SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1973.07/09 R.41 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Tadeusz B a r t k o w i a k i Marian Jak u b o w i c z: Pięćdziesiąta rocznica powstania Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich . 5 Zbigniew P o g o r z e l s ki: U czniowie w przemyśle Poznania 2 3 MATERIAŁY

Ludomira B r z o z o w s k a: Konserwacja zabytków Poznania w latach 1967-1971. .33 Jerzy Kra w u l s ki: Franciszek Mańkowski (1872 - 1948). .53 Mieczysław M i k u l s ki: Cywilny port lotniczy Ławica 1 jego działalność eksploatacyjna .59 ŻYCIE KULTURALNE

Edmund G r a b k o w s ki: VI Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im.

Henryka Wieniawskiego (11- 26 listopada 1972 r.). A n e k s: Lista laureatów Konkursu .75

KRONIKA

Rektorzy poznańskich uczelni Tadeusz Ś w i t a ł a: Rektorzy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - prof.

dr hab. Benon Miśkiewicz 1 Akademii Rolniczej prof. dr hab. Jerzy Zwoliński ,87

Laureaci nagród Tadeusz O r l i k : Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego. (Część pierwsza) - Stefan Białobok, Henryk Błaszyk, Telesfor Brzóstowioz, Stanisław Lech Jankowski, Jan Łącki, Czesław Łuczak, Ludwik Malendoiwicz, Kazimierz Mielec, Ferdynand Miller, Mieczysław Podgórski, Łucjan Sobański .95

Z żałobnej karty Lech S ł o w i ń s ki: Wspomnienie o profesorze Romanie Fbllaku

. 1 l 4

Sprawozdania Marian G e n o w e fi ak: Sesja Rady Narodowej m. Poznania pOSWlęcona uchwaleniu planu gospodarczego i budżetu na rok 1973. A n e k s: Podstawowe wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego w roku 1973 . 120 Eugeniusz C o f t a: Wystawa fotograficzna "Poznań", .138 Włodzimierz S t a n i s z e w s ki: Konkurs na koncepcję plastyczną "Ronda Kaponiera", .140

Spis treści

Ireneusz S o l i ń s ki: Kronika obchodów 28 rocznicy wyzwolenia Poznania (16 - 26 .lutego 1973 r.). .143 Anna Z a b i e l s k a: Wydarzenia w Poznaniu w 1973 roku (Część pierwsza) 157 50 lat temu "Kronika Miasta Poznania" pisała .162

ZDJĘCIA Brunona Cynalewskiego, Witolda Czarneckiego, Czesława Czuba, Eugeniusza Kitzmana, Mariana Kopydłowskiego, Dany Matuszewskiej, Maksymiliana Myszkowskiego, Kazimierza Przychodzkiego, Jerzego Rybaka, Romana S. Ulatowskiego, Jerzego U nierzyskiego, J ana Walczaka

RYS UNKI Zbigniewa Kaji

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1973.07/09 R.41 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry