ANEKS

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1971.07/09 R.39 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

Tabela 1

DOCHODY I WYDATKI ZBIORCZEGO BUDŻETU MIASTA NA 1971 r. WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ (W TYSIĄCACH ZŁOTYCH)

Ogółem Wydatki Dział Nazwa Dochody Bieżące Kapitalne re- Inwestycje manty 01 Przemysł 319 705 - - - 31 Budownictwo 74 323 13 110 13 110 - - 40* Rolnictwo . 125 1488 1488 - - 45 Leśnictwo 9 63 63 - - 61 Handel wewnętrzny 318 732 100 100 - - 67 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 93 664 488 988 189 324 285 964 13 700 76 Szkolnictwo ogólnokształcące i wychowawcze 1500 246 515 230 996 11 819 3 700 77 Szkolnictwo zawodowe 700 142 698 135 634 4 564 2 500 78 Szkolnictwo wyższe - 650 650 - - 81 Kultura i sztuka 430 81264 75 313 5 851 100 84 Ochrona zdrowia 4 614 503 124 483 898 9 106 10 120 87 Świadczenia społeczne 900 40127 35 551 3 596 980 88 Kul tura fIzyczna i turystyka 140 14 450 13 850 - 600 89 Finanse 7 587 x x x x 91 Administracja państwowa 18 520 46 007 46 007 - - 94 Różna działalność 4084 122 722 7 093 - 115 629 99 Dochody z gospodarki nieuspołecznionej i od ludności 357 400 x x x x 00 Rozliczenia fInansowe 520 565 21 692 11692 10 000 Razem: 1 722 998 1 722 998 1 244 769 320 900 157 329

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1971.07/09 R.39 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry