ANEKS

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1974.07/09 R.42 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

WYKAZ FILII BIBLIOTECZNYCH MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. E. RACZYŃSKIEGO (Stan na dzień 31 XII 1973)

Filia Liczba Powierz- Wypożyczalnie : Czytelnie: Liczba Nr Położenie pomieszczeń chnia dla do- dla dla do- dla woluminów Uwagi 2 rosłych dzieci rosłych dzieci w m l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l Krańcowa l 3 94 + + + 13 900 barak 3 Kraszewskiego 5 4 102 + - - - 22 290 4 Lodowa 4 5 254 + - + - 32 830 5 Dzierżyńskiego 94 8 277 + + - + 32 290 6 Tomickiego 14 3 77 + + - - 17 000 7 Grochowska 49 2 57 + - - - 11 670 pomieszczenia magazynowe 8 Osinowa 14/16 2 239 + - + - 17 950 9 Drzymały 4/6 l 25 - + - - 5 330 10 Nowotarska 7 l 30 + + , 8 390 barak - - 11 Chwaliszewo 17/23 7 272 + + + + 29 480 12 Arciszewskiego 27 4 341 + - + - 13 960 jednocześnie sala imprezowa 13 Dożynkowa 9 l 80 + - - - 15 930 14 Palacza 127 2 43 + - + - 11 650 15 Fabiano wska 15 l 22 + + - - 8 830 16 Dąbrowskiego 261 l 16 + - - - 7 150 17 Opolska 81 l 99 + - - - 12 580 18 Wroniecka 6 4 195 + + - - 32 500 19 Szczepankowo 74 l 19 + + - - 7 810 20 Słowackiego 28 2 102 - + - + 11 650 21 Limbowa 7 4 110 - + - - 7 790 22 Lodowa 4 3 73 - + - + 8 890 23 Hetmańska 41 3 81 - + - - 7 480 24 Osiedle Rzeczypospolitej 101 7 70 + - - - 6 610 piwnica 25 Rubież 20 l 48 + + 7 520 26 Konopnickiej 15 3 162 + + - - 12 440 27 Czerwonej Armii 80/82 3 90 + + - - 14 950 28 Plac Wolności 19 2 127 + - - - 21 610 29 Rynarzewska 17 l 26 + - - - 5 500 30 Wawrzyniaka 43 l 20 + - - - 7 330 31 Ławicka 6 l 22 + + - - 7 130 32 Osiedle Manifestu Lipcowego 2 64 - + - - 3 330 piwnica 33 Wojska Polskiego 85 l 17 + - - - 3 880 34 Kassyusza l l 34 + - - - 5 120 piwnica 36 Wojska Polskiego 6/8 l 33 + + - - 9 460 37 Szkolna l + - - - 3 440 wypożyczalnia w sali chorych 38 Ognik 16 2 37 + + - - 7 040 39 Plac Wolności 19 2 131 + - - - 5 520 jednocześnie sala wykładowa 40 Sandomierska 8 l 31 + - - - 4 620 pawilon zimą nieczynny 41 Osiedle Piastowskie 98 2 29 + - - - 5 730 piwnica 42 Osiedle Wielkiego Października 7 400 + + , 6 740 Osiedlowy Dom Kultury "Pod Lipami" 43 Mickiewicza 3 l 13 + - - - 3 000 44 Warszawska 93/95 l 16 - + - - 3 780 45 Opolska 81 l 30 - - - - 4 120 46 Arciszewskiego 27 2 42 - + - - 4 620 47 Osiedle Przyj aźni l 40 + - - - 2 790 49 Osiedle Wielkiego Października 2 110 - + - - 3 840 54 Za Cytadelą l 22 - + - - 2 570 "Dom Harcerza"

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1974.07/09 R.42 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry