*s

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1975.01/03 R.43 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

. AłAłtflńftf

47?«

A YY H

R o c Z N I K XLIII · NR 1 · 1 9 7 5 STYCZEN»LUTY»MARZEC

Ukazuje się od 31 stycznia 1923 roku

KRONIKA MIASTA POZNANIA

KWARTALNIK POŚWIĘCONY PROBLEMATYCE WSPÓŁCZESNEGO POZNANIA

%7%W

ODZNAKA HONOROWA \ MIAST A POZNANI A nadana 31 X 1963 roku

POZNAN 1975 URZĄD MIASTA POZNANIA

Bib l. IHM

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1975.01/03 R.43 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry