PRODUKCJA ZAKŁADU W LATACH 1967-1969

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1970.10/12 R.38 Nr4

Czas czytania: ok. 39 min.

Tabela 2

Lp. Nazwa zestawu lub wyrobu 1967 1968 1969 1 Gabinet 1214 var (komplet) 642 156 2 Zestaw Poznań I (komplet) 728 2377 1720 3 Zestaw Poznań II (komplet) - - 1792 4 Tapczany Poznań (sztuk) 4533 5969 8848 5 Stół Alfa i Rusałka (sztuk) 178 2308 5357 6 Szczyty Kolding (komplet) 3063 - -

Uwaga: W skład gabinetu 1214 var wchodziło osiem wyrobów. Zestawl mieszkalny Poznań I zawierał osiem wyrobów w tym też i tapczan. Oprócz tego krzesła do zestawu (6 szt.) dostarczano ze Swarzędzkich Fabryk Mebli.

W 1969 r. 800 kompletów Poznań II wyeksportowano do Węgierskiej Republiki Ludowej. Zestaw ten był pewnie modyfikacją zestawu Poznań I i nie zawierał w swym komplecie krzeseł oraz stołu. Stoły Alfa i Rusałka stanowiły eksport do ZSRR, gdzie były wysyłane jako komplety z krzesłami (kooperacje z Zakładem Nr 2 Poznańskich Fabryk Mebli w Mosinie). Szczyty Kolding były eksportowane do Szwecji (wykonane w drewnie dębowym lub wykończone białym plasHakiem).

Tabela 3

WARTOŚĆ PRODUKCJI I STAN ZATRUDNIENIA W LATACH 1946-1969

Rok Produkcja Osób Rok Produkcja w tys. zł w tys. zł Osób 1946 1 108 80 1958 28 004 320 1947 2 238 130 1959 27 859 265 1948 5 237 191 1960 28 786 251 1949 7 647 242 1961 29 417 243 1950 12 863 337 1962 29 343 234 1951 12 274 315 1963 31 163 223 1952 16 189 320 1964 33 914 238 1953 18 744 327 1965 37 219 261 1954 19 333 329 1966 41 203 285 1955 2 O 281 311 1967 37 855 317 1956 22 507 315 1968 62 759 390 1957 24 478 307 1969 77 848 430

Uwaga: Wartość produkcji przeliczano wg aktualnych cen porównywalnych - obniżenie produkcji w 1967 r. wskutek przenoszenia zakładu. N a koniec 1945 r.

zatrudnienie w zakładzie wynosiło 55 pracowników. Od 1 stycznial960 r. zatrudnienie maleje wskutek wprowadzenia mechanizacji procesu technologicznego. Od 1961 r. w liczbie zatrudnionych znajduje się też kierownictwo zakładu (bez dyrekcji i zarządu przedsiębiorstwa). W 1969 r. Zakład nie osiągnął planowanej wartości produkcji. ro n Cco

... D O" - i ex:

ŚREDNIA PŁACA PRACOWNIKÓW PRODUKCYJNYCH I WYDAJNOŚĆ PRACY W LATACH 1961 - 1966 Średnia płaca (w zł) l 894 l 878 2 005 2 085 2 086 2 201 2 188 2 179 2 180 Wydajność (w tys. zł) 142 801 141 341 150 021 154 858 152 537* 153 742 132 255 178 293 181 500

* wprowadzenie pracochłonnych wyrobów eksportowych.

Tabela 5

WYPADKI PRZY PRACY I DNI STRACONE W LATACH 1961 - 1966

1961 1962 1963 1964 1965 . 1966 1967 1968 1969 Wypadki lekkie 2 6 5 6 4 6 8 15 18 Wypadki ciężkie 2 2 2 l 2 2 5 4 9 Dni stracone 91 138 104 99 125 175 279 480 658 3 o 3 £0 N

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWE - ILOŚCIOWE PRODUKCJI MEBLI W ZAKŁADZIE NR 1 W LATACH 1960-1966

Asortyment Jednostka 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 Lp. mIary l 2 3 4 5 6 7 8 9 Produkcja na rynek krajowy l Gabinety komplety 384 348 261 690 , 895 922 1021* 2 Biurka sztuki 2759 2137 1599 3693 1877 50 24 3 Tapczany " 5264 6090 6045 6162 6003 6268 6220 4 Inne meble skrzyniowe »3 105 314 36 2 4 - 11 5 Inne meble szkieletowe " 139 592 513 238 135 118 229 6 Pozostałe meble komplety 2 10 - - - - 5 7 Pozostałe meble sztuki 80 3 21 - - 10 76 Produkcja na eksport 8 Meble komplety - 12 - - - - - 9 Meble tapicerskie sztuki , 200 1011 - - - - - 10 Meble skrzyniowe >y 174 766 3559 - 203 1680 1951 11 Meble szkieletowe " 348 380 830 645 76 1888 2864 12 U dział wartości produkcji eksportowej według cen zbytu / o 8,9 13,5 21,8 4,7 2,7 18,2 21,7

Os

1 II»

II{

-19 I i

Biurko produk i Poznański Fabryki Mebli eksportowane do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (1%2)

Jf

.. /: ! !

"«mM T

Meble z kompletu "Poznań" produkowane w Poznańskich Fabrykach Mebli od 1%7 r.

ZYCIE

KULTURALNE

POZNAŃSKIE WIOSNY MUZYCZNE (1969-1970)

POZNAŃSKIE festiwale polskiej muzyki wpółczesnej nigdy nie posiadały takiego rozmachu organiizacyjtnego i nie wzbudzały [takiego zainteresowania świata muzycznego kraju, nie mówiąc już o środowisku poznańskim, j ak IX Poznańska Wiosna Muzyczna *. Różnorodność imprez i ich treść sprowadziły do Poznania z 'Całej Polski nie tylko ikonipiozytorów zainteresowanych (wykonaniem własnych dzieł, ale taikże gości-obserwatoirów, których zresztą obecność orgainizatonzy Fesitiwalu wykorzystali w licznych imprezach towarzyszących. Z ważniejszych osób życia muzycznego kraju wymienić tu trzeba prezesa Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich Stefana Sledzlińiskiego, sekretarza generalnego tegoż Związku Andrzeja Dobrowolskiego, redaktora naczelnego "Res Facta" Michała Bristigera, dyrektora Polskiego Wydawnictwa Muzycznego Mieczysława Tomaszewskiego, kierownika Studia Muzyki Eksperymentalnej Polskiego Radia Jozefa iPaiŁkowskiego, ipublicystow muzycznych Bohdana Pocieja i Jana Webera. Przybyli na wykonania swych dzieł kompozytorzy: Edward Bogusławski, Jan Fotek, Lucjan Kaszycki, Benedykt Konowatski, Rysizard Kwiatkowski, Krzysztof, Meyer, Krystyna Moszumańsfca-Nazar, Tadeusz iPaioioirfciawiaz, Kanirąd Pałubicki, Kazimierz Rozbicki, Bolesław Szabelski, Jan Wieczorek. Warto wireszcie dodać, że z okazji IX Wiosny zorganizowane zastało w Poznaniu nadzwyczajne wyjazdowe zebranie Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich 2. Impreza była interesująca, rozwijała się na lkilku planach. Najważniejszy tworzyły koncerty festiwalowe, ale był on wzbogacony dodatkowymi, bardzo istotnymi nurtami bocznymi. W ramaoh fesitiwalu odbyły się dwie sesje naukowe: Ogólnopolska Sesja Sekcji Pedagogów Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków <23 III), (poświęcona zagadnieniom nowoczesnego kształcenia nauczycieli wychowania muzycznego (referaty wygłosili: Edmund Maćkowiak i Andrzej Pytlak) oraz Ogólnopolska Sesja Muzykologiczna (24 - 25 I I I) 3. Obie sesje, a (zwłaszcza druga, ujmująca syntetycznie

1 IX Poznańska Wiosna Muzyczna odbyła się w dniach 22 - 29 III 1%9 r. Organizatorami Jej byli: Związek Kompozytorów Polskich - Koło Poznańskie; Poznańskie Towarzystwo Muzyczne · im. H. Wieniawskiego, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków - Oddział Poznański, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna i Państwowa Filharmonia w Poznaniu. 2 Posiedzenie odbyło się dnia 5 IV 1970 r. w siedzibie Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego. 3 Na sesji wygłoszono referaty: Polska Kultura Muzyczna w latach 1945-1969 (Florian Dąbrowski), Związek Kompozytorów Polskich w 25-leclu (Stefan Sledziński), Polskie Wydawnictwo Muzyczne w 25-leciu (Mieczysław Tomaszewski), Badania instrumentologiczne w Polsce w latach 1945 -1969 (Włodzimierz Kamiński), Kategorie podstawowe w polskiej muzykologii (Michał Bristiger), Studio Muzyki Eksperymentalnej (Józef Patkowski) , Badania Z zakresu teorii folkloru muzycznego (Jan Stęszewski).

Tadeusz

Szantruczekzagadnienia polskiej kultury muzycznej w latach 1945 - 1969, posiadająca duże walory poznawcze i naukowe, cieszyły się dużym zainteresowaniem środowiska. Wartościową inicjatywą było zorganizowanie przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne i Związek Kompozytorów Polskich spotkań-dySkusji w klubach studenckich ("Akumulatory", "Nurt", "Sęk", "Dziupla", "Cioibór"), połączonych wspólną nazwą "Tydzień Muzyki Współczesnej". Wypełnione one były rozmaitą treścią, zawsze jednak powiązaną z założeniami festiwalu i poruszającą niełatwe problemy współczesności muzycznej. Pretekstem do dyskusji były referaty wygłaszane przez: Michała Brtistigera, Floriana Dąbrowskiego, Włodzimierza Kamińskiego, Józefa Patkowskiego, Bohdana Pocieja, Andrzeja Saiturnę, Mieczysława Tomaszewskiego. Mimo późnej pory (rozpoczynały Się ok. godz. 22°°) dyskusje przeciągały się po kilka godzin, a o ich atmosferze 1 poziomie intelektualnym studentów-dyskutantów prelegenci wyrażali się z entuzjazmem. Potrzebnym uzupełnieniem "wiosennych" rozmów toyły zorganizowane przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, a prowadzone przez Zbigniewa Pawlickiego, przedpołudniowe spotkania z kompozytorami i wykonawcami IX Poznańskiej Wiosny Muzycznej iw Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki.

Ponadto wzbogacały festiwal muzyczne imprezy towarzyszące: Państwowa Opera im. Stanisława Moniuszki zaprezentowała polską prapremierę opery współczesnego kompozytora węgierskiego Sandora Szokolaya Krwawe gody (23 III), Poznański Ohór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego wykonał (26 III) wybrane dzieła polskiej muzyki chóralnej4, a Stefan Stuligrosz wraz ze swym chórem i pianistą Andrzejem Tatarskim przedstawił program wypełniony utworami Karola Szymanowskieg0 5 (28 III). Jeśli dodać, że oba 'znakomite chóry śpiewały w przepięknej i bardzo akustycznej sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza, łatwo sobie wyobrazić aitrakcyjność i walory artystyczne tych imprez. Najważniejsze dla festiwalu są koncerty, w 'których prezentuje się utwory nowe, zgłoszone przez środowiska kompozytorskie Polski. W IX Poznańskiej Wiośnie Muzycznej odbyło się siedem itakich koncertów (trzy symfoniczne i cztery kameralne); ósmy (zapowiadany jako trzeci kameralny) z powodu odwołania przyjazdu zamiejscowych wykonawców nie odbył się - jednak trzy pozycje programu itego koncertu wykonano w ramach innych 'wieczorów festiwalowych. W koncertach zaprezentowano łącznie trzydzieści osiem utworów trzydziestu dwóch kompozytorów, w tym szesnaście utworów dwunastu kompozytorów poznańskich. Jeżeli do 'tej statystyki dołączymy dzieła mieszczące się w 'założeniach festiwalu a wykonane na imprezach towarzyszących (utwory Karola Szymanowskiego i Krzysztofa Pendereckiego) - otrzymamy w ogólnym bilansie czterdzieści jeden utworów trzydziestu trzech kompozytorów. Inauguracja IX Wiosny nastąpiła w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w sobotę 22 marca; otwarcia dokonał prezes Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich Stefan Sledziński, po czym rozpoczął się koncert symfoniczny. Orkiestra 'Poznańskiej Filharmonii pod dyrekcją Zdzisława Szostaka zaprezentowała pięć utworów, w tym dwa interesujące prawykonania kompozytorów krakowskich; Lucjana Kaszyckiego (Adiafory) i Krzysztofa Meyera (Koncert skrzypcowy). W tym ostatnim utworze partię solową wykonała Jadwiga Kaliszewska (na pamięć, co przy

1 Stanisław Moniuszko Znaszli ten kraj i Krakowiak; Stanisław Wiechowicz Wedle tego Jedrzejeczka i Na glinianym wazoniku; Mikołaj Zieleński Magnificat; Krzysztof Penderecki Stabat Ma ter.

5 6 Pieśni kurpiowskich na chór a cappella; II Sonata fortepianowa A-dur op. 21.

MEr

. _ . A . A,k »

Inauguracyjny koncert X Poznańskiej Wiosny Muzycznej w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej dyryguje Napoleon Siess (3 IV 1970)

Tadeusz

Szantruczekpma wykonaniach zdarza się rzadko). Drugą farmą koncertową było Divertimento Tadeusza Paciorkiewicza (Warszawa) z partią solową wykonaną przez nestora polskich klarnecistów Ludwika Kiurkiewioza. Najbardziej awangardową kompozycją było Anaklasis na smyczki i perkusję Krzysztofa Pendereckiego. Pewnym minusem programu koncertu inauguracyjnego było powtórzenie wykonanej już w poprzednim festiwalu Uwertury koncertowej Stefana B. Poradowskiego zamiast zaprezentowania utworu nie znanego lub mniej znanego z bogatej twórczości zasłużonego kompozytora. Pierwszy koncert kameralny (23 III w auli Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej) przyniósł cztery prawykonania: Ryszarda Kwiatkowskiego (Szczecin) Śpiew bałtyckiej fali na klarnet i fortepian, dowcipne i dobrze brzmiące Wielkopolskie szkice kameralne na instrumenty dęte drewniane Witolda Krzemieńskiego, typową w pianistycznej, tradycyjnej fakturze Sonatę brevis Zbigniewa Guzowskiego oraz Prezentacje na kwintet dęty Jana M. Wieczorka (Tonnuń). Ponadto' wykonany został nieciekawy cykl 8 utworów na fortepian Stefana Behra (Warszawa) oraz, na zasadzie kontrastu, bardzo interesujące jako studium możliwości technicznych i brzmieniowych instrumentu 4 MonologU na obój solo Witolda Szalonka (Katowice). Grał je pierwszy oboista Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Edward Mandera. Poza nim wykonawcami tego koncertu byli artyści poznańscy: Marian Balbuza (fagot), Henryk Beirocik (róg), Kareł Piała (obój i rożek), Bogdan Gniewowski (klarnet basowy), Józef Hadiula (klarnet), Mieczysław Makowski (fortepian) i Leon Szczepaniak (flet i piccolo). W poniedziałek (24 III) w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył sdę drugi koncert kameralny, tzw. wielki, udział w nim bowiem wzięła orkiestra kameralna Pillhairmonii Poznańskiej pod dyrekcją Zdzisława Szostaka. Wykonała ona trzy utwory: Wariacje koncertujące Krystyny Moszuimański ej-Nazar (Kraików), Ody mitologiczne Aleksandra Szeligowslkiego (Poznań) i Szkice dźwiękowe Kazimierza Rozbiokiego (Koszalin). Dwa ostatnie utwory wykonane zostały po raz pierwszy: Ody - charakteryzujące się prostotą falkturalną, zwartością formalną i 'doskonale opracowaną partią solową; Szkice - wykorzystujące nowsze techniki kompozytorskie skondensowane emocjonalnie i brzmieniowo. W pierwszych dwóch utworach orkiestrowych partię solową wykonała krakowska flecistka Barbara Świątek. W programie koncertu znalazło się jeszcze 5 pieśni na mezzosopran i fortepian Witolda Lutosławskiego do słów Kazimiery Iłłakowiezówny. Z dużą kulturą wykonały je debiutujące w "Wiośnie" artystki warszawskie Anna Malewicz-Madey (mezzosopran) i Anna Pawluk (fortepian). Ostatnim, a raczej według kolejności wykonania pierwszym mtworem koncertu były Wariacje i fuga na perkusję solo Witolda Rudzińskiego (grał Jerzy Zgodziński).

Drugi koncert kameralny był przede wszystkim przeznaczany dla młodzieży szkół średnich, zrzeszonej w klubie miłośników aniuzyki "Pro Sinfoinica". Pomysł takiego audytorium zastał uwieńczony pełnym sukcesem. Z przyjemnością obserwowało się setki młodych słuchaczy głęboko zainteresowanych nowymi wrażeniami. Trzeci koncert kameralny został odwołany, kolejnym wieczorem IX Wiosny był zatem czwarty koncert kameralny (26 III w auli Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej). Wystąpiło w nim dwoje wokalistów: Anastazja Tomaszewska (Poznań) interpretująca (wraz z Pawłem Marcinkowskim przy fortepianie) Arię i 2 pieśni - nowe kompozycje Zbigniewa Guzowskiego oraz Edward Mikulski (tenor Opery Bałtyckiej), który 'wraz z Gdańskim Kwartetem Smyczkowym 67 (Zbigniew Wytrykowski, Ewa Raatz, Bogdan Czerniawski. Dorota Popielarz) wykonał nie wzbudzające większego zaciekawienia Poezje Kubiaka Władysława Walentynowicza (Gdańsk).

Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich. Andrzej Chodkowski, otwiera X Poznańską Wiosnę Muzyczną (3 IV 1970)

I i ii i B

. B Q U. : i i

Uł .... I -.11111 .. 1 U( -Ił II ". lOT I i i t f I J\m

Młody kwantet gdański zaprezentował się bardzo korzystnie, 'zwlasizoza w trudnym a efektownymi II Kwartecie smyczkowym Konrada Pałubicfciego (Gdańsk). Pozostali wykonawcy koncertu - gdańscy kameraliści Krystyna i Roman Sucheccy wykonali Sonatę na wiolonczelę i fortepian Apolinarego Szeluto. Byli oni także współwyznawcami (wraz ze skrzypkiem Zbigniewem Wytrykowsfcim) najwartościowszego dzielą wieczoru: Tria fortepianowego Tadeusza Szeliigowiskiego (napisanego w ir. 1966). W drugim koncercie symfonicznym (27 III) wystąpiła Wielkopolska Symfoniczna Orkiestra im. Karola Kurpińislkiego. Entuzjazmem muzykowania sltarała się -ona nadrobić braki techniczne, które przy trudnym współczesnym repertuarze musiały się uzewnętrznić. Spośród itrzech zaprezentowanych prawykonań: Inwokacja Ryszarda Gardo (Poznań), Uwertura Benedykta Konowalsfciego (Warszawa) i poemat wokalny Poezjo! Jerzego Młodziejowskiego (który cały koncert przygotował d pro

Tadeusz

Szantruczek

wadził) największe wrażenie wywarł utwór Ryszarda Gardo. Partię solową w kompozycji Jerzego Młodziej owakiego śpiewała Jadwiga Gałęska (mezzosopran). Była oma irówmdeż współwykonawczyinią utworu Stefana B. Poradowsikiego Każda pzesn moja. Natomiast ludowy Tryptyk Tadeusza Szeligowskiego wraz z orkiestrą wykonała Krystyna Szydłowska. Wieczór zakończyła Uwertura Jerzego Bauera (Łódź), utwierdzając wypływający z całości koncertu 'wniosek, że aula Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej mie nadaje się na imprezy symfoniczne, choćby ze względu na swe niewielkie irozmiary. Ostatni koncert kameralny (28 III w auli Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej) przyniósł O'Ozekiwane wydarzenie festiwalu. Było to wykonanie przez iwarszawskich artystów: Jerzego Airtysza (baryton) oiraz pianistki: Martę Gozdeeką d Teresę Manasterską utworu warszawskiego kompozytora Jana Potka Apostrofy. Cykl siedimiiu miniatur połączonych kontrastami muzycznymi a jednocześnie wspólnym nastrojem i autentycznym amocjonallizmeim, wywarł ma słuchaczach wielkie wrażenie, czego dowodem może być bisowanie fragmentu (od kilku lat podczas "Wiosen" nie notowane). Warto dodać, że Apostrofy, "odkryte" w ten sposób iw Poiznamiiu, kilka miesięcy później wykonane zosltały na "Warszawskiej Jesieni" . Oprócz Jerzego Artysza występowało jeszcze dwoje poznańskich wokalistów: Lech Koparny (baryton) wraz z Pawłem Marcinkowskim (akompaniament) wykonali cykl pięciu pieśni Szeptem Jerzego Młodiziejowskiego do słów Kazimiery Ił łakowiazówny, a Zdzisława Donat (sopran) i Kazimierz Nowowiejski (akoimpamiament) przedstawili mie znany jeszcze cykl pieśni Feliksa Nowowiejskiego Pod niebem Persji. Pozstałe dwa utwory koncertu nużyły długością: po raz pierwszy wykonane w całości Impresje olsztyńskie na flet i fortepian Waleriana Gniotą (Roman Geselle i Ludomira Gruszczyńska) oraz Tryptyk organowy Zenona Schuberta (grał Stefan Siibilsfci) - mimo że było to prawykonanie, ze względu na jakość instrumentu trzeba się wstrzymać z opiniowaniem zarówno gry, jak i kompozycji. IX Poznańska Wiosna Muzyczna zakończyła się w sobotę 29 III koncertem symfonicznym (w auli Uniwersytetu lim. Adama Mickiewicza) poznańskich filharmoników pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego (Kraków). Program składał się z czterech dzieł "sprawdzonych", czyli znanych i już wykonywanych oraz z jednej premiery: I Symfonii "Rok 1918" Mieczysława Makowskiego. Utwór ten, skondensowany formalinie i emocjonalnie, jednolity stylistycznie, pozostawił bardzo dodatnie Wirażende. Trochę gęsta instruimantaoja przygłuszała miejscami recytujący głos solowy Jerzego Airtysza. Oprócz tego wykonano Sygnały Edwarda Bogusławskiego (Katowice), Wiersze Bolesława Szabełśkiego (Tadeusz Żmudziński - fortepian), Postludia Witolda Lutosławskiego i 4 Nowele Tadeusza Bairda. Orkiestra Filharmonii w obu swoich koncertach grała świetnie, wykazując pełną zmajiomość wszystkich arkanów współczesnego wykonawstwa. Zresztą cały festiwal (z niewielkimi wyjątkami stał ma wysokim poziomie. Poznańskie Wiosny Muzyczne są dla całokształtu współczesnej kultury muizyoznej ważne; ich siła oddziaływania jest wielokierunkowa. Poprzez swoją treść - spełniają funkcję poznawczą i popularyzatorską oraz warsztatową. Wykonawcom stwarzają warunki dalszego pogłębiania ich rzemiosła, zwłaszcza w operowaniu nowymi strukturami brzmieniowymi i kategoriami estetycznymi. Biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty trzeba stwierdzić, że festiwal irdku 1969 był w pełni udany. Cieszył się dużym zainteresowaniem społeczeństwa, co znalazło odbicie na sesjach, spotkaniach ,i koncertach; przedstawił sporo doskonałych kompozycji znanych już, a nie wykonywanych jeszcze w Poznaniu, dał szanse nowym, ciekawym utworom młodych kompozytorów. Mieliśmy okazję poznać sporą grupę dobrych wykonawców spoza Poznania, byliśmy świadkami przemyślanych imprez towarzyszących. Były oczy

Wiosny Muzyczne

T7

Koncert kameralny X Poznańskiej Wiosny Muzycznej w sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza. Śpiewa Anastazja Tomaszewska, przy fortepianie Waldemar Kowalski (7 IV 1970)wiście pewne mankamenty, jak na przykład brak utworów takich kompozytorów poznańskich jak: Jam Astaiab, Florian Dąbrowsiki lub Franciszek Woźniak, czy też zbyt 'Częste wykorzystywanie auli Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, nielubianej przez publiczność ii nie wytwarzającej odpowiedniego nastroju. Mankaimeoty te ginęły jednak w zestawieniu iz pozytywami. Wydawało się zresztą, że łatwo je usunąć przy pełnym zaangażowiainau środowiska kompozytorskiego Poznania, które jesit głównym organizatorem festiwali. Byl to dobry prognostyk przed jubileuszową X Poznańską Wiosną Muzyczną.

Skład 'Organizatorów festiwalu roku 1970 nie zmienił się. Nie miało to jednak wpływu na wyciągnięcie d zrealizowanie wniosków z doświadczeń. X Poznańska Wiosna Muzyczna powiększyła liczbę niedociągnięć i 'mankamentów. Rzucało się w oczy zwłaszcza zbyt późne rozpoczęcie przygotowań 'organizacyjnych festiwalu, który - jako jubileuszowy - 'zasługiwał na 'troskliwie przemyślany program. X Poznańska Wiosna Muzyczna trwała od 3 do 12 lkiwietnia 1970 m i obejmowała trzy koncerty symfoniczne, cztery koncerty kameralne oraz trzy imprezy towarzyszące. Zapowiadana (konferencja muzykologiczna i piąty koncert kameralny zostały odwołane. Interesująco natomiast przebiegały przedpołudniowe spotkania dyskusyjne w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki, organizowane podobnie jak w 1969 ir. przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Cyfry, które wyżej przytoczyłem, wyrażają liczby 'różnych prezentowanych programów; jest to istotne, ponieważ pierwszy koncert symfoniczny był powtórzony dla młodzieży zrzeszonej w "Pro Sinfonica", natomiast program koncertu kończą

Tadeusz

Szantruczek

cego festiwal został 'przedstawiany 'trzykrotnie - również młodzieży szkół autystycznych i Stowarzyszeniu Polskiej Młodzieży Muzycznej "Pro Musica". Powtórzenia te odbyły się z inicjatywy Filharmonii Poznańskiej. Trzeba dodać, że Filharmonia po raz pierwszy wykazała dużą aktywność i samodzielność, dotyczącą także propozycji repertuarowych "Wiosny". Były to posunięcia szczęśliwe, wzbogaciły festiwal i podniosły jego rangę. Mam tu na myśli przede wszystkim 'sprowadzenie do Poznania Rositockiego Nometu (Niemiecka Republika Demokratyczna) i zorganizowanie jako finału festiwalu - monograficznego koncertu Witolda Lutosławskiego z kompozytorem przy pulpicie dyrygenckim. Dobry niemiecki zespół kameralny wykonał dwa koncerty, w tym jeden z muzyką dawną jako imprezę towarzyszącą o, a drugi w mamach festiwalu z dwoma utworami kompozytorów obcych: Nonet Gerharda Tittela (Niemiecka Republika Demokratyczna) oraz Baletti a 9 Jana Nowaka (Czechosłowacja) i dwoma kompozytorów polskich: skomponowany w 1947 ir. Nonet Witolda Rudzińskiego oraz prawykonane Prelude interrompue Franciszka Woźniaka, utwór interesujący, kapryśny w kształtach formalnych i dźwiękowych. Koncert Witolda Lutosławskiego był oczywiście wydarzeniem dla środowiska muzycznego Poznania i wspaniałym akcentem festiwalu. Orkiestra pod dyrekcją kompozyltora wykonała trzy jego dzieła: Muzyką żałobną, 5 Pieśni do słów Kazimiery Iłłaikowiczówny na mezzosopran i 36 instrumentów oraz II Symfonię. Solistką była Anna Malewicz- Madey, która wykonała itafcże pierwszą wersję (z fortepianem) tych pieśni w czasie IX Wiosny. Inauguracja X Wiosny odbyła się 3 kwietnia w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Przemówienia wygłosili: kierownik Wydziału Kultury Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Janusz Demibski oraz wiceprezes Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich Andrzej Chodfcowiski. Następnie Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Napoleona Siessa rozpoczęła prezentacje festiwalowe. Program pierwszego koncertu symfonicznego, imimo że nie zawierał prawykonań, był interesujący, atrakcyjnie skonstrastowany i dobrze wykonany. Rozpoczął go Koncert na orkiestrę smyczkową Tadeusza Z. Kasserna. Dalej gdański wiolonczelista Roman Suchecki wykonał II Koncert wiolonczelowy Grażyny Bacewiczówny, utwór niesłychanie trudny, lale zwłaszcza dzięki II i III części zasługujący na duże uznanie. Po przerwie zabrzmiało jedno z naj cenniejszych dzieł polskich XX wieku: Epitaphium na śmierć Karola SzYmanowskiego, dzieło inicjatora Poznańskich Wiosen Muzycznych Tadeusza Szeligowsfciego, a następnie kompozycja Juliusza Łuciuka (Kraków) Poeme de Loire - pięć pieśni francuskich, bardzo piękna w kolorystyce orkiestrowej i we współczesnej ekspresji. Wreszcie, na zakończenie koncertu wykonano monumentalne w farmie i brzmieniu Freski symfoniczne Kazimierza Serockiego. Pieśń Łuciuka świetnie interpretowała Zofia Janiukowicz, solistka Opery Bałtyckiej.

Pierwszy koncert kameralny, wspomniany już występ Rostockiego N anetu, miał miejsce w sobotę 4 kwietnia w sali Malinowej pałacu Działyńskieh. Niedzielny, wieczorny konoert kameralny (popołudniu koncertowali insitrumentaiiśoi z Rostocku) przyniósł wprawdzie tirzy prawykonania, ale jednocześnie znacznie obniżył temperaturę artystyczną festiwalu. Odbył się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej; z prezentowanych sześciu -dzieł, trzy były skomponowane przed 1939 r.: I Kwartet smyczkowy "Metamorfozy" Stefana B. Poradowsfciego, Dwa mo

· Niedziela 5 IV. Sala Odrodzenia Poznańskiego Ratusza; program Marcin Mielczewski, Canzona a 3; J ohann Christian Bach, Kwintet Es-dur op. 11, Nr 14; Joseph Haydn, Kwintet na instrumenty dęte A-dur; Franz Schubert, Kwintet A-dur "Pstrąg" op. 114.

Wiosny Muzyczne

III koncert symfoniczny X Poznańskiej Wiosny Muzycznej w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Witold Lutosławski - dyrygent, Zbigniew Słowik - koncertmistrz orkiestry Filharmonii Poznańskiej (12 IV 1970)

tety na chór żeński Romana Padilewskiego i cy1kil pieśni Zakochani Feliksa N owowiejskiego. Pieśni te, ładnie odtworzone przez Barbarę Zagórzankę pozy akompaniamencie fortepianowym -Kazimierza Nowowiejskiego, były maj ciekawszą pozycją koncertu. Było to ich prawykonanie. Pozostałe dwie prapremiery wieczoru (II Kwartet smyczkowy Zenona Schuberta i Zielony majerz czyli Karpacka Sinfonietta na mezzosopran, harfę, klarnet i kwartet smyczkowy Jerzego Młodziejowskiego) nie pozostawiły głębszych wrażeń zarówno pod względem techniki kompozytorskiej, jak i treści muzycznych. Uzupełnieniem programu była powtórzona iz ubiegłego festiwalu Sonata Brevis Zbigniewa Guzowsfciego, wykonana przez Mieczysława Małkowskiego. W koncercie udział wzięli: Jadwiga Gałęsfca (mezzosopran), Bożena Ldebieg (harfa), Jerzy Jerząbek (klarnet), chór żeński pod dyrekcją Jadwigi Gałęskiej oraz Poznański Kwartet Smyczkowy (Mieczysław Paszkiet, Stefan Rydzewski, Jerzy Młodiziejawski, Tadeusz Egiejiman) - zespół zasłużony, o specyficznym profilu wykonawczym, niekoniecznie odpowiednim dla trudnej muzyki współczesnej (to zapewne determinowało umieszczenie w repertuarze szkolnego kwartetu Stefana B. Paradowskiego) . Poniedziałkowy koncert kameralny został odwołany, jedynym więc akcentem festiwalu była impreza towarzysząca w wykonaniu Chóru Chłopięcego i Męskiego Państwowej Filharmonii w Poznaniu pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Ten popołudniowy koncere wypełniły utwory Georgiusa Deakbardoisa, Zoltana Kodaly'a, Karola Szymanowskiego (3 Pieśni kurpiowskie) i Tadeusza S-zeligowskiego (Angeh słodko śpiewali). Uzupełnieniem walorów repertuarowych i wykonawczych była piękna, renesansowa sala poznańskiego Ratusza.

» Był poświęcony 25 rocznicy powstania Węgierskiej Republiki Ludowej.

Szantruczekf4 .cO d c e L T I' lCZny X PoznańsMeA W los A M . O m il .. n ' .l . V r V W r. C.f:ne r są. a onn co nansklej dyrygow ł kompozytor WItold Lutosławski W srodku), o o so st a a lVI WICZ- Madey (mezzosopran)

W tej samej sali, -we wtorek (7 IV) odbył się (kolejny koncert .kameralny. Cieszy} się om dużym 'zainteresowaniem publiczności li przyniósł jej zresatą niezapomniane przeżycia artystyczne. Można -by nazwać ,go koncertem młodych, jako że pięć z -prezentowanych ośmiu utwarów napisali członkowie poznańskiego Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich. Trzeba dodać, że były to debiuty udane, (wykazujące zdolności i ambicje młodych twórców. Spośród trzech .pozycji wokalnych najbardziej tradycyjne były ekspresjoni.styc.zne Trzy pieśni Waldemara Kowalskiego pastwebemowską poetyką operowały Dwie pieśni Anny Szafrańskiej, wreszcie awangardowym! strukturami brzmieniowymi (fortepian wykorzystany w sposób niekonwencjonalny) sugestywnie podkreślał (treści pozamiuzyczne w swoich Trzech pieśniach Leon Landowski. Wszystkie trzy cykle .znakomicie wprost śpiewała Anastazja Tomaszewska; w pierwszych dwóch akompaniował jej Waldemar Kowalski w trzecim Andrzej Piskorski. Pieśni Szafrańskiej i Landowskiego były wykonane po .raz pierwszy. Również prawykonaniem było doskonale (na pamięć grał Jacek Tomaszewski) zrealizowanie fortepianowej Sonaty Espressiva e polifonica Zdzisława Wysockiego Wysodki debiutował już wcześniej na poznańskich festiwalach, jednakże Sonata wykazała znaczny . rozwój i większą dojrzałość w posługiwaniu się warsztatem kompozytorskim. Kąta pozycją w omawianym koncercie była również Sonata fortepianowa - dzieło Małgorzaty Nowak (wykonała Klaudyna Wietrzyńska). Ostatnim utworem a czwartym prawykonaniem koncertu były Transfery (Quasi sonata) Konrada Pałubickiego (Gdańsk) - trudna kompozycja, świetnie grana przez znane duo kameralne Krystynę i Romana Sucheckich (fortepian - wiolonczela). Koncert był wyko

Wiosny Muzycznenawczo wzbogacany przez udział Poznańskiego Ohóru Chłopięcego pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego. Program tego występu nie miał jednak momentów atrakcyjnych - zawierał ityf1ko dwie bardzo popularne pozycje: pieśń Jerzego Kurczewskiego Śpiąca dziewczYnka i tazy fragmenty Suity warmińskiej Romualda Twardowskiego (W arsaawa) .

W środę 8 kwietnia (niestety w auli Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej) wystąpiła Wielkopolska Symfoniczna Orkiestra im. Karola Kurpińskiego pod dyrekcją Zygmunta Mahlika, prezentując dwa prawykonania: Sentencje Ryszarda Gardo (solistka Aleksandra Imaiska - alt) i Trzy fragmenty Jadwigi Szajina - Lewandowskiej (Wrocław). Partię solową w -tym ostatnim utworze wykonała na fortepianie Joanna Łada (również z Wrocławia). Ponadto w programie znajdowały się: III Poemat na smyczki Aleksandra Szeligowskiego (powtórzenie z VII Wiosny), Suita orkiestrowa "Pan Tadeusz" Apolinarego Szeluto oraz 'najciekawszy (również wykonawczo) utwór wieczoru C-67 Henryka Jabłońskiego (Gdańsk), na wiolonczelę i orkiestrę z solistą Romanem Jabłońskim.

W ostatnim koncercie kameralnym jubileuszowej Poznańskiej Wiosny Muzycznej udział wzięła orkiestra 'kameralna Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Napoleona Siessa, Poznański Zespół Perkusyjny pod kierownictwem Jerzego Zgodzińskiego, Anastazja Tomaszewska (sopran), Leon Szczepaniak (flet), Edward Chmiel (puzon) oraz Jerzy Zgodziński (perkusja). Koncert odbył się w czwartek 9 kwietnia w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W programie znajdowały się trzy prawykonania utworów młodych kompozytorów: Transformacje na zespół perkusyjny Marty Pbaszyńsfciej (Łódź), Ludus 320 na orkiestrę Edwarda Twardocha oraz Alienacje na puzon i instrumenty perkusyjne Antoniego Grefa (obaj kornpoizytotrzy z Poznania), następnie dwie kompozycje z poprzednich festiwali: Tryptyk dziecięcy na sopran i orkiestrę Mieczysława Makowskiego i Dwie wokalizY na sopran i orkiestrę Jana Astriaba (także obaj z Poznania) oraz dzieło Krystyny Moszumańskiej - N azar (Kraków) Interpretacje na flet, taśmę magnetofonową i perkusję. Oba utwory wymienione na końcu odbiegały wyraźnie od reszty programu dojrzałością i artyzmem. Prawykonania interesować mogły jako świadectwo ambitnych poszukiwań kompozytorskich młodego pokolenia twórców. X Poanańska Wiosna Muzyczna zakończyła się omówionym już koncertem monograficznym Witolda Lutosławskiego w dniu 12 kwietnia. Dodać tylko należy, że program finałowego koncertu wykonany został również 10 i 11 kwietnia na zamkniętych imprezach dla młodzieży Poznania. Jubileuszowy festiwal zgromadził trzydzieści pięć utworów trzydziestu trzech polskich kompozytorów współczesnych. Biorąc pod uwagę również imprezy towarzyszące, liczby Ite odpowiednio wzrosną do trzydziestu siedmiu i trzydziestu czterech. Środowisko poznańskie było reprezentowane dwudziestoma trzema utworami dwudziestu idwóch kompozytorów. W liczbie tej znalazło się jednak aż siedem pozycji twórców już nie żyjących, w tym pięć dzieł skomponowanych przed rokiem 1939. Jeżeli dodamy, że pięciu kompozytorów poznańskich zgłosiło kompozycje prezentowane podczas poprzednich festiwali, wówczas Okaże się, że profil X Poznańskiej Wiosny Muzycznej rysuje się dość specyficznie. Pewną rekompensatą była spora liczba debiutów (pięć z Poznania). Układ repertuaru miał bez wątpienia wpływ na zainteresowanie imprezą. Frekwencja na koncertach (z niewielkimi wyjątkami) była znikoma, wyraźny był pod tym względem regres w stosunku do IX Wiosny.

» Posiedzenie odbyło się dnia 9 IV 1970 r. w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej.

6 Kronika miasta Poznania

Tadeusz

Szantruczek

Zorganizowane w Poznaniu w czasie Festiwalu zabranie Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich 8 sprowadziło do stolicy Wielkopolski władze Związku z prezesem Stefanem Sledaiństaim li wiceprezesem Andrzejem Chodkowskim na czele. Brzybyli na wykonanie swoich kompozycji: Witold Lutosławski, Juliusz Łuciuk, Krystyna Moszumańska- N azar, Konrad Pałubicki, Witold Rudziński, Jadwiga Szajna- Lewaodowska. Do cennych osiągnięć Fesrtuwallu Aa kultury muzycznej Poznania trzeba zaliczyć ewenementy wykonawcze, których autorami byli poznańscy soliści, jak również poziom prezentowany przez orkiestrę Filharmonii przy wykonywaniu trudnych współczesnych partytur. Pod względem repertuarowym na czoło wysuwa się oczywiście koncert Witolda Lutosławskiego, pozytywnym także momentem były udane debiuty młodych kompozytorów. W (kuluarowych dyskusjach szeroko i wszechstronnie poruszane Ibyły perspektywy poznańskich festiwali. Coraz jaskrawiej wyłania się konieczność powołania komitetu organizacyjnego, aktywizującego całe środowisko kulturalne Poznania. Przy osiągniętych już rozmiarach imprezy, chcąc podnieść jej rangę w skali krajowej, itrzeba wszysrtikie sprawy dotyczące repertuaru, wykonawców i organizacji wcześniej przemyśleć i zrealizować. A tego nie da się dokonać pracą społeczną kilku, nawet bardzo ofiarnych działaczy.

Tadeusz

Szantruczek

ANEKS

POZNAŃSKIE WIOSNY MUZYCZNE 1966 - 1970 W CYFRACH (j)

Środowisko Utwory wykonane Razem W tym prawykonania Razem VI I VII vm I IX X VI I VII VIII IX X Poznańskie 25 i 26 24 I 16 23 1 114 17 1 17 16 12 10 72 Inne 29 I 27 28 I 25 14 1 123 4 12 6 7 3 32 Razem: 54 I 53 52 41 37 I 237 [ 21 29 22 19 13 104

POZNAŃSKIE WIOSNY MUZYCZNE 1966 - 1970 W CYFRACH (II)

Ilość Symbol Data I " Wiosny " kompozy- I p rawy- zespo w i- .. dyrygen - koncertów torów utworow konan solistów tów 1 VI 15 - 22 IV 1966 8 43 54 21 6 33 4 VII 14 - 21 IV 1967 8 + 2» 37 53 27+2** 11 32 6 vm 29 III - 6 IV 1968 9+2* 41 52 22 8 27 8 IX 22 - 29 III 1969 7 + 3* 33 41 19 9 28 6 X 3 - 12 IV 1970 7 + 3* 34 37 13 9 21 7

* muzyczne imprezy towarzyszące '* prawykonania polskie

SPIS KOMPOZYTORÓW I KOMPOZYCJI MUZYCZNYCH

L.p. Imię i nazwisko

Środowiskol 2l Jan Astriab

Poznań

2 Grażyna Bacewicz

Warszawa

3 Tadeusz Baird

Warszawa

4 Jerzy Bauer

Łódź

5 Stefan Behr 6 Augustyn B10ch 7 Edward Bogusławski

Warszawa Warszawa Katowice

8 Marian Borkowski 9 Zbigniew Bujarski 10 Mirosław Bukowski 11 Ryszard Bukowski 12 Zbigniew Ciechan

Warszawa Kraków Poznań Wrocław Warszawa

13 Leoncjusz Ciuciura

Warszawa

14 Florian Dąbrowski

Poznań

15 Eugeniusz Dziewulski 16 Jerzy Filc 17 Jan Fotek 18 Ryszard Gardo

Warszawa Wrocław Warszawa Poznań

19 Walerian Gniot

Poznań

20 Henryk M. Górecki 21 Antoni Gref 22 Zygmunt Gross 23 Zbigniew Guzowski

Katowice Poznań Warszawa Poznań

WYKONANYCH NA POZNAŃSKICH W LATACH 1966-1970

Symbol ,.Wiosny"

VI VII VII VIII X VII VII VIII VIII X VIII VIII IX VIII IX IX VII VI IX VI VII VIII VIII VI

VIII

VI VII VI VI VI VII VIII VII IX VI VII VIII IX X VI VIII IX VIII X VIII VI VI VII VII VII VIII

Data wykonania

21 IV 1966 20 IV 1967 20 IV 1967 3 IV 1968 9 IV 1970 16 IV 1967 19 IV 1967 28 I II 1968 l IV 1968 3 IV 1970 4 IV 1968 6 IV 1968 29 III 1969 5 IV 1968 27 III 1969 23 II I 1969 14 IV 1967 19 IV 1966 29 III 1969 17 IV 1966 18 IV 1967 6 IV 1968 3 IV 1968 18 IV 1966l VI 1968

18 IV 1966 19 IV 1967 16 IV 1966 21 IV 1966 21 IV 1966 20 IV 1967 6 IV 1968 15 IV 1967 28 I II 1969 21 IV 4966 18 IV 1967 5 IV 1968 27 III 1969 8 IV 1970 18 IV 1966 31 III 1968 28 I II 1969 29 I II 1968 9 IV 1970 30 II I 1968 15 IV 1966 16 IV 1966 14 IV 1967 20 IV 1967 20 IV 1967 31 III 1968

WIOSNACH

N azwa utworu

Dwie wokalizy Dialogi Dwie pieśni Metamorfozy Dwie wokalizy Esik w Ostendzie Kwartet na 4 wiolonczele Co ntradizio ne IV Sonata skrzypcowa II Koncert wiolonczelowy Dwie pieśni Ekspresje Cztery nowele Divertimento Uwertura 8 utworów na fortepian Dia10ghi Cztery pieśni Sygnały Preludia liryczne Kompozycja kameralna Swinging concerto Uwertura francuska Kwartet smyczkowy w dwóch częściach Kwintet fortepianowy w trzech fragmentach S piraI e I Spirale II Trzy utwory Rytmy i barwy Kantata liryczna Taniec dziecięcy Kolorowe obrazki Sonata Apostrofy Fantasmagoria M uzyka na smyczki Tryptyk Inwokacja Sentencje Musica seria Impresje olsztyńskie Impresje olsztyńskie Refren Alienacje 4 Preludia Postludium I Fantazja fortepianowa Compositio Gry Antysonata Anchi

Tadeusz Szantruczek

1 * I » 1 4 5 6 VIII 6IV 1968 Muzyka koncertująca IX 23 II I 1969 Sonata brevis IX 26 II I 1969 Aria IX 26 III 1969 Dwie pieśni X 5IV 1970 Sonata brevis 24 Andrzej H undziak Łódź VII 18 IV 1967 Liryki 25 Zofia Iszkowska Kraków VI 17 IV 1966 Dwie pieśni VIII 31 III 1968 Tryptyk 26 Henryk Jabłoński Gdańsk VI 19 IV 1966 Koncert fletowy VII 14 IV 1967 Siedem improwizacji X 8IV 1970 C-67 (na wiolonczele i orkiestrę) 27 Władysław Kabale wski Warszawa VI 22 IV 1966 Poemat 28 Tadeusz Zygfryd Kassern Poznań X 3IV 1970 Koncert na orkiestrę smyczkową 29 Lucjan Kaszycki Kraków IX 22 I II 1969 Adiafory 30 Wiesław Kiser Poznań VII 20 IV 1967 Zmierzch 31 Stefan Kisielewski Warszawa VI 22 IV 1966 Divertimento 32 Benedykt Konowalski Warszawa IX 27 II I 1969 Uwertura 33 Andrzej Koszewski Poznań VIII 4 IV 1968 Tryptyk wielkopolski 34 Waldemar Kowalski Poznań X 7IV 1970 Trzy pieśni 35 Zygmunt Krauze Warszawa VI 18 IV 1966 Trzy pantuny 36 Jan Krenz Warszawa VIII 4IV 1968 Dwie śpiewki 37 Witold Krzemieński Poznań IX 23 II I 1969 Wielkopolskie szkice kameralne 38 Józef Kućka Poznań VIII 4IV 1968 Krótkie wariacje dodekafoniczne 39 Jerzy FCurczewski Poznań X 7 IV 1970 Śpiąca dziewczynka 40 Ryszard Kwiatkowski Szczecin VI 16 IV 1966 Siedem fotografii z księżyca VII 20 IV 1967 II Kwartet smyczkowy VIII 3 IV 1968 FCształty IX 23 II I 1969 Śpiew bałtyckiej fali 41 Stefania Lachowska Kraków VI 16 IV 1966 Sonatina 42 Leon Landowski Poznań X 7IV 1970 Trzy pieśni 43 Witold Lutosławski Warszawa IX 24 II I 1969 Pięć pieśni (z fortepianem) IX 29 I II 1969 Postludia (I i II) X 12 IV 1970 Muzyka żałobna X 12 IV 1970 Pięć pieśni (z orkiestrą) X 12 IV 1970 II Symfonia 44 Juliusz Łuciuk Kraków VI 22 IV 1966 Pour un ensemble VII 19 IV 1967 N arzędzie ze światła X 3 IV 1970 Poeme de Loire 45 Tadeusz Machl Kraków VII 14 IV 1967 Dwa utwory na organy 46 Tadeusz Maklakiewicz Warszawa VI 22 IV 1966 Epitaphium in memoriam T.

Szeligowski 47 Mieczysław Makowski Poznań VI 16 IV 1966 Soliloquia VI 18 IV 1966 Muzyka w trzech formach VI 20 IV 1966 Concomitanza VI 21 IV 1966 Muzyka w plenerze VI 21 IV 1966 Wariacje na temat łowickiej pieśni ludowej VII 14 IV 1967 Koncert fortepianowy VII 19 IV 1967 Trio VII 20 IV 1967 Hommage a J. S. Bach VII 20 IV 1967 Kontrowersje VIII 30 III 1968 Poeme quasi ancien VIII 4 IV 1968 Wszystko śpiewa majowi IX 29 III 1969 I Symfonia "Rok 1918" X 9IV 1970 Tryptyk dziecięcy 48 Jerzy Maksymiuk Warszawa VI 20 IV 1966 Fonoscopium per flauto VII 19 IV 1967 Trio smyczkowe 49 Artur Malawski Kraków VIII 4 IV 1968 Mała suita chóralna 50 Władysława Markłewiczówna Katowice VI 16 IV 1966 Wariacje na fortepian 51 Krzysztof Meyer Kraków VI 15 IV 1966 Concerto da camera VII 19 IV 1967 Interludio statico

Jerzy Mlodziejowski

Krystyna Moszumańska - N azar 55 56 57 58 59

Karol Mroszczyk Zygmunt Mycieiski Tadeusz N atanson Mirosław Niziurski Małgorzata N owak Feliks Nowowiejski 61

Joachim Olkuśnik Tadeusz Paciorkiewicz 63

Roman Padlewski Konrad Pałubicki

Krzysztof Penderecki 66 67

Zbigniew Penherski Bernard Pietrzak Stefan B. Poradowski 69 70 71

Stanislaw Prószyński Marta Ptaszyńska Bohdan Riemer Kazimierz Rozbicki

Witold Rudziński 74

Zbigniew Rudziński Zenon Schubert

Poznańskie Wiosny MUzYczne

Poznań

Kraków

Łódź Warszawa Wrocław Warszawa Poznań Poznań

Warszawa Łódź

Poznań Gdańsk

Kraków

Warszawa Łódź Poznań

Warszawa Warszawa Poznań Koszalin

Warszawa

Warszawa Poznań VIII IX VI VII VII VIII VIII IX IX X VII IX X VI VIII VII VI X VI IX X VI VI VII

VII VIII IX X VI VII IX X VII VIII IX IX VII VII VI VI VII VIII VIII IX IX X

VI X VI VIII IX VII IX X VI VII VIII

IX 1 IV 1968 22 III 1969 17 IV 1966 17 IV 1967 19 IV 1967 2 IV 1968 4IV 1968 27 III 1969 28 II I 1969 5 IV 1970 21 IV 1967 24 III 1969 9 IV 1970 19 IV 1966 4IV 1968 21 IV 1967 17 IV 1966 7 IV 1970 18 IV 1966 28 III 1969 5 IV 1970 20 IV 1966 20 IV 1966 17 IV 1967

20 IV 1967 29 I II 1968 22 III 1969 5 IV 1970 17 IV 1966 14 IV 1967 26 II I 1969 7 IV 1970 14 IV 1967 4 IV 1968 26 II I 1969 22 III 1969 18 IV 1967 15 IV 1967 15 IV 1966 20 IV 1966 14 IV 1967 29 III 1968 30 III 1968 22 II I 1969 27 III 1969 5 IV 1970

20 IV 1966 9 IV 1970 21 IV 1966 1 IV 1968 24 III 1969 21 IV 1967 24 II I 1969 4IV 1970 15 IV 1966 17 IV 1967 2 IV 1968

28 II I 1969

III Sonata fortepianowa Koncert skrzypcowy Liryka gruzińska T o gra śmierć Trifonia Koncert na 1 oboje II kwartet smyczkowy Poezjo! Szeptem Zielony majerz Exodus Wariacje koncertujące Interpretacje Poemat Preludia fortepianowe Modliłem się do Jehowy Preludia na kwartet smyczkowy Sonata fortepianowa IX Symfonia organowa Pod niebem Persji Zakochani Dwa utwory na flet i fortepian Kwartet smyczkowy Muzyka na mezzosopran i orkiestrę Trio Ciężar ziemi Divertimento Dwa motety Alternacje Strofy II Kwartet smyczkowy Transfery (Quasi sonata) De natura sonoris Stabat Mater Stabat Mater Anaklasis M uzyka uliczna Trio stroikowe Koncert skrzypcowy III Trio smyczkowe Polonez z opery Plomienie Uwertura koncertowa Preludium i Toccata Uwertura koncertowa Każda pieśń moja I Kwartet smyczkowy "Metamorfozy" Kwartet smyczkowy Transformacje Miniatury na zespól kameralny Kwartet smyczkowy Szkice dźwiękowe Obrazy świętokrzyskie Wariacje i fuga Nonet Contra fidem Uwertura Epitafium na śmierć S. B. Poradowskiego Tryptyk organowy

75 Kazimierz Serocki

76 Władysław Słowiński 77 Henryk Swolkień 78 Bolesław Szabelski 79 Anna Szafrańska sa Jadwiga Szajna-Lewandowska

81 Witold Szalonek

82 Aleksander Szeligowski

83 Tadeusz Szeligowski

84 Apolinary Szeluto

85 Zdzisław Szostak - - Duke Ellington 86 Karol Szymanowski

87 Józef Świder 88 Edward Twardoch

89 Romuald Twardowski

90 Jerzy Tyszkowski 91 Władysław Walentynowicz 92 Piotr Warzecha

93 Stanisław Wiechowicz

94 Jan Michał Wieczorek

Tadeusz Szantruczek

Warszawa

Warszawa Warszawa Katowice Poznań Wrocław

Katowice

Poznań

Poznań

Poznań

Poznań

Katowice Poznań

Warszawa

Warszawa Gdańsk Katowice

Kraków

Toruń X VIII vni X VIII VII IX X VI X

VI VIII IX VI VI

VII VII VIII VIII IX X VI VII VII VIII VIII VIII VIII IX IX X IX X

VII IX IX X VIII VI

VII X VI VII X VIII VI VII VIII VIII IX IX VI VII VIII IX 5 IV 1970 4IV 1968 6 IV 1968 3 IV 1970 31 III 1968 21 IV 1967 29 III 1969 7 IV 1970 18 IV 1966 8 IV 1970

22 IV 1966 8 IV 1968 23 III 1969 17 IV 1966 22 IV 1966

17 IV 1967 19 IV 1967 30 II I 1968 2 IV 1968 24 IV 1969 8 IV 1970 18 IV 1966 14 IV 1967 17 IV 1967 2 IV 1968 4 IV 1968 4IV 1968 4 IV 1968 26 III 1969 27 III 1969 3 IV 1970

6 IV 1970 26 II I 1969 8 IV 1970

16 IV 1967 28 III 1969 28 II I 1969 6 IV 1970 3 IV 1968 16 IV 1966

18 IV 1967 9 IV 1970 21 IV 1966 20 IV 1967 7 IV 1970 30 II I 1968 17 IV 1966 14 IV 1967 30 III 1968 4 IV 1968 26 III 1969 26 II I 1969 17 IV 1966 17 IV 1967 1 IV 1968 23 II I 1969

II Kwartet smyczkowy Sobótkowe śpiewki Epizody Freski symfoniczne Pięć miniatur fortepianowych Concertino na róg Wiersze Dwie pieśni Legerezze Trzy fragmenty na fortepian i orkiestrę Wyznania Concertino fletowe Quatro monologhi per oboe solo Suita na flet i kwartet smyczkowy Trzy pieśni do słów Leopolda Staffa Poemat III na smyczki Miniatury na flet i fortepian Miniatury na puzon i fortepian Concertino fortepianowe Ody mitologiczne Poemat III na smyczki Sonata fortepianowa Orientale Uwertura "Z chłopa król" Koncert klarnetowy Madrygał z opery Bunt żaków Pieśń żeglarzy Swatkowie mali Trio fortepianowe Tryptyk Epitaphium na śmierć Karola Szymanowskiego Angeli słodko śpiewali Sonata wiolonczelowa Suita orkiestrowa" Pan Tadeusz"

Improwizacje do Szekspira 6 Pieśni kurpiowskich II Sonata fortepianowa 3 Pieśni kurpiowskie 3 Pieśni do słów Z. Herberta Dwie miniatury na skrzypce i fortepian Kręgi Ludus 320 Carmina de mortuis Psalm Suita warmińska (3 fragmenty) Tre impressioni poetiche Trois pieces pour Violoncello solo Variabilite Kontury Mruczkowe bajki Wedle tego J ędrzejeczka N a glinianym wazoniku Trzy pieśni Kapriole Trzy epigrama Prezentacjel 2 3 4 5 6 95 Leszek Wisłocki Wrocław VI 19 IV 1966 Scherzo VII 20 IV 1967 Sonata na flet i altówkę 96 Franciszek Woźniak Poznań VI 17 IV 1966 Sześć etiud fortepianowych VI 21 IV 1966 Cadenza VII 16 IV 1967 Wariacje 4:4 VII 20 IV 1967 Wokaliza . VII 21 IV 1967 Impromptu VIII 5 IV 1968 Visioni notturni X 4 IV 1970 Pre1ude interrompue 97 Zdzisław Wysocki Poznań VI 20 IV 1966 Pięć preludiów na flet i fortepian VII 20 IV 1967 Suita na obój i fortepian VIII 5IV 1968 Preludium i fuga na perkusję X 7IV 1970 Sonata espressiva e polifonica 98 Barbara Zakrzewska Poznań VIII 5IV 1968 Rytm świateł i cieni

W spisie ujęte są również utwory polskich kompozytorów współczesnych, wykonane na imprezach towarzyszących Poznańskim Wiosnom Muzycznym. Inne, nie mieszczące się w założeniach festiwalu - zostały opuszczone.

DYRYGENCI KONCERTÓW POZNAŃSKIEJ WIOSNY MUZYCZNEJ W LATACH 1966-1970

L. p. Imię i nazwisko Data koncertu Symbol "Wiosny " l 2 3 4 l Stanisław Chudak 30 III 1968 VIII 2 Renard Czajkowski 29 II I 1969 IX 3 Mieczysław Dondajewski 4 IV 1968 VIII 23 III 1969 IX 4 Witali s Dorożała 20 IV 1967 VII 5 Jadwiga Gałęska 5 IV 1970 X 6 Józef Klimanek 3 IV 1968 VIII 7 Witold Krzemieński 15 IV 1966 VI 14 IV 1967 VII 29 III 1968 VIII 8 Jerzy Kurczewski 4 IV 1968 VIII 26 III 1969 IX 7 IV 1970 X 9 Witold Lutosławski 10,11,12 IV 1970 X 10 Edmund Maćkowiak 21 IV 1966 VI 11 Zygmunt Mahlik 21 IV 1966 VI 2 IV 1968 VIII - 8 IV 1970 X 12 Jerzy Młodziejowski 17 IV 1967 VII 27 III 1969 IX 11 IV 1970 X 13 Robert Satanowski 16 IV 1967 VII 14 Napoleon Siess 3 IV 1970 X 9 IV 1970 X 15 Stefan Stuligrosz 31 III 1968 VIII 28 II I 1969 IX 6 IV 1970 X 16 Zdzisław Szostak 19 IV 1966 VI 22 IV 1966 VI 18 IV 1967 VII 21 IV 1967 VII 6 IV 1968 VIII 22 III 1969 IX 24 III 1969 IX 17 1erzy Utrecht 20 IV 1967 VII

Tadeusz Szantruczek

SPIS SOLISTÓW POZNAŃSKICH

UCZESTNICZĄCYCH W WIOSEN MUZYCZNYCH

WYKONANIACH PROGRAMÓW W LATACH 1966-1970

L.p. Imię i nazwisko Instrument Symbol Data koncertu " Wiosny " l 2 3 4 5 l Waldemar Andrzejewski fortepian VIII 5 IV 1968 2 Jerzy Artysz baryton VI 18 IV 1966 VII 19 IV 1967 IX 28 III 1969 IX 29 III 1969 3 Bernard Biegoń (Benon Hardy) fortepian VI 20 IV 1966 VIII 6IV 1968 4 Magdalena Bojanowska sopran VIII 30 II I 1968 5 Benon Borowiński skrzypce VI 18 IV 1966 VII 19 IV 1967 VIII 1 IV 1968 6 Edward Chmiel puzon X 9 IV 1970 7 Tadeusz Deputat perkusja VIII 6 IV 1968 8 Zdzisława Donat sopran IX 28 III 1969 9 Regina Feyerhern fortepian VI 16 IV 1966 VI 17 IV 1966 10 Kareł Fiala obój VII 15 IV, 1967 11 Tadeusz Franka puzon VII 19 IV 1967 VIII 30 II I 1968 12 Józef Fryźlewicz recytacja VI 22 IV 1966 13 Jadwiga Galęska mezzosopran VII 17 IV 1967 IX 27 III 1969 X 5 IV 1970 14 Roman Geselle flet VI 18 IV 1966 VI 20 IV 1966 VII 19 IV 1967 IX 28 III 1969 15 Bogdan Gniewowski klarnet VI 16 IV 1966 16 Edwin Golnik róg VII 21 IV 1967 17 Marta Gozdecka fortepian IX 28 III 1969 18 Lubomira Gruszczyńska fortepian VIII 31 III 1968 IX 28 III 1969 19 Ryszard Gusnar klarnet VII 19 IV 1967 20 Józef Hadula klarnet VII 19 IV 1967 VIII 1 IV 1968 IX 23 III 1969 21 Lubomira Hankiewicz sopran VI 19 IV 1966 22 Aleksandra Imaiska alt VI 18 IV 1966 VII 18 IV 1967 X 8 IV 1970 23 Roman Jabłoński wiolonczela X 8 IV 1970 24 Wanda Jakubowska sopran VII 18 IV 1967 25 Kazimierz J aniga wiolonczela VI 18 IV 1966 VII 19 IV 1967 VIII 1 IV 1968 26 Zofia J anukowicz sopran X 3 IV 1970 27 Jan J ański fortepian VII 19 IV 1967 VII 20 IV 1967 VIII 2 IV 1968 28 Jerzy Jarząbek klarnet X 5 IV 1970 29 Wanda J esse- Szeligowska sopran VI 22 IV 1966 30 Elżbieta J eżewska mezzosopran VIII 3 IV 1968 31 Jadwiga Kaliszewska skrzypce VI 16 IV 1966 VI 22 IV 1966 VII 14 IV 1967 VIII 1 IV 1968 VIII 6 IV 1968 IX 22 IV 1969 32 Bożena Karłowska sopran VI 17 IV 1966 33 Mieczysław Koczorowski obój VI 21 IV 1966 VII 20 IV 1967 VIII 2IV 1968 34 Lech Koperny baryton IX 28 III 1969 35 Waldemar Kowalski fortepian X 7 IV 1970 36 Ludwik Kurkiewicz klarnet VIII 2 IV 1968 IX 22 III 1969 37 Franciszek Langner flet VI 18 IV 1966 VI 20 IV 1966 VII 19 IV 1967 VIII 31 III 1968 38 Konrad Lewandowski klarnet VII 15 IV 1967 39 Bożena Liebig harfa X 5 IV 1970 40 Joanna Łada fortepian X 8IV 1970 41 Henryk Machalica recytacja VII 21 IV 1967 42 Jan Majewski flet VII 19 IV 1967 43 Mieczysław Makowski fortepian VI 15 IV 1966 VI 18 IV 1966 VII 14 IV 1967 VII 20 IV 1967 VIII 31 III 1968 VIII 6 IV 1968 IX 23 III 1969 » X 5 IV 1970 44 Anna Ma1ewicz- Madey mezzosopran IX 24 III 1969 X 12 IV 1970 45 Teresa Manasterska fortepian IX 28 III 1969 46 Edward Mandera obój IX 23 II I 1969 47 Paweł Marcinkowski fortepian VIII 30 II I 1968 VIII 31 III 1968 IX 26 III 1969 IX 28 III 1969 48 Joachim Marczyński kontrabas VI 18 IV 1966 49 Krzysztof Meyer fortepian VIII 1 IV 1968 50 Edward Miku1ski tenor IX 26 III 1969 51 Barbara Miodyńska fortepian VI 16 IV 1966 VIII 1 IV 1968 52 Andrzej Murawski altówka VI 18 IV 1966 VIII 1 IV 1968 53 Jan Nawrocki obój VIII 2 IV 1968 54 Kazimierz Nowowiejski fortepian IX 28 III 1969 X 5 IV 1970 55 Anna Pawluk fortepian IX 24 III 1969 56 Jerzy Pele flet VI 18 IV 1966 VI 20 IV 1966 57 Mieczysław Pełczyński fagot VII 15 IV 1967 58 Andrzej Piskorski fortepian X 7 IV 1970 59 Kira Płonczyńska sopran VIII 29 III 19J8 60 Tadeusz Renz altówka VII 19 IV 1967 VII 20 IV 1967 61 Jan Roeh1 skrzypce VII 19 IV 1967 VIII 1 IV 1968

Tadeusz Szantruczek 62 Stefan Sibilski organy VI 18 IV 1966 .

VII 15 IV 1967 VIII 5 IV 1968 IX 28 III 1969 63 Lidia Skowron sopran VI 19 IV 1966 64 Zbigniew Sfowik skrzypce VII 20 IV 1967 VIII 30 III 1968 VIII 31 III 1968 65 Edward Statkiewicz skrzypce VI 15 IV 1966 66 Krystyna Suchecka fortepian VI 17 IV 1966 VII 15 IV 1967 IX 26 II I 1969 X 7 IV 1970 67 Roman Suchecki wiolonczela VI 17 IV 1966 VII 15 IV 1967 VII 19 IV 1967 IX 26 III 1969 X 3 IV 1970 X 7 IV 1970 68 Leon Szczepaniak flet VI 17 IV 1966 VII 19 IV 1967 VII 20 IV 1967 X 9 IV 1970 69 Krystyna Szydłowska sopran VI 17 IV 1966 IX 27 III 1969 70 Barbara Świątek flet VI 15 IV 1966 VIII 3 IV 19bd IX 24 II I 1969 71 Andrzej Tatarski fortepian IX 28 II I 1969 72 Leon Teykowski flet VI 19 IV 1966 73 Anastazja Tomaszewska sopran VI 21 IV 1966 . VII 18 IV 1967 VII 20 IV 1967 IX 26 I II 1969 X 7 IV 1970 X 9 IV 1970 74 Jacek Tomaszewski fortepian X 7 IV 1970 75 Aleksandra Utrecht fortepian VI 18 IV 1966 76 Michał Wesołowski fortepian VII 19 IV 1967 77 Wanda Wierzbicka-Woźniak skrzypce VI 18 IV 1966 VI 21 IV 1966 78 K1audyna Wietrzyńska fortepian X 7 IV 1970 79 Franciszek Woźniak fortepian VI 7 IV 1966 80 Zdzisław Wysocki fortepian VII 20 IV 1967 81 Zbigniew Wytrykowski skrzypce IX 26 II I 1969 82 Barbara Zagórzanka sopran X 5 IV 1970 83 Krista Zemancova harfa VII 15 IV 1967 84 Jerzy Zgodziński perkusja IX 24 II I 1969 X 9 IV 1970 85 Michał Żmijewski fortepian VIII 4 IV 1968 86 Tadeusz Żmudziński fortepian IX 29 II I 1969

SPIS ZESPOŁÓW INSTRUMENTALNYCH I WOKALNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W POZNAŃSKICH WIOSNACH MUZYCZNYCH W LATACH 1966-1970

Lp. N azwa zespołu Data koncertu Symbol Skład osobowy " Wiosny " 1 2 3 4 5 1 Orkiestra Symfoniczna Państwo- 15 IV 1966 VI wej Filharmonii w Poznaniu 19 IV 1966 VI 22 IV 1966 VI 14 IV 1967 VII 21 IV 1967 VII 29 III 1968 VIII 3 IV 1968 VIII 6 IV 1968 VIII 22 III 1969 IX 29 III 1969 IX 3 IV 1970 X 4 IV 1970 X 10 IV 1970 X 11 IV 1970 X 12 IV 1970 X 2 Orkiestra Kameralna 21 IV 1966 VI Państwowej Filharmonii 18 IV 1967 VII w Poznaniu 30 III 1968 VIII 24 III 1969 IX 9 IV 1970 X 3 Zespoły Państwowej Opery 16 IV 1967 VII orkiestra, balet im. Stanisława Moniuszki 23 III 1969* IX orkiestra, chór, soliści w Poznaniu 4 Poznańska Orkiestra Kameralna 16 IV 1967* VII 5 Wielkopolska Symfoniczna 17 IV 1967 VII Orkiestra im. Karoia 2 IV 1968 VIII Kurpińskiego 27 III 1969 IX . 8 IV 1970 X 11 IV 1970* X 6 Orkiestra Państwowego Liceum 20 IV 1967* VII Muzycznego w Poznaniu 7 Poznański Zespół Perkusyjny 21 IV 1966 VI Zdzisław Borecki, Tadeusz Deputat, pod kierownictwem Marek J arzęcki, Jerzy Skrzypczak, Jerzego Zgodzińskiego Ferdynand Tomkiewicz, Jerzy Zgodziński oraz Franciszek Gajb (fortepian) 5 IV 1968 VIII · Tadeusz Deputat, Edward Iwicki, Grzegorz Markiewicz, Włodzimierz Olejniczak, Jerzy Skrzypczak, Jerzy Zgodziński i Rajmund Nowicki (fortepian) 24 IV 1969 IX 9 IV 1970 X Józef Baszyński, Tadeusz Deputat, Edward Iwicki, Grzegorz Markiewicz, Jerzy Skrzypczak, Wiktor Szmańda, Jerzy Zgodziński 8 Rostocki Nonet (Niemiecka 4 IV 1970 X Eberhard Driesnack (skrzypce), WalRepublika Demokratyczna) 5 IV 1970* X ter Richter (altówka), Paweł Deutschinow (wiolonczela), Fritz Lisków (kontrabas), Willi Schreiber (flet), Carlo Reissig (obój), Heinz Hildebrandt (klarnet), Dieter Schulz (fagot), RudolfLantzsch (róg) oraz Ingrid Driesnack (fortepian)

9 Poznański Kwartet Smyczkowy

10 Kwartet Wiolonczel Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku 11 Gdański Kwartet 67

12 Kwartet smyczkowy

13 Trio instrumentalne

14 Kwintet Dęty Państwowej Filharmonii w Poznaniu

Chór Chłopięcy i Męski Państwowej Filharmonii w Poznaniu pod dyrekcją Stefana Stuligrosza Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego Chór Mieszany Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu pod dyrekcją Edmunda Maćkowiaka Chór Madrygalistów Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu Chór Męski "Arion" przy Pałacu Kultury w Poznaniu pod dyrekcją Witalisa Dorożały Spółdzielczy Chór im. Stanisława Moniuszki pod dyrekcją Mieczysława Dondajewskiego Chór żeński pod kierownictwem Jadwigi Gałęskiej

*) imprezy towarzyszące

Tadeusz Szantruczek

17 IV 1966 5 IV 1970

5 IV 1968

19 IV 1967

26 III 1969

20 IV 1966

20 IV 1967

20 IV 1967

23 II I 1969

31 III 1969* 28 III 1969* 6 IV 1970*

4 IV 1968* 26 III 1969* 7 IV 1970 21 IV 1966

22 IV 1966

20 IV 1967*

4 IV 1968

5 IV 1970

VI X

VIII

VII

IX

VI

VII

VII

IX

VIII IX X

VIII IX X VI

VI

VII

VIII

Mieczysław Paszkiet (I skrzypce); Stefan Rydzewski (II skrzypce), Jerzy Mlodziejowski (altówka), Tadeusz Egiejman (wiolonczela) Mieczysław Paszkiet (I skrzypce), Stefan Rydzewski (II skrzypce), Jerzy Mlodziejowski (altówka), Kazimierz Janiga (wiolonczela) Zdzisław Michowski, Andrzej Bartoszewicz, Krzysztof Sperski, Jadwiga Raatz Zbigniew Wytrykowski (I skrzypce), Ewa Raatz (II skrzypce), Bogdan Czerniawski (altówka), Dorota Popielarz (wiolonczela) Jadwiga Kaliszewska (I skrzypce), Jan Roehl (II skrzypce), Tadeusz Renz (altówka) Andrzej Zieliński (wiolonczela) Jadwiga Kaliszewska (I skrzypce), Jan Roehl (II skrzypce), Andrzej Murawski (altówka), Andrzej Zieliński (wiolonczela) Elżbieta Dastych (flet), Urszula Mazurek (harfa), Artur Paciorkiewicz (altówka) Leon Szczepaniak (flet), Kareł Fiala (obój), Józef Hadula (klarnet), Marian Balbuza (fagot), Henryk Beimcik (róg)

SPIS PRAWYKONAŃ NA POZNAŃSKICH WIOSNACH MUZYCZNYCH W LATACH 1966 - 1970

Lp.

N azwa utworu

Dwie wokalizy

Dialogi

Dwie pieśni

Metamorfozy

Divertimento

Dialoghi*) per violino e orchestra

Swinging concerto

Kwintet fortepianowy w trzech fragmentach

Spirale II

Trzy utwory na skrzypce i fortepian

Rytmy i barwy

Kantata liryczna

Taniec dziecięcy

Kolorowe obrazki

Sonata na obój i harfę

Kompozytor i środowisko

Jan Astriab Poznań

Jerzy Bauer Łódź

Augustyn Bloch Warszawa

Mirosław Bukowski Poznań

Zbigniew Ciechan Warszawa

Leoncjusz Ciuciura Warszawa

Florian Dąbrowski Poznań

Eugeniusz Dziewulski Warszawa

Jerzy Filc Wrocław

Data

21IV1966

20 IV 1967

20 IV 1967

3 IV1968

5IV1968

14IV1967

6IV1968

1IV1968

18IV1967

18IV 1966

21IV1966

21IV1966

20 IV 1967

6IV1968

15IV1967

Symbol " Wiosny"

VI

VII

VII

VIII

VIII

VII

VIII

VIII

VII

VI

VI

VI

VII

VIII

VII

Wykonawcy

Anastazja Tomaszewska (sopran), orkiestra kameralna Państwowej Filharmonii w Poznaniu. Dyrygent Zygmunt j Mahlik Orkiestra Państwowego Liceum Muzycznego w Poznaniu. Dyrygent Jerzy Utrecht Anastazja Tomaszewska (sopran), Jan Jański (fortepian) Orkiestra Symfoniczna Państwowej Filharmonii w Poznaniu. Dyrygent Józef Klimanek Waldemar Andrzejewski i Rajmund Nowicki (dwa fortepiany), Poznański Zespól Perkusyjny Jadwiga Kaliszewska (skrzypce), Orkiestia Symfoniczna Poznańskiej Filharmonii. Dyrygent Witold Krzemieński Bernard Biegoń (fortepian), Tadeusz Deputat (perkusja), Orkiestra Symfoniczna Poznańskiej Filharmonii. Dyrygent Zdzisław Szostak Benon Borowiński (skrzypce), Jan Roehl (skrzypce), Andrzej Murawski (altówka), Kazimierz Janiga (wiolonczela), Barbara Miodyńska (fortepian) Jan Roehl (skrzypce), Jan Majewski (flet), Józef Radula (klarnet), Tadeusz Franka (puzon) Jadwiga Kaliszewska (skrzypce), Barbara Miodyńska (fortepian) Poznański Zespól Perkusyjny, Franciszek Gajb (fortepian) Chór Mieszany Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej.

Dyrygent Edmund Maćkowiak Orkiestra Państwowego Liceum Muzycznego w Poznaniu.

Dyrygent Jerzy Utrecht Orkiestra Symfoniczna Poznańskiej Filharmonii. Dyrygent Zdzisław Szostak Kareł Fiala (flet), Krista Zemancova (harfa)

16 Fantasmagoria

17 Muzyka na smyczki

18 Tryptyk perkusyjny 19 Inwokacja

20 Sentencje

21 Impresje olsztyńskie (fragment)

22 Impresje olsztyńskie (całość) 23 Alienacje

24 Postludium

25 Compositio

26 Gry

27 Anchi

28 Muzyka koncertująca

29 Sonata brevis

30 Aria

31 Dwie pieśni

32 Tryptyk

33 Siedem improwizacji

34 Adiafory

35 Uwertura

Tadeusz Szantruczek

Ryszard Gardo Poznań

Walerian Gniot Poznań

Antoni Gref Poznań Zbigniew Guzowski Poznań

Zofia Iszkowska Kraków

Henryk Jabłoński Gdańsk

Lucjan Kaszycki Kraków

Benedykt Konowalski Warszawa 2lIV1966l8IV 1967

5IV1968 27 III 1969

8IV1970

31 III 1968

28 III 1969

9IV1970l5IV1966

14 IV 1967

20 IV 1967

31 III 1968

6 IV 1968

23 III 1969

26 III 1969

26 III 1969

31 III 1968l4IV 1967

22 III 1969

27 III 1969

VII

VIII IX

VIII

IX

VI

VII

VII

VIII

VIII

IX

IX

IX

VIII

VII

IX

IX VI

Orkiestra kameralna Poznańskiej Filharmonii. Dyrygent Zygmunt Mahlik Orkiestra smyczkowa Poznańskiej Filharmonii. Dyrygnet Zdzisław Szostak Poznański Zespól Perkusyjny Wielkopolska Symfoniczna Orkiestra im. Karola Kurpińskiego. Dyrygent Jerzy Młodziej o wski Aleksandra ImaIska (alt) Wielkopolska Symfoniczna Orkiestra im. Karola Kurpińskiego. Dyrygent Zygmunt Mahlik Franciszek Langner (flet), Lubomira Gruszczyńska (fortetepian) Roman Geselle (flet), Lubomira Gruszczyńska (fortepian) Edward Chmiel (puzon), Poznański Zespół Perkusyjny Orkiestra Symfoniczna Poznańskiej Filharmonii. Dyrygent Witold Krzemieński Roman Suchecki (wiolonczela), Krystyna Suchecka (fortetepian) Orkiestra Państwowego Liceum Muzycznego w Poznaniu. Dyrygent Jerzy Utrecht Zbigniew Słowik (skrzypce), Mieczysław Makowski i Pa - · weł Marcinkowski (dwa fortepiany) Mieczysław Makowski (fortepian), Orkiestra Symfoniczna Poznańskiej Filharmonii. Dyrygent Zdzisław Szostak Mieczysław Makowski (fortepian) Anastazja Tomaszewska (sopran), Paweł Marcinkowski (fortepian) Anastazja Tomaszewska (sopran), Paweł Marcinkowski (fortepian) Franciszek Langner (flet), Lubomira Gruszczyńska (fortepian) Roman Suchecki (wiolonczela), Krystyna Suche ska (fortepian) Orkiestra Symfoniczna Poznańskiej Filharmonii. Dyrygent Zdzisław Szostak Wielkopolska Symfoniczna Orkiestra im. Karola Kurpińskiego. Dyrygent Jerzy Młodziejowski 1 36

Wielkopolskie szkice kameralne

Krótkie wariacje dodekafoniczne Siedem fotografii z księżyca Śpiew bałtyckiej fali

Trzy pieśni

Narzędzie ze światła

Soliloquia super Psalmum L Muzyka w trzech formach Muzyka w plenerze Wariacje na temat łowickiej pieśni ludowej 45

Koncert fortepianowy

Kontrowersje

Poeme quasi ancien

Wszystko śpiewa majowi

I Symfonia "Rok 1918"

Interludio statico

Koncert skrzypcowy

Liryka gruzińska

To gra śmierć

Trifonia

Koncert na 2 oboje

Poznańskie Wiosny MUzYczne

Witold Krzemieński Poznań

Józef Kućka Poznań Ryszard Kwiatkowski Szczecin

Leon Landowski Poznań

Juliusz Łuciuk Kraków Mieczysław Makowski Poznań

Krzysztof Mayer Kraków

Jerzy Młodziejowski Poznań 23 III 1969

4IV1968l6IV 1966

23 III 1969

7IV1970

19 IV 1967l6IV1966

18 IV 1966

2lIV1966 2lIV1966l4IV 1967

20 IV 1967

30 III 1968

4IV 1968

29 III 1969

19 IV 1967

22 II I 1969

17 IV 1966

17 IV 1967

19 IV 1967

2 IV 1968

VIII

VII

VI

VI

VI VI

VII

VII

VIIIvni

IX

VII

IX

VI

VII

VII

VIII IX

Leon Szczepaniak (flet), Kareł Fiala (obój), Bogdan Gniewowski (klarnet), Marian Balbuza (fagot) Poznański Kwartet Smyczkowy

VI

Barbara Miodyńska (fortepian)

IX

Józef Radula (klarnet), Mieczysław Makowski (fortepian) Anastazja Tomaszewska (sopran), Andrzej Piskorski (fortepian) Jerzy Artysz (baryton), Michał Wesołowski (fortepian) Jadwiga Kaliszewska (skrzypce)

Mieczysław Makowski (fortetepian) Mieczysław Koczorowski (obój) Chór Mieszany Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej.

Dyrygent Edmunt Maćkowiak Mieczysław Makowski (fortepian), Orkiestra Symfoniczna Poznańskiej Filharmonii. Dyrygent Witold Krzemiński Orkiestra Państwowego Liceum Muzycznego w Poznaniu. Dyrygent Jerzy Utrecht Zbigniew Słowik (skrzypce), Orkiestra Kameralna Poznańskiej Filharmonii. Dyrygent Stanisław Chudak Spółdzielczy Chór Mieszany im. Moniuszki. Dyrygent Mieczysław Dond?jewski, Jerzy Artysz (recytacja). Orkiestra Symfoniczna Poznańskiej Filharmonii. Dyrygent Renard Czajkowski Ryszard Gusnar (klarnet), Kwartet Wiolonczel Państwowej Wyższej Szkoły M uzycznej w Gdańsku Jadwiga Kaliszewska (skrzypce), Orkiestra Symfoniczna Poznańskiej Filharmonii. Dyrygent Zdzisław Szostak Bożena Karłowska (sopran), Leon Szczepaniak (flet), Poznański Kwartet Smyczkowy Wielkopolska Symfoniczna Orkiestra im. Karola Kurpińskiego. Dyrygent Jerzy Młodziejowski Roman Geselle, Franciszek Langner i Leon Szczepaniak (trzy flety) Mieczysław Koczorowski, Jerzy Nawrocki (dwa oboje), Wiell i 58

II Kwartet smyczkowy "Poezjo!" Poemat wokalny

Szeptem (cykl pieśni do słów K. Ił łakowiczówny) Zielony majerz (Karpacka sinfonietta)

Preludia

Pod niebem Persji (cykl pieśni) Zakoch ani (cykl pieśni)

Muzyka na mezz osopran i orkiestrę

Alternacje

Strofy II

Transfery (Quasi sonata) Koncert skrzypcowy

Transformacje

Miniatury na zespól kameralny

Szkice dźwiękowe

Uwertura

Epitafium na śmierć S. B. Poradowskiego 75 76

Tryptyk organowy II Kwartet smyczkowy Pięć miniatur na fortepian Concertino na róg

Tadeusz Szantruczek

Mirosław Niziurski Warszawa Feliks Nowowiejski Poznań

Tadeusz Paciorkiewicz Warszawa

Konrad Pałubicki Gdańsk

Stefan B. Poradowski Poznań

Marta Ptaszyńska Warszawa Bohdan Riemer Poznań

'Kazimierz Rozbicki Koszalin

Zenon Schubert Poznań

Władysław Słowiński Warszawa Henryk Swolkień Warszawa

4 IV 1968 27 III 1969

28 III 1969

5 IV 1970

17 [V 1966

28 III 19 69

5 IV 1970

17 IV 1967

17 IV 1966

14 IV 1967

7 IV 1970

15 IV 1966

9 IV 1970

21 IV 1966

24 III 1969

17 IV 1967

2 IV 1968

28 III 1969 5 IV 1970 31 III 1968

21 IV 1967

VIII IX

IX

VI

IX

VII

VI

VII

VI

VI

IX

VII

VIII

IX X VIII

VII

kopoIska Symfoniczna Orkiestra im. Karola Kurpińskiego. Dyrygent Zygmunt Mahlik Poznański Kwartet Smyczkowy Jadwiga Galęska (alt), Wielkopolska Symfoniczna Orkiestra im. Karola Kurpińskiego. Dyrygent Jerzy Młodziejowski Lech Koperny (baryton), Pawel Marcinkowski (fortepian)

Jadwiga Galęska (alt), Bożena Liebig (harfa), Jerzy Jarząbek (klarnet), Poznański Kwartet Smyczkowy Poznański Kwartet Smyczkowy

Zdzisława Donat (sopran), Kazimierz Nowowiejski (fortepian) Barbara Zagórzanka (sopran), Kazimierz Nowowiejski (fortepian) Jadwiga Galęska (mezzosopran), Wielkopolska Symfoniczna Orkiestra im. Karola Kurpińskiego. Dyrygent Jerzy Młodziejowski Roman Suchecki (wiolonczela), Krystyna Suchecka (fortepian) Roman Suchecki (wiolonczela), Krystyna Suchecka (fortepian) Roman Suchecki (wiolonczela), Krystyna Suchecka (fortepian) Edward Statkiewicz (skrzypce), Orkiestra Symfoniczna Poznańskiej Filharmonii. Dyrygent Witold Krzemieński Poznański Zespól Perkusyjny

Orkiestra kameralna Poznańskiej Filharmonii. Dyrygent Zygmunt Mahiik Orkiestra Kameralna Poznańskiej Filharmonii. Dyrygent Zdzisław Szostak Wielkopolska Symfoniczna Orkiestra im. Karola Kurpińskiego. Dyrygent Jerzy Młodziejowski Wielkopolska Symfoniczna Orkiestra im. Karola Kurpińskiego. Dyrygent Zygmunt Mahlik Stefan Sibilski (organy) Poznański Kwartet Smyczkowy Lubomira Gruszczyńska

Edwin Golnik (róg), Orkiestra Symfoniczna Poznańskiej Filharmonii. Dyrygent Zdzisław Szostak 78

Poznańskie Wiosny MUzYczne

Anna Szafrańska 7 IV 1970 Poznań

Jadwiga Szajna-Lewan- 8 IV 1970 dowska Wrocław

Aleksander Szeligowski 17 IV 1966 Poznań

22 IV 1966

17 IV 1967

19 IV 1967

30 II I 1968

2 IV 1968

24 III 1969

Edward Twardoch 18 IV 1967 Poznań

9 IV 1970

Władysław Walentyno- 17 IV 1966 wicz Gdańsk 90 Poezje Kubiaka 26 III 1969

Dwie pieśni

Trzy fragmenty

91 Variabilite Piotr Warzecha 14 IV 1967 Katowice

Suita na flet i kwartet smyczkowy Trzy pieśni do słów Leopolda Staffa

92 Kontury 30 III 1968

8!

Poemat III na smyczki

93 Kapriole Jan Michał Wieczorek 17 IV 1967 Toruń

Miniatury na flet i fortepian Miniatury na puzon i fortepian Concertino fortepianowe

94 Prezentacje 23 III 1969

Ody mitologiczne

95 Sonata na flet i altówkę Leszek Wislocki 20 IV 1967 Wrocław 96 6 Etiud na fortepian Franciszek Woźniak 17 IV 1966 Poznań

Kręgi

21 IV 1966

» Kronika miasta Poznania

Ludus 320

Trois pieces pour Violoncello solo

97 Cadenza X

VI

VI

VII

VII

VIII

VIII

IX

VII

VI

IX

VII

VIII

IX

VII

VI

VI

Anastazja Tomaszewska (sopran) , Waldemar Kowalski (fortepian) Joanna Łada (fortepian), Wielkopolska Symfoniczna Orkiestra im. Karola Kurpińskiego. Dyrygen t Zygmunt Mahlik Leon Szczepaniak (flet), Poznański Kwartet Smyczkowy Wanda Jesse-Szeligowska (sopran), Orkiestra Symfoniczna Poznańskiej Filharmonii. Dyrygent Zdzisław Szostak Wielkopolska Symfoniczna Orkiestra im. Karola Kurpińskiego. Dyrygent Jerzy Młodziej o wski Leon Szczepaniak (flet), Jan Jański (fortepian) Tadeusz Franka (puzon), Paweł Marcinkowski (fortepian) Jan Jański (fortepian), Wielkopolska Symfoniczna Orkiestra im. Karola Kurpińskiego. Dyrygent Zygmunt Mahlik Barbara Świątek (flet), Orkiestra kameralna Poznańskiej Filharmonii. Dyrygent Zdzisław Szostak Anastazja Tomaszewska (sopran). Orkiestra kameralna Poznańskiej Filharmonii. Dyrygent Zdzisław Szostak Orkiestra kameralna Poznańskiej Filharmonii. Dyrygent Napoleon Siess Roman Suchecki (wiolonczela)

VII

Edward Mikulski (tenor), Gdański Kwartet 67 Orkiestra Symfoniczna Poznańskiej Filharmonii. Dyrygent Witold Krzemieński Orkiestra Symfoniczna Poznańskiej Filharmonii. Dyrygent Stanislaw Chudak Wielkopolska Symfoniczna Orkiestra im. Karola Kurpińskiego. Dyrygent Jerzy Młodziej o wski Kwintet dęty Poznańskiej Filharmonii Leon Szczepaniak (flet), Tadeusz Renz (altówka) Franciszek Woźniak (fortepian)

Wanda Wierzbicka- Woźniak (skrzypce). Orkiestra Kameralna Poznańskiej Filharmonii. Dyrygent Zygmunt Mahlik

Tadeusz Szantruczek

I 2 3 4 5 6 98 Wokaliza 20 IV 1967 VII Anastazja Tomaszewska (sopran) , Jan J ań ski (fortepian) 99 Impromptu 21 IV 1967 VII Orkiestra Symfoniczna Poznańskiej Filharmonii. Dyrygent Zdzisław Szostak 100 Prelude interrompue 4 IV 1970 X Rostocki Nonet 101 Suita na obój i forte- Zdzisław Wysocki 20 IV 1967 VII Mieczysław Koczorowski (obój), pian Poznań Zdzisław Wysocki (fortepian) 102 Preludium i fuga 5IV 1968 VIII Poznański Zespół Perkusyjny 103 Sonata espressiva 7 IV 1970 X Jacek Tomaszewski (fortepian) e polifonica 104 Rytm świateł i cieni Barbara Zakrzewska 5 IV 1968 VIII Stefan Sibilski (organy), Jerzy Poznań Zgodziński (kotły)

* prawykonanie polskie

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1970.10/12 R.38 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry