OSIĄGNIĘCIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1970.07/09 R.38 Nr3

Czas czytania: ok. 4 min.

FILATELISTÓW POZNAŃSKICH NA

WAŻNIEJSZYCH WYSTAWACH W LATACH 1955 - 1968

Tabela 2 OGóLNOPOLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH

Nagrody Medale Lp. Rok Nazwa wystawy hono- Pozła- Posreb- Uwagi Złote Srebrne Brązowe rowe cane rzane l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l 1955 VI Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna (Poznań) 3 - 13 - 5 2 1957 VII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna (Warszawa) 4 - 3 - 7 3 1959 Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna " Sicilia - 59" (Palermo) 2 l l 4 1960 Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna " Polska 60" (Warszawa) 2 5 3 4 5 i960 Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna Miast Targowych "Intermess I" (Lipsk) 7 6 1961 Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna Miast Targowych" Intermess I I" (Poznań) l 8 - 20 - 24 7 1961 Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna (Budapeszt) 3 3 2 8 1961 Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna "St. Gabriel i Lu posta 1961" (Wiedeń) l 3 9 1962 Światowa Wystawa Filatelistyczna " Praha 1962" l 2 4 l 10 1963 Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna "Melusina- 6 3" (Luksemburg) l - l - 4 11 1963 Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna "Gabriel 1963 - Reggio Calabria (Włochy) 2 12 1963 Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna "Aerophila 1963" (Bruksela) l (Istambuł) Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna "Socphilex 1963" (Budapeszt) Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna "Kultura i Sztuka na znaczkach" (Warszawa) Europejska Wystawa Znaczków Sportowych (Wrocław) VIII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna "XX-lecie PRL" (Warszawa) Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna "Philatec 64" (Paryż) Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna "Imex Budapeszt 64" (Budapeszt) Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna Miast Targowych "Intermess I I I" (Lipsk) Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna "Wipa 1965" (Wiedeń) Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna "Rimini 1965" Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna (Turyn) Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna "Dzień Znaczka" (Wiedeń) IX Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna (Katowice) Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna "Polska 1000" (Warszawa) Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna "Sipex 1966" (Waszyngton) l l l 3 3 4 3 6 5 l 2 3 3 l 6 10 l 2 l 2 2 l 5 l 10 15 10 3 l l l 2 2 l l l 2 3 3 5 l 2 l 2 11 2 l 28 1966 Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna "Polpex 1966" (Chicago) l 29 1966 XVIII Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna "Riccione-1966" l 30 1967 Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna "Piłka Nożna" (Ancona) l 31 1967 Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna "Amphilex-67" (Amsterdam) l 3 l 2 32 1967 XIX Międzynarodowa Wystawa Filateli - styczna "Riccione-1967" l 2 33 1967 Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna "Aerophila 67" (Budapeszt) 3 5 3 34 1968 Światowa Wystawa Filatelistyczna "Praha-68" (Praha) 3 l 3 2 35 1968 Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna "Verso Mexico Riccione 1968" 4 2 2 36 1968 Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna "Tematica -Poznań 68" 4 2 7 9 14 złote medale poza konkursem 37 1968 X Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna "Kraków 6 8" 4 2 11 8 17 w tym l złoty medal poza konkursem Razem: 12 43 20 119 72 137 w tym 5 złotych poza konkursem

N a innych wystawach fIlatelistycznych 5 67 38 R a z e m " 1 7 11 O 58 Zestawienie powyższe nie ujmuje sukcesów osiągniętych przez wystawców młodzieżowych na międzynarodowych i krajowych wystawach filatelistycznych. 227 135

''III

LOTY BALONOWE ORGANIZOWANE PRZEZ ODDZIAŁ PZF W POZNANIU W LATACH 1958 - 1969

Przewieziono przesyłek balonowych Wydano naleLp. Nazwa lotu Miejsce Data Kato- Warsza - pek balonowych Uwagi startu startu Poznań Syrena Polonez Razem Ilość wice wa Sztuk l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 l I lot balonu "Poznań" Leszno 15 VI 1958 785 - - - - 785 l 1600 2 I Krajowe Zawody 31 VIII winetka naBalonów Wolnych Poznań 1958 2 597 1 131 - 1 144 - 4 872 - - drukowana 3 III lot balonu "Poznań" Gniezno 7 II na kopercie 1958 1 791 - - - - 1 791 - - 4 I Zawody balonów o Puchar Międzynarodowych Taigów Poznań- 7 VI skich Poznań 1959 4 334 2094 2 124 2 127 - 10 679 4 25 000 5 II Zawody balonów o Puchar Międzynarodowych Targów Poznań- 16 VI skich Poznań 1960 3 534 3 414 3 396 3 464 - 13 798 4 20 200 6 Lot balonu z okazji 11 IX Igrzysk Olimpijskich Łódź 1960 - - - 6 185 - 6185 2 10 000 7 III Zawody balonów o Puchar Międzynarodowych Targów Poznań- 25 VI skich Poznań 1961 4 099 4 019 4005 4025 - 16 148 4 24 140 10 11 12 13 IV Zawody balonów o Puchar Międzynarodowych Targów Poznań- 24 VI skich Poznań 1962 5 507 5 544 5 445 5 471 21967 28 220 V Zawody balonów o Puchar Międzynarodowych Targów Poznań- 22 VI skich Poznań 1963 8 301 8 272 8 243 7 915 32 731 41 165 10 VI Zawody balonów o Puchar Dowódcy Lot- 20 VI nictwa Operacyjnego Poznań 1964 10 247 10 400 10 440 10 377 41464 65 020 11 VII Zawody balonów o Puchar Dowódcy Lot- 27 VI nictwa Operacyjnego Poznań 1965 8 654 8 646 8 616 8537 34 453 47 036 12 VIII Zawody nalonów o Puchar Dowódcy Lot- 25 VI nictwa Operacyjnego Poznań 1966 6 896 6 950 6 985 6972 27 803 42 697 13 IX Zawody balonów o Puchar Dowódcy Lot- 24 VI nictwa Operacyjnego Poznań 1967 5 878 5 873 5 893 5 919 23 563 58 040 14 Lot balonowy z okazji XIX Igrzysk Olimpij- 11 VIII skich w Meksyku Poznań 1968 9 558 9 558 20 000 15 Lot balonowy z okazji 21 VI XXV lecia PRL Poznań 1969 9 778 9 778 20 000 Razem: 62613 56343 74483 22416 39 720 255 575 38 403 118

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1970.07/09 R.38 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry