REDAGUJE KOLEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1974.10/12 R.42 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

Andrzej Goćwlnski (przewodniczący), Stanisław Kubiak, Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji)

Adres redakcji: 60-967 P o z n a ń, plac Kolegiacki 17 tel. 523 - 43 lub 660 - 020

PRENUMERATA

Zamówienia i przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są w terminie do dnia 15 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty przez urzędy pocztowe oraz oddziały i delegatury "Ruchu". Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122 - 6 - 211831, RSW "Prasa- Książka- Ruch", Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki, Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zł, rocznej - 28 zł.

Cena prenumeraty zagranicznej jest o 40% wyższa od ceny podanej wyżej. Przedpłaty na tę prenumeratę przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych "Ruch" w Warszawie, ul. Wronia 23, tel. 20-46-88, za pośrednictwem PKO konto nr l - 6 -100024. Egzemplarze numerów zdezaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa- Książka- Ruch" Przedsiębiorstwie Upowszechnienia Prasy i Książki Oddział Rejonowy Poznań-Wschód, ul. Żydowska 2/3, Nr konta 1221 - 6 - 282 NBP IV OjM

Do nabycia w stałym punkcie sprzedaży: Księgarni Naukowej w Poznaniu, ul. Czerwonej Armii 69

Okładkę projektowała Maria Dolna

Zdjęcie na okładce

Stanisława

Laskowskiego

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania

Sztuki

WYDAWNICTWO

POZNAŃSKIE

P O Z N AŃ 1974

Nakład 2200+100 egz. Arkuszy wyd. 15,3, arkuszy druk. 12,375. Oddano do składania 24 VI 1974 r. Podpisano do druku 8 X 1974 r. Druk ukończono w październiku 1974 r. Papier drukowy sat. ki. III, 80 g 70Xloo cm. F-II. Zamówienie nr 431/29 Cena zł 7,

DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1974.10/12 R.42 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry