SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1973.10/12 R.41 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Andrzej K o m ar: Budżet Poznania w latach 1966 - 1970.

.5

MATERIAŁY

Mieczysław T a r z y ń s ki: Dzielnica Stare Miasto w latach 1954-1970 19 Włodzimierz G r o b l e w s ki: Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne w latach 1919 - 1970 (szkic monograficzny). .43

ŻYCIE KULTURALNE

Olgierd B ł a ż e w i c z: Teatry poznańskie w latach 1959 - 1963. Cztery sezony pod dyrekcją Jana Perza (1 IX 1959 - 31 VIII 1963). .57

KRONIKA

Alfred L a b o g a i Tadeusz O r l i k: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego. Dokończenie (Adam Baranowski, Jerzy Bogajewski, Florian Domka, Henryk Grzybowski, Helena Hańczak, Kazimierz Hess, Jerzy Jęczalik, Jerzy Kilanowski, Augustyn Łącki, Kazimierz Marcolla, Zbigniew Nadolski, Zdzisław Nowak, Józef Piechota, Władysław Radoń, Ireneusz Sokół, Jerzy Stankiewicz, Jerzy Stępień, Czesław Stodulny, Zbigniew Szafrański, Maria Wejchan-Judek, Zbigniew Zakrzewski, Aleksandra Zaremba, Jan Żak, Aleksander Żuk). .71

Jubileusze Stefan K o z a r s ki: 40-lecie pracy naukowej prof. dra Bogumiła Krygowskiego . 103 Jan Za ł u b S k i: Dwadzieścia lat działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Wodociągowo- Kanalizacyjnych w Poznaniu (1952 - 1972) 107

Z żałobnej karty Adam P i s kor z: Prof. dr Stanisław K. Nowicki Feliks M. N o w o w i e j s ki: Kazimierz Nowowiejski Marian W e i g t: Edward Rebelka Kazimierz Z a r a d z ki: Wspomienie pośmiertne o Stanisławie Zgolę 119 124 126

Sprawozdania Marian Genowefiak: Sesja Rady Narodowej m. Poznania poświęcona problemom komunikacyjnym .129i»

Spis treści

U rszula P r z e s t a c k a: Wykonanie planu gospodarczego 1 budżetu Poznania w 1972 r. .140

Anna Z a b i e l s k a: Wydarzenia w Poznaniu w 1973 roku (część druga) 150

50 lat temu "Kronika Miasta Poznania" pisała .155

ZDJĘCIA Witolda Czarneckiego, Dany Matuszewskiej, Czesława Rominskiego, Zbigniewa Staszyszyna, Grażyny Wyszomirskiej i Kazimierza Zaradzkiego

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1973.10/12 R.41 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry