ANEKS

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1973.07/09 R.41 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POZNANIA W ROKU 1973

Jednostka Przewidywa - /0 Lp. VVyszczególnienie ne wykonanie Plan 1973 r. 1973 miary w 1972 r. 1972 l 2 3 4 5 6 l Ludność ogółem stan na dzień 31 grudnia tys. osób 482,4 488,6 101,3 2 Zatrudnienie ogółem w gospodarce uspołecznionej (bez uczniów) >)> 254,2 265,3 104,2 3 w tym: w gospodarce terenowej J> 54,9 57,4 104,5 Z zatrudnienia ogółem przypada na: 4 zatrudnienie w przemyśle uspołecznionym >5 96,8 100,4 103,7 5 zatrudnienie w rolnictwie 3,6 4,0 111,1 6 Liczba zatrudnionych w przemyśle uspołecznionym na tysiąc mieszkańców osoba 201 205 102,9 7 Sprzedaż produkcji i usług przemysłu uspołecznionego ogółem (według cen zbytu) min zł 44 057,0 48 377,0 109,8 8 Sprzedaż produkcji i usług (według cen zbytu) na l zatrudnionego w przemyśle uspołecznionym (według przeciętnego zatrudnienia) tys. zł 412, l 441,5 107, l 9 Wartość usług dla ludności ogółem min zł 2 246,2 2 539,2 113,0 10 Wartość usług na jednego mieszkańca zł 4 660,0 5 200,0 111,6 11 Wartość produkcji: globalnej rolnictwa min zł 256,4 269,8 105,2 12 roślinnej 199, l 210,4 105,7 13 zwierzęcej » 57,3 59,4 103,7 14 Wartość produkcji: globalnej rolnictwa na 100 ha użytków rolnych » 3,1 3,3 106,4 15 roślinnej >)) 2,4 2,6 108,3 16 zwierzęcej » 0,7 0,7 100,0 17 Pogłowie zwierząt na 100 ha użytków rolnych: bydło ogółem sztuk 40,2 41,7 103,7 18 trzoda chlewna 9i 91,4 97,8 107, O Skup w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych (bez ogrodów działko19 wych i przydomowych): zboża ogółem tona 40,5 37,4 92,3 20 żywiec ogółem fi 13,8 14,6 105,8 21 mleko tys. 1 3,2 3,4 106,2

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1973.07/09 R.41 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry