SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1972.10/12 R.40 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Tadeusz B a r t k o w i a k i Marian Jak u b o w i c z - Trzydziesta rocznica powstania Polskiej Partii Robotniczej. A n e k s: Lista udekorowanych odznaczeniami państwowymi (6 stycznia 1972 r.). .5 Marian P a l u s z k i e w i c z Pięćdziesięciolecie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1922 - 1972. .23

MATERIAŁY

Zbigniew P o g o r z e l s k i Kobieta w przemyśle Poznania w latach 1950 -1970. .29 Sylwester K a m i ń s ki - Dzielnica Wilda w latach 1954 - 1970 . 43 Jan S z aj b e l - Placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu i regionie poznańskim w latach 1950 -1971. Część pierwsza . 63 Hipolit M a r c i n i a k - Poznańskie licea ogólnokształcące w latach 1945-1970. A n e k s : Pierwsi dyrektorzy szkół średnich ogólnokształcących w Poznaniu w 1945 r. i zorganizowanych po roku 1945. .73

KRONIKA

Tadeusz Orlik - Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1971 (Czesława Gruszczyńska, Jerzy Milian, Egon Naganowski, Andrzej Niekrasz, Helena Szlabsowa i Marian Weigt). .91

Sylwetki poznaniaków

Maria Pa b e l - Edward Palacz.

Irena T o m i a k o w a - Ignacy Skrzypczak

.105 .109

Sprawozdania

Marian G e n o w e fi a k - Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone problemom organizacji wypoczynku i sprawozdaniu z wykonania Planu Gospodarczego i budżetu miasta za rok 1971. A n e K s: Warunki i organizacja wypoczynku mieszkańców Poznania (fragmenty materiałów przygotowanych na sesję Rady Narodowej). .114i»

Spis treści

Urszula P r z e s t a c k a - Wykonanie planu gospodarczego i budżetu Poznania w roku 1971. .135 Anna Z a b i e l s k a - Wydarzenia w Poznaniu w 1972 roku. (Część druga) 145

ZDJĘCIA Witolda Czarneckiego, Kugeniusza Kitzmanna, Janusza Korpala, Klaudyny Kucharskiej, Dany Matuszewskiej, Zdzisława Nowickiego, Kazimierza Przychodzkiego

RYSUNKI Łukasza Możdżanowskiego

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1972.10/12 R.40 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry