SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1973.04/06 R.41 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

MATERIAŁY

Zbigniew K o t u l s k i - Dzielnica Nowe Miasto w latach 1954 -1970 . 5 Edmund M a k o w s ki - Wybory do Rady Miejskiej Poznania w 1929 r. . 31 Jan Heli w ig - Studia nauczycielskie w Poznaniu (1954-1971) 45 Zdzisław S z u l c z e w s k i - Służba sanitarno-epidemiologiczna w Poznaniu w latach 1945 - 1970. .57

ŻYCIE KULTURALNE

Tadeusz S z a n t r u c z e k Poznańskie Wiosny Muzyczne 1971-1972 Aneks: Komitet Festiwalowy Poznańskiej Wiosny Muzycznej . 6&

KRONIKA

Rektorzy poznańskich uczelni

Tadeusz Ś w i t a ł a - Profesor nadzwyczajny dr hab. inż. Bolesław Wojciechowicz - rektor Politechniki Poznańskiej

Laureaci nagród

Jerzy M ań k o w s ki - Nagroda Literacka 1m. Jana Kasprowicza za rok 1972 (Kazimiera Iłłakowiczówna). .84 Sylwetki poznaniaków

Maria P a b e 1 - Edmund Rejek

.89

Sprawozdania

Marian Genowefiak - Sesja Rady Narodowej m. Poznania poświęcona sprawom ochrony środowiska człowieka. A n e k s - Zadania i wytyczne programowe w dziedzinie ochrony środowiska w Poznaniu . 9 3

Spis treści

Stefan W i e c z o r k i e w i c z - Kronika budowy N owej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje" w latach 1970-1971. .112

Anna Z a b i e l s k a - Wydarzenia w Poznaniu w 1972 r. (część czwarta) 129

* *

50 lat temu "Kronika Miasta Poznania" pisała

.135

ZDJĘCIA Czesława Czuba, Henryka Kondzieli, Dany Matuszewskiej, Mariana Mielcarskiego, Jerzego Rybaka, Marii Wołyńskiej

RYSUNKI

Lecha Jasielskiego iWielisława Standego

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1973.04/06 R.41 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry