M-5

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1971.04/06 R.39 Nr2

Czas czytania: ok. 22 min.

Wydarzenia w Poznaniu

SKŁAD ZESPOŁU DO OPRACOWANIA PROGRAMU USŁUG "CENTRUM" W ZESPOLE OSIEDLI MIESZKANIOWYCH "WINOGRADY"

W oparciu o porozumienie Prezydium Rady Narodowej m. Poznania z zainteresowanymi jednostkami branżowymi z dnia 8 listopada 1967 T., powołano zespól do spraw koordynacji opracowania kompleksowego programu usług "Centrum" w Zespole Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady" w składzie: przewodniczący - mgr Tadeusz skubiszyński, zastępca - mgr Bogumił Ziółek, członkowie: mgr inż. arch. Marian Werner, mgr Seweryn Zenker, Eugeniusz Krajniak, stali konsultanci: mgr inż. arch. Edmund Pawłowicz, mgr toż. Czesław Nawrocki.

Sekretarz - mgr Jan Lewandowski.

Celem prawidłowego wykonania zadań, powołano pięć podzespołów branżowych: l. Podzespół do spraw opracowania programu usług spółdzielczości mieszkaniowej w składzie: przewodniczący - mgr inż. arch. Jan Klewrn, członkowie: mgr Tadeusz Skubiszyński, mgr Jan Główczyński, mgr Krystyna Kopczyńska. 2. Podzespół do spraw opracowania iprogramu usług handlowych, gastronomicznych i innych spełnianych przez spółdzielczość spożywców, w składzie: przewodniczący - mgr inż. arch. Zbigniew Czuba, członkowie: mgr Ryszard Chęciński, mgr inż. Bohdan Głowandzik, mgr Seweryn Zenker, Aleksander Michałowski, konsultanci: dr Jerzy Domagaiski, mgr Leszek Modejski.

3. Podzespół do spraw opracowania programu usług spełnianych przez spółdzielczość pracy w składzie: przewodniczący - Witold J aroszyński, członkowie: Jan Chojnacki, Eugeniusz Szkarodek, konsultanci: doc. dr Mieczysław Przedpełski, mgr Stanisław Wieloński.

4. Podzespół do spraw opracowania programu usług innych nie objętych iprzez związki spółdzielcze w składzie: przewodniczący - mgr inż. arch. Edmund Pawłowicz, członkowie: mgr inż. arch. Zenon Błądek, mgr Bożena Gołatowa, mgr inż arch. Karol J asiecki, Czesław Knoll, mgr inż. arch. Bernard Kwapiszewski, mgr Jan Lewandowski, mgr Eugeniusz paszczak, mgr Maciej Wawrzyniak, mgr Bogumił Ziółek, konsultant - mgr Antoni Przestalski. 5. Podzespół ogólnoredakcyjny w składzie: Eugeniusz Krajniak, mgr inż. Czesław Nawrocki, mgr inż. arch. Edmund Pawłowicz, mgr Tadeusz Skubiszewski, mgr Stanisław Witecki, mgr Seweryn Zenker i mgr Bogumił Ziółek.

PRACOWNICY ODDZIAŁU ZAKŁADU USŁUG INWESTYCYJNYCH DLA SPRAW "WINOGRAD", PEŁNIĄCEGO FUNKCJE INWESTORA ZASTĘPCZEGO POZNAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W latach 1968 - 1S63 w zespole, który pod koniec 1969 r. liczył jedenaście osób, kierowanym przez mgr inż. arch. Edmunda Pawłowicza, m. in. pracowali: inż. Jerzy Greczka - kierownik wydziału technicznego mgr Jan L. Lewandowski - kierownik wydziału ekonomicznego inż. Jan Lubik - kierownik wydziału nadzoru technicznego Benedykt Kłosowski - główny specjalista do spraw ekonomicznych inż. Zdzisław Majsnerski - starszy inspektor nadzoru

PRACOWNICY POZNAŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANEGO NR 3, BIORĄCY UDZIAŁ W URUCHOMIENIU PRODUKCJI I W BUDOWIE ZESPOŁU OSIEDLI MIESZKANIOWYCH "WINOGRADY"

Dyrekcja mgr Aifred Hofman

- dyrektor naczelny - naczelny inżynier - zastępca dyrektora do spraw technicznych - zastępca dyrektora do spraw ośrodków prod ukcj i - zastępca naczelnego lnzyniera do spraw budownictwa uprzemysłowionego - główny technolog - kierownik działu wykonawstwainż. Jerzy Kujawskiinż. Mieczysław Majewskiinż. Bogdan J ankowiak mgr inż. Ewa Stankowska Zygmunt Jąder

Budowa inż. Wojciech Siwa

- kierownik Zespołu Budowy Osiedli · kierownik techniczny główny inżynier do spraw robót elektycznych · kierownik działu techniki główny inżynier do spraw robót sanitarnychmgr inż. Tadeusz Maćkowiak inż. Bogdan Reisslnz. Zbigniew Gunia Antoni Smura

Wytwórnia mgr inż. Witold Fengerkierownik budowy Wytwórni tów Wielkopłytowych przy ul. kierownik Wytwórni kierownik oddziału kierownik działu produkcji pomocniczej

PrefabrykaTrójpolemgr lnz. Henryk Faprzycki Mieczysław Wróblewski Jan Majchrzak inż. Jan Stefaniak

WYDARZENIA W POZNANIU W 1970 ROKU

STYCZEŃ

10.1. Zastępca członka Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Szydlak spotkał się w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z naukowcami i słuchaczami poznańskich wyższych uczelni. Premiera sztuki Jana Wilkowskiego i Jana Ośnicy Guignol w tarapatach w reżyserii Wojciecha Wieczorkiewicza w Teatrze Aktora i Lalki "Marcinek".

13.1. VJJ sesja Rady Narodowej m. Poznania poświęcona uchwaleniu planu gospodarczego i budżetu na rok 1970. 15.1. Wychodzący w Poznaniu dwutygodnik "Poradnik Gospodarczy" obchodził osiemdziesięciolecie istnienia. 16.1. Koncert symfoniczny poświęcony twórczości Tadeusza Bairda, z udziałem kompozytora, w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Soliści: Anna Malewicz- Madey i Jerzy Artysz. Dyrygował Zdzisław Szostak.

17.1. Otwarcie wystawy prac Krystyny i Ryszarda Skupinów w "Arsenale".

23.1. Wizyta delegacji Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec z Cottbus z Wernerem Walde na czele. Otwarcie wystawy pod nazwą "Zwycięstwo - w 25 rocznicę wyzwolenia Poznania i Wielkopolski" w Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka. 25.1. Uroczysty koncert z okazji trzydziestolecia pracy artystycznej Stefana Stuligrosza, pod batutą jubilata, w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 27.1. Rozpoczął się ogólnopolski zjazd rektorów akademii medycznych z udziałem ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, prof. dra Jana Kostrzewskiego.

Recital skrzypaczki włoskiej Piny Carmirelli w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 28.1. Członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Ryszard Strzelecki spotkał się w siedzibie Prezydium Bady Narodowej przy pi. Kolegiackim z członkami prezydiów Rady Narodowej m. Poznania i Wojewódzkiej Rady Narodowej.

30.1. Na koncercie symfonicznym w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza chór Filharmonii N arodowej wykonał Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta. Dyrygował Zdzisław Szostak.

LUTY

5.2. W "Domu Technika" rozpoczęła obrady ogólnopolska sesja specjalistów ochrony roślin z udziałem siedmiuset naukowców z kraju i zagranicy. 9.2. Otwarcie wystawy fotogramów Zbigniewa Staszyszyraa "Poznań z lotu ptaka" w "Arsenale".

13.2. Gościnne występy pianistki radzieckiej Iriny Sijałowej na koncercie symfonicznym w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Dyrygował gruziński artysta, Dżemał Gokijeli.

16.2. Popularny dziennik "Głos Wielkopolski" obchodził dwudziestopięciolecie istnienia. Na uroczystości przybyli sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robot

Wydarzenia w Poznaniuniczej, Stefan Olszowski, i kierownik Wydziału Kultury Komitetu Centralnego, Wincenty Krasko. Kilkunastu członków zespołu redakcyjnego otrzymało wysokie odznaczenia państwowe. N a frontonie Domu Prasy przy ul. Grunwaldzkiej odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci dziennikarzy poznańskich, poległych w latach 1939 - 1945. 17.2. Przybycie delegacji Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego z Michaiłem Borisowem na czele. 18.2. W siedzibie Polskiej Agencji Prasowej przy ul. Lampego 10 odbyła się uroczystość dwudziestopięciolecia placówki. Zespół redakcyjny został udekorowany Złotą Odznaką Miłośnika Miasta Poznania. Na frontonie Szkoły Podstawowej Nr 28 iprzy ul. Prądzyńskiego odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci nauczycieli poległych w latach 1939 - 1945. 19.2. Premiera dramatu Władysława Orłowskiego Jutro Berlin, w reżyserii Jerzego Zegalskiego i scenografii Andrzeja Sadowskiego, w Teatrze Polskim. 20.2. Kierownik Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej, Wincenty Krasko, spotkał się w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych z wykładowcami poznańskich uczelni artystycznych. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na frontonie gmachu przy ul. Matejki 49, gdzie w 1945 r.

mieścił się pierwszy w wolnym Poznaniu zarząd miasta. Otwarcie wystawy "Poznań i Wielkopolska w malarstwie" w "Arsenale".

Przybycie delegacji czterech zaprzyjaźnionych miast: Charkowa, Cottbus, Brna i Plovdiv.

21.2. Odsłonięcie tablicy na frontonie gmachu Prezydium Rady Narodowej m. Poznania, upamiętniającej nadanie miastu orderu Budowniczego Polski Ludowej w 1966 r. W Sali Odrodzenia Starego Ratusza wręczono doroczne nagrody miasta i województwa.

Otrzymali je: w dziedzinie nauki doc. dr Stanisław Kielich, prof. dr Ewaryst Pawelczyk; w dziedzinie techniki i przemysłu doc. dr Mieczysław Banach, dr Józef Rynarzewski oraz zespół pracowników Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" i zespół pracowników Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych; w dziedzinie rolnictwa inż. Bogumił Paul i zespół w składzie doc. dr Marian Jerzak, mgr inż. Zdzisław Jabczyński, red. Jerzy Frąckowiak; w dziedzinie budownictwa i architektury zespół pracowników Wydziału Budownictwa Urbanistyki i Architektury Powiatowej Rady Narodowej w Chodzieży oraz zespół projektantów i wykonawców Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje". Nagrodę młodych w dziedzinie nauki otrzymał dr Stanisław Sołtysiński; w dziedzinie kultury Tadeusz Becela, Nikos Chadzinikolau, Janina Fołtyn, Krzysztof Kostyrko, Jerzy Kurczewski.. Henryk Łukaszek, Jerzy Młodziejowski, Zofia Wieczorek, Tadeusz Wojtych, Anna Wolniewicz, Michał Zieliński, kolegium redakcyjne "Głosu Wielkopolskiego" i chór "Arion" z Kościana. Uroczysta akademia z okazji dwudziestopięciolecia wyzwolenia Poznania w Operze Poznańskiej z udziałem członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniczącego Rady Państwa Mariana Spychalskiego, I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Kazimierza Barcikowskiego oraz delegacji zagranicznych.

23.2. Oddano do użytku nowe przedszkole na Osiedlu Piastowskim Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej " Rataj e". Otrzymało ono imię Czecha. Premiera widowiska poetyckiego Opowieść o wyzwoleniu Poznania Józefa Rataj czaka w reżyserii Eugeniusza Aniszczenko w Teatrze Polskim. 27.2. Plenarne obrady Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej poświęcone analizie realizacji programu działania wielkopolskiej organizacji partyjnej, uchwalonego przez ostatnią konferencję sprawozdawczo-wyborczą. Na koncercie symfonicznym Filharmonii Poznańskiej, w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, wystąpił pianista amerykański Malcolm Frager. Orkiestrą dyrygował Henryk Czyż.

28.2. Premiera dramatu Bar wsrystkich świętych Jerzego Broszkiewicza w reżyserii Romana Kordzińskiego, scenografii Zbigniewa Bednarowicza w Teatrze Nowym.

Obrady VIII konferencji wojewódzkiej Związku Młodzieży Socjalistycznej z udziałem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Kazimierza Barcikowskiego.

MARZEC

2.3. Otwarcie wystawy fotogramów Zbigniewa Staszyszyna pt. "Wietnam" w Salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego. 3.3. VIII sesja Rady Narodowej m. Poznania poświęcona zagadnieniom wychowania i pracy z młodzieżą.

4.3. Uroczysty koncert z okazji jubileuszu dwudziestolecia Wielkopolskiej Orkiestry Symfonicznej. 5.3. Obrady IV Wojewódzkiej Konferencji Kulturalnej z udziałem kierownika Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Wincentego Kraski. 7.3. Gościnne występy Teatru N arodowego z Warszawy z dramatem Juliusza Słowackiego Kordian w reżyserii Adama Hanuszkiewicza na scenie Teatru Polskiego.

10.3. Obrady IX Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego z udziałem wicepremiera Zdzisława Tomala i I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Kazimierza Barcikowskiego w sali Izby Rzemieślniczej. Recital skrzypcowy Sidneya Hartha w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

12.3'. Otwarcie wystawy "Włodzimierz Iljicz Lenin - w setną rocznicę urodzin" w Muzeum Narodowym.

Gościnne występy belgijskiej śpiewaczki Glorii Bari w operze Gaetano Donizettiego Łucja Z Lammermoor w Operze Poznańskiej.

13.3. Poznańska premiera Requiem Giuseppe Verdiego na koncercie symfonicznym pod batutą Zdzisława Szostaka w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

15.3. Otwarcie XXV Wiosennych Targów Krajowych w obecności wicepremiera Eugeniusza Szyra, ministra Handlu Wewnętrznego Edwarda Sznajdra, ministra Przemysłu Lekkiego Tadeusza Kunickiego .

17.3. Zastępca członka Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Mieczysław Moczar spotkał się w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z aktywem partyjnym.

22.3. Zamknięcie XXV Wiosennych Targów Krajowych.

Otwarcie wystawy malarstwa Wacława Taranczewskiego w "Arsenale' 23.3. Koncert pOSWlęcony pamięci Henryka Wieniawskiego, z udziałem skrzypaczki Wandy Wiłkomirskiej odbył się w Sali Odrodzenia Poznańskiego Ratusza.

24.3. Akademia z okazji dwudziestopięciolecia istnienia Instytutu Zachodnego odbyła się w Pałacu Działyńskich.

KWIECIEŃ

3.4. IX sesja Rady Narodowej m. Poznania poświęcona problemom czystości w mieście. Inauguracja X Poznańskiej Wiosny Muzycznej w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza/ Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej dyrygował Napoleon Siess. 4.4. Koncert kameralny Nonetu Rostockiego (Niemiecka Republika Demokratyczna) w Sali Malinowej Pałacu Działyńskich.

6.4. Rozpoczęła się sesja naukowa Instytutu Historii oraz Instytutu Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na temat "Lenin w historii i Lenin w literaturze". W Sali Wielkiej Pałacu Kultury rozpoczęło się ogólnopolskie sympozjum intensywnej terapii. Prof. dr Wiktor Dega otrzymał doktorat honoris causa Akademii Medycznej w Poporządkuznaniu. Dekadę Kultury Węgierskiej zainaugurowano otwarciem wystawy ,,25 lat współpracy wę gjersko-polskiej" w Pałacu Kultury, z udziałem ambasadora Węgierskiej P.epubliki Ludowej w Polsce Beli N emety. Obecny był I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Kazimierz Barcikowski.

7.4. Zasadnicza Szkoła Mechaniki Precyzyjnej iprzy ul. J awornickiej otrzymała imię węgierskiego rewol ucj onisty Beli Kuna. 8.4. Chór studencki z Londynu pod dyrekcją Roy Wale sa koncertował w Sali Odrodzenia Starego Ratusza.

Otwarcie wystawy austriackich eksponatów archeologicznych w Pałacu Górków.

11.4. Premiera Halki Stanisława Moniuszki w reżyserii Romana Kordzińskiego, scenografii Zofii Wierchowicz, pod kierownictwem muzycznym Mieczysława N owakowskiego w Operze Poznańskiej. 12.4. Finałowy koncert symfoniczny Poznańskiej Wiosny Muzycznej, pOSWlęcony twórczości Witolda Lutosławskiego ipod batutą kompozytora w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Solistka - Anna Malewicz-Madey (mezzosopran). 14.4. W Forcie VII, miejscu kaźni Polaków w latach okupacji 1939 - 1945, odbyła się manifestacja polityczna z okazji dwudziestopięciolecia wyzwolenia obozów koncentracyjnych. Premiera Wandy Cypriana N orwida w reżyserii Wojciecha Wieczorkiewicza, scenografii Leokadii Serafinowicz w Teatrze Aktora i Lalki "Marcinek".

Wydarzenia w Poznaniu

15.4.

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego rozpoczęła obchody pięćdziesięciolecia istnienia.

Na uroczystości, odbywające się w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, przybyły delegacje bratnich uczelni z Bratysławy, Budapesztu, Gdańska, U pska, Halle, Kowna, Krakowa, Warszawy i Wrocławia. Przewodniczący Prezydium Rdy Narodowej m. Poznania Jerzy Kusiak w imieniu władz miasta i województwa przekazał uczelni sztandar. Zasłużeni naukowcy i pracownicy udekorowani zostali wysokimi odznaczeniami państwowymi. Członek Rady Państwa Witold J arosiński wziął udział w posiedzeniu (plenarnym Poznańskiego Komitetu Frontu Jedności N arodu. Plenum wybrało przewodniczącym prezydium prof. dra Olecha Szczepskiego. Premiera dramatu Williama Szekspira Hamlet w reżyserii Jerzego Zegalskiego, scenografii Andrzeja Sadowskiego na scenie Teatru Polskiego. Koncert symfoniczny Filharmonii Poznańskiej w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prowadził gościnnie belgijski dyrygent, Eduardo van Remoortel. W hali nr 22 Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarto wystawę obrazującą rozwój i osiągnięcia poznańskich Zakładów N aprawczych Taboru Kolejowego w okresie stu lat ich istnienia. U roczysta akademia z okazji stulecia urodzin Włodzimierza Iljicza Lenina z udziałem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Kazimierza Barcikowskiego, w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

W Pałacu Kultury rozpoczęło się międzynarodowe sympozjum naukowe na temat postępu w dziedzinie leku roślinnego. Uczestniczyło w nim trzystu na ukowc ów z kraju i z szesnastu państw europejskich. Otwarcie wystawy plakatu oraz medali radzieckich w "Arsenale".

Premiera Elektry Sofoklesa w reżyserii Izabeli Cywińskiej -Adamskiej scenografii Zbigniewa Bednarowicza w Teatrze N owym. Członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniczący Rady Państwa Marian Spychalski wziął udział w akademii w hali nr 20 Międzynarodowych Targów Poznańskich w stulecie istnienia Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, w czasie której zakłady udekorowane zostały Orderem Sztandaru Pracy I klasy. Tego dnia przed południem nadano zakładom imię "II Armii Wojska Polskiego". N a dziedzińcu fabrycznym odsłonięto pomnik ku czci pracowników Zakładów, poległych w obronie wolności. Sesja Rady Narodowej m. Poznania poświęcona sprawozdaniu z wykonania budżetu i planu gospodarczego za r. 1969.

17.4.

20.4.

21.4.

22.4.

23.4.

25.4.

28.4.

MAJ

1.5. W stutysięcznym pochodzie społeczeństwo Poznania manifestowało solidarność z międzynarodowym ruchem robotniczym. 4.5. Otwarcie zelektryfikowanej linii kolejowej Poznań-Wrocław z udziałem ministra Komunikacji, Mieczysława Zajfryda. 7.5. Na uroczystej akademii w Pałacu Kultury, w obecności wicepremiera Mariana Olewińskiego, ministra Łączności Edwarda Kowalczyka i sekretarza Centralnej Rady Związków Zawodowych Ireny Sroczyńskiej, poznańska dyrekcja Okręgu Poczty i Telekomunikacji otrzymała po raz trzeci i na własność sztandar Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych za zajęcie I miejsca w kraju we współzawodnictwie pracy. Gościnne występy amerykańskiej śpiewaczki Ireny Oliver w Cyganerii Giacomo pucciniego w Operze Poznańskiej. 8.5. W przeddzień dwudziestopięciolecia zwycięstwa nad faszyzmem delegacje organizacji społecznych i politycznych złożyły wieńce u stóp Pomnika Bohaterów na Cytadeli. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się uroczysty koncert.

10.5. Francuski zespół teatralny Rogera Blina wystąpił gościnnie w Teatrze Polskim z przedstawieniem Końcówki Samuela Becketta. 14.5. III Ogólnopolskie Sympozjum Immunologiczne z udziałem specjalistów z Anglii, Czechosłowacji, Bułgarii, Jugosławii, Finlandii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich rozpoczęło obrady w Zakładzie Anatomii Patologicznej Akademii Medycznej przy ul. Przybyszewskiego. 15.5. Recital fortepianowy francuskiego wirtuoza Bernarda Ringeissena w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poznańskie Biuro Studiów i Projektów Energetycznych "Energoprojekt" otrzymało po raz czwarty sztandar przechodni za zajęcie I miejsca we współzawodnictwie ogólnokrajowym.

16.5. Na spotkaniu z działaczami kultury w salach Prezydium Bady Narodowej m. Poznania przybył kierownik Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Wincenty Krasko.

N a Politechnice Poznańskiej odbyła się sesja naukowa z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. dra Edmunda Karaśkiewicza. 20.5. Na uroczystości w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza załoga Poznańskiej Fabryki Maszyn Żniwnych w obecności I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Kazimierza Barcikowskiego oraz przewodniczącego Zarządu Głównego Związku Zawodowego Metalowców Henryka Całki otrzymała sztandar przechodni Ministra Przemysłu Maszynowego oraz Zarządu Głównego Związku Zawodowego Metalowców za zajęcie I miejsca w krajowym współzawodnictwie pracy. Załoga Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych otrzymała sztandar przechodni ministra Gospodarki Komunalnej oraz Zarządu Głównego związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej i Przemysłu Terenowego za zajęcie 1 miejsca we współzawodnictwie pracy za rok 1969. W Bibliotece Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza otwarto wystawę obrazującą dwudziestopięcioletni doro bek bibliotekarstwa poznańskiego. 22.5. Zjazd towarzystw fotograficznych Ziem Zachodnich i Północnych w Sali Błękitnej Pałacu Kultury.

23.5. Zastępca członka Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Szydlak spotkał się w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z aktywem propagandowym Poznania. 24.5. Gościnny występ śpiewaczki rumuńskiej, Mariety Grebenisan, w operze Giusseppe Verdiego Trubadur w Operze Poznańskiej. 25.5. z okazji pięćdziesięciolecia Chóru Mieszanego im. Stanisława Moniuszki, na uroczystym koncercie w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, wykonane zostało oratorium Stabat Mater Karola Szymanowskiego. Dyrygował Mieczysław Dondajewski.

CZERWIEC

2.6. Rozpoczęły się w Operze Poznańskiej gościnne występy Teatru Gruzińskiego im. Rustawelego z Tbilisi. 3.6. Otwarcie wystawy osiągnięć Muzeum N arodowego w latach 1945 - 1970.

4.6. Rozstrzygnięto konkurs na plakat Międzynarodowych Konkursów im. Henryką Wieniawskiego. I nagrodę zdobył Włodzimierz Schmidt. XI sesja Rady Narodowej m. Poznania poświęcona problemom rozwoju strefy podmiej - skiej. 8.6. Sesja naukowa na temat współpracy między Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną w Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 11.6. W Collegium Minus roz.poczęła się sesja naukowa poświęcona dziejom Prus w XVII - XX wieku, zorganizowana przez Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 13.6. Premiery oper Służąca panią Giovanni B. Pergolesiego w reżyserii Romana Kordzinskiego i Mądra Carla Orffa w reżyserii Sławomira Żerdzickiego. Scenografię przygotował Andrzej Sadowski, kierownictwo i opracowanie muzyczne: Mieczysław Nowakowski .

14.6. "Otwarcie XXXIX Międzynarodowych Targów Poznańskich w obecności sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Stefana Olszowskiego, oraz ministrów: Handlu Zagranicznego Janusza Burakiewicza i Przemysłu Maszynowego Janusza Hrynkiewicza. Gościom towarzyszył przewodniczący Prezydium Rady Narodowej m. Poznania, Jerzy Kusiak. 15.6. Międzynarodowe Targi Poznańskie zwiedził sekretarz generalny Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, Nikołaj Faddlejew, oraz delegacja Niemieckiej Republiki Demokratycznej z wicepremierem Kurtem Fichtnerem. 16.6. Międzynarodowe Targi Poznańskie zwiedził członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bolesław Jaszczuk oraz wicepremier Eugeniusz Szyr w towarzystwie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego, Kazimierza Barcikowskiego. N a Targach bawił również minister Handlu Zagranicznego Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, Andrej Barcak.

17.6. Rozpoczął się ogólnopolski konkurs kierowania ruchem ulicznym.

18.6. Międzynarodowe Targi Poznańskie zwiedził członek Bdura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Ryszard Strzelecki w towarzystwie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego, Kazimierza Barcikowskiego. Targi zwiedziła delegacja rządowa Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z wicepremierem Michaiłem Lesieczko w towarzystwie przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania,

Poznaniu

Jerzego Kusiaka, z ekspozycją targową zapoznali się również minister Handlu Zagranicznego Włoch Mario Zagari oraz minister Handlu Wewnętrznego Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, Stefan Hornik. 19.6. W ramach "Dni Folkloru Polskiego" amatorskie zespoły artystyczne prezentowały na Starym Kynku barwne widowisko ludowe. Odbyła się uroczystość zaślubin pięciu par nowożeńców, członków Zespołu Pieśni i Tańca "Cepelia", według dawnego staropolskiego obrzędu. 20.6. Międzynarodowe Targi Poznańskie zwiedzili sekretarze Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Mieczysław Moczar i Jan Szydlak oraz członek Biura Politycznego Stanisław Kociołek w towarzystwie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Kazimierza Barcikowskiego. Z ekspozycją targową zapoznały się delegacje: bułgarska z ministrem Penczo Kubadyńskim oraz czechosłowacka z Janem Jucekiem na czele. Załoga Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Lądowego i Wodno-Inżynieryjnego "Hydrobudowa 7" otrzymała sztandar przechodni ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych za zajęcie I miejsca we współzawodnictwie pracy za rok 1969. 21.6. Międzynarodowe Targi Poznańskie zwiedzili: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniczący Centralnej Rady Związków Zawodowych Ignacy Loga-Sowiński oraz minister Spraw Zagranicznych Stefan Jędrychowski w towarzystwie sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Romualda Jezierskiego. Na Targach gościła jugosłowiańska delegacja z wiceministrem Handlu Zagranicznego Atanasem Ikonomovskim.

22.6. Międzynarodowe Targi Poznańskie zwiedzili członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Władysław Kruczek w towarzystwie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Kazimierza Barcikowskiego oraz ministrowie: Górnictwa i Energetyki Jan Mitręga, Kultury i Sztuki Lucjan Motyka. Z ekspozycją targową zapoznali się minister Przemysłu Lekkiego Rumuńskiej Republiki Ludowej łon Craciuna oraz minister Gospodarki Niemieckiej Republiki Federalnej Karl S chiher.

Otwarciem wystawy prac wykładowców Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Muzeum N arodowym zakończyły się obchody pięćdziesięciolecia tej uczelni. 23.6. Zamknięcie XXXIX Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Wizyta delegacji parlamentu Indii z przewodniczącym Izby Najwyższej Parlamentu Gurdialem Singh Dhillon na czele. Delegacja zwiedziła Poznań. 25.6. W Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczął się ogólnopolski zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. 26.6. Przybycie bułgarskiej delegacji wojskowej z ministrem Obrony N arodowej Bułgarskiej Republiki Ludowej Dobri Dżurowem na czele.

27.6. Premiera Balu manekinów Bruno Jasieńskiego w reżyserii Romana Kordzińskiego, scenografii Henryka Regimowicza w Teatrze Polskim. W "Domu Technika" odbyła się uroczystość wręczenia dorocznych N aEród Wojewódzkich N aczelnej Organizacji Technicznej . Uczestniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Kazimierz Barcikowski. 30.6. XII sesja Rady Narodowej m. Poznania poświęcona ocenie działalności służby zdrowia i opieki społecznej.

LIPIEC

11.7. Otwarcie wystawy plakatu politycznego w Pałacu Kultury.

13.7. Dzielnica Wilda otrzymała drugą, nową centralę telefoniczną.

18.7. Premiera komedii Marivaux Igraszki trafu i miłości w Teatrze Polskim. Reżyseria J erzego Zegalskiego, scenografia Andrzej a Sadowskiego. W parku Kasprzaka koncert galowy młodzieżowego zespołu polonijnego "Orzeł Biały" z Niemieckiej Republiki Federalnej. 20.7. Otwarcie wystawy obrazującej działalność organizacji młodzieżowych w latach 1945 -1970 w salonie wystawowym Pałacu Kultury. 21.7. Uroczysty koncert z okazji Święta Odrodzenia z udziałem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Kazimierza Barcikowskiego w Sali Wielkiej Pałacu Kultury.

W parku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej na Cytadeli odsłonięto rzeźbę, dłuta charkowskich artystów Luby Żukowej i Dymitra Sowy. W parku Tysiąclecia (Nowe Miasto) otwarto amfiteatr wybudowany w czynie społecznym.

22.7. W Pałacu Kultury premiera sztuki dla dzieci OjczYzna pióra Krystyny Miłobędzkiej, w reżyserii Wojciecha Wieczorkiewicza i scenografii Jana Berdyszaka. 24.7. Otwarcie wystaw "Zjednoczona Republika Arabska w fotografii dokumentalnej" oraz fotogramów prof. dra Tadeusza Cypriana "Egipt" w Pałacu Kultury zainaugurowało "Dni Kultury ZRA" w Poznaniu. Obecny był ambasador Zjednoczonej Republiki Arabskiej w Polsce, Amin Mahomet Samy. 26.7. Premiera dramatu Pierścień wielkiej damy Cypriana N orwida w reżyserii Olgi Koszutskiej i scenografii Zbigniewa Bednarowicza w Teatrze N owym. 27.7. Koncert Filadelfijskiego Chóru Chłopięcego pod dyrekcją Roberta Hamiltona w sali Wielkiej Pałacu Kultury. 29.7. Plenarne obrady Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z udziałem zastępcy członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej, wicepremiera Mieczysława Jagielskiego oraz ministra rolnictwa Józefa Okuniewskiego poświęcone zadaniom wielkopolskiego rolnictwa w latach 1971 - 1975.

31.7. W N owej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataj e" otwarto przychodnię Lekarską.

SIERPIEŃ

1.8. W "Arsenale" otwarto wystawę ,,50 lat rzeźby . brneńskiej".

Otwarcie wystawy plakatu turystycznego w lokalach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy Starym Rynku. 7.8. Bawiący z wizytą w Poznaniu członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wicepremier Stanisław Kociołek zwiedził Poznańską Fabrykę Łożysk Tocznych.

11.8. W Osiedlu Wielkiego Października w Zespole Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady" oddano do użytku tysięczne mieszkanie. 26.8. Wizyta członka Biura Politycznego, sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Bolesława J aszczuka. 28.8. Występy francuskiego zespołu folklorystycznego z Chartres w parku Kasprzaka.

Premierowy pokaz filmu "Berlin Zachodni", reżyserowanego przez Jerzego Dmowskiego, w sali Wielkiej Pałacu Kultury. 29.8. Orkiestrą Opery Poznańskiej podczas przedstawienia opery Trubadur Verdiego dyrygował gościnnie Dimitri Dimitrov (Bułgaria).

WRZESIEŃ

5.9. XIII Sesja Rady Narodowej m. Poznania z udziałem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Kazimierza Barcikowskiego, i przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Franciszka Szczerbala. W związku z powołaniem przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Jerzego Kusiaka na stanowisko przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości, Rada wybrała na stanowisko przewodniczącego Prezydium Stanisława Cozasia, dotychczasowego wiceprzewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Za wieloletnią ofiarną pracę dla dobra miasta, Rada wyraziła Jerzemu Kusiakowi serdeczne podziękowanie, a przewodniczący sesji, radny Marian Paluchowski, wręczył mu Odznakę Honorową Miasta Poznania. W Zarządzie Miejskim Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej wręczono Jerzemu Kusiakowi medal honorowego [przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Parku-Pomnika Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej oraz medal pamiątkowy 25-lecia Towarzystwa Przyj aźni Polsko - Radzieckiej.

10.9. Orkiestrą Opery Poznańskiej podczas przedstawienia opery Rigotetto Verdiego dyrygowa! gościnnie Zeljko Estraka (Jugosławia). 12.9. Uroczysta akademia z okazji "Dnia Kolejarza" z udziałem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Kazimierza Barcikowskiego, i przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania, Stanisława Cozasia, odbyła się auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 13.9. Otwarcie XXVI Jesiennych Targów Krajowych w obecności zastępcy członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wicepremiera Mieczysława Jagieiskiego. I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Kazimierza Barcikowskiego, ministrów: Edwarda Sznajdra, Janusza Hrynkiewicza, Stanisława Gucwy, Tadeusza Kunickiego, przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości Jerzego Kusiaka oraz przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Stanisława Cozasia i przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady N arodowej Franciszka Szczerbala. . 14.9. Recital radzieckiego pianisty Rudolfa Kerera w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

15.9. Delegacja radziecka z ministrem handlu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Aleksiejem Strujewem w towarzystwie ministra handlu wewnętrznego Edwarda Sznajdra zwiedziła Jesienne Targi Krajowe.

Ogólnopolska narada na temat doświadczeń biur projektowych przemysłu maszynowego odbyła się w "Domu Technika". 17.9. Członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bolesław J aszczuk zwiedził w towarzystwie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Kazimierza Barcikowskiego Jesienne Targi Kraj owe.

18.9. Koncert symfoniczny w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pod batutą Renarda Czajkowskiego.

19.9. Jesienne Targi Krajowe zwiedzili wicepremier Eugeniusz Szyr oraz minister handlu Niemieckiej Republiki Demokratycznej Gunther Sieber. 21.9. Międzywojewódzka narada kierowników domów kultury z udziałem kierownika Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wincentego Kraski odbyła się w Pałacu Kultury. 24.9. Zjazd Chirurgów Polskich z udziałem ministra zdrowia i opieki społecznej Jana Kostrzewskiego rozpoczął się w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W Sali Marmurowej Pałacu Kultury otwarto wystawę sprzętu medycznego, a w Collegium Minus - wystawę ekslibrisu medycznego. Otwarcie wystawy "Przedmiot a otoczenie" w "Arsenale".

26.9. Podstawowa Szkoła Muzyczna Nr 2 przy ul. Bydgoskiej otrzymała imię Tadeusza Szeligowskiego. 28.9. Inauguracja roku akademickiego na Akademii Medycznej.

29.9. VI Międzynarodowa Konferencja Metaloznawcza rozpoczęła obrady w auli Politechniki Poznańskiej.

Dni Kultury Niemieckiej Republiki Demokratycznej zainaugorowano otwarciem dwóch wystaw: graficznej "Satyra jako broń" w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki oraz "Zycie muzyczne NRD" w Pałacu Kultury.

PAŹDZIERNIK

1110. Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

Przybył pociąg przyjaźni z Węgier.

2.10. W "Domu Technika" rozpoczęła się ogólnopolska konferencja na temat poprawy jakości produkcji vi przemyśle maszynowym. Otwarcie wystawy czechosłowackiego sprzętu medycznego w Collegium Maius.

Koncert symfoniczny w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z udziałem pianistki Lidii Grychtołówny. Dyrygował Antoni Wit. 3J10. Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Poznańskiej z udziałem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Kazimierza Barcikowskiego. Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Ekonomicznej.

Przybyła delegacja Obwodowego Komitetu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego z Charkowa z Piotrem Zmaga na czele. 5.10. W hali nr 20 Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się uroczystości jubileuszowe 50-lecia Wyższej Szkoły Rolniczej i 100-lecia studiów rolniczych w Wielkopolsce. Uczestniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Kazimierz Barcikowski, przedstawiciele wojewódzkich i miejskich władz państwowych władz wyższych uczelni poznańskich, rolniczych uczelni z kraju oraz zaprzyjaźnionych uniwersytetów z Moskwy i Halle. Dyplomy honoris oausa nadano dyrektorowi Instytutu Hodowli Roślin w Svalof (Szwecja) Erikowi Akerbergowi oraz Felicjanowi Dembińskiemu.

Szereg pracowników uczelni udekorowano wysokimi odznaczeniami państwowymi.

Inauguracja roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych.

7.10. Członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Tejchma spotkał się z aktywem wielkopolskiego rolnictwa. Uroczysta akademia z okazji "Dnia Milicjanta" w "Domu Kultury" Milicji Obywatelskiej. 8.10. Akademia w Operze Poznańskiej z okazji 27 rocznicy bitwy pod Lenino.

9.10. Koncert symfoniczny w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z udziałem pianisty australijskiego Rogera Woodwarda. Orkiestrą dyrygował Zbigniew Chwedczuk. Występy zespołu madrygalistów z Brna w sali Malinowej pałacu Działyńskich.

10.10. Premiera dramatu Jerzego Szaniawskiego Ptak w reżyserii Piotra Sowińskiego i scenografii Henryka Regimowicza w Teatrze N owym. Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego.

Otwarcie wystawy "Polacy w Niemczech" w Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im.

Marcina Kasprzaka.

Jubileusz uroczystości 50-lecia Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Towarzystwa Numizmatycznego w Pałacu Górków.

Otwarcie wystawy "Wielkopolska w monetach i medalach" w Muzeum Narodowym.

11.10. VII Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

12.10. Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Rolniczej.

W dniu Ludowego Wojska Polskiego na Starym Rynku odbyła się uroczysta odprawa wart garnizonu poznańskiego oraz pokaz musztry. W "Domu Technika" obradowała ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna na temat uzyskiwania drewna. 13.10. Plenarne obrady Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z udziałem sekretarza Komitetu Centralnego Mieczysłay a Moczara poświęcone ocenie działalności służby zdrowia w* Wielkopolsce. 14.10. Otwarcie działu lotniczego w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym w obecności I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczone ' Partii Robotniczej, Kazimierza Bareikowskiego.

15.10. W pałacu Kultury rozpoczął się Krajowy Zjazd Internistów z udziałem ministra zdrowia i opieki społecznej Jana Kostrzewskiego. 17.10. Otwarcie w "Arsenale" wystawy sztuki użytkowej Rafała J asionowicza oraz wystawy fotograficznej "Perimutacje". 20.10. XIV Sesja Rady Narodowej m. Poznania poświęcona problemom dalszego usprawnienia działalności administracji państwowej. 21.10. Sesja naukowa z okazji Międzynarodowego Roku Oświaty, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, odbyła się w sali Błękitnej Pałacu Kultury.

23.10. Przybycie czechosłowackiej delegacji partyjnej z Vladimirem Niklem na czele.

24.10. Otwarcie wystawy przygotowanej przez Muzeum Morawskie z Brna w Muzeum Archeologicznym. III Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kasprzaka obchodziło 50-lecie istnienia.

26.10. Przybycie delegacji Socjalistycznej Partii Jedności z Cottbus z Gunterem Lochem na czele.

28.10. Otwarcie w "Arsenale" wystawy prac holenderskiego plastyka Hannesa Posmy oraz plastyka japońskiego Kumi Sugai. 30.10. Koncert symfoniczny w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prowadził gościnnie artysta litewski Juozas Domarkas. Solistką była Aleksandra Utrecht (fortepian).

LISTOPAD

2.11. ogólnopolska konferencja na temat roli fizyków w przemyśle rozpoczęła obrady w "Domu technika". 4.11. Koncert Eugene Indjica, laureata VIII Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina, w sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza. Fragmenty listów Chopina recytowała Irena Eichlerówna.

j.l'!. Dwudniowa sesja naukowa na temat roli drobnej wytwórczości w rozwoju regionu poznańskiego rozpoczęła obrady w Pałacu Kultury. 6.11. W przeddzień 53 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej odbył się w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza uroczysty koncert, na którym był obecny I sekretarz Koimitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Kazimierz Bareikowski. Przed pomnikiem Bohaterów na Cytadeli delegacje organizacji społecznych i politycznych złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. 7.11. Przybycie delegacji Towarzystwa Przyjaźni Radziecko-Polskiej z wiceprzewodniczącą tej organizacji, Olgą Krywoszeiiną na czele. 8.11. Koncert bułgarskiego chóru mieszanego "Angel Bukureszliev" z Plovdiv pod dyrekcją Georgii Saneva w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

9.11. Wojewódzka konferencja Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego obradowała w Pałacu Kultury.

W Instytucie Zachodnim rozpoczęła się narada przedstawicieli akademii nauk krajów socjalistycznych na temat współpracy w badaniach nad integracją ekonomiczną we współczesnym kapitalizmie.

Wydarzenia w Poznaniu

Recital fortepianowy N atalii Gawriłowej , laureatki VIII Międzynarodowego Konkursu im.

Fryderyka Chopina w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Otwarcie "wystawy malarstwa Andrzeja Kurzawskiego w "Arsenale".

11.11. Ogólnopolska akademia z okazji 25-lecia Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej, z udziałem przewodniczącego Zarządu Głównego Związku Młodzieży Socjalistycznej Andrzeja Żabińskiego, i zastępcy sekretarza generalnego Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej Antonio Meza, w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Otwarcie wystawy ekslibrisów Antoniego Jana Gołębniaka w "Arsenale".

13.11. W Collegium Novum rozpoczęła się sesja naukowa polsko-radzieckiej komisji historycznej, poświęcona związkom rewolucjonistów polskich i rosyjskich w XIX w. Premiera musicalu Dama od Maxima pióra Antoniego Marianowicza z muzyką Ryszarda Sielickiego, w reżyserii Henryka Drygaiskiego, scenografii Zbigniewa Kaji, pod kierownictwem muzycznym Romana J ankowiaka i choreograficznym Teresy Kujawy - w Operetce Poznańskiej. 13.11. Występy skrzypaczki radzieckiej Olgi Parchomienko oraz pianisty polskiego Józefa Walczaka na koncercie symfonicznym w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; orkiestrą dyrygował Zdzisław Szostak. 14.11. Prapremiera dramatu Henryka Worcella Widzę stąd Sudety, w reżyserii Romana Kordzińskiego i scenografii Zbigniewa Biednarowicza, w Teatrze Polskim. 15.11. Premiera opery Don Carlos Verdiego we włoskiej wersji językowej, w reżyserii i scenografii Ladislava Strosa, w Operze Poznańskiej. Orkiestrę prowadził Jerzy Nowakowski. 16.11. Przybycie delegacji Komunistycznej Partii Czech z Brna z Vlastimilem Krizem na czele.

Otwarcie wystawy malarstwa Doroty Łabanowskiej w "Arsenale".

17.11. Wojewódzka narada nauczycieli-nowatorów w Pałacu Kultury, połączona z obchodami "Dnia Nauczyciela", z udziałem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Kazimierza Barcikowskiego, przedstawicieli wojewódzkich i miejskich władz państwowych oiraz rektorów uczelni (poznańskich. Wielu zasłużonych pedagogów udekorowano wysokimi odznaczeniami państwowymi. Wieczór sonat Beethovena w wykonaniu artystów radzieckich: wiolonczelisty Daniela Szaf rana oraz pianisty Antona Ginzburga.w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

19.11. W pałacu Górków rozpoczęła się ogólnopolska konferencja poświęcona. ochronie zabytków architektury najnowszej. 21.11. IV ogólnopolska konferencja muzykologiczna rozpoczęła się w Muzeum Instrumentów Muzycznych.

23.11. Rozpoczęły się obchody 50-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, w auli uczelni przewodniczący Prezydium Rady Narodowej m. Poznania, Stanisław Cozaś, udekorował zasłużonych pedagogów odznaczeniami państwowymi oraz Odznakami Zasłużonego Działacza Kultury. W hallu Szkoły odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci jej założyciela, Henryka Opieńskiego. Wieczorem w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny pod batutą Witolda Krzemieńskiego, poświęcony twórczości kompozytorów poznańskich. 24.11. Wojewódzka konferencja przedkongresowa Naczelnej Organizacji Technicznej w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

GRUDZIEŃ

1.12. Sesja naukowa pOSWlęcona ochronie roślin z udziałem specjalistów z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Rumunii i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Instytucie Ochrony Roślin Wyższej Szkoły Rolniczej. 5.12. Premiera dramatu Tadeusza Różewicza Stara kobieta wysiaduje, w reżyserii Bogdana Hussakowskiego i scenografii Elżbiety Oyrżanowskiej, w Teatrze Nowym.

Otwarcie wystawy rysunków Andrzeja Strumiłły w salonie wystawowym Pałacu Kultury.

6.12. Premiera trzech przedstawień w Operze Poznańskiej: Zamku księcia Sinobrodego, Divertimento i Cudownego mandaryna Beli Bartoka, w reżyserii Romana Kordzińskiego i Konrada Drzewieckiego, scenografii Tadeusza Kantora w opracowaniu muzycznym Bohdana Wodiczki i choreograficznym Konrada Drzewieckiego. W kuluarach Opery urządzono wystawę obrazującą życie i twórczość Beli Bartoka. 7.12. Do Poznania przybyła delegacja dziennikarzy węgierskich.

8.12. XV Sesja Rady Narodowej m. Poznania poświęcona ocenie działalności Dzielnicowych Rad Narodowych Wilda i J eżyce.

W Instytucie Zachodnim rozpoczęła się sesja naukowa na temat "Nauka i publicystyka wobec problematyki niemieckiej".

Krajowe sympozjum historyczne na temat dziejów polskiej kultury fizycznej w okresie zaborów odbyło się w sali "Domu Technika". 11.12. Rozpoczął się Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Zakładzie Anatomii Patologicznej Akademii Medycznej przy ul. Przybyszewskiego. W "Arsenale" otwarcie wystawy retrospektywnej "Salon 70", obrazującej 25-letni dorobek Związku Polskich Artystów Plastyków w Wielkopolsce. Recital artystów z Niemieckiej Republiki Demokratycznej: Detlewa Dathe i Jurgensa Schrodera w sali Malinowej pałacu Działyńskich.

12.12. Na 76 "Koncercie Poznańskim" w auli Uniwerystetu im. Adama Mickiewicza wystąpił tenor armeński, Wagan Mirakian. 16.12. Jubileusz 60-lecia pracy prof. dra Konstantego Steckiego w sali Malinowej pałacu Działyńskich. 18.12. N a koncercie symfonicznym w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pod batutą Stefana Stuligrosza wykonana została IX Symfonia Bieethovena.

19.12. Premiera widowiskowa Ludowa szopka polska w opracowaniu Henryka Jurkowskiego, reżyserii Stanisława Ochmańskiego, scenografii Wacława Kondka, w Teatrze Aktora i Lalki "Marcinek" .

27.12. Uroczysty koncert z okazji 52 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 30.12. Plenarne posiedzenie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

W związku z objęciem stanowiska sekretarza Komitetu Centralnego przez dotychczasowego I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Kazimierza Barcikowskiego, Komitet Wojewódzki wybrał na to stanowisko Jerzego Zasadę, dotychczasowego sekretarza organizacyjnego. Sekretarzem organizacyjnym wybrany został Władysław Sleboda, dotychczasowy I sekretarz Komitetu Powiatowego w Lesznie.

N a miejsce sekretarza ekonomicznego Jerzego Gawrysiaka, powołanego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego, wybrany został Tadeusz Grabski, dotychczasowy prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Spółdzielczości Pracy.

Zebrała: Anna Zabielska

Do redaktora "Kroniki Miasta Poznania"

Do mego artykułu w nr 2;70 "Kroniki" na str. 118 zakradł się przykry błąd. Zamieszczona tam fotografia przedstawia płaskorzeźbę Karola Marcinkowskiego, wykonaną przez wysoko cenionego i powszechnie znanego artystę rzeźbiarza prof. Edwarda Haupta, który kilka lat temu był łaskaw odstąpić Liceum Ogólnokształcącemu im. Karola Marcinkowskiego reprodukowaną płaskorzeźbę. Nie jest to więc, jak informuje podpis, fotografia plakiety pamiątkowej wydanej z okazji 50-lecia Liceum, a zaprojektowanej przez metaloplastyka Juliana Gosławskiego. Edwarda Haupta i czytelników "Kroniki" za pomyłkę najmocniej przepraszam.

Andrzej Gleba

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1971.04/06 R.39 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry