ZAKŁADY POLIGRAFICZNE W POZNANIU W LATACH 1919 - 1939 (WYKAZ NIEKOMPLETNY)

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1971.01/03 R.39 Nr1

Czas czytania: ok. 4 min.

ANEKS

Lp.

Nazwa zakładu

Właściciel

Położenie

Rodzaj przedsiębiorstwa

Uwagi

A. Drukarnie

l Atlas W. Kostrzewski ul. Woźna 15 spółka założona 1897 r., rozwiąJ. Wieczorek zana 1931, upadłość 1934 r.

2 Atom Adam Tomiak ul. Woźna 9 założona 1886 r.

3 Concordia (d. Posener al. Piłsudskiego 25 spółka akcyjna założona 1850 r.

Buchdruckerei und .

V erlagsanstalt) 4 Stefan Anderson ul. Wielkie Garbary 20 5 W. Barcikowski ul. Kwiatowa 3 6 M. Bielaczyk ul. Dąbrowskiego 79 7 Nowiny Władysław Wilek założona 1907 r., skreślona z rejestru 1936 r. 8 Centralna Monika Szulczewska al. Marcinkowskiego 25 powstała z połączenia Drukarni " Gońca Wielkopolskiego z Drukarnią "Lotniczą". Zob. poz. 15 i 27 9 Chojnacki al. Piłsudskiego l 10 Dziennika Poznańskiego ul. Pocztowa 9 spółka akcyjna 11 Gazety Powszechnej al. Marcinkowskiego 25 towarzystwo założona 1916 r.

akcyjne 12 Gazety Przemysłu Rzeźnickiego ul. Wielkie Garbary 27 13 D. Goldberg nast.

właściciel Juliusz Wenniński al. Marcinkowskiego 6i- q 1 II 15

Wincenty Golus Tekla Milska

Gońca Wielkopolskiego

Kazimierz Grzejszczak

Mieczysław Michałkiewicz, Józefa Michałkiewicz, Józef Jurek

Handlowa

Handlu i Przemysłuul. Wierzbiccice 46 al. Marcinkowskiego 25ul. Pół wiejska 40 (ul. Ślusarska 4) ul. Piekary 20 - 21ul. Wielkie Gabary 27/1

Piotrowski i Szewczak ul. Kraszewskiego 12

Św. Wojciecha 22 23 24 25

Mały Bazar Ludwik Kapela Katolicka

Józef Goździejewski Franciszek Pilczek Walenty Jarosz Bolesław Kapela 27

Literacka Lotnicza

B. Gutowski Szulczewski i Skaal. Marcinkowskiego 22 (Zarząd) i ul. Piotra Wawrzyniaka 39 ul. Wielka 20 ul. Ratajczaka 38 al. Marcinkowskiego 21 ul. Wrocławska 18 al. Marcinkowskiego 24 później ul. Raczyńskich 13-14 ul. Św. Marcin 33 Stary Rynek 95 - 97towarzystwo z ograniczoną poręką spółka z ograniczoną odpowiedzialnościątowarzystwo z ograniczoną porękątowarzystwo akcyjnespółkazałożona 1918 r. założona 1901 r. Zob. poz. 8

założona 1922 r., skreślona z rejestru 1934 r.

założona 1921 r., zamieniona nafrrmę Jan Piotrowski, skreślona z rejestru 1937 rzałożona 1902 r. założona 1910 r. założona 1903 r. założona 1902 r. założona 1898 r. założona 1915 r., w likwidacji od 1932 r.

założona 1929 r., w likwidacji od 1933 r., upadłość 1934 r., (ob. poz. 8) 28 Łazarska K. Budzyńska 29 M. Maćkowiak 30 Stanisław Mejza 31 Merkur 32 Metropolis P. Janek 33 Mieszczańska 34 d. D.O.K.VIII Leon Misiak 35 Nakładowa d. Drukarnia A Handlowa 36 Nakładowa "Kupiec" Bracia Gustowscy 37 Ognisko Związek Zawodowy Drukarzy i Pokrewnych Zawodów 38 Państwowa (d. Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej) 39 Pedagogiczna L. Borkowski 40 Polonia Brunon Gronau 41 Polska 42 Poradnika Gospodarskiego 43 Pospieszna . Tarczyński 44 Poznańska .

45 Praca 46 Progres - 47 Przemysłowa "*" Bolesław Kapelaul. Kanałowa 17 ul. Ratajczaka 16 ul. Bukowska 11- 13 iil. Piaskowa ul. Wielkie Garbary 39 ul. M urna 2 narożnik spółka akcyjna ul. Nowej 5 ul. Babińskiego 6ul. Piekary 20 · 21 ul. Wielka 10ul. Wielkie Garbary 11ul. Składowa 3 ul. Wielka 19 uł. Półwiejska 2 O! ul. Św. Marcina 70

ul. Sew. Mielżyńskiego 24 ul. Św. Marcina 77 ul. 27 Grudnia 5 (ul. Działyńskich 3)ul. Piekary 8ul. Wroniecka 17 u1rŚw.Marctna "56towarzystwo akcyjnetowarzystwo akcyjne

założona 1920 r., likwidacja 1935 rzałożona 1906 :założona 1925 rzałożona 1794 rzałożona 1864 r. do 1928 r. Zob. poz. 77

likwidacja 1930 r., Sprzedana ińżr. Namysłowi. Zob. poz. 55 założona 1919 r. przeszła na własność Związku Młodzieży Polskiej 52 53

Reklamowa

Robotników Chrześcijańskich (d. "Nowego Kuriera")

Rynku Drzewnego i Przeglądu Leśniczego

Społeczna

Stołeczna

Techniczna (d. Poznańska)

Uniwersytecka

Wojewódzkiej Komendy Policji Państwowej Współczesna

Teodor Piątkowski potem Władysław Piątkowski

Kazimierz Schliemann Skrzetuski M. Miękickt

Władysław Waleńczak, Skowroński, Ciechanowski

Bronisława Namysł

e Władysław Tomaszewskiul. Św. Marcina 31 uł. Św. Marcina 37ul. Wielkie Garbary 20ul. Dąbrowskiego 80 ul. Wodna 13 uł. Focha 55/d. uł. Niegolewskich 12) ul. Gwarna 18ul. 27 Grudnia 5ul. Strzałowa 2a (d. ul. Podgórna 10)

Uniwersytet Poznański ul. Wały Wazów 26 (d. ul. Wjazdowa 3)

. * l

ul. Sew. Mielżyńskieg02towarzystwo akcyjnespółka ż ograni' czoną odpowiedzialnością

spółka z ograni4 czoną odpowiedzialnościązałożona 1919 r. zatóżOffa 1920 r., postępowanie likwidacyjne 1934 r., likwidacja 1936 r.

e e.

/ ' " · .: · -. L'

założona 1930 r., postępowanie upadłościowe 1934 r., skreślona z rejestru 1936 r. założona 1933 r. Zob. poz. 44 założona 1918 r., w 1928 r. przeszła na własność Franciszka Krajny Zob. poz. 60założona 1920 rfe 61 62 63 68 70

Wydawnicza

Zjednoczenia Młodzieży

Zjednoczenia Zawodowego Polskiego

Fabryka Kartonaży i Drukarnia

Kartonodruk Litografia, Kartonaż, Plakat

Mechaniczna Fabryka Wyrobów Papierowych N owa Drukarnia Polska 74

Ostoja Papierodruk 76

Papierografika Polska Fabryka Wyrobów Papierowych "Pol"

Franciszek Krajna Marcin Załachowski Marian Zboralski Florian Zieliński

Franciszek Ksawery Ziółkowski i Ska

Zjednoczenie Zawodowe Polskie Edward Kręglewski Stanisław Cierniak

Edward Kraszewski Edward Springer

Mieczysław Putiatyckiul. Strzałowa 2a ul. Górna Wilda 84ul. Półwiejska 30 (d. ul. Św. Marcina 65) ul. Górna Wilda 122ul. Pocztowa 14ul. Półwiejska 20 ul. Szyperska 8 ul. Wodna 27 (ul. Dąbrowskiego 89) ul. Mostowa 14a ul. Gen. Chłapowskiego? ul. Północna 16-17 (d. ul. Wenecjańska 6) ul. Św. Marcinaul. Pocztowa 14 -15 al. Marcinkowskiego 6

Plac Świętokrzyski l ul. Grobla 14

spółka z ograniczoną poręką spółka z ograniczoną porękąspółka akcyjna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąspółka akcyjna towarzystwo z ograniczoną poręką

Zob. poz. 56założona 1896 r.

założona 1920 r., likwidacja 1930 rzałożona 1920 r. założona 1910 rzałożona 1923 rzałożona 1905 r.

założona 1906 r., postępowanie likwidacyjne 1920 r. skreślona z rejestru 1924 r. założona 1924 r. założona 1820 rzałożona 1895 r.

Rolnicza Drukarnia i Księgarnia Nakładowaul. S. Mielżyńskiego 24

spółka z ograniczoną odpowiedzialnościązałożona 1928 r. Zob. poz. 42

Konrad Rozynek

Wielkopolskie Zakłady Graficzne Zakład Drukarsko-Artystyczny

Stanisław Kowalczykul. Wrocławska 38 i ul. Dąbrowskiego 7 ul. Słowackiego 45 (d. ul. Wielkie Garbary 40) ul. Wały Zygmunta Augusta 10

założone 1908 r., dwa zakłady założony 1921 r.

Zakłady Graficzne

B. Zakłady chemii i cynkograficzneul. Długa 11 ul. Babińskiego 6 ul. Ratajczaka 13 ul. Długa 11

Źród ła: Informator za lata 1921-1923 i 1933 - 1937; Przeglqd Graficzny za lata 1919- 1939; Księga Adresowa Przemyślu, Handlu i Rzemiosla Zachodniej Polski (Wielkopolski, Pomorza, Śląska i Wolnego Miasta Gdańska), Poznań 1925; Księga Adresowa Przemyślu i Handlu Wielkopolski Pomorza i Ślqska, Poznań 1922; Księga Adresowa Miasta Stolecznego Poznania. Opracowana w r. 1933, Poznań; Księga Adresowa dla Handlu i Przemyślu Stoi. M. Poznania, zawierająca alfabetyczny spis adresów wszelkich przedsiębiorstw handlowych, przemysłowych oraz warsztatów rzemieślniczych, Poznań 1936 - 1937; E. Pawłowski, Księga adresowa zakladów graficznych w Rzec:zypospolitej Polskiej, Poznań 1926; APMPWP: Izba Przemysłowo-Handlowa, A 192; Wydział Przemysłu Magistratu m. st. Poznania, 275.

82 83 84

Cynkografia Foto-Chemigrafia Zakład Chemigraficzny Zakład Chemigraficzny

Czesław Hołderny Leon Prymke Aleksy Gonia Antoni Fiedlerlł3

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1971.01/03 R.39 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry