SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1974.01/03 R.42 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Tadeusz Ś w i t a ł a: Inauguracyjna sesja Rady Nairodowej Miasta Poznania 5

ARTYKUŁY

Bogusław G r o d z ki: Dzielnica Grunwald w latach 1954-1970 .

MATERIAŁY

Edmund M a k o w s ki: Bezrobotni w Poznaniu w latach 1929-1939. Część I.

W okresie kryzysu gospodarczego (1929 - 1934). .35 Józef L a d r o w s ki: Poznańskie Przedsiębiorstwo Budowlane Nr 3 w Poznaniu (1947-1972). .55

ZYCIE KULTURALNE Andrzej S a t u r n a: Opera Poznańska w sezonie artystycznym 1971/1972.

A n e k s: Wykaz premier w Operze Poznańskiej w latach 1969-1972 81

KRONIKA Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej Kazimierz F e l i c z ak: Formierz z "Pometu" Szczepan Hoffman 100 Anna B u r k o w a: Brygadzistka Bronisława Lefik .104 Marian S t r e n k: Maszynista elektrowozu Mieczysław Michalak 109 Ireneusz S o l i ń s ki: Budowniczy silników okrętowych Jan Noga 113 Irena T o m i ak owa: Spawacz Bogdan Szał. .115 Stanisław B u g o w s ki: Brygadzista Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego Marceli Tri tt. .119

Jubileusze Tadeusz Ś w i t a ł a : Jubileusz półwiecza "Kroniki ".

.122

Z żałobnej karty

Adam B u r d a: Wspomnienie pośmiertne o profesorze Adamie Straszyńskim 128 Maciej Wiewiórowski: Prof. dr Jerzy Suszko (1889-1972) 131 Jarosław S t e f a n i ak: Wspomnienie pośmiertne o docencie Franciszku Zeidlerze. .135

Sprawozdania

Marian G e n o w e fi ak: Sesja Rady Narodowej m. Poznania pOSWlęcona sprawozdaniu z realizacji Planu Gospodarczego i budżetu zbiorczego Poznania na rok 1972. A n e k s: Sprawozdanie z przebiegu realizacji Programu Wyborczego Poznańskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu za okres od czerwca 1969 r. do końca grudnia 1972 r.; Informacja o stanie realizacji

Spis treścipostulatów i wniosków wyborców zgłoszonych w kampanii wyborczej do Sejmu i Rad Narodowych w 1969 r. oraz w bieżącej kadencji . . 1 3 8 Tadeusz B a r t k o w i ak: I Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu (9-13 maja 1973). An e k s: Lista nagród I Biennale Sztuki dla Dziecka . 150 Anna Z a b i e l s k a: Wydarzenia w Poznaniu w 1973 roku. Część trzecia. 158

50 lat temu "Kronika Miasta Poznania" pisała

.162

Zdjęcia

Kazimierza Feliczaka, Janusza Korpala, Dany Matuszewskiej, Stanisława Ossowskiego, Zbigniewa Staszyszyna, Mariana Strenka, Jerzego Unierzyskiego, Stanisława Wiktora, Grażyny Wyszomirskiej

RYS UNKI Wielisława Standego

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1974.01/03 R.42 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry