REDAGUJE KOMITETpod przewodnictwem Stanisława Cozasia Andrzej Goćwinski (przewodniczący Kolegium Redakcyjnego "Kroniki Miasta Poznania"), Tadeusz Filipiak, Władysława Klawiter , Stanisław Kubiak, Marian Olszewski, Katarzyna Pajowa (sekretarz redakcji "Biblioteki Kroniki Miasta Poznania"), Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji "Kroniki Miasta Poznania") , Jerzy Ziółek

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1974.07/09 R.42 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Adres redakcji: 60-967 P o z n a ń, plac Kolegiacki 17 tel. 523 - 43 lub 660 - 020

PRENUMERATA

Zamówienia i przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są w terminie do dnia 15 miesiąca poprzedzającego okires prenumeraty przez urzędy pocztowe oraz oddziały i delegatury "Ruchu". Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122 - 6 - 211831, RSW "Prasa- Książka- Ruch", Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki, Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zł, rocznej - 28 zł.

Cena prenumeraty zagranicznej jest o 40% wyższa od ceny podanej wyżej. Przedpłaty na tę prenumeratę przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych "Ruch" w Warszawie, ul. Wronia 23, tel. 20-46-88, za pośrednictwem PKO konto nr l - 6 - 100024. Egzemplarze numerów zdezaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa-Książka-Ruch" Przedsiębiorstwie Upowszechnienia Prasy i Książki Oddział Rejonowy Poznań-Wschód, ul. Żydowska 2/3, Nr konta 1221 - 6 - 282 NBP IV OjM

Do nabycia w stałym punkcie sprzedaży: Księgarni Naukowej w Poznaniu, ul. Czerwonej Armii 69

Okładkę projektowała Maria Dolna

Zdjęcie na okładce

Stanisława

Laskowskiego

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury l Sztuki Urzędu Miasta Poznania

WYDAWNICTWO

POZNAŃSKIE

POZNAŃl 974

Nakład 2200 + 100 egz. Arkuszy wyd. 14,6, arkuszy druk. 10,625. Oddano do składania 10 IV 1974. Podpisano do druku 24 VII 1974 r. Druk ukończono w sierpniu 1974 r.

Papier drukowy saL ki. III 80 g 70xlOO cm. T-2. Zamówienie nr 250/10. Cena zł 7,DRUK. UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA - POZNAŃ UL. FREDRY 10

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1974.07/09 R.42 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry