SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1970.10/12 R.38 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Władysław M ark i e w i c z - Etapy rozwoju i osiągnięcia Instytutu Zachodniego w ćwierćwieczu jego działalności .5

MATERIAŁY

Stefan U r b a n i a k - Z wielkiego strajku w Zakładach Spółki Akcyjnej H. Cegielski w Poznaniu .25 Zenon S z y m a n k i e w i c z - Zarys dziejów Poznańskich Fabryk Mebli. Zakład Nr 1 w Poznaniu (1906 - 1969). .39

2YOIE KULTURALNE

Tadeusz S z a n t r u c z e k

Poznańskie Wiosny Muzyczne (1969-1970)

KRONIKA

Alfred L a b o g a i Tadeusz O r l i k - Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1969. Część druga. (Mieczysław Banach, Tadeusz Bekas, Jan Deskur , Józef Gorzelski, Czesław Goździk, Stanisław Kielich, Janusz Liska, Tadeusz Mikuła, Ewaryst Pawelczyk, Edward Pawłowski, Józef Rynarzewski, Jerzy Schmidt, Jan Wellenger, Stefan Wieczorkiewicz, Leonard Wojciechowski). .99

Odznaczeni

Irena T o m i a k o w a - Inż. Henryk Boratyński Ludwik Kocłajda

.119 123

Jubileusze Stanisław N a w r o c ki - Jubileusz stulecia Archiwum Państwowego m. Poznania i Województwa Poznańskiego. .128 Jan B u g o w s k i - 100 lat Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego im. 2. Armii Wojska Polskiego w Poznaniu .134

Z żałobnej karty

Zbigniew Kur z a w a - Wspomnienie pośmiertne o Kazimierzu Kapitańczyku Edmund G r a b k o w s k i - Poznański lutnik - Stanisław Niewczyk Tadeusz P a s i k o w s ki - Tadeusz Nowicki (NOT).

Stefan S t u l i g r o s z · - Wspomnienie pośmiertne o Edwardzie Statkiewiczu

.147 149 .152

" .

Spis treści

Sprawozdania

Marian Genowefiak - Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone uchwaleniu planu gospodarczego i budżetu na 1970 r., problemom wychowania i pracy z młodzieżą, problemom porządkowo-sanitarnym miasta. Aneks: Program działania w dziedzinie wychowania młodzieży. .159 Stefan W i e c z o r k i e w i c z - Kronika budowy N owej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje". Rok 1969. .188 U rszula P r z e s t a c k a -. Wykonanie planu gospodarczego i budżetu miasta Poznania w roku 1969, .197 Anna Z a b i e l s k a · - Wydarzenia w Poznaniu w 1969 r. Część II 206

ZDJĘCIA

Witolda Czarneckiego, Czesława Czuba, Grzymisławy Judek, Romana Kotowicza, Władysława Łyka, Maksymiliana Myszkowskiego, Tadeusza Politowicza, Antoniego Ratajczaka, Jerzego Rybaka, Spółdzielni Pracy "Fotos", Lecha Surowca, Marii Teraźniewskiej

RYSUNKI

Wielisława Standy

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1970.10/12 R.38 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry