SPROSTOWANIE

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1972.07/09 R.40 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

Nasz czytelnik zwrócił nam uwagę, iż do artykułu Zdzisława Nowickiego pl. Jubileusz najstarszej szkoły technicznej w Poznaniu, zamieszczonego w zeszycie 3/1971, wkradło się kilka pomyłek: imię i nazwisko pełnomocnika Naczelnej Rady Ludowej, który w 1919 r. objął zarząd szkoły (s. 91) brzmi Mikołaj W1ekliński; w roku szkolnym 1970/1971 ukończyło klasę budowlaną trzynastu Algierczyków (s. 91); do zebranych przed odsłoniętą tablicą pamiątkową (s. 94) przemawiał Zbigniew Gajewski, a nie - jak podano - Feliks Piątkowski.

W sprawie danych o liczbie absolwentów (s. 91) dyrektor Liceum Bogdan Karnabal wyjaśnił: w latach 1945 - 1970 Technikum Budowlane (do dnia 31 VIII 1951 r. - Państwowe Liceum Budownictwa) ukończyło 3486 absolwentów, a Zasadniczą Szkołę Budowlaną (do dnia 31 VIII 1968 r. - Szkoła Rzemiosł Budowlanych) - 1357 absolwentów. Razem: 4843.

Za pomyłki Czytelników przepraszamy.

Redakcja

AUTOR WYJAŚNIA

Do mego artykułu pl. Marceli Tritt, w zeszycie Nr 2{72 "Kroniki Miasta Poznania", zakradł się z mojej winy błąd. Piętnastowieczni osadnicy, przybyli do Poznania z okolic Bambergu, zwani później popularnie "bambrami", nie byli ewangelikami, lecz katolikami. To właśnie stało się czynnikiem, ułatwiającym ich polonizację. Za pomyłkę przepraszam Czytelników.

Stefan

Konop iński

:a i aluminium przy uli 1 I i n n n 107n -,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1972.07/09 R.40 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry