SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1973.01/03 R.41 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Pół wieku w służbie miasta. (Artykuł redakcyjny). A n e k s: Redaktorzy naczelni i przewodniczący Kolegium Redakcyjnego; S p i s y: członków Komitetów Redakcyjnych "Kroniki"; autorów w latach 1923 - 1972; tytułów wydanych nakładem "Biblioteki Kroniki Miasta Poznania" w latach 1925 - 1972. .5

MATERIAŁY Tadeusz B a r t k o w i a k - Działalność Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej w latach 1945-1070. A n e k s : Skład zarządów Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej w latach 1946 - 1970. .35 'J an S z a j b e l - Placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu i regionie poznańskim w latach 1950 - 1971. Część druga 67

ŻYCIE KULTURALNE Edmund G r a b k o w s ki - IV Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego (4-14 V 1972). An e k s: Sąd konkursowy; Laureaci IV Międzynarodowego Konkursu Lutniczego. .79 Bogdan C i s z e w s ki - Filharmonia Poznańska w sezonie artystycznym 1971/1972. .91

KRONIKA

Laureaci nagród Stanisław B u g o w s ki - Laureaci Nagród Dziennikarskich Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego im. Marcina Kasprzaka za rok 1972 (Zbigniew Mika, Romuald Połczyński, Zbilut Sęk). .97 Alfred L a b o g a - Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1971 (dokończenie) (Ildefons Houwalt, Aleksandra Imaiska, Stanisław Kubiak, Zdzisław Lewicki, Kazimierz Malinowski, Kornel Michałowski) . 101

Rektorzy poznańskichuczelni

Tadeusz Ś w i t a ł a Medycznej.

Profesor dr hab. Roman Góralrektor Akademii

.114

Odznaczeni

Irena T o m i a k o w a - Mieczysław Goetz ' Olga K u n z e - Kinga Moroz.

.118 .122

Spis treści

Z żałobnej karty Eugeniusz C o f t a - Wspomnienie o Franciszku Hryniewiczu .

Sprawozdania Marian G e n ó w e fi ak - Sesja Rady Narodowej m. Poznania poświęcona problemom rozwoju społeczno-gospodarczego miasta do 1975 r. An e k s: Wykaz ważniejszych zadań inwestycyjnych planu centralnego oraz planu terenowego m. Poznania przewidzianych do realizacji w latach 1971- 1975; Wykaz inwestycji wspólnych przewidzianych do realizacji w latach 1971 - 1975; Program ważniejszych kapitalnych remontów planu terenowego Poznania na lata 1971 - 1975. .129 Eugeniusz S k o t n i c ki - Organizacja VI Kongresu Techników Polskich 169 Anna Z a b i e l s k a - Wydarzenia w Poznaniu w 1972 roku (Część trzecia) 173

50 lat temu "Kronika Miasta Poznania" pisała

.177

ZDJĘCIA Archiwum Muzeum Miasta Poznania, Andrzeja Brustmana, Barbary Drzewieckiej, Cecylii Jesiołowskiej, Janusza Korpala, Stanisława Laskowskiego, Maksymiliana Myszkowskiego, Kazimierza Przychodzkiego, Zygmunta Ratajczaka, Czesława Ro- · mińskiego, Jerzego Rybaka, Romana Serafina, Zbigniewa Staszyszyna, Jerzego U nierzyskiego

RYSUNKI

Marii Dolnej

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1973.01/03 R.41 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry