SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1974.07/09 R.42 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Jan S Z aj e k - Dziesięć lat pracy Pałacu Kultury (1962 - 1972)

MATERIAŁY Jan Z a ł u b s ki - Rondo Mikołaja Kopernika w Poznaniu. A n e k s: Spis przedsiębiorstw współpracujących przy budowie. .19 Teresa Z i ó ł k o w s k a - Sport automobilowy w Poznaniu w latach 1907 - 1939 39 Danuta K u d ł a - Dwadzieścia lat plastyki poznańskiej. Część VI. Lata 1963 - 1965. .53 Janusz D e m b s k i - Miejska Biblioteka Publiczna im. Edwarda Raczyńskiego w latach 1960-1973. A n e k s: Wykaz filii bibliotecznych na dzień 31 XII 1973 r. .77 Zenon W i a t r - Poznańskie Towarzystwo Wioślarzy "Tryton" 1912-1972.

Dokończenie. .91

ŻYCIE KULTURALNE Andrzej S a t u r n a - Państwowa Opera im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu w sezonie artystycznym 1972/1973. .99

KRONIKA

Jubileusze Henryka N a m y s ł o w s k a - Jubileusz profesora dra Jana A1kiewicza .

Z żałobnej karty Eugeniusz I w a n o y k o - Profesor dr Gwido Chmarzyński (1906-1973) Stefan S t u 1 i g r o s z - Profesor Zdzisław J ahnke (1895-1972) Gerard Gór n i c ki - Tadeusz Kraszewski (12 I 1903-4 IV 1973) .

\\Ą . 1 1 8

Sprawozdania Marian G e n o w e fi a k - Sesja Rady Narodowej miasta Poznania pOSWlęcona debacie nad Planem Społeczno-Gospodarczym i budżetem Poznania na rok 1974. An e k s: Jednostkowy budżet miasta na rok 1974. Wojewódzki Fundusz Turystyki i wypoczynku (fragmenty). .122 Tadeusz O r 1 i k - Kronika obchodów 29 rocznicy wyzwolenia Poznania (20- 27 lutego 1974 r.). .140

Anna Z a b i e 1 s k a - Kronika wydarzeń w roku 1974. Część I

50 lat temu "Kranika Miasta Poznania" pisała

.163

ZDJĘCIA Witolda Czarneckiego, Henryka Kamzy, Eugeniusza Kitzmanna. Aleksandry Konarskiej, Janusza Korpala, Mariana Kucharskiego. Dany Matuszewskiej, Jana Misiornego, Józefa Myszkowskiego. Jerzego Nowakowskiego, Kazimierza Przychodzkiego. Zygfryda Ratajczaka, Jerzego Unierzyskiego, Zbigniewa Staszyszyna. Stanisława Wiktora, Grażyny Wyszomirskiej.

· & h ' ***** 1- t l, t &r J)w j}fI HI ttm

*** lA

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1974.07/09 R.42 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry