SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1970.07/09 R.38 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Tadeusz F i l i p i a k i Marian Jak u b o w i c z - Organizacja i działalność Związku Bojowników o Wolność i Demokrację miasta Poznania. (W XX rocznicę zjednoczenia ruchu kombatanckiego). f r

MATERIAŁY

Jadwiga P e r z y n a - Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Goplana" ( 1911 - 1(69). .21 Henryk P o d b i e l s ki - 50 lat ruchu filatelistycznego w Poznaniu (19118 - 1968). .47 Andrzej M ę ż y ń s ki - Poznańska krytyka teatralna w latach 1919- 1939 .69 Stanisław D o l n y - Przyczynek do badań nad aglomeracją Poznania 83

ZYCIE KULTURALNE

Katarzyna Pa j o w a i Czesław R o m i ń s ki - Poznajemy kulturę bratnich narodów. Dni Kultury Rosyjskiej (20 - 30 października 1969 r.) Dekada Kultury Bułgarskiej (10 - 20 listopada 1969 r.) 91

KRONIKA

Tadeusz O r l i k - Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1969. (Część pierwsza) (Stanisław Bugajewski, Czesław Ciszak, Ryszard G6tz, Józef Hybza, Edward Kaczmarek, Andrzej Kołun, Bronisław Krysztof, Stanisław Łabuziński, Stanisław Mankiewicz, Eugeniusz Mrugaiski, Andrzej Presz, Andrzej Raczkowski, Edward Rajek, Andrzej Walerowski, Kazimierz Wilkosz, Marian Wojtkowiak). .96

Rektorzy poznańskich uczelni

Tadeusz Ś w i t a ł a - Prof. dr Wiktor Jankowski - rektor Politechniki Poznańskiej. .112

Jubileusze

Maria P a b e 1 - Irena Tarnowska .115 Stefan S z p ak - Jubileusz 80-lecia Szkoły Podstawowej Nr 7 im.

Bolesława Chrobrego. .118

Spis treści

Z żałobnej karty Tadeusz H. N o w ak - Stanisław Płonka- Fiszer. .123 Andrzej D z i ę c z k o w s ki - Jerzy Wojciech Szulczewski 125 Krzysztof S k u b i s z e w s ki - Bohdan Winiarski - prawnik 1 uczony (1884-1969). .129 Władysław B ł a s z c z a k Prof. dr Karol Zaleski .133

Sprawozdania

Marian G e n o w e fi a k - Sesje Rady Narodowej m. Poznania poSWlęcone kierunkom rozwoju samorządu mieszkańców na lata 1969 - 1973 oraz głównym kierunkom polityki finansowej w latach 1970 - 1973. Aneks: Fragmenty Uchwały Rady Narodowej m. Poznania z dnia 2 XII 1969 r. w sprawie kierunków polityki finansowej w Poznaniu w latach 1970 - 1973. .138 Zdzisław N o w i c ki - "Centrum" - pierwszy etap nowoczesnego śródmieścia Poznania .151 Ireneusz S o 1 i ń s K i Kronika obchodów 25 rocznicy wyzwolenia Poznania .160

ZDJĘCIA

Jana Barczyka, Witolda Czarneckiego, Marii Herkt, Stanisława Kaczmarka, Henryka Matuszewskiego, Mariana Mielcarskiego, Zdzisława Nowickiego, Kazimierza Przychodzkiego, Jerzego Rybaka i Jerzego Umerzyskiego

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1970.07/09 R.38 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry