REDAGUJE KOMITETpcd przewodnictwem Stanisława Cozasia

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1973.01/03 R.41 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

Andrzej Goćwiński (przewodniczący Kolegium Redakcyjnego "Kroniki Miasta Poznania"), Tadeusz Filipiak, Władysława Klawiter, Henryk Kondziela (sekretarz redakcji "Biblioteki Kroniki Miasta Poznania"), Stanisław Kubiak, Jerzy Łangowski, Marian Olszewski, Jan Pawlak, Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji "Kroniki Miasta Poznania"), Jerzy Ziółek

Adres redakcji: P o z n ań, plac Kolegiacki 17

PRENUMERATA

Zamówienia i przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są w terminie do dnia 15 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty przez urzędy pocztowe oraz oddziały i delegatury "Ruchu". Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122 - 6 - 211831, Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch", Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zl, rocznej - 28 zł.

Cena prenumeraty zagranicznej jest o 40/0 wyższa od ceny podanej wyżej. Przedpłaty na tę prenumeratę przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych "Ruch" w Warszawie, ul. Wronia 23, tel. 20-46-88, za pośrednictwem PKO konto nr l - 6 -100024. Egzemplarze numerów zdezaktualizowanych można nabywać w Przedsiębiorstwie Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch" Oddział Rejonowy Poznań- Wschód, ul. Żydowska 2/3, Nr konta 1221 - 6 - 282 NBP IV OjM

Do nabycia w stałym punkcie sprzedaży: PP "Dom Książki" - Księgarnia Naukowa w Poznaniu, ul. Czerwonej Armii 69 Okładkę i obwolutę -projektowała Maria Dolna

Zdjęcie na okładce Stanisława Laskowskiego

Wydano na Prezydium Radyzlecenie Wydziału Narodowej Miasta

Kultury Poznania

WYDAWNICTWO

POZNAŃSKIE

POZNAN

Nakład 2200+ 100 egz. Arkuszy yĄyi& ':.<3 .arkuszy druk. 11,75 Oddano do składania 10 X 1972. Podpisano do driflA 3£ I 197<ML Druk ukończono w styczniu 1978 r.

Papier drukowy s at. ki. V 70 gL >xl08 pm*, »-16. Zamów, ni 656/51 Cenaz17,......1 <.-1

MM rr MI

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1973.01/03 R.41 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry