REDAGUJE KOMITETpod przewodnictwem Stanisława Cozasia

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1974.01/03 R.42 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Andrzej Goćwiński (przewodniczący Kolegium Redakcyjnego "Kroniki Miasta Poznania"), Tadeusz Filipiak, Władysława Klawiter , Stanisław Kubiak, Marian Olszewski, Katarzyna Pajowa, (sekretarz redakcji "Biblioteki Kroniki Miasta Poznania"), Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji "Kroniki Miasta Poznania") , Jerzy Ziółek

Adres redakcji: 60-967 tel. 523-43 P o z n a ń, plac Kolegiacki 17

PRENUMERATA

Zamówienia i przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są w terminie do dnia 15 mIeSIąca poprzedzającego okres prenumeraty przez urzędy pocztowe oraz oddziały i delegatury "Ruchu". Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122 - 6 - 211831, RSW "Prasa-Książka-Ruch", Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki, Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zł, rocznej - 28 zł.

Cena prenumeraty zagranicznej jest o 40% wyższa od ceny podanej wyżej. Przedpłaty na tę prenumeratę przyjmuje Binro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych "Ruch" w Warszawie, ul. Wronia 23, tel. 20-46-88, za pośrednictwem PKO konto nir 1 - 6 - 100024. Egzemplarze numerów zdezaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa - Książka - Ruch" Przedsię biorstwie Upowszechnienia Prasy i Książki Oddział Rejonowy Poznań-Wschód, ul. Żydowska 2/3, Nr konta 1221 - 6 - 282 NBP IV OjM

Do nabycia w stałym punkcie sprzedaży: Księgarni Naukowej w Poznaniu, ul. Czerwonej Armii 69

Okładkę projektowała Maria Dolna

Zdjęcie na okładcetS/

Stanisława

Laskowskiego

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania

Sztuki

WYDAWNICTWO

POZNAŃSKIE

POZNAŃ

Nakład 2200 + 100 egz. Arkuszy wyd. 15,2, arkuszy druk. 11,0. Oddano do składania 23 X 1973. Podpisano do druku 7 II 1974 r. Druk ukończono w lutym 1974 r.

Papier drukowy sat. ki. III 70 g 70x100 cm. F-U. Zamówienie nr 643/222 Cena zł 7,DRUK. UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA - POZNAŃ UL. FREDRY 10

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1974.01/03 R.42 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry