.

Osiedle mieszkaniowe wchodzące w skład Zespołu Osiedlowego Rataje. Początek budowy w 1973 r.

Osiedle mieszkaniowe wchodzące w skład Zespołu Osiedlowego Rataje. Powstało w latach 1968-1970 Osiedle mieszkaniowe wchodzące w skład Zespołu Osiedlowego Rataje. Początek budowy w 1973 r.

Osiedle mieszkaniowe wchodzące w skład Zespołu Osiedli Mieszkaniowych Winogrady. Początek budowy w 1970 r. Osiedle mieszkaniowe, którego budowę rozpoczęto w 1960 r. Wchodzi w skład Osiedla Kopernika Osiedle mieszkaniowe wchodzące w skład Zespołu Osiedlowego Rataje. Początek budowy w 1971 r.

Zespół osiedlowy zbudowany w latach 1959 -1970 między ulicami Świerczewskiego a Grunwaldzką

Osiedle mieszkaniowe wybudowane w latach 1966- 1971 w rejonie ulic: Urbanowska, Słowiańska, Obornicka i nadal rozbudowywane Osiedle mieszkaniowe utworzone w okresie międzywojennym (1919 - 1939) wzdłuż trasy do Warszawy Osiedle mieszkaniowe wchodzące w skład Zespołu Osiedli Mieszkaniowych Winogrady. Zbudowane w latach 1969 - 1973 Osiedle mieszkaniowe wchodzące w skład Zespołu Osiedli Mieszkaniowych Winogrady. Początek budowy w 1976 r. Jednostka osiedlowa (willowa) powstała w okresie międzywojennym (1919 -1939) w okolicy ulic Ostroroga i Skarbka W VIII w. osada na wyspie. Najstarsza część miasta o powierzchni 293,20 ha (łącznie z Chwaliszewem). Zob. Chwaliszewo, Zagórze

Zbigniew

Pogorzel ski

Ostrówek N owe Miasto

Pęcław S tare Miasto

Piaski Stare Miasto

Piątkowo (Piątków) Stare Miasto

Piekary Stare Miasto

Piotrowo N owe Miasto

Piotrowo N owe Miasto

Podgórnik Stare Miasto

Podolany Jeżyce

Pogodno Grunwald

Pokrzywno N owe Miasto

Półwieś Stare Miasto

Przepadek Stare Miasto

Psarskie Jeżyce

Pustkowie N owe Miasto

W XII w. osada pomiędzy Śródką a Ostrowem Tumskim; 1444 r. prawa miejskie na prawie magdeburskim. Położony w okolicy dzisiejszej ul. Ostrówek. Zob. Środka W 1253 r. wieś książęca nadana miastu jako zaplecze gospodarcze. Późniejsza nazwa Kundorf (XV w.). Położony w okolicy ul. Libelta i Opery.

Zob. Kundorf W XIV w. osiedle na południe od murów miejskich.

N ajwiększe przedmieście ówczesnego Poznania.

Położone w okolicy dzisiejszego placu Bernardyńskiego, ul. Strzeleckiej i ul. Rybaki. Zob. Czapniki, Rybitwy, Gaszka W 1253 r. wieś książęca nadana miastu jako zaplecze gospodarcze. Część wsi Piątkowo w gminie Suchy Las o powierzchni 605 ha została włączona do Poznania. Dawniejsza nazwa Piątków W XVIII w. nowa jednostka topograficzna przy osadzie św. Marcina. Okolice dzisiejszej ulicy Piekary W 1253 r. wieś książęca nadana miastu jako zaplecze gospodarcze. Osada o powierzchni 4,50 ha (łącznie z Berdychowem) w okolicy dzisiejszej ulicy Piotrowo Jednotka topograficzna o powierzchni 445,90 ha, położona w południowo-wschodniej części Poznania w rejonie ulic: Głuszyna, Sypniewo i Kopytnik W XVII w. osada położona na obszarze dawnych Winiar. Okolice dzisiejszej ulicy Podgórze Jednostka osadnicza w rejonie ulic Szczawnickiej, Zakopiańskiej i Strzeszyńskiej. Powierzchnia 304 ha łącznie ze Sytkowem Jednostka osadnicza w okolicy ulicy Bułgarskiej

Jednostka topograficzna łącznie z Krzesinami.

Położone w rejonie ulic Pokrzywno, Ostrowska i cieku Spławka W XIV w. osiedle w okolicy dawnej ulicy Półwiejskiej, obecnie początek ul. Dzierżyńskiego W XVII w. osada położona na zachód od ówczesnych Winiar. Jednostka administracyjna Poznania w okresie międzywojennym w okolicy obecnej ulicy Przepadek Jednostka osadnicza w rejonie ulic: Chojnicka, Psarskie, Koszalińska o powierzchni 319,90 ha Dawny punkt topograficzny na terenie obszaru Głównej w okresie międzywojennym

Rataje N owe Miasto .

Św. Roch N owe Miasto

Rudnicze Grunwald

Rybaki (Rybitwy) Stare Miasto

Smochowice Jeżyce Sołacz Jeżyce

Sołacz- Dwór Jeżyce

Spławie- Michałowo N owe Miasto

Spytków Wilda Stanisławowo N owe Miasto

Stare Miasto Stare Miasto

Starołęka Nowe Ma o 1940 1942

Stelmachy Stare Miasto

Stosy Stare Miasto

W X-XI w. osiedle oraczy; 1253 r. wieś książęca nadana miastu jako zaplecze gospodarcze. Powierzchnia 326,10 ha. Jednostka administracyjna Poznania w okresie międzywojennym. Na jej obszarze powstaje Zespół Osiedlowy Rataje nazywany wcześniej N ową Dzielnicą Mieszkaniową " Rataje" Inna nazwa Miasteczka powstałego na obszarze wsi Rataje Jednostka topograficzna na obszarze Junikowa

W XIII w. wieś książęca Rybitwy. XVI w. podlegała jurysdykcji zamku poznańskiego. Położona była na przedmieściu Piaski. Rejon dzisiejszej ulicy Rybaki Osiedle mieszkaniowe domków jednorodzinnych na obszarze Krzyżownik. W rozbudowie W 1253 r. wieś książęca Niestachów (Niestachowo ) nadana miastujako zaplecze gospodarcze. Jednostka administracyjna Poznania w okresie międzywojennym o powierzchni 87,40 ha W 1598 r. miasto zakupiło folwark Sołacz. Powierzchnia 232,10 ha. Rejon obecnego stadionu Klubu Sportowego "Olimpia" Jednostka topograficzna obejmująca Spławie i Michałowo o łącznej powierzchni 1163,49 ha W 1253 r. wieś książęca nadana miastu jako zaplecze gospodarcze. Na jej terenach powstał Dębieć W 1562 r. na gruntach wsi miejskich Rataje i Zegrze powstało miasto Stanisławowo, które następnie po przejęciu przez Poznań utworzyło przedmieście Łacina. Zob. Piaski, Misteczko Nazwa najstarszej dzielnicy Poznania

W 1253 r. wieś książęca nadana miastu jako zaplecze gospodarcze. N a obszarze Starołęki o łącznej powierzchni 577,51 ha rozróżnia się trzy jednostki topograficzne: Starołęka Mała o powierzchni 199,51 ha włączona do Poznania w 1925 r. Stanowiła jednostkę administracyjną Poznania w okresie międzywojennym; Starołęka Wielka o powierzchni 293,40 ha; Starołęka- Leśnictwo o powierzchni 84,60 ha włączone do Poznania w latach 1940 i 1942 W XVI w. osiedle u wylotu Bramy Wrocławskiej

W XVI-XVII w. osiedle położone na południowy zachód od osady Bożego Ciała. Prawdopodobnie

Zbigniew

Pogorzelski

Strzeszyn Jeżyce

Strzeszynek Jeżyce

Strzeszynek Młyn Jeżyce

Suchy Las Jeżyce Sypniewo N owe Miasto

Sytkowo Jeżyce

Szczepankowo N owe Miasto

Szczytniki N owe Miasto

Szeląg Stare Miasto

Szydłów Stare Miasto

Środka N owe Miasto Świerczewo Wilda

Topole N owe Miasto

Urbanowo Jeżyce

Wenetowo Stare Miasto

Wierzbak Jeżyce

Wierzbice (Wierzbięcice) Wildaokolica skrzyżowania obecnych ulic Łąkowej i Kościuszki Jednostka osiedlowa w okolicy ulic Biskupińskiej i Jastrowskiej o powierzchni 990,20 ha Jednostka osadnicza w okolicy ulic Wałeckiej i Koszalińskiej o powierzchni 186,10 ha. Dawniej Strzeszynek - folwark Jednostka topograficzna na północny wschód od jeziora Rusałka Część wsi Suchy Las w gminie Suchy Las o powierzchni 111 ha Jednostka osadnicza o powierzchni 57,30 ha w rejonie obecnej ulicy Sypniewo Jednostka osadnicza w rejonie ulic Sytkowskiej i Lutyckiej o powierzchni 303,40 ha (łącznie z Podolanami) Jednostka osadnicza o powierzchni 1263,60 ha łącznie z Kobylempolem i Franowem Przyłączone w roku 1949 do powiatu śremskiego.

Zob. Jaryszki, Wiórki W XVI w. folwark założony na gruncie wsi Winiary , prawdopodobnie na miejscu dawnego Szydłowa. Okolice obecnej ulicy Szelągowskiej i Ugorów.

Jednostka administracyjna Poznania w okresie międzywojennym. Zob. Szydłów, Winiary W 1253 r. wieś książęca nadana miastu jako zaplecze gospodarcze. Prawdopodobnie w miejscu późniejszego Szeląga. Zob. Szeląg, Winiary N ajstarsze osiedle miejskie. W 1252 r. darowane przez Przemyśla I biskupowi poznańskiemu W 1939 r. gromada w gminie Żabikowo o powierzchni 272 ha. Również nazwa osiedla mieszkaniowego domków jednorodzinnych Punkt topograficzny na obszarze Komandorii w latach 1919 - 1939, położony na południe od Osiedla Czekalskie Jednostka topograficzna na obszarze Winiar w okresie międzywojennym. Okolica dzisiejszej ulicy U rbanowskiej W XVI w. powstało osiedle na gruntach wsi Wierzbice, ok. 1570 r. założenie miasteczka. Położone było w okolicy dzisiejszych al. Marcinkowskiego (początek), Piekary i między ul. Czerwonej Armii a Kościuszki Dziś osiedle mieszkaniowe "N ad Wierzbakiem" powstałe w roku 1970 W 1253 r. dwie wsie książęce nadane miastu jako zaplecze gospodarcze. Położone były na odcinku

Wilda Wilda

Winiary Jeżyce

Winogrady Stare Miasto

Wiórki N owe Miasto

Wola Jeżyce

Wymykowo Stare Miasto

Wydmy Grunwald

Wypuczewo Stare Miasto

Zagórze N owe Miasto

Zatorze Grunwald

Zawady N owe Miasto

Zespół Osiedli Mieszkaniowych Winogrady Stare Miasto

Zespół Osiedlowy Rataje Nowe" Miastood ul. Marchlewskiego do Rynku Wildeckiego. Zob. dawna nazwa Wildy W XIII w. wieś książęca Wierzbice. Wilda dzieliła się na Wildę Górną na skarpie i Wildę Dolną u jej podnóża. Powierzchnia 432 ha W 1253 r. dwie wsie książęce nadane miastu jako zaplecze gospodarcze. Dawna wieś Winiary położona była na terenie późniejszej Cytadeli i przeniesiona po 1828 r. na grunty dawnego Sołacza. Powierzchnia 221 ha, z tego 83 ha w dzielnicy S tare Miasto Jednostka osadnicza powstała na obszarze Winiar o powierzchni 570 ha, przeznaczona pod budowę Zespołu Osiedli Mieszkaniowych Winogrady Przyłączone w roku 1949 do powiatu śremskiego.

Zob. Jaryszki, Szczytniki Jednostka topograficzna położona na obszarze Krzyżownik. Osiedle mieszkaniowe na odcinku ulic od al. Polskiej do ul. Margonińskiej W XV w. osiedle utworzone na dawnych gruntach wsi Wierzbice Punkt topograficzny na obszarze Ławicy

W XVIII-XIX w. jednostka topograficzna nad lewym brzegiem Warty narażona na powodzie. Okolica dzisiejszej ulicy Szyperskiej i Piaskowej W XI w. południowa część podgrodzia na Wyspie Tumskiej. XV w. autonomiczne osiedle, własność kościoła. Jednostka administracyjna Poznania w okresie międzywojennym Jednostka osiedlowa w obrębie ulic Drużynowa - Zwrotnica - Obrzeże W XIII w. wieś biskupia; XV w. na prawach miejskich. Jednostka administracyjna Poznania w okresie międzywojennym Nowe osiedle mieszkaniowe budowane na obszarze dawnych Winograd. W skład zespołu wchodzą osiedla: 1. Wielkiego Października; 2. Przyjaźni; 3. Kosmonautów; 4. Kraju Rad; 5. Zwycięstwa Nowe osiedle mieszkaniowe budowane na obszarze dawnych Rataj, Zegrza, Obrzycy i terenów przyległych. Budowę rozpoczęto w 1966 r. W skład zespołu wchodzą osiedla: 1. Piastowskie; 2. Jagiellońskie; 3. Rzeczypospolitej; 4. Manifestu Lipcowego; 5. Bohaterów II Wojny Światowej; 6. Oświecenia; 7. Powstań Narodowych; 8. Lecha. Pierwotna nazwa: Nowa Dzielnica Mieszkaniowa ..Rataje"

Zbigniew

Pogorzelski Zieleniec 1940 W 1939 r. osiedle w gromadzie Nowa Wieś (gmina Swarzędz) o powierzchni 264 ha Zegrze 1940 W 1253 r. wieś książęca nadana miastu jako zaN owe Miasto piecze gospodarcze o powierzchni 622,50 ha. Zob.

Stanisławowo

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1975.01/03 R.43 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry