REDAGUJE KOMITETpod przewodnictwem Stanisława Cozasia

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1973.10/12 R.41 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Andrzej Goćwiństói (przewodniczący Kolegium Redakcyjnego "Kroniki. Miasta Poznania"), Tadeusz Filipiak, Władysława Klawiter , Henryk Kondziela (sekretarz redakcji "Biblioteki Kroniki Miasta Poznania"), Stanisław Kubiak, Jerzy Łangowski, Marian Olszewski, Jan Pawlak, Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji "Kroniki Miasta Poznania"), Jerzy Ziółek

Adres redakcji: P o z n a ń, plac Kolegiacki 17

PRENUMERATA

Zamówienia i przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są w termalnie do dnia 15 miesiąca - poprzedzającego okres prenumeraty przez urzędy pocztowe oraz oddziały i delegatury "Ruchu". Moim również aamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto (pIKO nir 122 - 6 - 211831, Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Pnasy i Książki "Ruch", Poianań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zł, rocznej - 28 zł.

Cena prenumeraty zagranicznej jest o 40% iwyższa od ceny podanej wyżej. Przedpłaty na tę prenumeratę przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw zagranicznych "Ruch" rar Warszawie, ul. Wronia 23, tel. 20-46-88, za pośrednictwem PKO konto nr l - 6 - 100024. Egzemplarze numerów zdezaktualizowanych można nabywać w Przedsiębiorstwie Upowszechnienia Prasy d Książki "Ruch" Oddział Rejonowy Poznań- Wschód, ul. Żydowska 2/3, Nr konta 1221 - 6 - 282 NBP IV OjM

Do nabycia w stałym punkcie sprzedaży: pp "Dom Książki" - Księgarnia Naukowa rar Poznaniu, ul. Czerwonej Armii 69 Okładkę projektowała Maria Dolna

Zdjęcie na okładce Stanisława Laskowskiego

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury Prerydium Rady Narodowej Miasta Poznania

WYDAWNICTWO

POZNAŃSKIE

POZNANl 973

Nakład 2100 + 100 egz. Arkuszy wyd. 14,9, arkuszy druk. 10,5. Oddano do składania 22 VII 1973. Podpisano do druku 30 X 1973 r. Druk ukończono w listopadzie 1973 r.

Papier drukowy saL ki. V 70 g 70xlOO cm. D-l. Zamówienie nr 441/202 Cena zł 7,DRUK. UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA - POZNAN UL. FREDRY 10

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1973.10/12 R.41 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry