SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1971.07/09 R.39 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Zbigniew P o g o r z e l s ki łecznionym Poznania

ABTYKUŁY Praca nakładcza w przemyśle uspo

.5

MATERIAŁY Zenon S z y m a n k i e w i c z - Poznań w czasie wrzesnlowego odwrotu.

Przyczynek do badań wydarzeń w Poznaniu w okresie od 5 do 10 września 1939 r. .17 Tadeusz F i l i p i a k i Tadeusz K o m o r o w s k i - Półwiecze działalności Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kasprzaka 1920 - 1970 39 Konstanty K a l i n o w s ki - Dwadzieścia lat plastyki poznańskiej 1945 - 1965. Część piąta (1960 - 1962). .47

ZYCIE KULTURALNE Bogdan C i s z e w s ki - Opera Poznańska w sezonie 1969/1970

KRONIKA Tadeusz O r l i k - Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1970. Część pierwsza (Jan Deskur, Janusz Flieger, Alfred Hofman, Władysław Ikierski, Bogdan Jankowiak, Zygmunt Jąder, Jan Kozierowski, Piotr Krysztop, Jan Lubik, Franciszek Mańkowski, Czesław Nawrocki, Edmund Pawłowicz, Wojciech Siwa, Ewa Stankowska, Marian Weigt). .76

Jubileusze Zdzisław N o w i c ki naniu

Jubileusz naj starszej szkoły technicznej w Poz

.91

Z żałobnej karty Urszula P a u l ó w n a - Płk Stanisław Gębczyński Tadeusz H. Nowak - Edward Haupt.

Kazimierz J a s i ń s ki - Prof. dr Stefan Kwaśniewski

.96 .98 .100

Sylwetki poznaniaków Irena T o m i a k o w a - Ignacy Berchert.

Maria Pa b e l - Alfred Skubis.

.103 .109

Sprawozdania Marian G e n o w e fi ak - Sesje Rady Narodowej m. Poznania pOSWlęcone działalności Prezydiów Dzielnicowych Rad Narodowych Wilda i Jeżyce oraz uchwaleniu planu gospodarczego i budżetu na rok 1971. A n e k s : Informacja w sprawie realizacji wniosków 1 postulatów wyborców na rok 1971.

.117

Spis treści

Zdzisław M a c h o w i n a - Konkurs na projekt Górnego Tarasu Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje". .142 Ireneusz S o l i ń s ki - Kronika obchodów 26 rocznicy wyzwolenia Poznania (16-23 lutego 1971). .146 Anna Z a b i e l s k a - Wydarzenia w Poznaniu w 1971 roku. Część I 158

ZDJĘCIA Benedykta I. Dorysa, Jana Fazanowicza, Zbigniewa Kołtuniaka, Dany Matuszewskiej, Henryka Matuszewskiego, Jana Molskiego, Józefa Myszkowskiego, Zdzisława Nowickiego, Spółdzielni Pracy "Fotos", Grażyny Wyszomirskiej

A 35-Mtr/

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1971.07/09 R.39 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry