ANEKS

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1974.10/12 R.42 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

KOMISJE NAUKOWE DZIAŁAJĄCE PRZY ODDZIALE POLSKIEJ AKADEMII NAUK (na dzień 30 VI 1974 roku)

Data Liczba Zastępcy przewodniLp. N azwa komisji powo- człon- Przewodni - czącego Członkowie prezydium Uwagi łania ków czący sekretarz naukowy 1 2 3 4 5 6 7 8 Wydział I Nauk Społecznych 1 [ Komisja 20 VI 28 prof. dr > doc. dr Irena Kwi- dr Barbara Cegłowa, doc. dr Monika Slawistyczna 1973 Jan Żak lecka (sekretarz) Gruchmanowa, prof. dr Maria Wojciechowska 2 Komisja 4VI 19 prof. dr prof. dr Jacek Fi- prof. dr Jan Chodera, prof. dr Neofilologiczna 1973 Ludwik siak Stanisław Gniadek Zabrocki doc. dr Jerzy Bańczerowski (sekretarz) 3 Komisja Meto- 5VI 18 prof. dr prof. dr Jerzy To- doc. dr Seweryn Dziamski, doc. dr dologii Nauk 1973 Jerzy Kmita polski Jan Such doc. dr Leszek N owak (sekretarz) 4 Komisja Kultu- 23 VIII 30 prof. dr doc. dr Henryk Ko- doc. dr Julia Zabłocka Zarazem II zary Antycznej 1973 Jan Wikar- walewicz stępca przewojak dr Ignacy Lewan- dniczącego dowski (sekretarz) 5 Komisja 5 IX 20 prof. dr doc. dr Aleksander mgr Władysław Błaszczyk, doc. dr Archeologiczna 1973 Jan Żak Dymaczewski, prof. Władysław Filipowiak dr Stanisław Parnicki Pudełko doc. dr Tadeusz Wiślański (sekretarz) » o dań Regional- 1973 Jerzy To- siorowski nych polski dr Stanisław Parliński (sekretarz) Komisja Infor- 20 III 42 pro f. dr doc. dr Adam Gór- doc. dr Zbigniew Kierzkowski macji Naukowej 1973 Stanisław ski, dr Jan Sójka dr Henryk Ladorski, mgr Franciszek Kubiak dr Czesław Bur- Łozowski, prof. dr Jerzy Topolski dziński (sekretarz) Wydział II Nauk Biologicznych Komisja do 28 III 18 prof. dr doc. dr Aleksander spraw Biologii 1973 Jerzy Pa- Legocki Molekularnej wełkiewicz doc. dr Jerzy Augustyniak (sekretarz) Komisja Pod- 8 V 20 prof. dr stawowych Pro- 1973 Stefan blemów Kultury Bączyk Fizycznej Wydział III Nauk Matematyczno- Fizyczno-Chemicznych 10 Komisja Nauk 9 IX 22 prof. dr doc. dr Mieczysław prof. dr Jan S tankowski Fizycznych 1973 Zdzisław Frąckowiak, prof. dr Pająk Stanisław Kielich dr Andrzej Więckowski (sekretarz) 11 Komisja Nauk 16 V 26 prof. dr prof. dr Stefan doc. dr Jacek Augustyniak, prof. dr Chemicznych 1973 Krzysztof Goszczyński Stefan Bączyk, doc. dr Jarogniew Golankie- doc. dr Zdzisław Du- Broniarz, prof. dr Józef Chmiel, dr wicz dzik (sekretarz) Józef Danielczyk, prof. dr Florian Domka, prof. dr Józef Gorzelany, Ul doc. dr Stefan Kinastowski, mgr lnz. Teodor Krawczyk, prof. dr Zbigniew Kurzawa, mgr Jerzy Kwaśnik, prof.

dr Aleksander Lempka, doc. dr Karolina Paluch, prof. dr Stefan Paszyc, prof. dr Ewaryst Pawelczyk, prof. dr Stanisław Prosiński, doc. dr Janusz Skupin, mgr Zygmunt Stachowiak, prof. dr Zbyszko Tuchołka, doc. dr Juliusz Wesołowski, prof. dr Maciej Wiewiórowski, prof. dr Antoni Zieliński, doc. dr Aleksander Żuk Wydział IV Nauk Technicznych 12 Komisja Inży- 10 X 54 prof. dr prof. dr Stanisław prof. dr Zbigniew Głowacki, prof. dr Członkowie nierii Materia- 1973 Feliks Ty- Prowans Tomasz Mikiewicz, doc. dr Tadeusz prezydium są łowej i Techno- chowski doc. dr Zygmunt Rut, prof. dr Marian Wnuk zarazem przelogii Bezwiórowej Przyłęcki (sekretarz) wodniczącymi sekcji: Metalurgii; Metaloznawstwa i tworzyw niemetalicznych; Technologii bezwiórowej 13 Komisja Nauk 25 X 65 prof. dr prof. dr inż. Zyg- prof. dr Wiesław Jankowiak, doc. dr Mechanicznych 1973 inż. munt Szafran, prof. Teofil Wiśniewski i Budowlanych Andrzej dr Ferdynand Twar- , Stefański dosz, prof. dr -; Edmund Tuliszka prof. dr inż. Bo

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1974.10/12 R.42 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry