SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1972.04/06 R.40 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Zbigniew R u d n i c ki - Gospodarka komunalna w latach 1945 - 1970. (Część druga). .5 Tadeusz B a r t k o w i a k - Działalność Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej w Poznaniu w latach 1957 - 1970. Aneks: Członkowie zarządów wojewódzkich w latach 1957 - 1970. .23

MATERIAŁY

Maria H o r n - M a c i e j e w s k a - Odżywianie ludności Poznania w roku 1946 51 Leopold S o koł o w s ki - Poznańska Fabryka Łożysk Tocznych 1958 - 1970 71 S tanisław Z. G o ł ę b i o w s k i - Franciszek Józef Bartoszek, artysta malarz i żołnierz Gwardii Ludowej (1910 - 1943). .7

ZYCIE KULTURALNE

Bogdan C i s z e w s k i - Filharmonia Poznańska w sezonie 1970/1971 . 97 Ewa K a m i ń s k a - Wystawa "Książka wielkopolska od XVI do XX wieku" 100

KRONIKA

Budowniczowie Stefan K o n o p i ń s k i

Polski Ludowej Marceli Tritt.

.09

Jubileusze Kazimierz F e l i c z ak - Jubileusz pięćdziesięciolecia VI Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Paderewskiego (1921-1971). .117 Urszula H o ffm a n n - Prof. dr Florian' Barciński. Uczony, dydaktyk, działacz gospodarczy. .126 Ireneusz S o l i ń s ki - Jubileusz 100-lecia zorganizowanego ruchu zawodowego drukarzy w Poznaniu .132

Z żałobnej karty Kazimierz U r b a ń s k i - Prof. dr Leon Mroczkiewicz.

.141

Sylwetki poznaniaków Irena T o m i a k ó w a - Albin Babst.

Maria P a b e l - Józef Strugarek

14& 151

Spis treści

Sprawozdania Marian G e n o we fi a k - Sesja Rady Narodowej m. Poznania pOSWlęcona wyborom ławników ludowych oraz realizacji uchwał w sprawie planu rozwoju gospodarczego Poznania w latach 1966-1970 i budowy nowych osiedli mieszkaniowych .157 Tadeusz O r l i k 53 rocznica zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918 -1919 L. .177

ZDJĘCIA Witolda Czarneckiego, Czesława Czuba, Stanisława Kaczmarka, Ludmiły Kaliszan, Andrzeja Kupidury, Dany Matuszewskiej, Henryka Matuszewskiego, Zbigniewa Przygodzkiego, Andrzeja Pniaka, "Foto-Serwisu" Wydawnictw Handlu Zagranicznego, Grażyny Wyszomirskiej

RYSUNKI Teresy Woźniak

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1972.04/06 R.40 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry