CHRONOLOGICZNY WYKAZ WYJAZDÓW POZNAŃSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH ZA GRANICE W LATACH 1966-1970

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1972.07/09 R.40 Nr3

Czas czytania: ok. 8 min.

Czas pobytu

1 - 12 II 1966

14 - 17 IV 1966

15 - 17 IV 1966

1 - 8 V 1966

10- 16 V 1966

N azwa zespołu

Chór Chłopięcy i Męski Państwowej Filharmonii pod dyrekcją Stefana Stuligrosza

Chór Chłopięcy i Męski Państwowej Filharmonii pod dyrekcją Stefana Stuligrosza

Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego

Chór Chłopięcy i Męski Państwowej Filharmonii pod dyrekcją Stefana Stuligrosza

Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego

Kraj i miejsce koncertu

SZWECJA Sztokholm Ystad Malm6 Erebro Ezkilstuna Aaboga Vasteraz Vaxio DANIA Kopenhaga NIEMIECKA REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA Berlin NIEMIECKA REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA Karl Marx - Stadt NIEMIECKA REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA Lipsk Aue an Saale Halle Berlin Karl Marx-Stadt CZECHOSŁOWACJA Bratysława

Cel podróży

Podróż artystyczna

Zaproszoszenie telewizji niemieckiej

Zaproszenie na uroczystość z okazji XX-lecia Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec Podróż artystyczna

Wymiana z chórem chłopięcym

Uwagi

8 koncertów w Szwecji 1 w Danii

1 koncert

1 koncert

5 koncertów

5 koncertów

19 -22 V 1966

25 V- 5 VI 1966

20 VI - 6 VII 1966

23 VI - 7 VII 1966

18- 21 XII 1966

19 - 23 III 1967

Państwowy Teatr Lalki i Aktora "Marcinek" pod dyrekcją Leokadii Serafinowicz Chór Męski Związku Zawodowego Kolejarzy "Hasło" pod dyrekcją Wiktora Buchwalda

Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska" pod dyrekcją Romana Matysiaka i Ludwika Roka

Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego

Chór Chłopięcy i Męski Państwowej Filharmonii pod dyrekcją Stefana Stuligrosza

Chór Męski Politechniki Poznań

I Piescany Trnava BUŁGARIA Plovdiv Sofia NIEMIECKA REPUBLIKA FEDERALNA Bochum Recklinghausen Oberhausen Essen Gelsenkirchen Dortmund BUŁGARIA Plovdiv Hissar Karlovo Velingrad ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH Leningrad Tallin Ryga Wilno Kowno NIEMIECKA REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA Cottbus NIEMIECKA REPU

Gościnne występy w ramach wymiany kulturalnej Zaproszenie Związku Polaków "Zgoda". Udział w jubileuszu Chóru "Fiołek" Recklinghausen

W ramach współpracy kulturalnej miast targowych Plovdiv-Poznań

Podróż koncertowa.

Festiwal Chórów Krajów Nadbałtyckich w Rydze.

Festiwal "Białych Nocy" w Leningradzie

Zaproszenie

Zaproszenie chóru

2 przedstawienia

6 koncertów

7 koncertów," 10 000 widzów

8 koncertów 15 000 słuchaczy 3 transmisje telewizyjne, 4 transmisje radiowe.

Film telewizji w Rydze

1 koncert 700 słuchaczy

1 koncert

4 - 6 IV 1967

10 IV - 18 IV 1967

21 - 26 VI 1967

23 - 30 VI 1967

4 - 10 VII 1967

4 - 11 VII 1967

5 - 20 VII 1967

skiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza

Państwowy Teatr Polski w Poznaniu pod kierownictwem Marka O kopińskiego

Zespół Pieśni i Tańca "Cepelia" pod kierownictwem Jerzego Daberta 1 Wacława Wróblewskiego

Państwowa Filharmonia pod dyrekcją Roberta Satanowskiego

Poznański Chór Chłopięcy - Zespół Kameralny "Szpaki" pod dyrekcją Wiesława Kisera

Chór Chłopięcy i Męski Państwowej Filharmonii pod dyrekcją Stefana Stuligrosza Chór Męski Politechniki Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza

Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego

BLlKA DEMOKRATYCZNA Drezno CZECHOSŁOWACJA Brno Prostejov

JUGOSŁAWIA Skopje Citomelez Kąsani Ohrid NIEMIECKA REPUBLIKA FEDERALNA Passau

NIEMIECKA REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA Dahme Golssen Luckau SZWECJA Ystaa

ANGLIA Langhollen Londyn Penley NIEMIECKA REPUBLIKA DEMOKRA

Technische UniversiHit w Dreźnie

W ramach współpracy kulturalnej Poznań-Brno. Zaproszenie Teatru im.

Mahena z Brna Zaproszenie zespołu regionalnego "Orce Nikołow" ze Skopje

Udział w XV "Europaische W ochen"

Podróż artystyczna

Jubileusz 700-lecia Ystad

Międzynarodowy Festiwal Chórów Studenckich

Udział w imprezach X " Ostseewoche"

3 przedstawienia

7 koncertów 4500 widzów

3 koncerty 2700 słuchaczy Dyr. także: Walter Hornsteiner i Zdzisław Szostak 4 koncerty

2 koncerty

1 koncert

9 koncertów 11 680 słuchaczy

1 - 19 VIII 1967

8 - 18 IX 1967

17 - 20 XI 1967

25 X - 2 XI 1967

Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska" pod dyrekcją Romana Matysiaka i Ludwika Roka

Chór Męski Związku Zawodowego Kolejarzy "Hasło" pod dyrekcją Wiktora Buchwalda

Państwowy Teatr Lalki i Aktora "Marcinek" pod dyrekcją Leokadii Seraflnowicz Chór Chłopięcy i Męski Państwowej Filharmonii pod dyrekcją Stefana Stuligrosza

TYCZNA Karl Marx-Stadt Frankfurt Zwickau Rostock Stralsund Greifswald Bad Doberan FRANCJA Brest Landivisiau La Baulle Kaergeat Loc Maria Coeur Peouha Pont D'Abbe Fouesnant Saint Paul de Leon Henebont JUGOSŁAWIA Dubrownik Sarajewo Mostar WĘGRY Pecs

NIEMIECKA REPUBLIKA FEDERALNA Kolonia Bochum Hamburg

Międzynarodowy F estiwal Regionalny w Breście

Zaproszenie Chóru Kolejowego "V aso Miskin Ćrni" z Sarajewa

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalkowych

Podróż artystyczna

- -:-?:.

N agranie audycji radiowej

12 koncertów 25 000 widzów R 8 o

3 koncerty

2 przedstawienia

3 koncerty

3 - 8 XII 1967

31 III - 8 IV 1968

20 IV - 2 V 1968

30 V-lO VI 1968

31 V-S VI 1968

1 - 10 VII 1968

25 VII - 5 VIII 1968

Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego

Poznański Chór Chłopięcy - Zespół Kameralny "Szpaki" pod dyrekcją Wiesława Kisera

Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego

Państwowa Opera im. Stanisława Moniuszki pod dyrekcją Roberta Satanowskiego

Chór Dziewczęcy "Skowronki" pod dyrekcją Mirosławy Wróblewskiej

Chór Męski Związku Zawodowego Kolejarzy "Hasło" pod dyrekcją Wiktora Buchwalda

Balet Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki pod kierownictwem Konrada Drzewieckiego

SZWECJA Malmo Lund Goteborg CZECHOSŁOWACJA Brno Ostrava Tfinec FRANCJA Lilie Maries les Mines Donai Roubaix T ourcoing Halluin WŁOCHY Genua Vincenza

CZECHOSŁOWACJA Brno Ostrava

JUGOSŁAWIA Niś Cele Kula Knez-Selo WŁOCHY Triest Turyn

Podróż koncertowa

Podróż artystyczna

Podróż artystyczna.

Festiwal muzyczny "Manecantorial" w Lille. Międzynarodowy Festiwal Chórów Chłopięcych w Roubaix

Podróż artystyczna.

Zaproszenie Opery Genueńskiej

W ramach współpracy miast targowych, na zaproszenie Rady Narodowej miasta Brna Międzynarodowy F estiwal Chórów "Chorskie Svetanosti"

Festiwal artystyczny w Turynie

4 koncerty 6 audycji w telewizji sztokholmskiej, nagranie płyty 6 koncertów

7 koncertów 11 350 słuchaczy, audycja w telewizji Lille

6 przedstawień 9200 widzów 1 koncert w ramach festiwalu "Primavera a Vicenza"

4 koncerty

4 koncerty

4 przedstawienia

3 - 9 X 1968

18 - 23 X 1968

6 - 15 XII 1968

3 - 20 II 1969

3 - 10 V 1969

Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska" pod dyrekcją Romana Matysiaka i Ludwika Roka

Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego

Chór Dziewczęcy "Skowronki" pod dyrekcją Mirosławy Wróblewskiej

Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego

Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska" pod dyrekcją Romana Matysiaka i Ludwika Roka Państwowa Filharmonia pod kierownictwem Zdzisława Szostaka

BUŁGARIA Plovdiv Hissar Karlovo WĘGRY Nagykata NIEMIECKA REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA Berlin Frankfurt Furstenwalde NIEMIECKA REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA Halle N eustadt NIEMIECKA REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA N eubrandenburg N eustrelitz Hoyerswerda Templin Murchin WŁOCHY Agrigento

ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH

Podróż artystyczna na zaproszenie Rady Narodowej w Plovdiv

Podróż artystyczna XII "Berliner Festtage" "Oderfestspiele"

Zaproszenie chóru młodzieżowego z Halle

Podróż artystyczna

Festiwal regionalny

Podróż artystyczna

9 koncertów 15 000 widzów

4 koncerty 6000 słuchaczy Transmisja radiowa

7 koncertów

7 koncertów 4500 słuchaczy

4 koncerty, l audycja telewizyjna, II nagroda "Kwitnącej oliwki" 6 koncertów, w tym l koncert "Poznańskich Kameralistów" pod dy

3 - 13 V 1969 Państwowa Opera im. Stanisława Moniuszki pod dyrekcją Roberta Satanowskiego 19 - 20 VI 1969 Balet Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki pod kierownictwem Konrada Drzewieckiego 2 - 7 VII 1969 Chór Chłopięcy i Męski Państwowej Filharmonii pod dyrekcją Stefana Stuligrosza

5 - 14 VII 1969 Poznański Chór Chłopięcy - Zespół Kameralny "Szpaki" pod dyrekcją Wiesława Kisera

18 - 25 VII 1969 Chór Chłopięcy i Męski Państwowej Filharmonii pod dyrekcją Stefana Stuligrosza

Wilno Kowno

BELG lA Liege

FRANCJA S tras burg

NIEMIECKA REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA Drezno G6rlitz Preital NIEMIECKA REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA Rostock Boltenhagen Ueckermimde Putbus Bad Doberan CZECHOSŁOWACJA Bratysława Praga Trinie c Karvina Mariańskie Łaźnie

Zaproszenie Opery Wa10ńskiej w Liege

Udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym w Strasburgu Święto pieśni w galerii Zwinger z okazji XX-lecia Niemieckiej Republiki Demokratycznej

Udział w festiwalu XII " Ostseewoche"

Z okazji jubileuszu 25lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. M. in. udział w centralnej akademii w Pradzerekcją Karola Fiali i 1 koncert Poznańskiego Zespołu Perkusyjnego pod kierownictwem Jerzego Zgodzińskiego 4 przedstawienia 4800 widzów

4 przedstawienia 7200 widzów

7 koncertów Akompaniator Andrzej Tatarski

8 koncertów

5 koncertów Akompaniator Andrzej Tatarski

20 - 22 VII 1969

4 - 17 VIII 1969

7 - 14 IX 1969

17 - 25 IX 1969

24 - 30 IX 1969

24 IX -13 X 1969

Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego

Chór Męski Politechniki Poznańskiej pod dyrekcją Janusza Dzięcioła

Chór Męski "Arion" pod dyrekcją Witalisa Dorożały

Chór Dziewczęcy "Skowronki" pod dyrekcją Mirosławy Wróblewskiej Zespół Pieśni i Tańca "Cepelia" pod kierownictwem Jerzego Daberta 1 Wacława Wróblewskiego

Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego

NIEMIECKA REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA Berlin WĘGRY Budapeszt

NIEMIECKA REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA Drezno Senftenberg Elsterwerda Dahme WĘGRY Nagykata

NIEMIECKA REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA Wilhelm Pieck-Stadt Forst Weltzow Guben NIEMIECKA REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA Bernau Frankfurt Ebers wal de Eisenhiittenstadt

Zaproszenie na centralne uroczystości z okazji 25lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Zaproszenie zespołu folklorystycznego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Budapeszcie Koncerty z okazji XX-lecia Niemieckiej Republiki Demokratycznej

Podróż artystyczna

Podróż artystyczna

Podróż artystyczna

1 koncert 1200 słuchaczy

2 koncerty

4 koncerty

9 koncertów 1 nagranie radiowe w Radio w Budapeszcie 3 koncerty 1500 widzów

18 koncertów

24 IX - 30 X 1969

29 IX - 4 X 1969

29 IX - 10 X 1969

Chór Chłopięcy i Męski Państwowej Filharmonii pod dyrekcją Stefana Stuligrosza

Państwowy Teatr Lalki i Aktora "Marcinek" pod dyrekcją Leokadii Serafinowicz Poznański Chór Chłopięcy - Ze

Strausberg Freienwalde Seelow Riidersdorf Schwedt Lauta Weiss wasser Finsterwalde Hoyerswerda Gr6ditz D6ben JAPONIA Fukushima Hi tashi Tokio Ashikaga Hiroszima Tsuyama Osaka Kyoto Matsue Fukui Takaoka Tsuchiura Taira Marioka y okate BELG lA Liege

NIEMIECKA REPU

Podróż artystyczna

Udział w Festiwalu Młodego Teatru

Podróż artystyczna

24 koncerty 3 audycje telewizyjne. Nagranie 1 płyty długogrającej stereofonicznej. Akompaniament Benon Biegoń

2 przedstawienia

10 koncertów spół Kameralny" Szpaki" pod dy- BLlKA DEMOKRArekcją Wiesława Kisera TYCZNA Mitweide Freiberg Heinichen }Carl Marx-Stadt Falkenstein Braunsdorf Bad EIster J ohann -Georgen - Stadt 16 - 28 X 1969 Chór Męski Związku Zawodowe- FRANCJA Podróż artystyczna 9 koncertów go Kolejarzy "Hasło" pod dyrek- Waziers-Nord cją Wiktora Buchwalda Bruay en Artois Qulnoye N ord Paryż NIEMIECKA REPUBLIKA FEDERALNA Essen Diisseldorf Gelsenkirchen Recklinghausen Wanne-Eickel Hamborn Bochum 24 - 30 X 1969 Zespół Pieśni i Tańca "Cepelia" CZECHOSŁOWACJA Podróż artystyczna 4 koncerty pod kierownictwem Jerzego Da- A Rohotici 1200 widzów berka i Wacława Wróblewskiego Ratiskovice Breclav Brno 10- 13 XL 1969 Poznański Chór Chłopięcy pod FRANCJA Udział w.Międzynarodo- 1 2 koncerty dyrekcją Jerzego Kurczewskiego Roubaix wym Festiwalu Chórów O I p p

4 - 8 XII 1969

4 - 24 II 1970

3 - 11 V 1970

15 V - 22 V 1970

19 V - 6 VI 1970

Dziecięca Orkiestra Podstawowej Szkoły Muzycznej pod dyrekcją Henryka Duczmala

Balet Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki pod kierownictwem Konrada Drzewieckiego

Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska" pod dyrekcją Romana Matysiaka i Ludwika Roka Chór Chłopięcy i Męski Państwowej Filharmonii pod dyrekcją Stefana Stuligrosza

Państowa Filharmonia pod kierownictwem artystycznym Zdzisława Szostaka

Amiens

NIEMIECKA REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA Dahme Cottbus Berlin WŁOCHY Mediolan Bergamo Pordenone T erni Livorno Messyna Bari Ascoli HOLANDIA Haga Tilburg CZECHOSŁOWACJA Praga Mariańskie Łaźnie Tfinec Havirov Karvina Bojnice Rużenberok RUMUNIA Timisoara Re sitaw Roubaix. Jubileusz 500-lecie miasta Roubaix Zaproszenie Szkoły Muzycznej z Cottbus

Podróż artystyczna

Podróż artystyczna

Udział w festiwalu "Praskie Jaro'

Zaproszenie Państwowej Filharmonii z Timisoary 1 na zaproszenie Rady

3 koncerty

15 przedstawień 22 000 widzów.

W Mediolanie w Teatro Lirico balet wystąpił w ramach cyklu "Mediolan otwarty"

4 przedstawienia 30 000 widzów

7 koncertów

11 koncertów, w tym w Rumunii 1 koncert "poznańskich kameralistów"

11 - 15 VI 1970

24 VI - 2 VII 1970

3-7 VII 1970

10 - 20 VII 1970

Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego

Chór Związku Nauczycielstwa Polskiego pod dyrekcją Mariana N agórskiego

Zespół Pieśni i Tańca "Cepelia" pod kierownictwem Jerzego Daberta i Wacława Wojciechowskiego

Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego

BUŁGARIA Sofia Plovdiv Stara Zagora Kficim NIEMIECKA REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA Drezno ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH Wilno Druskienniki Kowno Troki NIEMIECKA REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA Horst Hoyerswerda Welzow NIEMIECKA REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA Putbus Rostock Ahlbeck Sassnitz Greifswald Prora

Narodowej w Plovdiv

U dział w "Dresdener S ommerfe sttage "

Zaproszenie Chóru N auczycielskiego z Kowna

Podróż artystyczna

U dział w XIII Festiwalu " Ostseewoche"

pod kierownictwem Mieczysława Kaczorowskiego i 1 koncert Poznańskiego Zespołu Perkusyjnego pod kier. J. Zgodzińskiego 3 koncerty 4800 słuchaczy

3 koncerty 2000 słuchaczy

3 koncerty 5300 widzów

9 koncertów 5300 słuchaczy Audycja w telewizji Rostock

9 - 23 VIII 1970 Chór Męski Politechniki Poznańskiej pod dyrekcją Janusza Dzięcioła 2 - 17 IX 1970 Chór Mieszany Akademii Medycznej pod dyrekcją Stanisława Wiernowoiskiego 21 - 28 IX 1970 Zespół Perkusyjny pod dyrekcją Jerzego Zgodzińskiego 26 IX - 3 X 1970 Państwowy Teatr Lalki i Aktora "Marcinek" pod dyrekcją Leokadii Serafinowicz 29 IX - 10 X 1970 Chór Dziewczęcy "Skowronki" pod dyrekcją Mirosławy Wróblewskiej

2 - 3 X 1970 Collegium Musicorum Posnaniensium pod kierownictwem Włodzimierza Kamińskiego 3 - 18 X 1970 Chór Mieszany im. Stanisława Moniuszki Spółdzielczości Pracy pod dyrekcją Mieczysława Dondajewskiego

4 -11 X 1970 Studencki Teatr "Ósmego dnia" pod kierownictwem Lecha Raczaka 15 - 18 X 1970 Chór Chłopięcy i Męski Państwowej Filharmonii pod dyrekcją Stefana Stuligrosza

Stralsund BUŁGARIA Sofia Warna BUŁGARIA Warna Sofia CZECHOSŁOWACJA Brno BELG lA Liege

NIEMIECKA REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA Frankfurt WĘGRY Budapeszt

BUŁGARIA Plovdiv Hissar Kazanlyk Pamporovo Smolian JUGOSŁAWIA Zagrzeb

SZWECJA Ystad

Podróż artystyczna

Podróż artystyczna

Festiwal Muzyki Kameralnej Festiwal artystyczny

Podróż artystyczna

Zaproszenie

Podróż artystyczna

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Studenckich

Podróż artystyczna

5 koncertów

3 koncerty

1 koncert

3 przedstawienia

7 koncertów

2 koncerty

5 koncertów 2500 słuchaczy

2 przedstawienia

4 koncerty

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1972.07/09 R.40 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry