ZENON WIATR

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1974.07/09 R.42 Nr3

Czas czytania: ok. 5 min.

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARZY 1912-1972

TRYTON" "

Dokończenie

Lata 1956 - 1957 były dla "Trytona" latami przełomowymi; nastąpiły zmiany organizacyjne w związkach sportowych. Pod koniec 1956 r., na zebraniu w sali Technikum Budowlanego, działacze "Trytona" reaktywowali Towarzystwo Wioślarskie. Do pracy włączyło się wielu dawnych i zasłużonych członków Towarzystwa. Funkcje prezesa pełnili kolejno: Roman Przepiorą, Heliodor Koczorowski oraz Czesław Winke1man. W 1959 I. na czele zarządu stanął Michał Hajlig. W latach 1956 - 1957 Eugeniusz Kubiak zdobył mistrzostwo Polski w skifach (jedynkach wyścigowych).

W dniu 18 czerwca 1957 I. odbyła się na przystani uroczystość przekazania łodzi wyścigowej (dwójki) ufundowanej przez działaczy . Uroczystość uświetniona została przybyciem Franciszka Budzyńskiego, założyciela Towarzystwa. Otrzymał on jako pierwszy odznakę "Trytona" z laurem i godność prezesa honorowego. W roku 1958 Towarzystwo przystąpiło do Związkowej Federacji Sportowej "Budow1ani". Z inicjatywy prezesa Czesława Winke1mana, Towarzystwo uzyskało przyległy do przystani teren o powierzchni 3000 m 2 . Z sukcesów osiągniętych w 1960 I. należy wymienić start pierwszej zawodniczki "Trytona" Bogumiły Streich, która na regatach zamkniętych zajęła drugie miejsce w biegu jedynek. Braki finansowe, które odczuwano w tym okresie, uniemożliwiały zakup sprzętu jak również poszerzenie działalności gospodarczej. Zarząd czynił starania o pozyskanie przedsiębiorstw opiekuńczych, które mogłyby pomóc w działalności Towarzystwa, zarówno od strony finansowej jak i rzeczowej. W tej inicjatywie zarząd uzyskał śktywne poparcie Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa. Towarzystwo uzyskało dotację finansową w kwocie 49 000 zł. Z wyników sportowych uzyskanych w 1961 I. na odnotowanie zasługują: w ogólnej punktacji Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich trzecie miejsce w regatach otwarcia sezonu, udział w Centralnych Regatach w Kruszwicy (trzy osady). W roku 1962 "Tryton" obchodził uroczystość pięćdziesięciolecia istnienia. Akademia jubileuszowa odbyła się w auli Technikum Budowlanego w dniu 23 września. Prezydium Rady Narodowej Poznania udekorowało Towarzystwo Odznaką Honorową Miasta Poznania, a Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki - "Złotym Dyskiem".

Rok jubileuszu pięćdziesięciolecia był szczególnie bogaty w sukcesy sportowe: mistrzostwo Polski zdobyli: w jedynkach Eugeniusz Kubiak i w dwójkach Kubiak- Undrych. W jedynkach juniorek - Mirosława Strugała. Mistrzostwo Centralnej Rady Związków Zawodowych w biegu chłopców zdobył Andrzej Ostrowski. W sumie zawodnicy "Trytona" w 1962 I. startowali w siedemnastu regatach, obsadzając dziewięćdziesiąt jeden biegów. Zajęto pięćdziesiąt siedem pierwszych miejsc.

Zenon Wiatr

Uroczystość przekazania łodzi wyścigowej (dwójki) ufundowanej przez działaczy "Trytona" (18 czerwca 1957 r.)

Specjalnej wzmianki wymagają osiągnięcia 'sportowe Eugeniusza Kubiaka. Zawodnik ten był gwiazdą pierwszej wielkości w całej historii "Trytona". Pierwszy raz zjawił się w klubie w roku 1956. W latach 1956 - 1957 jako junior dwukrotnie zdobył mistrzostwo Polski, jako senior - dwunastokrotnie, w tym siedem razy na skifie oraz pięć na deblu (dwójka wyścigowa). Był uczestnikiem olimpiady w Tokio (1964). Uczestniczył trzykrotnie w finałach Mistrzostw Europy, odniósł ponad trzydzieści zwycięstw międzynarodowych. Odniósł zwycięstwa nad znanymi skifistami świata, dwukrotnie nad Australijczykiem Stewartem Mackenzie, dwukrotnie nad wicemistrzem olimpijskim Achimem Hillem. Pokonał również mistrza olimpijskiego i wicemistrza świata, holenderskiego skifistę J ohana Wienese, zwyciężył w pojedynku z mistrzem Europy, Czechosłowakiem Vaclavem Kozakiem. Eugeniusz Kubiak postawą i wynikami zdobył sympatię publiczności, toteż w plebiscytach na najlepszego sportowca Wielkopolski znajdował się zawsze w czołówce, a w 1963 I. został zwycięzcą. Skromny i niezwykle zdyscyplinowany, sam nakładał sobie rygory treningowe i z żelazną konsekwencją je realizował. W uznaniu zasług Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki wyróżnił Eugeniusza Kubiaka "Honorowym Dyskiem". W 1964 I. otrzymał tytuł Mistrza Sportu. Za całokształt jego osiągnięć sportowych Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki odznaczył go Medalem Zasłużonego Mistrza Sportu (1971). Obok Eugeniusza Kubiaka piękne sukcesy odniósł. Roman Undrych wiosłując z Kubiakiem na dwójce. Zdobył dwukrotnie mistrzostwo Polski. Skifistka Mirosława Strugała zdobyła w 1962 I. mistrzostwo Polski juniorek, co również było pierwszym wielkim sukcesem w działalności "Trytona". Lata 1961 - 1963 pod kierownictwem prezesa Michała Hajliga były dla Towarzy

stwa 'okresem dużej aktywności. Władze związkowe Federacji Sportowej "Budowlani", jak również Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki, wysoko oceniły działalność organizacyjną "Trytona". W 1963 I. zarząd otrzymał fundusz remontowy w kwocie 37 000 zł, co pozwoliło rozpocząć działalność remontowo-budowlaną. W wyniku dalszych dotacji, przystań "Trytona" osiągnęła powierzchnię ok. 600 m 2 (świetlica, warsztat szkutniczy, sala gimnastyczna, siłownia dla ćwiczeń, szatnia oraz duży pokój zarządu). Należy podkreślić pomoc, jaką Towarzystwo uzyskało ze strony dyrekcji Technikum Budowlanego Nr 1. Uczniowie Technikum w ramach praktyk wykonali roboty budowlane na przystani. Dzięki inicjatywie Zarządu Okręgu Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa i Materiałów Budowlanych oraz Radzie Okręgowej Związkowej Federacji Sportowej "Budow1a

. AAMjAŁyAAApA

Mirosława Strugała - mistrzyni Polski juniorek. Regaty odbyły się na Jeziorze Maltańskim w dniach 21 - 22 lipca 1%2 r.

Zenon Wiatr

Halina Roszak - mistrzyni Polski juniorek.

Regaty odbyły się w dniach 16 -17 lipca 1966 r. w Bydgoszczy

ni", Towarzystwo pozyskało przedsiębiorstwa opiekuńcze, którymi są: Przedsiębiorstwo Transportu Budownictwa, Przedsiębiorstwo Sprzętu Budowlanego oraz Zakłady Produkcji Części Zamiennych Maszyn Budowlanych "ZREMB" . Współpraca z patronami okazała się niezwykle pomocna dla prawidłowej działalności Towarzystwa. W wyniku ogólnopolskiej klasyfikacji za rok 1963, obejmującej pięćdziesiąt klubów, "Tryton" znalazł się na piętnastym miejscu, a w Federacji Sportowej "Budowlani" na drugim, ustępując tylko "Skrze" (Warszawa). W 1964 I. prezesem zarządu wybrany został Henryk Kromolicki. W nagrodę za wysokie wyniki uzyskiwane przez wioślarzy, "Tryton" otrzymał nowy sprzęt (czwórki i ósemka) wysokiej klasy, co umożliwiło dalsze podnoszenie wyników sportowych. W skali ogólnopolskiej Towarzystwo znalazło się w 1965 I. na szóstym mIeJSCU, w 1966 I. na czwartym, a w 1968 I. na piątym miejscu (na ponad pięćdziesiąt klubów wioślarskich działających w Polsce). Dużym sukcesem było zdobycie w 1966 I. drużynowego mistrzostwa Polski juniorów. Złożyły się na to mistrzostwo Polski juniorek w jedynkach zdobyte przez

Mistrzowska ósemka juniorek polskich (Jezioro Maltańskie 1968). Stoją od lewej: Róża Kaźmierczak, Anna Starosta, Małgorzata Parysek, Halina Miklowicz, Róża Dziurda (sternik), Wanda Przybysz, Elżbieta Bogucka, Anna Ren, Wanda Palacz

Uroczystości jubileuszu 60-lecia "Trytona" w pałacu Działyńskich (12 II 1972). Zastępca przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Andrzej Wituski dekoruje Michała Hajliga Odznaką Honorową Miasta P o znania

Zenon Wiatr

Uroczystości 60-lecia " Trytona" w pałacu Działyńskich (12 II 1972).

N ajstarszy członek Towarzystwa (od 1912 roku) - Marian Duszyński przybija do drzewca sztandaru pamiątkową plakietkę

Halinę Roszak oraz udział dwudziestu j eden zawodników juniorek i juniorów, którzy startowali ponad 450 razy uzyskując 197 zwycięstw. Poznański Okręgowy Związek Towarzystw Wioślarskich powierzył "Trytonowi" organizację otwarcia sezonu na przystani (1968) oraz organizację regat długodystansowych na Warcie; regat o mistrzostwo okręgu i o mistrzostwo Poznania. Rada Główna Związkowej Federacji Sportowej "Budowlani" powierzyła ponadto organizację II Wioślarskich Mistrzostw Polski Budowlanych (28 i 29 IX 1968) na torze regatowym na Malcie.

Władze sportowe Federacji, oceniając wysoko stronę organizacyjną II Mistrzostw, powierzyły "Trytonowi" również organizację III Wioślarskich Mistrzostw Polski (2 - 3 VII 1969).

W roku 1968 ósemka juniorek oraz czwórka zdobyły mistrzostwo Polski. Sukces juniorek był wynikiem niezwykle ofiarnej pracy szkoleniowej trenera Ryszarda Kromolickiego. Towarzystwo uzyskało piąte miejsce w skali krajowej na 51 sklasyfikowanych klubów. Załogi "Trytona" brały udział w dwudziestu jeden regatach. Startowało 157 osad w 142 biegach. Zdobyli w sumie 31 pierwszych miejsc, 33 - drugich i 30 trzecich. W 1970 I. zawodnicy "Trytona" brali udział w regatach w Niemieckiej Republice Demokratycznej, w Magdeburgu. Uzyskano sześć zwycięstw, zajęto dwa drugie miejsca i dwa trzecie. Osady "Trytona" w klasyfikacji Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich uzyskały dziesiąte miejsce w Polsce na pięćdziesiąt jeden klubów wioślarskich. Cennym sukcesem było zdobycie wicemistrzostwa Polski przez ósemkę seniorek. W dniu 12 lutego 1972 I. W Sali Malinowej pałacu Działyńskich odbyła się uroczystość jubileuszu sześćdziesięciolecia Towarzystwa. Z tej okazji odbyło się wręczenie sztandaru organizacyjnego ufundowanego przez Zarząd Okręgu Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Tytuł członka honorowego nadano Marianowi Duszyńskiemu. Wiceprzewodniczący

Zenon Wiatr

Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Andrzej Wituski wręczył nadane decyzją Prezydium Odznaki Honorowe Miasta Poznania członkom "Trytona": Michałowi Hajligowi, Zygmuntowi Komornickiemu, Romanowi Przepiórze, Zenonowi Wiatrowi i Bogdanowi Znińskiemu. Decyzją Głównego Komitetu Kultury Fizycznej trzem ostatnim oraz Henrykowi Kromolickiemu przyznano odznaki Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej.

Wielki wkład pracy "Trytona" w rozwój wioślarstwa w Wielkopolsce podkreśli! w przemówieniu prezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Arnold Gonera. W czasie akademii przedstawiciele bratnich klubów wioślarskich złożyli gratulacje.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1974.07/09 R.42 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry