REDAGUJE KOMITETpod przewodnictwem Stanisława Cozasia

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1973.04/06 R.41 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

Andrzej Goćwiński (przewodniczący Kolegium Redakcyjnego "Kroniki Miasta Poznania"), Tadeusz Filipiak, Władysława Klawiter , Henryk Kondziela (sekretarz redakcji "Biblioteki Kroniki Miasta Poznania"), Stanisław Kubiak, Jerzy Łangowski, Marian Olszewski, Jan Pawlak, Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji "Kroniki Miasta Poznania"), Jerzy Ziółek

Adres redakcji: P o z n a ń, plac Kolegiacki 17

PRENUMERATA

Zamówienia l przedpłaty na prenumeratą przyjmowane są w terminie do dnia 15 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty przez urzędy pocztowe oraz oddziały i delegatury "Ruchu". Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122 - 6 - 211831, Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy l Książki "Ruch", Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zł, rocznej - 28 zł.

Cena prenumeraty zagranicznej jest o 40/0 wyższa od ceny podanej wyżej. Przedpłaty na tę prenumeratę przyjmuje Bduro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych "Ruch" w Warszawie, ul. Wronia 23, tel. 20-46-88, za pośrednictwem PKO konto nr l - 6 -100024. Egzemplarze numerów zdezaktualizowanych można nabywać w Przedsiębiorstwie Upowszechnienia Prasy l Książki "Ruch" Oddział Rejonowy Poznań-Wschód, ul. Żydowska 2/3, Nr konta 1221 - 6 - 282 NBP IV OjM

Do nabycia w stałym punkcie sprzedaży: PP "Dom Książki" - Księgarnia Naukowa w Poznaniu, ul. Czerwonej Armii 69

Okładkę projektowała Maria Dolna

Zdjęcie na okładce Stanisława Laskowskiego

Wydano na Prerydium Radyzlecenie Wydziału Narodowe) Miasta

Kultury Poznania

WYDAWNICTWO

POZNAŃSKIE

POZNAN

Nakład 2200+ 100 egz. Arkuszy wyd. 13,2 arkuszy druk. 9,25 Oddano do składania 10 I 1973. Podpisano do druku 11 IV 1973 r. Druk ukończono w kwietniu 1973 r.

Papier drukowy sat. ki. V 70 g 70XlOO cm. D-16. Zamów, ni 46/51 Cena zl 7,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1973.04/06 R.41 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry